fbpx Zakład Biologii Strukturalnej | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Zakład Biologii Strukturalnej

Zakład Biologii Strukturalnej

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 3 marca 2021 roku, 9:00

PROFIL

Pracownia koncentruje się na badaniu struktury, funkcji oraz mechanizmów działania kompleksów nukleoproteinowych związanych z podstawowymi procesami replikacji i naprawy DNA. Badamy szereg systemów w komórkach wirusów, bakterii i człowieka, w celu poznania fundamentalnych zasad na temat tworzenia kompleksów makromolekularnych oraz wykorzystania tej wiedzy w możliwych strategiach terapeutycznych.

ZESPÓŁ

Zakład Biologii Strukturalnej

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
Ul. Abrahama 58, 80-307 Gdańsk

Sekretariat - Ewa Kogut tel.: +48 58 523 64 27 [e-mail]

zespół

Kierownik pracowni:

dr hab. Michał R. Szymański, prof. UG

Email:        michal.szymanski@ug.edu.pl
                  michal.szymanski@biotech.ug.edu.pl
telefon:      +48 58 523 6366
https://www.researchgate.net/profile/Michal_Szymanski2

Strona pracowni: www.mrslab.ug.edu.pl

Pracownicy i doktoranci:

dr Anna Karłowicz [e-mail]
telefon: +48 58 523 64 20

dr inż. Karolina Kwiatkowska-Semrau [e-mail]
telefon: +48 58 523 64 20

dr inż. Andrzej Dubiel [e-mail]
telefon: +48 58 523 64 20

mgr Piotr Purzycki
mgr Marta Grzelewska
m
gr Adela Bledea
mgr Michał Majewski
Olga Jóźwiak

 

Obecnie otwarte lub niebawem otwarte pozycje:
 

ERC-funded Research Technician / Lab Manager position

ERC-funded Postdoctoral Research Fellow positions at the IFB

Zainteresowanych i zmotywowanych kandydatów chcących dołączyć do naszej grupy (studia magisterskie, doktoranckie lub pozycje postdoc) prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych szczegółów: michal.szymanski@ug.edu.pl
 

PROJEKTY NAUKOWO-BADAWCZE

Tytuł projektu Kierownik projektu Źródło finansowania Kwota Lata realizacji
Dissecting the mechanism of DNA repair in human mitochondria (MitoRepairosome) Szymański Michał R.  ERC Starting Grant 1 500 000
EUR 
2020 - 2025
Structural basis for DNA repair in human mitochondria Szymański Michał R.  EMBO Installation Grant 150 000
EUR 
2019 - 2021
Targeting mitochondrial DNA repair for novel anti-cancer therapies  Szymański Michał R.  First TEAM 3 3 680 750
2018 - 2023
Unraveling the molecular basis of DNA damage recognition and processing in human mitochondria Szymański Michał R. POLONEZ 2 944 874
2017 - 2019

PUBLIKACJE

 1. Reyes-Aldrete Emilio, Dill Erik A., Bussetta Cecile, Szymański Michał R., Diemer Geoffrey, Maindola Priyank, White Mark A., Bujalowski Wlodzimierz M., Choi Kyung H., Morais Marc C. . Biochemical and Biophysical Characterization of the dsDNA packaging motor from the Lactococcus lactis bacteriophage asccphi28. Viruses 2021, 13(1): 15 (doi: 10.3390/v13010015)

 2. Dosekova Petra,Dubiel Andrzej, Karłowicz Anna, Ziętkiewicz Szymon, Rydzanicz Małgorzata, Habalova Viera, Pieńkowski Victor Murcia, Skirkova Miriam, Han Vladimir, Mosejova Alexandra, Gdovinova Zuzanna, Kaliszewska Magdalena, Tońska Katarzyna,Szymański Michał R., Skorvanek Matej, Płoski Rafał. Answer to Finsterer about "Multisystem presentation of a homozygous POLG2 variant". European Journal of Medical Genetics2020, 63(5):103900 (doi: 10.1016/j.ejmg.2020.103900)

 3. Jain Nimit, Blauch Lukas R., Szymański Michał R., Das Rhiju, Tang Sindy K.Y., Yin Y. Withney, Fire Andrew Z. Transcription polymerase–catalyzed emergence of novel RNA replicons. Science 2020, 368(6487): eaay0688,  (doi: 10.1126/science.aay0688)

 4. Dosekova Petra, Dubiel Andrzej, Karłowicz Anna, Ziętkiewicz Szymon, Rydzanicz Małgorzata, Habalova Viera, Pieńkowski Victor Murcia, Skirkova Miriam, Han Vladimir, Mosejova Alexandra, Gdovinova Zuzanna, Kaliszewska Magdalena, Tońska Katarzyna, Szymański Michał R., Skorvanek Matej, Płoski Rafał. Whole exome sequencing identifies a homozygous POLG2 missense variantin an adult patient presenting with optic atrophy, movement disorders,premature ovarian failure and mitochondrial DNA depletion. European Journal of Medical Genetics 2020, (w druku) (10.1016/j.ejmg.2019.103821)

 5. Szymanski, M.R., Yu, A., Gmyrek, A.M., White, M.A., Molineux, I.J., Lee, J.C., Yin W.Y. A novel domain in human EXOG converts apoptotic endonuclease to DNA- repair exonuclease. Nature Communications. 2017 May 3;8:14959. Recommended by F1000.

 6. Li, M., Mislak, A.C., Foli, Y., Agbosu, E., Bose, V., Bhandari, S., Szymanski, M.R., Shumate, C.K., Yin, W., Anderson, K.S., Paintsil, E. DNA Polymerase-γ R953C Mutant Linked to ART-Associated Mitochondrial Toxicity. Antimicrobial Agents and Chemotherapy. 2016 Aug 22;60(9):5608-11.

 7. Sohl, C.D*., Szymanski, M.R*., Mislak, A.C., Shumate, K.C., Amiralaei, S., Schinazi, F.R., Anderson K.S., Yin W.Y. Probing the Structural and Molecular Basis of Nucleotide Selectivity by Human Mitochondrial DNA Polymerase γ. Proceedings of National Academy of Sciences of the United States of America. 2015 Jul 14;112(28):8596-601. *equal contribution

 8. Szymanski, M.R., Kuznetsov, V.B., Shumate, C., Meng, Q., Lee, Y-S., Patel, G., Patel, S.S., Yin W.Y. Structural basis for processivity and antiviral drug toxicity in human mitochondrial DNA replicase. EMBO J. 2015 Jul 14; 34(14):1959-70.

 9. Szymanski, M.R., Jezewska, M.J., Bujalowski, W. The Escherichia Coli Primosomal DnaT Protein Exists in Solution as a Monomer – Trimer Equilibrium System. Biochemistry. 2013 Mar 19;52(11):1845-57.

 10. Szymanski, M.R., Jezewska, M.J., Bujalowski, W. Energetics of the Escherichia Coli DnaT Protein Trimerization Reaction. Biochemistry. 2013 Mar 19;52(11):1858-73.

 11. Szymanski, M.R., Bujalowski, P.J., Jezewska, M.J., Gmyrek, A.M., and Bujalowski, W. The N-terminal domain of the Escherichia coli PriA helicase contains both the DNA- and nucleotide-binding sites. Energetics of domain-DNA interactions and allosteric effect of the nucleotide cofactors. Biochemistry. 2011 Nov 1;50(43):9167-83.

 12. Szymanski, M.R., Jezewska, M.J., and Bujalowski, W. Binding of Two PriAPriB Complexes to the Primosome Assembly Site Initiates Primosome Formation. Journal of Molecular Biology. 2011 Aug 5;411(1):123-42.

 13. Szymanski, M.R., Jezewska, M.J., Bujalowski, P.J., Bussetta, C., Ye, M., Choi K.H., Bujalowski, W. Full-Length Dengue Virus RNA Dependent RNA Polymerase – RNA/ DNA Complexes. Stoichiometries and Energetics of Intrinsic Affinities, Cooperativities, Base and Conformational Specificities. Journal of Biological Chemistry. 2011 Sep 23;286(38):33095-108.

 14. Jezewska, M.J., Szymanski, M.R., and Bujalowski, W. Kinetic mechanism of the ssDNA recognition by the polymerase X from African Swine Fever Virus. Dynamics and energetics of intermediate formations. Biophysical Chemistry. 2011 Sep;158(1):9-20.

 15. Jezewska, M.J., Szymanski, M.R., and Bujalowski, W. Interactions of the DNA polymerase X from African Swine Fever Virus with the ssDNA. Properties of the total DNA-binding site and the strong DNA-binding subsite. Biophysical Chemistry. 2011 Sep;158(1):26-37.

 16. Jezewska, M.J., Szymanski, M.R., and Bujalowski, W. The primary DNAbinding subsite of the rat pol beta. Energetics of interactions of the 8-kDa domain of the enzyme with the ssDNA. Biophysical Chemistry. 2011 Jul;156(2-3):115-27.

 17. Szymanski, M.R., Jezewska, M.J., and Bujalowski, W. The Escherichia coli PriA helicase-double-stranded DNA complex: location of the strong DNA-binding subsite on the helicase domain of the protein and the affinity control by the two nucleotide-binding sites of the enzyme. Journal of Molecular Biology. 2010 Sep 17;402(2):344-62.

 18. Szymanski, M.R., Jezewska, M.J., and Bujalowski, W. Interactions of the Escherichia coli primosomal PriB protein with the single-stranded DNA. Stoichiometries, intrinsic affinities, cooperativities, and base specificities. Journal of Molecular Biology. 2010 Apr 23;398(1):8-25.

 19. Szymanski, M.R., Jezewska, M.J., and Bujalowski, W. The Escherichia coli PriA helicase specifically recognizes gapped DNA substrates: effect of the two nucleotide-binding sites of the enzyme on the recognition process. Journal of Biological Chemistry. 2010 Mar 26;285(13):9683-96.

 20. Andreeva, I.E., Roychowdhury, A., Szymanski, M.R., Jezewska, M.J., and Bujalowski, W. Mechanisms of interactions of the nucleotide cofactor with the RepA protein of plasmid RSF1010. Binding dynamics studied using the fluorescence stopped-flow method. Biochemistry. 2009 Nov 10;48(44):10620-36.

 21. Szymanski, M.R., Fiebach, A.R., Tratschin, J.D., Gut, M., Ramanujam, V.M., Gottipati, K., Patel, P., Ye, M., Ruggli, N., and Choi, K.H. Zinc binding in pestivirus N(pro) is required for interferon regulatory factor 3 interaction and degradation. Journal of Molecular Biology. 2009 Aug 14;391(2):438-49.

 22. Roychowdhury, A., Szymanski, M.R., Jezewska, M.J., and Bujalowski, W. Interactions of the Escherichia coli DnaB-DnaC protein complex with nucleotide cofactors. 1. Allosteric conformational transitions of the complex. Biochemistry. 2009 Jul 28;48(29):6712-29.

 23. Roychowdhury, A., Szymanski, M.R., Jezewska, M.J., and Bujalowski, W. Mechanism of NTP hydrolysis by the Escherichia coli primary replicative helicase DnaB protein. 2. Nucleotide and nucleic acid specificities. Biochemistry. 2009 Jul 28;48(29):6730-46.

 24. Roychowdhury, A., Szymanski, M.R., Jezewska, M.J., and Bujalowski, W. Escherichia coli DnaB helicase-DnaC protein complex: allosteric effects of the nucleotides on the nucleic acid binding and the kinetic mechanism of NTP hydrolysis. 3. Biochemistry. 2009 Jul 28;48(29):6747-63.

 25. Andreeva, I.E., Szymanski, M.R., Jezewska, M.J., Galletto, R., and Bujalowski, W. Dynamics of the ssDNA recognition by the RepA hexameric helicase of plasmid RSF1010: analyses using fluorescence stopped-flow intensity and anisotropy methods. Journal of Molecular Biology. 2009 May 15;388(4):751-75.

 26. Duret, G., Szymanski, M., Choi, K.J., Yeo, H.J., and Delcour, A.H. The TpsB translocator HMW1B of haemophilus influenzae forms a large conductance channel. Journal of Biological Chemistry. 2008 Jun 6;283(23):15771-8.

WSPÓŁPRACA NAUKOWA

Dr. Bartosz Szczesny, University of Texas Medical Branch at Galveston, Galveston, TX, USA
Dr. Whitney Yin, University of Texas Medical Branch at Galveston, Galveston, TX, USA
Dr. Wlodek M. Bujalowski (UTMB), University of Texas Medical Branch at Galveston, Galveston, TX, USA