Zakład Biochemii Ewolucyjnej

PROFIL

Białka to złożone i dynamiczne makromolekuły, których właściwości ukształtowały się w procesie ewolucji. W każdej komórce wyspecjalizowana grupa białek zwanych opiekuńczymi (molecular chaperones) wpływa na strukturę i funkcję licznych białek uczestnicząc w ich prawidłowym fałdowaniu, transporcie przez błony komórkowe, modulując ich wzajemne oddziaływania oraz regulując czas ich życia.

Nasze badania koncentrują się na dwóch zagadnieniach: (1) poznaniu molekularnych mechanizmów funkcjonowania białek opiekuńczych w najważniejszych procesach komórkowych (2) oraz zrozumieniu ewolucyjnych mechanizmów, które doprowadziły do funkcjonalnego zróżnicowania i specjalizacji białek opiekuńczych.

Obecnie nasze badania koncentrują się na poznaniu molekularnych mechanizmów udziału białek opiekuńczych Hsp70 oraz współpracujących z nimi białek pomocniczych J (J-proteins) w procesie biogenezy centrów żelazo siarkowych (Fe-S) będących grupami prostetycznymi niezbędnymi dla funkcji licznych białek. Mitochondria zawierają skomplikowany system odpowiedzialny za biogenezę centrów Fe-S, w którym krytyczną rolę odgrywają współpracujące ze sobą białka opiekuńcze. Białka te oddziałują specyficznie z białkiem rusztowaniem, w obrębie którego centrum Fe-S jest syntetyzowane de novo, umożliwiając transfer Fe-S na białko docelowe. Naszym celem jest poznanie molekularnych mechanizmów odpowiedzialnych za przebieg i regulację tego słabo dotychczas poznanego procesu, którego zaburzenie prowadzi do śmierci lub ciężkiego upośledzenia, a u człowieka skutkuje schorzeniami kończącymi się najczęściej śmiercią.

Niezwykle dynamiczny rozwój badań genomowych umożliwił nam poszerzenie tematyki badawczej o zagadnienia związane z ewolucją rodziny białek opiekuńczych. Niedawno odkryliśmy, że badane przez nas mitochondrialne białka Ssq1/Jac1 (Hsp70/J-protein) mają za sobą skomplikowaną i dynamiczną historię ewolucyjną. To zdecydowało o rozpoczęciu badań nad ewolucyjnymi mechanizmami leżącymi u podstaw funkcjonalnego różnicowania i specjalizacji białek opiekuńczych. Dotychczas niewiele wiadomo o przebiegu tego procesu. Naszym celem jest próba odpowiedzi na fundamentalne pytania: (1) Jakie procesy ewolucyjne odpowiadają za powstanie nowych białek opiekuńczych? (2) Jak zmiany sekwencji aminokwasowej oraz struktury prowadzą do uzyskania nowych aktywności i funkcji? (3) Jak wzajemne oddziaływania pomiędzy białkami wpływają na przebieg i tempo ich ewolucji? (4) Czy powstawanie nowych białek opiekuńczych to proces kontrolowany przez dobór naturalny, czy też czasami rządzi nim przypadek?

ZESPÓŁ

Zakład Biochemii Ewolucyjnej

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
ul. Abrahama 58, 80-307 Gdańsk

Sekretariat:
Ewa Kogut [email], p. 202
Tel.:+ 48 58 523 6427, +48 58 523 6421

Stanisława Urbańska [email], p. 202
Tel.:+ 48 58 523 6427, +48 58 523 6421

Karolina Skibowska [email], p. 206
Magdalena Borucka [email], p. 211

LAB

Kierownik: Prof. dr hab. Jarosław Marszałek [link]
tel.: +48 58 523 6313 [e-mail], p. 205

Lista pracowników:

dr hab. Rafał Dutkiewicz, prof. UG [link]
tel.: +48 58 523 6351 [e-mail], p. 207B
dr inż. Bartłomiej Tomiczek [link]
tel.: +48 58 523 6326 [e-mail], p. 216

Doktoranci:

mgr Igor Grochowina
tel.: +48 58 523 6326 [email], p. 216
mgr Marcin Pitek
tel.: +48 58 523 6326 [email], p. 216
mgr Katarzyna Kalinowska
tel.: +48 58 523 6326 [email], p. 216
mgr Dominik Purzycki
tel.: +48 58 523 6326 [email], p. 216

PROJEKTY NAUKOWO-BADAWCZE

Tytuł projektu Kierownik projektu Źródło finansowania Kwota Realizowany w latach
Pochodzenie aktywności dezagregacji amyloidów w rodzinie białek pomocniczych J z podwójna baryłka beta Tomiczek Bartłomiej OPUS 21 1 520 000 zł 2022-2026
Wpływ białek opiekuńczych JDP/Hsp70 na konformację i stabilność sfałdowanego substratu Marszałek Jarosław OPUS 21 1 791 570 zł 2022-2025
Cykl wiązania substratu przez białka opiekuńcze Hsp70/J: molekularne mechanizmy i funkcjonalne konsekwencje Marszałek Jarosław FNP - TEAM 3 456 130 zł 2018-2022 
Biochemiczna rekonstrukcja kluczowych etapów mitochondrialnej biogenezy centrów żelazo-siarkowych (FeS). Dutkiewicz Rafał Opus 10 1 083 200 zł 2016-2019
Molekularny mechanizm funkcjonalnego różnicowania mitochondrialnych systemów Hsp70 (nr 2012/06/A/NZ1/00002) Marszałek Jarosław NCN - MAESTRO 2 653 260 zł 2013-2018
Bio-molecular chemistry: an interdisciplinary approach to protein structure-function relationships (nr MPD/2010/5) Marszałek Jarosław Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

3 230 000 zł

2010-2015
Specjalizacja i współpraca mitochondrialnych Hsp70 (nr N N301 419838) Marszałek Jarosław MNiSW - własny 360 000 zł 2010-2013
Molekularna organizacja mitochondrialnego systemu biogenezy centrów żelazo-siarkowych (Fe-S) (nr N N301 314137) Dutkiewicz Rafał MNiSW - własny 240 000 zł 2009-2012
Rola białka opiekuńczego Hsp40 (Mdj1) w utrzymywaniu genomu mitochondrialnego (nr N N301 314237) Marszałek Jarosław
Ciesielski Grzegorz
MNiSW - promotorski 60 000 zł 2009-2011
Mitochondrialne białka opiekuńcze rodziny Hsp70 funkcjonujące w biogenezie centrów żelazowo-siarkowych (Fe-S): funkcjonalne oddziaływania i ewolucja (nr 2 P04A 005 30) Marszałek Jarosław KBN - własny 360 000 zł 2006-2009
The role of molecular chaperones in maintenance and transmission of mitochondrial DNA [Rola białek opiekuńczych w utrzymaniu i przekazywaniu i transmisji mitochondrialnego DNA] (nr 072214) Marszałek Jarosław The Wellcome Trust 85 848 GBP 2003-2006
Rola białek opiekuńczych w mitochondrialnej biogenezie centrów Fe-S (nr 3 P04A 050 23) Marszałek Jarosław KBN - własny 300 000 zł 2002-2005
Mitochondrialne białka opiekuńcze rodziny Hsp70 Saccharomyces cerevisiae [Mitochondrial chaperone proteins of Hsp70 family of Saccharomyes cerevisiae] (nr 6 P04A 060 17) Marszałek Jarosław KBN - własny 280 000 zł 1999-2002
Rola białka opiekuńczego Mdj1p w replikacji mitochondrialnego DNA drożdży Saccharomyces cerevisiae [Role of Mdj1p chaperone protein in replication of mitochondrial DNA of yeast Saccharomyces cerevisiae] (nr 6 P04A 039 15) Marszałek Jarosław
Duchniewicz Marlena
KBN - promotorski 50 000 zł 1998-2001
Rola białek opiekuńczych w replikacji DNA (nr 6 P203 030 05) Marszałek Jarosław KBN - własny 60 000 zł 1993-1996

Wynik rekrutacji do projektu NCN OPUS 21 UMO-2021/41/B/NZ8/02835

Wynik rekrutacji do projektu NCN OPUS 21 UMO-2021/41/B/NZ8/02835

Wynik rekrutacji do projektu NCN OPUS 21 UMO-2021/41/B/NZ1/00449

Wynik rekrutacji do projektu NCN OPUS 21 UMO-2021/41/B/NZ8/02835

Wynik rekrutacji do projektu NCN OPUS 21 UMO-2021/41/B/NZ8/02835

Wynik rekrutacji do projektu NCN OPUS 21 UMO-2021/41/B/NZ8/02835

Wynik rekrutacji kier. Biologia Molekula NCN OPUS 21 UMO-2021/41/B/NZ8/02835

Wynik rekrutacji kier. Bioinformatyka NCN OPUS 21 UMO-2021/41/B/NZ8/02835

 

PUBLIKACJE

 1. Marszałek Jarosław, Craig Elizabeth A., Pitek Marcin, Dutkiewicz Rafał. Chaperone function in Fe-S protein biogenesis: three possible scenarios. Biochimica et Biophysica Acta-Molecular Cell Research 2024, 1871(5): 119717 (doi: 10.1016/j.bbamcr.2024.119717)

 2. Ciesielski Szymon, Schilke Brenda A., Stolarska Milena, Tonelli Marco, Tomiczek Bartłomiej, Craig Elizabeth A.. Comparative structural and functional analysis of the glycine‐rich regions of Class A and B J‐domain protein cochaperones of Hsp70. FEBS Letters 2024, (w druku) (doi: 10.1002/1873-3468.14857)

 3. Ziegelhoffer Thomas, Verma Amit K., Delewski Wojciech, Schilke Brenda A., Hill Paige M., Pitek Marcin, Marszałek Jarosław, Craig Elizabeth A.. NAC and Zuotin / Hsp70 chaperone systems coexist at the ribosome tunnel exit in vivo. Nucleic Acids Research 2024, 52: 3346–3357 (doi: 10.1093/nar/gkae005)

 4. Karaś Piotr, Kochanowicz Klaudia, Pitek Marcin, Domański Przemysław, Obuchowski Igor, Tomiczek Bartłomiej, Liberek Krzysztof. Evolution towards simplicity in bacterial small heat shock protein system. eLife 2023, 12: RP89813 (doi: 10.7554/eLife.89813)

 5. Jeleń Marcin, Grochowina Igor, Grabińska-Rogala Aneta, Ciesielski Szymon, Dąbrowska Katarzyna, Tomiczek Bartłomiej, Nierzwicki Lukasz, Delewski Wojciech, Schilke Brenda, Czub Jacek, Dadlez Michał, Dutkiewicz Rafał, Craig Elizabeth A., Marszałek Jarosław. Analysis of reconstituted tripartite complex supports avidity-based recruitment of Hsp70 by substrate bound J-domain protein.  Journal of Molecular Biology 2023, 435(21): 168283 (doi: 10.1016/j.jmb.2023.168283)

 6. Marszałek Jarosław, Craig Elizabeth A.. Interaction of client—the scaffold on which FeS clusters are build—with J-domain protein Hsc20 and its evolving Hsp70 partners. Frontiers in Molecular Biosciences 2022, 9: 1034453 (doi: 10.3389/fmolb.2022.1034453)

 7. Srour Batoul, Gervason Sylvain, Hoock Maren Hellen, Monfort Beata, Want Kristian, Larkem Djabir, Trabelsi Nadine, Landrot Gautier, Zitolo Andrea, Fonda Emiliano, Etienne Emilien, Gerbaud Guillaume, Müller Christina Sophia, Oltmanns Jonathan, Gordon Jesse B., Yadav Vishal, Kleczewska Małgorzata, Jeleń Marcin, Toledano Michel B., Dutkiewicz Rafał, Goldberg David P., Schünemann Volker, Guigliarelli Bruno, Burlat Bénédicte, Sizun Christina, D’Autréaux Benoit. Iron Insertion at the Assembly Site of the ISCU Scaffold Protein Is a Conserved Process Initiating Fe−S Cluster Biosynthesis. Journal of the American Chemical Society 2022, 144(38): 17496–17515 (doi: 10.1021/jacs.2c06338)

 8. Uzarska Marta A ., Grochowina Igor, Sołdek JoannaJeleń Marcin, Schilke Brenda, Marszałek Jarosław, Craig Elizabeth A., Dutkiewicz Rafał. During FeS-cluster biogenesis ferredoxin and frataxin use overlapping bindings sites on yeast cysteine desulfurase Nfs1. Journal of Biological Chemistry 2022, 298(2): 101570 (doi: 10.1016/j.jbc.2022.101570)

 9. Piróg Artur, Cantini Francesca, Nierzwicki Łukasz, Obuchowski Igor, Tomiczek Bartłomiej, Czub Jacek, Liberek Krzysztof. Two Bacterial Small Heat Shock Proteins, IbpA and IbpB, Form a Functional Heterodimer. Journal of Molecular Biology 2021, 433: 167054 (doi: 10.1016/j.jmb.2021.167054)

 10. Węgrzyn Katarzyna, Zabrocka Elżbieta, Bury Katarzyna, Tomiczek Bartłomiej, Wieczór Miłosz, Czub Jacek, Uciechowska-Kaczmarzyk Urszula, Moreno-del Alamo Maria, Walkow Urszula, Grochowina Igor, Dutkiewicz Rafał, Bujnicki Janusz M., Giraldo Rafael, Konieczny Igor. Defining a novel domain that provides an essential contribution to site-specific interaction of Rep protein with DNA. Nucleic Acids Research 2021, 49(6): 3394-3408 (doi: 10.1093/nar/gkab113)

 11. Altenhoff Adrian M., Levy Jeremy, Zarowiecki Magdalena, Tomiczek Bartłomiej, Vesztrocy Alex Warwick, Dalquen Daniel A., Müller Steven, Telford Maximilian J., Glover Natasha M., Dylus David, Dessimoz Christophe. Corrigendum: OMA standalone: orthology inference among public and custom genomes and transcriptomes. Genome Research 2020, 30(6): 938-938 (doi: 10.1101/gr.266809.120)

 12. Muehlenhoff Ulrich, Braymer Joseph J., Christ, Stefan, Rietzschel Nicole, Uzarska Marta A., Weiler Benjamin D., Lill Roland. Glutaredoxins and iron-sulfur protein biogenesis at the interface of redox biology and iron metabolism. Biological Chemistry 2020, 401(12): 1407-1428 (doi: 10.1515/hsz-2020-0237)

 13. Tomiczek Bartłomiej, Delewski Wojciech, Nierzwicki Łukasz, Stolarska Milena, Grochowina Igor, Schilke Brenda, Dutkiewicz Rafał, Uzarska Marta A., Ciesielski Szymon J., Czub Jacek, Craig Elizabeth A., Marszałek Jarosław. Two-step mechanism of J-domain action in driving Hsp70 function. PLOS Computational Biology 2020, 16(6): e1007913 (doi: 10.1371/journal.pcbi.1007913)

 14. Kleczewska Małgorzata, Grabińska Aneta, Jeleń Marcin, Stolarska Milena, Schilke Brenda, Marszałek Jarosław, Craig Elizabeth A., Dutkiewicz Rafał. Biochemical Convergence of Mitochondrial Hsp70 System Specialized in Iron–Sulfur Cluster Biogenesis. International Journal of Molecular Sciences 2020, 21(9): 3326 (doi: 10.3390/ijms21093326)

 15. Mróz Dagmara, Wyszkowski Hubert, Szablewski Tomasz, Zawieracz Katarzyna, Dutkiewicz Rafał, Bury Katarzyna, B., Wortmann Saskia, Wevers Ron A., Ziętkiewicz Szymon. CLPB (caseinolytic peptidase B homolog), the first mitochondrial protein refoldase associated with human disease. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - General Subjects 2020, 1864 (4): 129512 (doi: 10.1016/j.bbagen.2020.129512)

 16. Obuchowski Igor, Piróg Artur, Stolarska Milena, Tomiczek Bartłomiej, Liberek Krzysztof. Duplicate divergence of two bacterial small heat shock proteins reduces the demand for Hsp70 in refolding of substrates. PLoS Genet  2019, 15(10): e1008479 (doi: 10.1371/journal.pgen.1008479)

 17. Shrestha Om Kumar, Sharma Ruchika, Tomiczek Bartłomiej, Lee Woonghee, Tonelli Marco,Cornilescu Gabriel, Stolarska Milena, Nierzwicki Lukasz, Czub Jacek, Markley John L., Marszalek Jaroslaw , b Szymon J. Ciesielski , Elizabeth A. Craig . Structure and evolution of the 4-helix bundle domain of Zuotin, a J-domain protein co-chaperone of Hsp70. PLoS One 2019, 14(5): e0217098 (doi: 10.1371/journal.pone.0217098)

 18. Philippe Herve, Poustka Albert J., Chiodin Marta, Hoff Katharina J., Dessimoz Christophe, Tomiczek Bartłomiej, Schiffer Philipp H., Mueller Steven, Domman Daryl, Horn Matthias, Kuhl Heiner, Timmermann Bernd, Satoh Noriyuki, Hikosaka-Katayama Tomoe, Nakano Hiroaki, Rowe Matthew L., Elphick Maurice R., Thomas-Chollier Morgane, Hankeln Thomas, Mertes Florian, Wallberg Andreas, Rast Jonathan P., Copley Richard R., Martinez Pedro, Telford Maximilian J. Mitigating Anticipated Effects of Systematic Errors Supports Sister-Group Relationship between Xenacoelomorpha and Ambulacraria. Current Biology 2019, 29(11): 1818-1826 (doi: 10.1016/j.cub.2019.04.009)

 19. Altenhoff Adrian M., Levy Jeremy, Zarowiecki Magdalena, Tomiczek Bartłomiej, Vesztrocy Alex Warwick, Dalquen Daniel A., Mueller Steven, Telford Maximilian J., Glover Natasha M., Dylus David, Dessimoz Christophe. OMA standalone: orthology inference among public and custom genomes and transcriptomes. Genome Research 2019, 29(7): 1152-1163  (doi: 10.1101/gr.243212.118)

 20. Kampinga Harm H. Andreasson Claes, Barducci Alessandro, Cheetham Michael E., Cyr Douglas, Emanuelsson Cecilia, Genevaux Pierre, Gestwicki Jason E., Goloubinoff Pierre, Huerta-Cepas Jaime, Kirstein Janine, Liberek Krzysztof, Mayer Matthias P., Nagata Kazuhiro, Nillegoda Nadinath B.,Pulido Pablo; Ramos Carlos; De los Rios Paolo; Rospert Sabine, Rosenzweig Rina, Sahi Chandan, Taipale Mikko, Tomiczek Bratłomiej, Ushioda Ryo, Young Jason C., Zimmermann Richard, Zylicz Alicja, Zylicz Maciej, Craig Elizabeth A., Marszałek Jarosław. Function, evolution, and structure of J-domain proteins. Cell Stress & Chaperones 2019, 24(1): 7-15 (doi: 10.1007/s12192-018-0948-4)

 21. Dutkiewicz Rafał, Nowak Małgorzata. Molecular chaperones involved in mitochondrial iron–sulfur protein biogenesis. JBIC Journal of Biological Inorganic Chemistry 2018, 23(4): 569-579 (doi: 10.1007/s00775-017-1504-x)

 22. Dutkiewicz Rafał, Nowak Malgorzata, Craig Elizabeth A, Marszałek Jaroslaw. Chapter Six - Fe–S Cluster Hsp70 Chaperones: The ATPase Cycle and Protein Interactions. Methods in Enzymology 2017, 595: 161-184 (doi: 10.1016/bs.mie.2017.07.004)

 23. Craig Elizabeth A., Marszałek Jarosław. How do J-Proteins get Hsp70 to do So many different things? Trends in Biochemical Sciences 2017, 42(5): 355-368 (doi: 10.1016/j.tibs.2017.02.007)

 24. Delewski Wojciech, Paterkiewicz Bogumiła, Manicki Mateusz, Schilke Brenda, Tomiczek Bartosz, Ciesielski Szymon J. , Nierzwicki Łukasz, Czub Jacek, Dutkiewicz Rafał, Craig Elizabeth A., Marszałek Jarosław. Iron-Sulfur cluster biogenesis chaperones: evidence for emergence of mutational robustness of a highly specific protein-protein interaction. Molecular Biology and Evolution 2016, 33(3): 643-656 (doi: 10.1093/molbev/msv254).

 25. Lilla Roland, Dutkiewicza Rafał, Freiberta Sven A., Heidenreicha Torsten, Mascarenhasa Judita, Netza Daili J., Paula Viktoria D., Pierika Antonio J., Richtera Nadine, Stümpfiga Martin, Srinivasana Vasundara, Stehlinga Oliver, Mühlenhoff Ulrich. The role of mitochondria and the CIA machinery in the maturation of cytosolic and nuclear iron-sulfur proteins. European Journal of Cell Biology 2015, 94(7-9): 280-291 (doi: 10.1016/j.ejcb.2015.05.002).

 26. Manicki Mateusz, Majewska Julia, Ciesielski Szymon, Schilke Brenda, Błenska Anna, Kominek Jacek, Marszałek Jarosław, Craig Elizabeth A., Dutkiewicz Rafał. Overlapping binding sites of the frataxin homologue assembly factor and the heat shock protein 70 transfer factor on the Isu iron-sulfur cluster scaffold protein. Journal of Biological Chemistry 2014, 289(44): 30268-30278 (doi: 10.1074/jbc.M114.596726).

 27. Ciesielski Grzegorz L., Płotka Magdalena, Manicki Mateusz, Schilke Brenda A., Dutkiewicz Rafał, Sahi Chandan, Marszałek Jarosław, Craig Elizabeth A. Nucleoid localization of Hsp40 Mdj1 is important for its function in maintenance of mitochondrial DNA. Biochimica et Biophysica Acta-Molecular Cell Research 2013, 1833(10): 2233-2243 (doi: 10.1016/j.bbamcr.2013.05.012).

 28. Kominek Jacek, Marszałek Jarosław, Neuvéglise Cecile, Craig Elizabeth A., Williams Barry L. The Complex Evolutionary Dynamics of Hsp70s: A Genomic and Functional Perspective. Genome Biology and Evolution 2013, 5(12): 2460-2477 (doi: 10.1093/gbe/evt192).

 29. Majewska Julia, Ciesielski Szymon J., Schilke Brenda, Kominek Jacek, Błeńska Anna, Delewski Wojciech, Song Ji-Yoon, Marszałek Jarosław, Craig Elizabeth A., Dutkiewicz Rafał. Binding of the chaperone jac1 protein and cysteine desulfurase nfs1 to the iron-sulfur cluster scaffold isu protein is mutually exclusive. Journal of Biological Chemistry 2013, 288(40): 29134-29142 (doi: 10.1074/jbc.M113.503524).

 30. Sahi Chandan, Kominek Jacek, Ziegelhoffer Thomas, Yu Hyun-Young, Baranowski Maciej, Marszałek Jarosław, Craig Elizabeth A. Sequential Duplications of an Ancient Member of the DnaJ-Family Expanded the Functional Chaperone Network in the Eukaryotic Cytosol. Molecular Biology and Evolution 2013, 30(5): 985-998 (doi: 10.1093/molbev/mst008).

 31. Uzarska Marta A., Dutkiewicz Rafał, Freibert Sven-Andreas, Lill Roland, Muehlenhoff Ulrich. The mitochondrial Hsp70 chaperone Ssq1 facilitates Fe/S cluster transfer from Isu1 to Grx5 by complex formation. Molecular Biology of the Cell 2013, 24(12): 1830-1841 (doi: 10.1091/mbc.E12-09-0644).

 32. Ciesielski Szymon J., Schilke Brenda A., Osipiuk Jerzy, Bigelow Lance, Mulligan Rory, Majewska Julia, Joachimiak Andrzej, Marszałek Jarosław, Craig Elizabeth A., Dutkiewicz Rafał. Interaction of J-Protein Co-Chaperone Jac1 with Fe-S Scaffold Isu Is Indispensable In Vivo and Conserved in Evolution. Journal of Molecular Biology 2012, 417(1-2): 1-12 (doi: 10.1016/j.jmb.2012.01.022).

 33. Song J.-Y., Marszałek J., Craig E. Cysteine desulfurase Nfs1 and Pim1 protease control levels of Isu, the Fe-S cluster biogenesis scaffold. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 2012, 109(26): 10370-10375 (doi: 10.1073/pnas.1206945109).

 34. Craig E.A., Marszałek J. Hsp70 Chaperones. W: Encyclopedia of Life Sciences (ELS). John Wiley & Sons, Ltd: Chichester 2011, publication online 15.03.2011: 1-8.

 35. Hayashi M., Schilke B., Marszałek J., Williams B., Craig E. A. Ancient gene duplication provided a key molecular step for anaerobic growth of baker's yeast. Molecular Biology and Evolution 2011, 28(7): 2005-2017 (doi: 10.1093/molbev/msr019).

 36. Nidzworski Dawid, Kuźbicki Marek, Kowalczyk Izabela, Matusiak Krzysztof, Przybyłowski Michał, Kipiel Kamil, Muzalewska Magdalena, Ciesielski Szymon. Bio Bussines School. Przewodnik po komercjalizacji wyników w branży Life Science. Żary 2010 (ISBN 978-83-61315-05-6) 1-54.

 37. Pukszta Sebastian, Schilke Brenda, Dutkiewicz Rafał, Kominek Jacek, Moczulska Kaja, Stępień Barbara, Reitenga Krista G., Bujnicki Janusz M., Williams Barry, Craig Elizabeth A., Marszałek Jarosław. Co-evolution-driven switch of J-protein specificity towards an Hsp70 partner. EMBO Reports 2010, 11(5): 360-365 (doi: 10.1038/embor.2010.29).

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Prof. dr hab. Jarosław Marszałek jest laureatem (2014) programu MISTRZ organizowanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej. Pracownicy zatrudnieni w Pracowni otrzymali nagrodę zespołową Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe w roku 2007. Prof. dr hab. Jarosław Marszałek jest promotorem 10 rozpraw doktorskich, których autorami są: Wojciech Świątek (2001), Aleksandra Germaniuk (2002) – w roku 2003 laureatka programu START FNP, Rafał Dutkiewicz (2005) – w roku 2005 laureat programu START FNP, Helena Knieszner (2006), Małgorzata Macierzanka (2007), Magdalena Płotka (2007), Sebastian Pukszta (2009), Grzegorz Ciesielski (2011), Szymon Ciesielski (2012) i Jacek Kominek (2014).

WSPÓŁPRACA NAUKOWA

Badania prowadzone są w ścisłej współpracy z zespołem naukowym Prof. Elizabeth Craig z Department of Biochemistry, University of Wisconsin-Madison, Madison, USA. Współpracujemy również z  grupą Prof. Roland Lill z Institut für Zytobiologie und Zytopathologie, Philipps-Universität Marburg w Niemczech. Prace badawcze finansowane są przez MNiSW, The Wellcome Trust. Fundacje na rzecz Nauki Polskiej, Narodowe Centrum Nauki.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 14. Styczeń 2014 - 21:17; osoba wprowadzająca: Elżbieta Moroz Ostatnia zmiana: środa, 17. Kwiecień 2024 - 10:44; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega