Laboratorium Badawczo-Wdrożeniowe

PROFIL

Od wielu lat nasz zespół badawczy zajmuje się zagadnieniami z dziedziny fitopatologii, ochrony roślin, mikrobiologii populacyjnej,  mikrobiologii środowiskowej, mikrobiologii przemysłowej, genetyki bakterii czy też genomiki, o czym świadczy nasz obszerny dorobek publikacyjny oraz wynalazczy.

Oferujemy analizy dostosowane do potrzeb podmiotów gospodarczych, instytutów badawczych bądź uczelni wyższych. Szczególnie rekomendujemy nasze ekspertyzy oraz usługi jednostkom potrzebującym specjalistycznego zaplecza laboratoryjnego, wiedzy i doświadczenia wyszkolonej kadry naukowej bądź opracowania, weryfikacji czy walidacji metod. Jako jedyne laboratorium na Uniwersytecie Gdańskim pracujemy zgodnie z systemem zarządzania jakością wg. normy ISO 17025.

Usługi diagnostyczne:

 • Wykrywanie i identyfikację do gatunku/rodzaju bakterii z użyciem metod molekularnych, immunologicznych i biochemicznych. Wykrywanie i identyfikację drobnoustrojów obecnych w materiale roślinnym, w glebie bądź namnożonych na podłożach hodowlanych
 • Analizy zróżnicowania genetycznego bakterii należących do tego samego gatunku (np. poprzez wykorzystanie metod: multiplex PCR, RAPD, PCR-RFLP)
 • Analizy sekwencji genów metabolizmu podstawowego (recA, gyrA, rpoS, dnaX etc)
 • Testy diagnostyczne dostosowane do potrzeb zleceniodawcy

Usługi analityczne:

 • Analizy skuteczności metod sterylizacyjnych
 • Analizy lekowrażliwości
 • Analizy jakościowo-ilościowe w oparciu o GC-MS
 • Walidacja metod badawczych
 • Izolacja kwasów nukleinowych z bakterii; także z bakteryjnych patogenów roślin oraz mikroorganizmów kwarantannowych. Analiza jakościowa oczyszczonego DNA oraz diagnostyka tego materiału

Usługi dydaktyczne:

 • Praktyczne kursy szkoleniowe z zakresu technik diagnostycznych, analitycznych czy dobrych praktyk laboratoryjnych
 • Szkolenia z dobrych praktyk laboratoryjnych zgodnych z normą ISO 17025
 • Teoretyczne szkolenia z dziedziny biotechnologii, mikrobiologii, fitopatologii, diagnostyki molekularnej etc
 • Pomoc w statystycznej analizie danych, wizualizacji danych czy przygotowaniu manuskryptów publikacji naukowych pod kątem ich opublikowania w wysokiej jakości czasopismach
 • Zajęcia popularnonaukowe lub profilowanie tematycznie dla uczniów szkół podstawowych, technicznych oraz uczęszczających do liceów ogólnokształcących
 • Spersonalizowane, indywidualne kursy tematycznie zależnie od potrzeb klienta

  logo

ZESPÓŁ

Laboratorium Badawczo-Wdrożeniowe
Podwale Przedmiejskie 20,
80-824 Gdańsk

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
Instytut Biotechnologii UG

 

LBW

 

Kierownik laboratorium: prof. dr hab. Ewa Łojkowska 
tel.:+48 58 523 6345 [e-mail]

Kierownik ds. technicznych: dr inż. Wojciech Śledź
tel.: +48 603 297 737 [e-mail]

Kierownik ds. jakości: dr Agata Motyka-Pomagruk
tel.: +48 606 406 058 [e-mail]

Pracownicy:

dr Kaczyńska Natalia
tel: +48 505 226 151, [email], p. 620
mgr Weronika Babińska-Wensierska
tel: +48 505 988 132 [email], p. 620

 

CERTYFIKATY

Pracujemy zgodnie z systemem zarządzania jakością. Laboratorium Badawczo-Wdrożeniowe Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed jako pierwsze na Uniwersytecie Gdańskiem uzyskało certyfikat potwierdzający wdrożenie systemu zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005+Ap1:2007. Wdrożenie systemu jest potwierdzeniem wysokich  kompetencji w zakresie prowadzonych badań, pomiarów i wzorcowań. Wsparcie uzyskano z projektu MOBI4Health.

 

WSPÓŁPRACA

Współpracujemy z wiodącymi ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą:

 • Prof. Alessio Mengoni, Universita degli Studi di Firenze (Włochy), Wydział Biologii,
 • dr Nicole Hugouvieux-Cotte-Pattat, Institut National des Sciences Appliquées de Lyon (Francja), Laboratoire de Microbiologie, Adaptation et Pathogenie
 • PhD Merete Wiken Dees, Norsk Institutt for Bioøkonomi (Norwegia)
 • dr inż. Anna Dzimitrowicz, Prof. PWr dr hab. Piotr Jamróz, Prof. dr hab. Paweł Pohl, Politechnika Wrocławska (Polska), Wydział Chemiczny
 • dr hab. Renata Lebecka, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Radzików (Polska). Oddział Młochów, Pracowania Fitopatologii
 • Andrzej Chodkowski, Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa (Polska),
 • mgr Janina Butrymowicz, dr Anna Kołodziejska, Centralne Laboratorium – Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa (Polska)

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 25. Listopad 2019 - 08:40; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega Ostatnia zmiana: środa, 8. Marzec 2023 - 11:11; osoba wprowadzająca: Monika Sączewska