Zakład Fotobiologii i Diagnostyki Molekularnej

PROFIL

Tematyka badawcza realizowana w Pracowni Diagnostyki Molekularnej obejmuje dwa nurty. Realizowane są projekty dotyczące zastosowania nowoczesnych narzędzi biologii molekularnej w diagnostyce dziedzicznych chorób metabolicznych, nowotworowych i infekcyjnych oraz projekty związane z diagnostyką i terapią fotodynamiczną zakażeń bakteryjnych i zmian nowotworowych. Tematy najważniejszych realizowanych aktualnie projektów dotyczą m.in.:

 • analizy wpływu mutacji w genie UGT1A1 (związanym z zespołem chorobowym Gilberta) na poziom ekspresji hepcydyny w chorobach przebiegających z patologicznym spichrzaniem żelaza w wątrobie,
 • zastosowaniem terapii fotodynamicznej w walce z zakażeniami bakteriami wielolekoopornymi oraz w komórkach nowotworowych, poszukiwania i identyfikacji markerów oporności na inaktywację fotodynamiczną,
 • badania wpływu polimorfizmu regionu pol/S wirusa zapalenia wątroby typu B (HBV) na przebieg terapii przeciwwirusowej oraz immunoprofilaktykę u przewlekle zakażonych pacjentów, oceny czynników prognostycznych niepowodzenia terapii przeciwwirusowych.

Prowadzone przez Pracownię badania mają zastosowania medyczne a opracowane przez zespół metody diagnozowania chorób metabolicznych (m.in. hemochromatoza, zespół Gilberta) i zakaźnych (m.in. monitorowanie lekooporności wirusa zapalenia wątroby typu B i zakażenia bakteriami rodzaju Helicobacter) mają wysoki potencjał komercjalizacyjny. Prowadzone są analizy możliwości wdrożenia testów opracowanych w Pracowni do rutynowej diagnostyki medycznej.

ZESPÓŁ

Zakład Fotobiologii i  Diagnostyki Molekularnej

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
ul. Abrahama 58, 80-307 Gdańsk

Sekretariat - Małgorzata Świderska
Tel.:+48 58 523 6360

ZDM

 

Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof P. Bielawski
tel. +48 58 523 6314 [e-mail], p. 104

Lista pracowników:

dr hab. Mariusz Grinholc, prof. UG
tel.: +48 58 523 6327 [e-mail], p. 105
dr hab. Joanna Nakonieczna, prof. UG
tel.: +48 58 523 6327 [e-mail], p. 105
dr Agnieszka Bernat-Wójtowska
tel.: +48 58 523 6328 [e-mail], p. 152
dr Anna Wróblewska
tel.: +48 58 523 6328 [e-mail], p. 152
dr Magda Rybicka-Misiejko
tel.: +48 58 523 6428 [e-mail], p. 152
dr inż. Agata Woźniak-Pawlikowska
tel.: +48 58 523 6428 [e-mail], p. 152

Doktoranci:

mgr Beata Kruszewska-Naczk 
tel: 58 523 6332 [email]
mgr Michał Pierański 
tel: 58 523 6332 [e-mail], 116,ABCD
mgr Klaudia Szymczak
tel: 58 523 6332 [e-mail], 116,ABCD
mgr Natalia Burzyńska
tel. +48 58 523 6332 [email], 116,ABCD

 

PROJEKTY NAUKOWO-BADAWCZE

Tytuł projektu

Kierownik projektu

Źródło finansowania

Kwota

Realizowany w latach

Inaktywacja wewnątrzkomórkowego Staphylococcus aureus i enterotoksyn gronkowcowych związkami fotoaktywowanymi w modelach atopowego zapalenia skóry Nakonieczna Joanna NCN OPUS 2 115 600 PLN 2024-2028
Opracowanie i analiza wysoce wydajnych, kompleksujących jon galu, dwufunkcyjnych związków przeciwbakteryjnych o właściwościach fotouczulających Grinholc Mariusz NCN SHENG 1 1 752 800 PLN 2019-2022
Wpływ przeciwdrobnoustrojowej fotoinaktywacji na wirulencję szczepów Staphylococcus aureus kolonizujących chorych z atopowym zapaleniem skóry: badania in vitro oraz in vivo Nakonieczna Joanna NCN OPUS 949 300 zł 2018-2021
Ewaluacja potencjału fotoinaktywacji w eradykacji nosicielstwa Streptococcus agalactiae w układzie moczowo-płciowym: badania in vitro i in vivo

Grinholc Mariusz

NCN OPUS 12

671 600 zł

2018-2021

Stare leki - nowe możliwości: modulacja aktywności antybiotyków przez kofeinę i pentoksyfilinę Woziwodzka Anna NCN Sonata 11 464 600 zł 2017 - 2020
Fotoinaktywacja drobnoustrojów światłem widzialnym jako skuteczne narzędzie uwrażliwienia wielolekoopornych patogenów z grupy ESKAPE na działanie antybiotyków. Grinholc Mariusz NCN - OPUS 10 662 400 zł 2016 - 2019 
Wykorzystanie różnic w potencjale oksydacyjnym między komórkami nowotworowymi a prawidłowymi do skutecznego "celowania" w nowotwory przez związki naturalne Sznarkowska Alicja Preludium 9 150 000 zł 2016-2019
Badanie mechanizmu synergistycznego działania aktywowanej światłem porfiryny TMPyP i farnezolu w zwalczaniu bakterii patogennych. Kossakowska-Zwierucho Monika NCN Preludium 10 99 000 zł 2016 - 2018
Funkcjonalizacja związków fotouczulających za pomocą przeciwdrobnoustrojowych peptydów jako strategia zwiększania efektywności fotoinaktywacji mikroorganizmów patogennych Nakonieczna Joanna NCN - OPUS 336 049 zł 2014-2017
Czynniki genetyczne gospodarza związane z procesem tworzenia cccDNA wirusa zapalenia wątroby typu B jako nowe cele terapii przeciwwirusowej i biomarkery - identyfikacja, ocena przedkliniczna i wpływ na choroby wątroby [Host factors in hepatitis B virus cccDNA formation as novel antiviral tragets nad biomarkers - idnetification, preclinical evaluation and impact for liver disease] Bielawski Krzysztof NCBiR - InfectEra 1 225 583,27 zł 2014-2017
Badanie mechanizmu inaktywacji fotodynamicznej Candida albicans z zastosowaniem nowych związków fotouczulających Taraszkiewicz Aleksandra NCN - PRELUDIUM 99 500 zł 2014-2016
Ocena heterogenności populacji wirusa HBV jako czynnika prognostycznego skuteczności terapii interferonem u osób przewlekle zakażonych Rybicka Magda NCN - PRELUDIUM 99 970 zł 2014-2016
Badanie wpływu polimorfizmu regionu pol/S wirusa zapalenia wątroby typu B (HBV) na przebieg terapii przeciwwirusowej Rybicka Magda NCN - ETIUDA 63 596 zł 2014-2015
Farmakologiczna aktywacja białka p73 jako strategia zwalczania nowotworów z nieaktywnym białkiem p53 Sznarkowska Alicja NCN - ETIUDA 80 696 zł 2013-2014
Wzmocnienie selektywności terapii przeciwnowotworowej ukierunkowanej na białka z rodziny białek p53 poprzez zastosowanie nanocząsteczek oraz wybranych związków niskocząsteczkowych Zawacka-Pankau Joanna MNiSW - IUVENTUS PLUS 344 500 zł 2012-2014
Nanobiotechnologia jako innowacyjne podejście w leczeniu zakażeń ran oparzeniowych Grinholc Mariusz NCBiR - LIDER 950 000 zł 2011-2014
Związek polimorfizmu genu globalnej regulacji (agr), chromosomalnej kasety gronkowcowej mec (SCCmec) oraz obecności leukocydyny Panton-Valentine z zakażeniami gronkowcowymi oraz odpowiedzią Grinholc Mariusz MNiSW - własny 149 500 zł 2010-2013
Identyfikacja czynników warunkujących odpowiedź Staphylococcus aureus na farmakologiczną inaktywację z zastosowaniem związków porfirynowych Nakonieczna Joanna MNiSW - własny 177 000 zł 2010-2013
Badanie wpływu polimorfizmu regionu pol/S wirusa zapalenia wątroby typu B (HBV) na przebieg terapii przeciwwirusowej oraz immunoprofilaktykę u przewlekle zakażonych pacjentów. Ocena czynników prognostycznych niepowodzenia terapii przeciwwirusowej Bielawski Krzysztof MNiSW - własny 271 500 zł 2010-2013
Farmakologiczna aktywacja białka p73 jako strategia zwalczania komórek nowotworowych z nie aktywnym białkiem supresoru nowotworu - p53 Zawacka-Pankau Joanna MNiSW - własny 251 400 zł 2010-2013
Efektywna terapia fotodynamiczna skierowana przeciwko alarmowym patogenom szpitalnym wykorzystująca unikalne związki fotouczulające, ekstrakty roślinne oraz nanocząsteczki srebra Grinholc Mariusz MNiSW - własny 150 000 zł

2010-2011

Wpływ bilirubiny na poziom wątrobowej ekspresji hepcydyny u pacjentów z przewlekłymi chorobami wątroby Bielawski Krzysztof
Romanowski Tomasz
MNiSW - promotorski 49 998 zł 2008-2010
Czynniki sprzyjające rozwojowi zakażeń gronkowcowych oraz terapia fotodynamiczna (PDT) jako alternatywna metoda ich leczenia Bielawski Krzysztof
Grinholc Mariusz
MNiSW - promotorski 50 000 zł 2008-2010

Rekrutacji na stanowisko doktoranta do projektu NCN Sonata 2022/47/D/NZ7/01795 nie wyłoniła kandydata. Konkurs nie został rozstrzygnięty.

Wynik rekrutacji do projektu NCN Sonata 2022/47/D/NZ7/01795 na stanowisko doktoranta

 

PUBLIKACJE

 1. Szymczak Klaudia, Woźniak-Pawlikowska Agata, Burzyńska Natalia, Król Magdalena, Zhang Lei, Nakonieczna Joanna, Grinholc Mariusz. Decrease of ESKAPE virulence with a cationic heme-mimetic gallium porphyrin photosensitizer: the Trojan horse strategy that could help address antimicrobial resistance. Journal of Photochemistry & Photobiology, B: Biology 2024, 256: 112928 (doi: 10.1016/j.jphotobiol.2024.112928)

 2. Kruszewska-Naczk Beata, Grinholc Mariusz, Waleron Krzysztof, Bandow Julia Elisabeth, Rapacka-Zdończyk Aleksandra. Can antimicrobial blue light contribute to resistance development? Genome-wide analysis revealed aBL-protective genes in Escherichia coli. Genetics and Molecular Biology 2024, 12(1): e02490-23 (doi: 10.1128/spectrum.02490-23)

 3. Czaplewska Paulina, Bogucka Aleksandra, Macur Katarzyna, Rybicka Magda, Rychłowski Michał, Fiołka Marta J.. Proteomic response of A549 lung cancer cell line to protein-polysaccharide complex Venetin-1 isolated from earthworm coelomic fluid. Frontiers in Molecular Biosciences 2023, 10: 1128320 (doi: 10.3389/fmolb.2023.1128320)

 4. Szymczak Klaudia, Szewczyk Grzegorz, Rychłowski Michał, Sarna Tadeusz, Zhang Lei, Grinholc Mariusz, Nakonieczna Joanna. Photoactivated gallium porphyrin reduces Staphylococcus aureus colonization on the skin and suppresses its ability to produce enterotoxin C and TSST-1. Molecular Pharmaceutics 2023, 20(10): 5108-5124 (doi: 10.1021/acs.molpharmaceut.3c00399)

 5. Śledzik Karol, Szmelter-Jarosz Agnieszka, Schmidt E. Kalpazidou, Bielawski Krzysztof Piotr, Declich Andrea. Are Schumpeter’s innovations responsible? A reflection on the concept of responsible (research and) innovation from a Neo‑Schumpeterian perspective. Journal of the Knowledge Economy 2023, 14:5065–5085 (doi: 10.1007/s13132-023-01487-3)

 6. Stępnik Katarzyna, Kukula-Koch Wirginia, Plazinski Wojciech, Rybicka Magda, Gawel Kinga. Neuroprotective Properties of Oleanolic Acid—Computational-Driven Molecular Research Combined with In Vitro and In Vivo Experiments. Pharmaceuticals 2023, 16(9): 1234 (doi: 10.3390/ph16091234)

 7. Wróblewska Anna, Woziwodzka Anna, Rybicka Magda, Bielawski Krzysztof P., Sikorska Katarzyna. Polymorphisms Related to Iron Homeostasis Associate with Liver Disease in Chronic Hepatitis C. Viruses 2023, 15(8): 1710 (doi: 10.3390/v15081710)

 8. Ogonowska Patrycja, Szymczak Klaudia, Empel Joanna, Urbaś Małgorzata, Woźniak-Pawlikowska Agata, Barańska-Rybak Wioletta, Świetlik Dariusz, Nakonieczna Joanna. Staphylococcus aureus from Atopic Dermatitis Patients: Its Genetic Structure and Susceptibility to Phototreatment. Microbiology Spectrum 2023, 11(3): e04598-22 (doi: 10.1128/spectrum.04598-22)

 9. Rybicka-Misiejko Magda, Verrier Eloi R., Baumert Thomas F., Bielawski Krzysztof Piotr. Polymorphisms within DIO2 and GADD45A genes increase the risk of liver disease progression in chronic hepatitis b carriers. Scientific Reports 2023, 13(1): 6124 (doi: 10.1038/s41598-023-32753-8)

 10. Pierański Michał, Kosiński Jan G., Szymczak Klaudia, Sadowski Piotr, Grinholc Mariusz. Antimicrobial Photodynamic Inactivation: An Alternative for Group B Streptococcus Vaginal Colonization in a Murine Experimental Model. Antioxidants 2023, 12(4): 847 (doi: 10.3390/antiox12040847)

 11. Hussein Mohamed A. Mohamady, Olmos José Manuel, Pierański Michał, Grinholc Mariusz, Buhl Eva Miriam, Gunduz Oguzhan, Youssef Ahmed M., Pereira Carlos M., El-Sherbiny Ibrahim M., Megahed Mosaad. Post grafted gallic acid to chitosan-Ag hybrid nanoparticles via free radical-induced grafting reactions. International Journal of Biological Macromolecules 2023, 233: 123395 (doi: 10.1016/j.ijbiomac.2023.123395)

 12. Zhang Hao, Li Qingsi, Qi Xiaoyu, Li Yi, Ma Hongyan, Grinholc Mariusz, Nakonieczna Joanna, Yu Bingran, Wang Xing, Zhang Lei. Iron-blocking antibacterial therapy with cationic heme-mimetic gallium porphyrin photosensitizer for combating antibiotic resistance and enhancing photodynamic antibacterial activity. Chemical Engineering Journal 2023, 451(1): 138261 (doi: 10.1016/j.cej.2022.138261)

 13. Woźniak Agata, Grinholc Mariusz. Combined antimicrobial blue light and antibiotics as a tool for eradication of multidrug-resistant isolates of Pseudomonas aeruginosa and Staphylococcus aureus: in vitro and in vivo studies. Antioxidants 2022, 11(9): 1660 (doi: 10.3390/antiox11091660)

 14. Rybicka Magda, Czaplewska Paulina, Rzymowska Jolanta, Weronika Sofińska-Chmiel, Wójcik-Mieszawska Sylwia, Lewtak Kinga, Węgrzyn Katarzyna, Jurczak Przemysław, Szpiech Agata, Nowak Jakub, Musiał Natalia, Fiołka Marta J.. Novel Venetin-1 nanoparticle from earthworm coelomic fluid as a promising agent for the treatment of non-small cell lung cancer. Scientific Reports 2022, 12(1): 18497 (doi: 10.1038/s41598-022-21665-8)

 15. Woźniak Agata, Burzyńska Natalia, Zybała Izabela, Empel Joanna, Grinholc Mariusz. Priming effect with photoinactivation against extensively drug-resistant Enterobacter cloacae and Klebsiella pneumoniae. Journal of Photochemistry and Photobiology B-Biology 2022, 235: 112554 (doi: 10.1016/j.jphotobiol.2022.112554)

 16. Hussein Mohamed A. Mohamady, Gunduz Oguzhan, Sahin Ali, Grinholc Mariusz, El-Sherbiny Ibrahim Mohamed, Megahed Mosaad. Dual Spinneret Electrospun Polyurethane/PVA-Gelatin Nanofibrous Scaffolds Containing Cinnamon Essential Oil and Nanoceria for Chronic Diabetic Wound Healing: Preparation, Physicochemical Characterization and In-Vitro Evaluation. Molecules 2022, 27: 7 (doi: 10.3390/molecules27072146)

 17. Michalska Klaudia, Rychłowski Michał, Krupińska Martyna, Szewczyk Grzegorz, Sarna Tadeusz, Nakonieczna Joanna. Gallium mesoporphyrin IX-mediated photodestruction: a pharmacological trojan horse strategy to eliminate multidrug-resistant staphylococcus aureus. Molecular Pharmaceutics 2022, 19(5): 1434-1448 (doi: 10.1021/acs.molpharmaceut.1c00993)

 18. Wianny Florence, Dzahini Kwamivi, Fifel Karim, Wilson Charles Robert Eden, Bernat-Wójtowska Agnieszka, Dolmazon Virginie, Misery Pierre, Lamy Camille, Giroud Pascale, Cooper Howard Michael, Knoblauch Kenneth, Procyk Emmanuel, Kennedy Henry, Savatier Pierre, Dehay Colette, Vezoli Julien. Induced cognitive impairments reversed by grafts of neural precursors: a longitudinal study in a macaque model of Parkinson's disease. Advanced Science 2022, 9: 10 (doi: 10.1002/advs.202103827)

 19. Pierański Michał K., Rychłowski Michał, Grinholc Mariusz. Optimization of Streptococcus agalactiae Biofilm Culture in a Continuous Flow System for Photoinactivation Studies. Pathogens 2021, 10(9): 1212 (doi: 10.3390/pathogens10091212)

 20. Wróblewska Anna, Bielawski Krzysztof Piotr, Sikorska Katarzyna. Occult infection with hepatitis C virus: looking for clear-cut boundaries and methodological consensus. Journal of Clinical Medicine 2021, 10(24): 5874 (doi: 10.3390/jcm10245874)

 21. Hussein Mohamed A. Mohamady, Grinholc Mariusz, Dena Ahmed S. Abo, El-Sherbiny Ibrahim M., Megahed Mosaad. Boosting the antibacterial activity of chitosan–gold nanoparticles against antibiotic–resistant bacteria by Punicagranatum L. extract. Carbohydrate Polymers 2021, 256: 117498 (doi: 10.1016/j.carbpol.2020.117498)

 22. Hussein Mohamed A. Mohamady, Ulag Songul, Dena Ahmed S Abo, Sahin Ali, Grinholc Mariusz, Gunduz Oguzhan, El-Sherbiny Ibrahim, Megahed Mosaad. Chitosan/gold hybrid nanoparticles enriched electrospun PVA nanofibrous mats for the topical delivery of Punica granatum L. extract: synthesis, characterization, biocompatibility and antibacterial properties. International Journal of Nanomedicine 2021, 16: 5133-5151 (doi: 10.2147/IJN.S306526)

 23. Hussein Mohamed A. Mohamady, Su Sena, Ulag Songul, Woźniak Agata, Grinholc Mariusz, Erdemir Gökce, Kuruca Serap Erdem, Gunduz Oguzhan, Muhammed Mamoun, El-Sherbiny Ibrahim M., Megahed Mosaad. Development and in vitro evaluation of biocompatible PLA-based trilayer nanofibrous membranes for the delivery of nanoceria: a novel approach for diabetic wound healing. Polymers 2021, 13(21): 3630 (doi: 10.3390/polym13213630)

 24. Hussein Mohamed A. Mohamady, Guler Ece, Rayaman Erkan, Cam Muhammet Emin, Sahin Ali, Grinholc Mariusz, Sezgin Mansuroglu Demet, Sahin Yesim Müge, Gunduz Oguzhan, Muhammed Mamoun, El-Sherbiny Ibrahim M., Megahed Mosaad. Dual-drug delivery of Ag-chitosan nanoparticles and phenytoin via core-shell PVA/PCL electrospun nanofibers. Carbohydrate Polymers 2021, 270: 118373 (doi: 10.1016/j.carbpol.2021.118373)

 25. Sikorska-Wiśniewska Małgorzata, Sikorska Katarzyna, Wróblewska Anna, Liberek Tomasz, Perkowska-Ptasińska Agnieszka, Dębska-Ślizień Alicja. Recurrence of cryoglobulinemia secondary to hepatitis C in a patient with HCV RNA (−) negative in the serum. Case Reports in Nephrology and Dialysis 2021, 11(2): 110-115 (doi: 10.1159/000515587)

 26. Rapacka-Zdończyk Aleksandra, Woźniak Agata, Kruszewska Beata, Waleron Krzysztof, Grinholc Mariusz. Can gram-negative bacteria develop resistance to antimicrobial blue light treatment?. International Journal of Molecular Sciences 2021, 22(21): 11579 (doi: 10.3390/ijms222111579)

 27. Woźniak Agata, Kruszewska Beata, Pierański Michał K., Rychłowski Michał, Grinholc Mariusz. Antimicrobial Photodynamic Inactivation Affects the Antibiotic Susceptibility of Enterococcus spp. Clinical Isolates in Biofilm and Planktonic Cultures. Biomolecules 2021, 11(5): 693 (doi: 10.3390/biom11050693)

 28. Rapacka-Zdończyk Aleksandra, Woźniak Agata, Michalska Klaudia, Pierański Michał, Ogonowska Patrycja, Grinholc Mariusz, Nakonieczna Joanna. Factors determining the susceptibility of bacteria to antibacterial photodynamic inactivation. Frontiers in Medicine 2021, 8: 642609 (doi: 10.3389/fmed.2021.642609)

 29. Rapacka-Zdończyk Aleksandra, Woźniak Agata, Nakonieczna Joanna, Grinholc Mariusz. Development of Antimicrobial Phototreatment Tolerance: Why the Methodology Matters. International Journal of Molecular Sciences 2021, 22(4): 2224 (doi: 10.3390/ijms22042224)

 30. Rybicka-Misiejko Magda, Kaźmierczak Maria, Pawlicka Paulina, Łada-Maśko Ariadna B., Anikiej-Wiczenbach Paulina, Bielawski Krzysztof P.. (Re-)activity in the caregiving situation: Genetic diversity within Oxytocin-Vasopressin Pathway is associated with salivary oxytocin and vasopressin concentrations in response to contact with a crying infant-simulator. Psychoneuroendocrinology 2021, 131: 105294 (doi: 10.1016/j.psyneuen.2021.105294)

 31. Żyżyńska-Galeńska Krystyna, Karasiewicz Jolanta, Bernat Agnieszka. Introduction of Mouse Embryonic Fibroblasts into Early Embryos: From Confusion to Constructive Discussion. Comment on Savatier, P. Introduction of Mouse Embryonic Fibroblasts into Early Embryos Causes Reprogramming and (Con)fusion. Cells 2021, 10(6): 1534 (doi: 10.3390/cells10061534)
 32. Żyżyńska-Galeńska Krystyna, Bernat Agnieszka, Piliszek Anna, Karasiewicz Jolanta, Szablisty Ewa, Sacharczuk Mariusz, Brewińska-Olchowik Marta, Bochenek Michał, Grabarek Joanna, Modliński Jacek Andrzej. Embryonic environmental niche reprograms somatic cells to express pluripotency markers and participate in adult chimaeras. Cells 2021, 10(3): 490 (doi: 10.3390/cells10030490)

 33. Kaźmierczak Maria, Pawlicka Paulina, Anikiej-Wiczenbach Paulina, Łada-Maśko Aradna Ariadna B., Kiełbratowska Bogumiła, Rybicka-Misiejko Magda, Kotłowska Alicja, Bakermans-Kranenburg  Marian J., van IJzendoorn Marinus H.. Empathy and hormonal changes as predictors of sensitive responsiveness towards infant crying: a study protocol. International Journal of Environmental Research and Public Health 2021, 18(9): 4815 (doi: 10.3390/ijerph18094815)

 34. Rybicka-Misiejko Magda, Miłosz Ewa, Bielawski Krzysztof P.. Superiority of MALDI-TOF Mass Spectrometry over Real-Time PCR for SARS-CoV-2 RNA Detection. Viruses 2021, 13(5): 730 (doi: 10.3390/v13050730)

 35. Ogonowska Patrycja, Gilaberte Yolanda, Barańska-Rybak Wioletta, Nakonieczna Joanna. Colonization With Staphylococcus aureus in Atopic Dermatitis Patients: Attempts to Reveal the Unknown. Frontiers in Microbiology 2021, 11: 567090 (doi: 10.3389/fmicb.2020.567090)

 36. Duszewska Anna M., Baraniewicz-Kołek Magdalena, Bernat Agnieszka. Cellular technologies (In Vitro production of embryos, germplasm preservation and somatic reprogramming) for Wisent (European bison) gene pool conservation. Concepts of Dairy & Veterinary Sciences 2020, 3(5): 338-340 (doi: 10.32474/CDVS.2020.03.000172)

 37. Konarska-Diaz Andrea Catalina, Bernat Agnieszka, Bihorac Ajna, Szablisty Ewa, Modliński Jacek A.. Characterization of rabbit embryo-derived cells grown under conditions promoting naïve mouse pluripotency. Animal Science Papers and Reports 2020, 38 (2): 195-206 

 38. Pierański Michał, Sitkiewicz Izabela, Grinholc Mariusz. Increased photoinactivation stress tolerance of Streptococcus agalactiae upon consecutive sublethal phototreatments. Free Radical Biology and Medicine 2020, 160: 657-669 (doi: 10.1016/j.freeradbiomed.2020.09.003)

 39. Rybicka Magda, Woziwodzka Anna, Sznarkowska Alicja, Romanowski Tomasz, Stalke Piotr, Dręczewski Marcin, Verrier Eloi R., Baumert Thomas F., Bielawski Krzysztof P.. Liver Cirrhosis in Chronic Hepatitis B Patients Is Associated with Genetic Variations in DNA Repair Pathway Genes. Cancers (Basel) 2020, 12(11): E3295 (doi: 10.3390/cancers12113295)

 40. Hussein Mohamed A. Mohamady, Guillermo Diaz Banos, F., Grinholc Mariusz, Dena Ahmed S. Abo, El-Sherbiny Ibrahim M., Megahed Mosaad  Exploring the physicochemical and antimicrobial properties of gold-chitosan hybrid nanoparticles composed of varying chitosan amounts. International Journal of Biological Macromolecules 2020, 162: 1760-1769 (doi: 10.1016/j.ijbiomac.2020.08.046)

 41. Pazda Magdalena, Rybicka Magda, Stolte Stefan, Bielawski Krzysztof P., Stepnowski Piotr, Kumirska Jolanta, Wolecki Daniel, Mulkiewicz Ewa. Identification of Selected Antibiotic Resistance Genes in Two Different Wastewater Treatment Plant Systems in Poland: A Preliminary Study. Molecules 2020, 25(12): 2851 (doi: 10.3390/molecules25122851)

 42. Ogonowska Patrycja, Nakonieczna Joanna. Validation of stable reference genes in Staphylococcus aureus to study gene expression under photodynamic treatment: a case study of SEB virulence factor analysis. Scientific Reports 2020, 10: 16354 (doi: 10.1038/s41598-020-73409-1)

 43. Brasel Michał, Pierański Michał, Grinholc Mariusz. An extended logistic model of photodynamic inactivation for various levels of irradiance using the example of Streptococcus agalactiae. Scientific reports 2020, 10(1): 14168 (doi:10.1038/s41598-020-71033-7)

 44. Rybicka Magda, Bielawski Krzysztof P.. Recent Advances in Understanding, Diagnosing, and Treating Hepatitis B Virus Infection. Microorganisms 2020, 8(9): E1416 (doi: 10.3390/microorganisms8091416)

 45. Bidulska Małgorzata, Królicka Aleksandra, Lipińska Andrea D., Krychowiak-Maśnicka Marta, Pierański Michał, Grabowska Kinga, Nidzworski Dawid. Physicochemical profile of Os (III) complexes with pyrazine derivatives: From solution behavior to DNA binding studies and biological assay. Journal of Molecular Liquids 2020 (doi: 10.1016/j.molliq.2020.113804)

 46. Rybicka Magda, Woziwodzka Anna, Sznarkowska Alicja, Romanowski Tomasz, Stalke Piotr, Dręczewski Marcin, Verrier Eloi R., Baumert Thomas F., Bielawski Krzysztof. Genetic Variation in IL-10 Influences the Progression of Hepatitis B Infection. International Journal of Infectious Diseases 2020, 96: 260-265 (doi: 10.1016/j.ijid.2020.04.079)

 47. Kossakowska-Zwierucho Monika, Szewczyk Grzegorz, Sarna Tadeusz, Nakonieczna Joanna. Farnesol potentiates photodynamic inactivation of Staphylococcus aureus with the use of red light-activated porphyrin TMPyP. Journal of Photochemistry and Photobiology-B Biology 2020, 206: 111863 (doi: 10.1016/j.jphotobiol.2020.111863)

 48. Woziwodzka Anna, Rybicka Magda, Sznarkowska Alicja, Romanowski Tomasz, Dreczewski Marcin, Stalke Piotr, Bielawski Krzysztof Piotr. TNF-alpha polymorphisms affect persistence and progression of HBV infection. Molecular Genetics & Genome Medicine 2019, 7(10):UNSP e935 (doi: 10.1002/mgg3.935)

 49. Rapacka-Zdończyk Aleksandra, Woźniak Agata, Pierański Michał, Woziwodzka Anna, Bielawski Krzysztof P., Grinholc MariuszDevelopment of Staphylococcus aureus tolerance to antimicrobial photodynamic inactivation and antimicrobial blue light upon sub-lethal treatment. Scientific Reports 2019, 9:  9423  (doi: 10.1038/s41598-019-45962-x)

 50. Rybicka Magda, Woziwodzka Anna, Romanowski Tomasz, Sznarkowska Anna, Stalke Piotr, Dręczewski Marcin, Bielawski Krzysztof. Host genetic background affects the course of infection and treatment response in patients with chronic hepatitis B. Journal of Clinical Virology 2019, 120: 1-5 (doi: 10.1016/j.jcv.2019.09.002)

 51. Ogonowska Patrycja, Woźniak Agata, Pierański Michał K., Wasylew Tomasz, Kwiek Piotr, Brasel Michał, Grinholc Mariusz, Nakonieczna Joanna. Application and characterization of light-emitting diodes for photodynamic inactivation of bacteria. Lightning Research & Technology 2019, 51(4): 612-624 (doi: 10.1177/1477153518781478)

 52. Woźniak Agata, Rapacka-Zdończyk Aleksandra, Mutters Nico T., Grinholc Mariusz. Antimicrobials Are a Photodynamic Inactivation Adjuvant for the Eradication of Extensively Drug-Resistant Acinetobacter baumannii. Frontiers in Microbiology 2019, 10: 229 (doi: 10.3389/fmicb.2019.00229)

 53. Wróblewska Anna, Lorenc Beata, Cheba Malgorzata, Bielawski Krzysztof P., Sikorska Katarzyna. Neutrocyte-to-lymphocyte ratio predicts the presence of a replicative hepatitis C virus strand after therapy with direct-acting antivirals. Clinical and Experimental Medicine 2019, 19(3): 401-406 (doi: 10.1007/s10238-019-00561-y)

 54. Nakonieczna Joanna, Wozniak Agata, Pieranski Michal, Rapacka-Zdonczyk Aleksandra, Ogonowska Patrycja, Grinholc Mariusz. Photoinactivation of ESKAPE pathogens: overview of novel therapeutic strategy. Future Medicinal Chemistry 2019, 11(5):  443-461  (doi: 10.4155/fmc-2018-0329)

 55. Colizzi Vittorio, Mezzana Daniele, Ovseiko Pavel, V., Caiati Giovanni, Colonnello Claudia, Declich Andrea, Buchan Alastair M., Edmunds Laurel, Buzan Elena, Zerbini Luiz, Djilianov Dimitar, Schmidt Evanthia Kalpazidou, Bielawski Krzysztof P., Elster Doris, Solvato Maria, Alcantara Luiz C., Jr., Minutolo Antonella, Potesta Marina, Bachiddu Elena, Milano Maria J., Henderson Lorna R., Kiparoglou Vasiliki, Friesen Phoebe, Sheehan Mark, Moyankova Daniela, Rusanov Krasimir, Wium Martha, Raszczyk Izabela, Konieczny Igor Gwizdala Jerzy P., Sledzik Karol, Barendziak Tanja, Birkholz Julia, Mueller Nicklas, Warrelmann Juergen, Meyer Ute, Filser Juliane, Barreto Fernando Khouri, Montesano Carla. Structural Transformation to Attain Responsible BIOSciences (STARBIOS2): Protocol for a Horizon 2020 Funded European Multicenter Project to Promote Responsible Research and Innovation. JMIR Research Protocols 2019, 8 (3): e11745 (doi: 10.2196/11745)

 56. Nakonieczna Joanna, Wolnikowska Katarzyna, Ogonowska Patrycja, Neubauer Damian, Bernat Agnieszka, Kamysz Wojciech. Rose Bengal-Mediated Photoinactivation of Multidrug Resistant Pseudomonas aeruginosa Is Enhanced in the Presence of Antimicrobial Peptides. Frontiers in Microbiology 2018, 9: 1949 (doi: 10.3389/fmicb.2018.01949)

 57. Fila Grzegorz, Krychowiak Marta, Rychlowski Michał, Bielawski Krzysztof, Grinholc Mariusz. Antimicrobial blue light photoinactivation of Pseudomonas aeruginosa: Quorum sensing signaling molecules, biofilm formation and pathogenicity. Journal of Biophotonics 2018, e201800079 (doi: 10.1002/jbio.201800079)

 58. Kuźbicka Karolina, Rachoń Dominik, Woziwodzka AnnaRybicka MagdaBielawski Krzysztof Piotr. Associations of ESR1 and ESR2 gene polymorphisms with metabolic syndrome and its components in postmenopausal women. Maturitas 2018, 115: 97-102 (doi: 10.1016/j.maturitas.2018.06.017)

 59. Woźniak Agata, Grinholc Mariusz. Combined antimicrobial activity of photodynamic inactivation and antimicrobials-atate of the art. Frontiers in Microbiology 2018, 9: 930 (doi: 10.3389/fmicb.2018.00930)

 60. Mazur-Kominek Katarzyna, Romanowski Tomasz, Bielawski Krzysztof, Kielbratowska Bogumiła, Preis Krzysztof, Domżalska-Popadiuk Iwona, Słominska-Fraczek Magdalena, Sznurkowska Katarzyna, Renke Joanna, Plata-Nazar Katarzyna, Śledzińska Karolina, Sikorska-Wiśniewska Grażyna, Góra-Gebka Magdalena, Liberek, Anna.. Association between uridin diphosphate glucuronosylotransferase 1A1 (UGT1A1) gene polymorphism and neonatal hyperbilirubinemia. Acta Biochimica Polonica 2017, 64(2): 351-356 (doi: 10.18388/abp.2016_1450)

 61. Rybicka Magda, Woziwodzka Anna, Romanowski Tomasz, Stalke Piotr, Dręczewski Marcin,  Bielawski Krzysztof. Differences in sequences between HBV-relaxed circular DNA and covalently closed circular DNA. Emerging Microbes & Infections 2017, 32(2): 482-486 (doi: 10.1038/emi.2017.41)

 62. Fila Grzegorz, Kawiak Anna, Grinholc Mariusz. Blue light treatment of Pseudomonas aeruginosa: strong bactericidal activity, synergism with antibiotics and inactivation of virulence factors. Virulence 2017, 8(6): 938-958 (doi: 10.1080/21505594.2016.1250995)

 63. Nakonieczna Joanna. Comment on “Effectiveness of antimicrobial photodynamic therapy (AmPDT) on Staphylococcus aureus using phenothiazinecompound with red laser”. Lasers in Medical Science 2017, 32(7): 1667-1668 (doi: 10.1007/s10103-016-2107-4)

 64. Wróblewska Anna, Bernat AgnieszkaWoziwodzka Anna, Markiewicz Joanna, Romanowski Tomasz, Bielawski Krzysztof P., Smiatacz Tomasz, Sikorska Katarzyna. Interferon lambda polymorphisms associate with body iron indices and hepatic expression of interferon-responsive long non-coding RNA in chronic hepatitis C. Clinical and Experimental Medicine 2017, 17(2): 225-232 (doi: 10.1007/s10238-016-0423-4)

 65. Sznarkowska Alicja,  Kostecka Anna, Meller Katrzyna, Bielawski Krzysztof. Inhibition of cancer antioxidant defense by natural compounds. Oncotarget 2017, 8:15996-16016 (doi: 10.18632/oncotarget.13723)

 66. Rudnicka Alina, Woziwodzka Anna, Wroblewska Anna, Rybicka Magda, Bielawski Krzysztof, Sikorska Katarzyna, Bernat Agnieszka.  Analysis of polymorphism and hepatic expression of duodenal cytochrome b in chronic hepatitis C. J.Gastroentology&Hepatology 2017 32(2): 482-486 (doi: 10.1111/jgh.13495)

 67. Sikorska Katarzyna, Bernat Agnieszka, Wróblewska Anna. Nadmierne gromadzenie żelaza w marskości wątroby – patomechanizm molekularny i następstwa kliniczne. Iron overload in liver cirrhosis – molecular pathogenesis and clinical consequences. Hepatologia 2016, 16:72-80 (doi: 10.5114/hepatologia.2016.60205)

 68. Sikorska Katarzyna, Bernat Agnieszka, Wróblewska Anna. Molecular pathogenesis and clinical consequences of Iron overload in liver cirrhosis. Hepatobiliary & Pancreatic Diseases International 2016, 15(5):461-479 (doi: 10.1016/S1499-3872(16)60135-2)

 69. Nakonieczna JoannaKossakowska-Zwierucho MonikaFilipiak Michalina, Hewelt-Belka Weronika, Grinholc MariuszBielawski Krzysztof P. Photoinactivation of Staphylococcus aureus using protoporphyrin IX: the role of haem-regulated transporter HrtA. Applied Microbiology and Biotechnology 2016, 100(3): 1393-1405 (doi: 10.1007/s00253-015-7145-5).

 70. Hewelt-Belka Weronika, Nakonieczna Joanna, Belka Mariusz, Bączek Tomasz, Namieśnik Jacek, Kot-Wasik Agata. Untargeted lipidomics reveals differences in the lipid pattern among clinical isolates of Staphylococcus aureus resistant and sensitive to antibiotics. Journal of Proteome Research 2016, 15(3): 914-922 (doi: 10.1021/acs.jproteome.5b00915)

 71. Kossakowska-Zwierucho Monika, Kaźmierkiewicz Rajmund, Bielawski Krzysztof P., Nakonieczna Joanna. Factors determining staphylococcus aureus susceptibility to photoantimicrobial chemotherapy: RsbU activity, ataphyloxanthin level, and membrane fluidity. Frontiers in Microbiology2016, 7: 1141 (doi: 10.3389/fmicb.2016.01141).

 72. Fila Grzegorz, Kasimova Kamola, Arenas Yaxal, Nakonieczna Joanna, Grinholc MariuszBielawski  Krzysztof P., Lilge Lothar. Murine model imitating chronic wound infections for evaluation of antimicrobial photodynamic therapy efficacy. Frontiers in Microbiology2016, 7: 1258 (doi: 10.3389/fmicb.2016.01258).

 73. Rybicka Magda, Stalke Piotr, Bielawski Krzysztof P. Current molecular methods for the detection of hepatitis B virus quasispecies. Reviews in Medical Virology 2016, 26(5): 369-381 (doi: 10.1002/rmv.1897)

 74. Grinholc Mariusz. Comments on "Biofilms of Candida albicans serotypes A and B differ in their sensitivity to photodynamic therapy". Lasers in Medical Science 2015, 30(8): 2221 (doi: 10.1007/s10103-014-1591-7).

 75. Grinholc Mariusz, Rodziewicz Aleksandra, Foryś Katarzyna, Rapacka-Zdończyk Aleksandra, Kawiak Anna, Domachowska Anna, Gołuński Grzegorz, Wolz Christiane, Mesak Lili, Becker Karsten, Bielawski Krzysztof P. Fine-tuning recA expression in Staphylococcus aureus for antimicrobial photoinactivation: importance of photo-induced DNA damage in the photoinactivation mechanism. Applied Microbiology and Biotechnology 201599(21): 9161-9176 (doi: 10.1007/s00253-015-6863-z).

 76. Grinholc Mariusz, Nakonieczna Joanna, Fila Grzegorz, Taraszkiewicz Aleksandra, Kawiak Anna, Szewczyk Grzegorz, Sarna Tadeusz, Lilge Lothar, Bielawski Krzysztof P. Antimicrobial photodynamic therapy with fulleropyrrolidine: photoinactivation mechanism of Staphylococcus aureus, in vitro and in vivo studies. Applied Microbiology and Biotechnology 2015, 99(9): 4031-4043 (doi: 10.1007/s00253-015-6539-8).

 77. Rybicka Magda, Stalke Piotr, Bielawski Krzysztof P. Dynamics of hepatitis B virus quasispecies in association with nucleos(t)ide analogue treatment determined by MALDI-TOF MS. Clinical Microbiology and Infection 2015, 21(3): 288.e1-288.e4 (doi: 10.1016/j.cmi.2014.10.004).

 78. Taraszkiewicz Aleksandra, Szewczyk Grzegorz, Sarna Tadeusz, Bielawski Krzysztof P., Nakonieczna Joanna. Photodynamic inactivation of Candida albicans with imidazoacridinones: Influence of irradiance, photosensitizer uptake and reactive oxygen species generation. PLoS ONE 2015, 10(6): art. no e0129301 (1-19) (doi: 10.1371/journal.pone.0129301).

 79. Grinholc Mariusz, Rapacka-Zdończyk Aleksandra, Rybak Bartosz, Szabados Florian, Bielawski Krzysztof P. Multiresistant strains are as susceptible to photodynamic inactivation as their native counterparts: protoporphyrin IX-mediated photoinactivation reveals differences between methicillin resistant and methicillin sensitive Staphylococcus aureus strains. Photomedicine and Laser Surgery 2014, 32(3): 121-129 (doi: 10.1089/pho.2013.3663).

 80. Hewelt-Belka Weronika, Nakonieczna Joanna, Belka Mariusz, Bączek Tomasz, Namieśnik Jacek, Kot-Wasik Agata. Comprehensive methodology for Staphylococcus aureus lipidomics by liquid chromatography and quadrupole time-of-flight mass spectrometry. Journal of Chromatography A 2014, 1362(3): 62-74 (doi: 10.1016/j.chroma.2014.08.020).

 81. Jakubowska Joanna, Maciejewska Agnieszka, Bielawski Krzysztof P., Pawłowski Ryszard. mRNA heptaplex protocol for distinguishing between menstrual and peripheral blood. Forensic Science International-Genetics 2014, 13C: 53-60 (doi: 10.1016/j.fsigen.2014.07.006).

 82. Kostecka A.Sznarkowska A.Meller K., Acedo P., Shi Y., Mohammad Sakil H. A., Kawiak A., Lion M., Królicka A., Wilhelm M., Inga A., Zawacka-Pankau J. JNK-NQO1 axis drives TAp73-mediated tumor suppression upon oxidative and proteasomal stress. Cell Death & Disease 2014, 5: art. no e1484 (1-13) (doi: doi:10.1038/cddis.2014.408).

 83. Krychowiak Marta, Grinholc Mariusz, Banasiuk Rafał, Krauze-Baranowska Mirosława, Głód Daniel, Kawiak Anna, Królicka Aleksandra. Combination of silver nanoparticles and Drosera binata extract as a possible alternative for antibiotic treatment of burn wound infections caused by resistant Staphylococcus aureus. PLoS ONE 2014, 9(12): art. no e115727 (1-20) (doi: 10.1371/journal.pone.0115727).

 84. Rapacka-Zdończyk A., Rhod Larsen A., Empel J., Patel A., Grinholc M. Association between susceptibility to photodynamic oxidation and the genetic background of Staphylococcus aureus. European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases 2014, 33(4): 577-586 (doi: 10.1007/s10096-013-1987-5).

 85. Rybicka Magda, Stalke Piotr, Dreczewski M, Smiatacz Tomasz, Bielawski Krzysztof P. High-Throughput Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization-Time of Flight Mass Spectrometry as an Alternative Approach to Monitoring Drug Resistance of Hepatitis B Virus. Journal of Clinical Microbiology 2014, 52(1): 9-14 (doi: 10.1128/JCM.01891-13).

 86. Shi Y., Nikulenkov F., Zawacka-Pankau J., Li H., Gabdoulline R., Xu J., Eriksson S., Hedstrom E., Issaeva N., Kel A., Arner E.S.J., Selivanova G. sROS-dependent activation of JNK converts p53 into an efficient inhibitor of oncogenes leading to robust apoptosis. Cell Death and Differentiation 2014, 21(4): 612-623 (doi: 10.1038/cdd.2013.186).

 87. Sikorska Katarzyna, Bernat Agnieszka. Iron homeostasis and its regulators over the course of chronic hepatitis C. Future Virology2014, 9(9): 831-846 (doi: 10.2217/fvl.14.63).

 88. Sikorska Katarzyna, Romanowski Tomasz, Stalke Piotr, Iżycka-Świeszewska Ewa, Bielawski Krzysztof P. Association of Hepcidin mRNA Expression With Hepatocyte Iron Accumulation and Effects of Antiviral Therapy in Chronic Hepatitis C Infection. Hepatitis Monthly 2014, 14(11): art. no e21184 (1-7) (doi: 10.5812/hepatmon.21184).

 89. Stalke Piotr, Rybicka Magda, Wróblewska Anna, Dreczewski Marcin, Stracewska Ewa, Smiatacz Tomasz, Bielawski Krzysztof P. An initial assessment of correlations between host- and virus-related factors affecting analogues antiviral therapy in HBV chronically infected patients. Medical Science Monitor 2014, 20: 321-328.

 90. Grinholc Mariusz, Nakonieczna Joanna, Negri Alessandro, Rapacka-Zdończyk Aleksandra, Motyka Agata, Fila Grzegorz, Kurlenda Julianna, Leibner-Ciszak Justyna, Otto Michael, Bielawski Krzysztof P. The agr function and polymorphism: Impact on Staphylococcus aureus susceptibility to photoinactivation. Journal of Photochemistry and Photobiology B-Biology 2013, 129: 100-107.

 91. Jakubowska Joanna, Maciejewska Agnieszka, Pawłowski Ryszard, Bielawski Krzysztof P. mRNA profiling for vaginal fluid and menstrual blood identification. Forensic Science International-Genetics 2013, 7(2): 272-278.

 92. Kossakowska Monika, Nakonieczna Joanna, Kawiak Anna, Kurlenda Julianna, Bielawski Krzysztof P., Grinholc Mariusz. Discovering the mechanisms of strain-dependent response of Staphylococcus aureus to photoinactivation: Oxidative stress toleration, endogenous porphyrin level and strain's virulence. Photodiagnosis and Photodynamic Therapy 2013, 10(4): 348-355.

 93. Nakonieczna Joanna, Rapacka-Zdończyk Aleksandra, Kawiak Anna, Bielawski Krzysztof P., Grinholc Mariusz. Sub-lethal photodynamic inactivation renders Staphylococcus aureus susceptible to silver nanoparticles. Photochemical & Photobiological Sciences 2013, 12(9): 1622-1627.

 94. Sikorska Katarzyna, Stalke Piotr, Romanowski Tomasz, Rzepko Robert, Bielawski Krzysztof P. Liver steatosis correlates with iron overload but not with HFE gene mutations in chronic hepatitis C. Hepatobiliary & Pancreatic Diseases International 2013, 12(4): 377-384.

 95. Taraszkiewicz Aleksandra, Fila Grzegorz, Grinholc Mariusz, Nakonieczna Joanna. Innovative strategies to overcome biofilm resistance. BioMed Research International 2013, art. no 150653 (1-13)
 96. Taraszkiewicz Aleksandra, Grinholc Mariusz, Bielawski Krzysztof P., Kawiak Anna, Nakonieczna Joanna. Imidazoacridinone derivatives as efficient sensitizers in photoantimicrobial chemotherapy. Applied and Environmental Microbiology 2013, 79(12): 3692-3702

 97. Ciach K., Mazur K., Kiełbratowska B., Adamski P., Królikowska B., Korzon M., Preis K., Bielawski K. P. Hiperbilirubinemia noworodków w aspekcie polimorfizmu genu UGT1A1 [Neonate hyperbilirubinemia in association with UGT1A1 gene polymorphism]. Pediatria Polska 2012, 87(4): 347-352.

 98. Kawiak Anna, Zawacka-Pankau Joanna, Łojkowska Ewa. Plumbagin induces apoptosis in Her2-overexpressing breast cancer cells through the mitochondrial-mediated pathway. Journal of Natural Products 2012, 75(4): 747-751.

 99. Kawiak Anna, Zawacka-Pankau Joanna, Wasilewska Aleksandra, Stasiłojć Grzegorz, Bigda Jacek, Łojkowska Ewa. Induction of apoptosis in HL-60 cells through the ROS-mediated mitochondrial pathway by ramentaceone from Drosera aliciae. Journal of Natural Products 2012, 75(1): 9-14.

 100. Kurlenda Julianna, Grinholc Mariusz. Alternative therapies in Staphylococcus aureus diseases. Acta Biochimica Polonica 2012, 59(2): 171-184.

 101. Nakonieczna Joanna, Grinholc Mariusz. Photodynamic inactivation requires innovative approach concerning numerous bacterial isolates and multicomponent sensitizing agents. Photodiagnosis and Photodynamic Therapy 2012, 9(4): 359-361.

 102. Taraszkiewicz A., Jafra S., Skrzypczak A., Kaminski M., Królicka A. Antibacterial activity of secondary metabolites from in vitro culture of Drosera gigantea against the plant pathogenic bacteria Pseudomonas syringae pv. syringae and P. syringae pv. morsprunorum. Journal of Plant Pathology 2012, 94(Supplement 1): S1.63-S1.68.

 103. Grinholc M., Richter M., Nakonieczna J., Fila G., Bielawski K. P. The connection between agr and SCCmec elements of Staphylococcus aureus strains and their response to photodynamic inactivation. Photomedicine and Laser Surgery 2011, 29(6): 413-419.

 104. Paszko Krystyna, Michnowska Ewa, Kurlenda Julianna, Grinholc Mariusz, Nakonieczna Joanna, Bielawski Krzysztof P. MRSA distribution and epidemiological procedures evaluation at two hospitals in Northern Poland. GMS Krankenhaushygiene Interdisziplinär 2011, 6(1): 1-6.

 105. Rybicka Magda, Nakonieczna Joanna, Stalke Piotr, Bielawski Krzysztof P. Host response to the presence of Helicobacter spp. DNA in the liver of patients with chronic liver diseases. Polish Journal of Microbiology (Acta Microbiologica Polonica) 2011, 60(2): 175-178.

 106. Rybicka Magda, Stalke Piotr, Charmuszko Urszula, Bielawski Krzysztof P. Wpływ polimorfizmu wirusa zapalenia wątroby typu B na przebieg choroby u osób przewlekle zakażonych [The influence of hepatitis B virus polymorphism on the progression of chronic liver disease]. Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej 2011, 65: 244-254.

 107. Sikorska K., Liberek A., Romanowski T., Szlagatys-Sidorkiewicz A., Landowski P., Bielawski K. P. Diagnosis and treatment difficulties in 18-year-old male patient with hereditary hemochromatosis, chronic hepatitis B, Gilbert syndrome and ulcerative colitis. Acta Biochimica Polonica 2011, 58(2): 251-254.

 108. Sikorska K., Romanowski T., Bielawski K. P. Pathogenesis and clinical consequences of iron overload in chronic hepatitis C - impact of host and viral factors related to iron metabolism. BioTechnologia 2011, 92(1): 54-65.

 109. Sikorska K., Romanowski T., Stalke P., Iżycka-Świeszewska E., Bielawski K. P. Iron overload and HFE gene mutations in Polish patients with liver cirrhosis. Hepatobiliary & Pancreatic Diseases International 2011, 10(3): 270-275.

 110. Sikorska K., Stalke P., Bielawski K. P. Is there any association between HCV multiplication and iron induced liver injury in chronic hepatitis C?. Journal of Hepatology 2011, 55: 235-238.

 111. Sznarkowska Alicja, Maleńczyk Katarzyna, Kadziński Leszek, Bielawski Krzysztof P., Banecki Bogdan, Zawacka-Pankau Joanna. Targeting of p53 and its homolog p73 by protoporphyrin IX. FEBS Letters 2011, 585(1): 255-260.

 112. Zawacka-Pankau Joanna, Grinkevich Vera V., Hünten Sabine, Nikulenkov Fedor, Gluch Angela, Li Hai, Enge Martin, Kel Alexander, Selivanova Galina. Inhibition of glycolytic enzymes mediated by pharmacologically activated p53: targeting warburg effect to fight cancer. Journal of Biological Chemistry 2011, 286(48): 41600-41615.

 113. Bednarz Natalia, Eltze Elke, Semjonow Axel, Rink Michael, Andreas Antje, Mulder Lennart, Hannemann Juliane, Fisch Margit, Pantel Klaus, Weier Heinz-Ulrich G., Bielawski Krzysztof P., Brandt Burkhard. BRCA1 Loss Preexisting in Small Subpopulations of Prostate Cancer is Associated with Advanced Disease and Metastatic Spread to Lymph Nodes and Peripheral Blood. Clinical Cancer Research 2010, 16(13): 3340-3348

 114. Grinholc Mariusz, Zawacka-Pankau Joanna, Gwizdek-Wiśniewska Anna, Bielawski Krzysztof P. Evaluation of the role of the pharmacological inhibition of Staphylococcus aureus multidrug resistance pumps and the variable levels of the uptake of the sensitizer in the strain-dependent response of Staphylococcus aureus to PPArg2-based photodynamic ina. Photochemistry and Photobiology 2010, 86(5): 1118-1126.

 115. Kurlenda Julianna, Grinholc Mariusz, Szweda Piotr. Lack of correlation between X region spa polymorphism and virulence of methicillin resistant and methicillin sensitive Staphylococcus aureus strains. Acta Biochimica Polonica 2010, 57(1): 135-138.

 116. Kurlenda Julianna, Grinholc Mariusz. Current diagnostic tools for methicillin-resistant Staphylococcus aureus infections. Molecular Diagnosis & Therapy 2010, 14(2): 73-80.

 117. Kurlenda Julianna, Grinholc Mariusz. MRSA: The virulence, epidemiology and perspective diagnostics and therapy. W: Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus (MRSA): Etiology, At-Risk Populations and Treatment. Ed. Kolendi C. L.; Nova Science Publishers, Inc. 2010 (ISBN 1607413981) Chapter 5: 211-256.

 118. Kurlenda Julianna, Kamińska-Pabich Agata, Grinholc Mariusz. Neonatal intrauterine infection with Neisseria meningitidis B. Clinical Pediatrics 2010, 49(4): 388-390.

 119. Nakonieczna Joanna, Michta Ewelina, Rybicka Magda, Grinholc Mariusz, Gwizdek-Wiśniewska Anna, Bielawski Krzysztof P. Superoxide dismutase is upregulated in Staphylococcus aureus following protoporphyrin-mediated photodynamic inactivation and does not directly influence the response to photodynamic treatment. BMC Microbiology 2010, 10 (art. 323): 1-14

 120. Nakonieczna Joanna, Stalke Piotr, Al-Soud Waleed Abu, Wadström Torkel, Bielawski Krzysztof P. Detection of Helicobacter rodentium-like DNA in the liver tissue of patients with chronic liver diseases by polymerase chain reaction-denaturing gradient gel electrophoresis and DNA sequence analysis. Diagnostic Microbiology and Infectious Disease 2010, 68(3): 201-207

 121. Nastały Paulina, Grinholc Mariusz, Bielawski Krzysztof P. Molecular characteristics of community-associated methicillin-resistant Staphylococcus aureus strains for clinical medicine. Archives of Microbiology 2010, 192(8): 603-617

 122. Rybicka Magda, Stalke Piotr, Bielawski Krzysztof P., Nakonieczna Joanna. Zakażenia bakteriami rodzaju Helicobacter spp. w przewlekłym uszkodzeniu wątroby [Helicobacter spp. infections in chronic liver damage]. Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej 2010, 64: 386-395.

 123. Sikorska K., Romanowski T., Stalke P., Jaśkiewicz K., Bielawski K. P. Coexistence of HFE and rare UGT1A1 genes mutations in patients with iron overload related liver injury. Advances in Medical Sciences 2010, 55(1): 108-110.

 124. Sikorska Katarzyna, Stalke Piotr, Iżycka-Świeszewska Ewa, Romanowski Tomasz, Bielawski Krzysztof P. The role of iron overload and HFE gene mutations in the era of pegylated interferon and ribavirin treatment of chronic hepatitis C. Medical Science Monitor 2010, 16(3): CR137-CR143

 125. Sznarkowska Alicja, Olszewski Robert, Zawacka-Pankau Joanna. Farmakologiczna aktywacja supresora nowotworu, natywnego białka p53 jako obiecująca strategia zwalczania nowotworów [Pharmacological activation of tumor suppressor, wild-type p53 as a promising strategy to fight cancer]. Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej 2010, 64: 396-407.

 126. Szurowska Edyta, Sikorska Katarzyna, Iżycka-Świeszewska E., Nowicki Tomasz, Romanowski Tomasz, Bielawski Krzysztof P., Studniarek Michał. The role of MR imaging in detection of hepatic iron overload in patients with cirrhosis of different origins. BMC Gastroenterology 2010, 10 (art. 13): 1-14

 127. Zawacka-Pankau Joanna, Kostecka Anna, Sznarkowska Alicja, Hedström Elisabeth, Kawiak Anna. p73 tumor suppressor protein A close relative of p53 not only in structure but also in anti-cancer approach?. Cell Cycle 2010, 9(4): 720-728

 128. Zawacka-Pankau Joanna, Maleńczyk Katarzyna, Sznarkowska Alicja. Struktura i regulacja białka p73 w komórce - implikacja w terapii przeciwnowotworowej [The structure and cellular regulation of p73: Their implication in anticancer therapy]. Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej 2010, 64: 78-86

 129. Bednarz N., Błaut K., Sworczak K., Osęka T., Bielawski K. P. The profile of ErbB/Her family genes copy number assessed by real-time PCR in parathyroid adenoma and hyperplasia associated with sporadic primary hyperparathyroidism. Acta Biochimica Polonica 2009, 56(1): 83-88

 130. Ferens B., Kawiak A., Banecki B., Bielawski K. P., Zawacka-Pankau J. Aberration of the enzymatic activity of Fhit tumor suppressor protein enhances cancer cell death upon photodynamic therapy similarly to that driven by wild-type Fhit. Cancer Letters 2009, 280(1): 101-109

 131. Hedström E., Eriksson S., Zawacka-Pankau J., Arnér E.S.J., Selivanova G. p53-dependent inhibition of TrxR1 contributes to the tumor-specific induction of apoptosis by RITA. Cell Cycle 2009, 8(21): 3584-3591

 132. Kurlenda J., Grinholc M., Krzysztoń-Russjan J., Wiśniewska K. Epidemiological investigation of nosocomial outbreak of staphylococcal skin diseases in neonatal ward. Antonie van Leeuwenhoek International Journal of General and Molecular Microbiology 2009, 95(4): 387-394

 133. Nakonieczna J., Kaczorowski T., Obarska-Kosińska A., Bujnicki J.M. Functional analysis of MmeI from methanol utilizer Methylophilus methylotrophus, a subtype IIC restriction-modification enzyme related to type I enzymes. Applied and Environmental Microbiology 2009, 75(1): 212-223

 134. Romanowski T., Sikorska K., Bielawski K. P. UGT1A1 gene polymorphism as a potential factor inducing iron overload in the pathogenesis of type 1 hereditary hemochromatosis. Hepatology Research 2009, 39(5): 469-478

 135. Wasążnik A., Grinholc M., Bielawski K. P. Czynne usuwanie leku z komórki jako jeden z mechanizmów oporności bakterii na środki przeciwdrobnoustrojowe i metody jego zwalczania [Active efflux as the multidrug resistance mechanism]. Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej 2009, 63: 123-133

 136. Zawacka-Pankau J., Ferens B. Enlightened protein: Fhit tumor suppressor protein structure and function and its role in the toxicity of protoporphyrin IX-mediated photodynamic reaction. Toxicology and Applied Pharmacology 2009, 241(2): 246-252.

 

PATENTY / ZGŁOSZENIA PATENTOWE

 1. Kompozycja farmaceutyczna oraz chemiczna zawierająca pochodne imidazoakrydyny jako środek fotouczulający oraz ich zastosowanie. Zgłoszenie patentowe (UP RP) nr 399411 z dnia 2012-06-04. Twórcy: Taraszkiewicz Aleksandra, Nakonieczna Joanna, Grinholc Mariusz, Bielawski Krzysztof. Zgłaszający: Uniwersytet Gdański.

 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Zespół Pracowni otrzymał dwie nagrody zespołowe Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe w 2006 i 2009 roku. Dr Joanna Zawacka-Pankau otrzymała w roku 2008 stypendium START FNP, które zostało przedłużone na kolejny rok. Prof. UG dr hab. Krzysztof Bielawski jest promotorem jednego, obronionego w roku 2009 doktoratu, którego autorem jest Mariusz Grinholc.

Imię i nazwisko Nazwa nagrody Przyznający Rok
dr Mariusz Grinholc Indywidualna nagroda naukowa Rektor UG 2016
Prof. dr hab. Tomasz Bączek, mgr inż. Mariusz Belka, dr hab. Alina Plenis, dr hab. Jarosław Sławiński, mgr Weronika Hewelt-Belka, prof. dr hab. Jacek Namieśnik, prof. dr hab. Agata Kot-Wasik, dr Joanna Nakonieczna, dr Jarosław Szulfer Nagroda zespołowa stopnia I za osiągnięcia naukowe za badania nad nowatorskimi metodami oceny leków i substancji endogennych Raktor GUMed 2015
Dr Agnieszka Maciejewska, mgr Joanna Jakubowska, prof. dr hab. Krzysztof Bielawski, prof. dr hab. Ryszard Pawłowski Nagroda zespołowa stopnia II za osiągnięcia naukowe za badania nad nowymi metodami biologii molekularnej w genetyce sądowej Rektor GUMed 2015

dr Mariusz Grinholc

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców

MNiSW

2014

prof. Krzysztof Bielawski, dr Joanna Nakonieczna, dr Mariusz Grinholc, mgr Grzegorz Fila, mgr Monika Kossakowska-Zwierucho, mgr Aleksandra Rapacka-Zdończyk, dr Magda Rybicka, dr Aleksandra Taraszkiewicz

Zespołowa Nagroda I stopnia za cykl publikacji dotyczący opracowania nowych metod monitorowania i zwalczania zjawiska lekooporności mikroorganizmów.

Rektor UG

2014

Prof. Krzysztof Bielawski, dr Joanna Nakonieczna, dr  Mariusz Grinholc, dr Joanna Zawacka-Pankau

Zespołowa Nagroda II stopnia za cykl publikacji dotyczących poszukiwania nowych możliwości leczenia i monitorowania chorób bakteryjnych, metabolicznych i nowotworowych człowieka. 

Rektor UG 2011
dr Joanna Nakonieczna FEBS Short-Term Fellowship FEBS 2011
Skład zespołu: prof. UG, dr hab. Krzysztof Bielawski, dr Joanna Zawacka-Pankau, mgr Mariusz Grinholc, mgr Tomasz Romanowski Nagroda zespołowa za osiągnięcia naukowe za współautorstwo cyklu publikacji dotyczących zastosowania nowoczesnych narzędzi biologii molekularnej w diagnozowaniu i terapii chorób zakaźnych, nowotworowych i metabolicznych MNiSW 2009

WSPÓŁPRACA NAUKOWA

Zespół współpracuje z wiodącymi europejskimi ośrodkami naukowymi:

- z zespołem prof. Burkharda Brandta z Instytutu Biologii Nowotworów w Uniwersytecie Hamburg-Eppendorf w Niemczech,
- z zespołem prof. Galiny Selivanowej z Instytutu Karolińskiego w Sztokholmie w Szwecji oraz z zespołem prof. Fabien Zoulima z INSERM U871 w Lyonie we Francji.
- z zespołem prof. Lothara Lilge z Wydziału Biofizyki Medycznej Uniwersytetu w Toronto w Kanadzie
- z dr Timem Maisch, kierownikiem Antimicrobial Photodynamic and Cold Plasma Research Unit z Wydziału Dermatologii Uniwersytetu w Regensburgu w Niemczech
- z dr Santi Nonell Marrugat kierownikiem Laboratorium Fotochemii Uniwersytetu w Barcelonie w Hiszpanii.

Prace badawcze finansowane były w ramach 5. i 6. PR UE, obecnie są finansowane przez MNiSW, niemieckie Ministerstwo Nauki oraz Instytut Karoliński w Szwecji.
Prowadzone są także projekty naukowe z klinikami GUMed.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 14. Styczeń 2014 - 21:47; osoba wprowadzająca: Elżbieta Moroz Ostatnia zmiana: czwartek, 23. Maj 2024 - 10:59; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega