Współpraca

Rodzaje współpracy prowadzonej na MWB

Na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG i GUMed współprace nawiązywane są w zakresie: prowadzonych badań, realizowanych wspólnych projektów badawczych i rozwojowych, działań mających na celu wzrost potencjału wynikającego z rozwoju badawczo-naukowego oraz kapitału ludzkiego, wymianę studencką i personelu, wspieranie programów kształcenia, wspólną organizację konferencji i imprez międzynarodowych, a także działań mających na celu wsparcie transferu technologii i komercjalizację wyników badań naukowych.

Poznaj naszych partnerów krajowych i zagranicznych.

Dołącz do członków Rady Konsultacyjnej MWB.

Sprawdź naszą ofertę dla biznesu.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 23. Styczeń 2014 - 12:57; osoba wprowadzająca: Elżbieta Moroz Ostatnia zmiana: piątek, 21. luty 2014 - 14:20; osoba wprowadzająca: Elżbieta Moroz