Pracownia Biofizyki

PROFIL

Pracownia Biofizyki zajmuje się badaniem biologicznie aktywnych związków niskocząsteczkowych, wśród których można wyróżnić leki przeciwnowotworowe, środowiskowe mutageny i kancerogeny, toksyny a także substancje o właściwościach chemoprewencyjnych. Naszymi głównymi celami badawczymi są: poznanie i opisanie mechanizmów działania szerokiej gamy substancji toksycznych, poszukiwanie związków przeciwdziałających toksynom oraz poznanie i opisanie mechanizmów ich działania, poszukiwanie nowych skutecznych metod modulowania aktywności leków ze szczególnym uwzględnieniem leków stosowanych w terapii przeciwnowotworowej.

Obecnie skupiamy się na następujących zagadnieniach:

 • oddziaływania niekowalencyjne pomiędzy związkami aromatycznymi
 • oddziaływania ligandów z kwasami nukleinowymi
 • mechanizmy działania mutagenów, toksyn i leków przeciwnowotworowych
 • tworzenie hetero-kompleksów pomiędzy cząsteczkami biologiczne aktywnych związków
 • modulacja aktywności biologicznej związków
 • mechanizmy działania substancji o potencjale chemoprewencyjnym
 • matematyczne i termodynamiczne modele opisujące wyżej wymienione oddziaływania

W swojej codziennej pracy wykorzystujemy szeroką gamę metod fizyko-chemicznych, biofizycznych, biologicznych oraz obliczeniowych.

ZESPÓŁ

Pracownia Biofizyki

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
ul. Abrahama 58, 80-307 Gdańsk

Sekretariat - Stanisława Urbańska
Tel.:+48 58 523 6421

prof. Piosikzespół prof. Piosika

 

Kierownik: dr hab. Jacek Piosik, prof. UG [link]
Tel.:+48 58 523 6311 [e-mail], p. 253

Pracownicy:

Lista pracowników i doktorantów:

dr Grzegorz Gołuński [link]
tel: +48 58 523 6310 [email] pokój 268AB

Doktoranci:

mgr Patrycja Bełdzińska
tel: 58 523 6310 [email], p. 268 AB
mgr Marcin Zakrzewski
tel: 58 523 6310 [email], p. 268 AB

 

PROJEKTY NAUKOWO-BADAWCZE

Tytuł projektu Kierownik projektu Źródło finansowania Kwota Realizowany w latach
Stare leki - nowe możliwości: modulacja aktywności antybiotyków przez kofeinę i pentoksyfilinę Woziwodzka Anna Sonata 11 464 600 zł 2017-2020
Wpływ kofeiny i innych ksantyn na aktywność heterocyklicznych amin aromatycznych Piosik Jacek MNiSW - habilitacyjny 146 100 zł 2008-2011

PUBLIKACJE

 1. Motuziuk Olexandr, Nozdrenko Dmytro, Prylutska Svitlana, Vareniuk Igor, Bogutska Kateryna, Braniuk Serhii, Korotkyi Olexandr, Prylutskyy Yuriy, Ritter Uwe, Piosik Jacek. The effect of C60 fullerene on the mechanokinetics of muscle gastrocnemius contraction in chronically alcoholized rats. Heliyon 2023,(w druku) (doi: 10.1016/j.heliyon.2023.e18745)

 2. Han Xuexiang, Alameh Mohamad-Gabriel, Butowska Kamila, Knox James J. , Lundgreen Kendall , Ghattas Majed , Gong Ningqiang, Xue Lulu, Xu Ying , Lavertu Marc, Bates Paul, Xu Junchao, Nie Guangjun, Zhong Yi, Weissman Drew, Mitchell Michael J.. Adjuvant lipidoid-substituted lipid nanoparticles augment the immunogenicity of SARS-CoV-2 mRNA vaccines. Nature Nanotechnology 2023, (w druku) (doi: 10.1038/s41565-023-01404-4)

 3. Zavodovskiy Danylo O., Bulgakova Nataliya V., Sokolowska Inna, Prylutskyy Yuriy I., Ritter Uwe, Gonchar Olga O., Kostyukov Alexander I., Vlasenko Oleh V., Butowska Kamila, Borowik Agnieszka, Piosik Jacek, Maznychenko Andriy. Water-soluble pristine C60 fullerenes attenuate isometric muscle force reduction in a rat acute inflammatory pain model. BMC Musculoskeletal Disorders 2023, 24: 606 (doi: 10.1186/s12891-023-06719-w)

 4. Butowska Kamila, Han Xuexiang, Gong Ningqiang, El-Mayta Rakan, Haley Rebecca M., Xue Lulu, Zhong Wenqun, Guo Wei, Wang Karin, Mitchell Michael J.. Doxorubicin-conjugated siRNA lipid nanoparticles for combination cancer therapy. Acta Pharmaceutica Sinica B 2023, 13(4): 1429-1437 (doi: 10.1016/j.apsb.2022.07.011)

 5. Nozdrenko Dmytro, Prylutska Svitlana, Bogutska Kateryna, Cherepanov Vsevolod, Senenko Anton, Vygovska Oksana, Khrapatyi Sergii, Ritter Uwe, Prylutskyy Yuriy, Piosik Jacek. Analysis of Biomechanical and Biochemical Markers of Rat Muscle Soleus Fatigue Processes Development during Long-Term Use of C60 Fullerene and N-acetylcysteine. Nanomaterials 2022, 12: 1552 (doi: 10.3390/nano12091552)

 6. Woziwodzka Anna, Krychowiak-Maśnicka Marta, Gołuński Grzegorz, Łosiewska Anna, Borowik Agnieszka, Wyrzykowski Dariusz, Piosik Jacek. New Life of an Old Drug: Caffeine as a Modulator of Antibacterial Activity of Commonly Used Antibiotics. Pharmaceuticals 2022, 15(7): 872 (doi: 10.3390/ph15070872)

 7. Sikora Karol, Nowacki Andrzej, Szweda Piotr, Woziwodzka Anna, Bartoszewska Sylwia, Piosik Jacek, Dmochowska Barbara. Antimicrobial, cytotoxic and mutagenic activity of gemini QAS derivatives of 1,4:3,6-dianhydro-L-iditol. Molecules 2022, 27(3): 1-13 (doi: 10.3390/molecules27030757)

 8. Zhang Hanwen, Han Xuexiang, Alameh Mohamad-Gabriel, Shepherd Sarah J., Padilla Marshall S., Xue Lulu, Butowska Kamila, Weissman Drew, Mitchell Michael J.. Rational design of anti-inflammatory lipid nanoparticles for mRNA delivery. Journal of Biomedical Materials Research A 2022, 110(5): 1101-1108 (doi: 10.1002/jbm.a.37356)

 9. Han Xuexiang, Zhang Hanwen, Butowska Kamila, Swingle Kelsey L., Alameh Mohamad-Gabriel, Weissman Drew, Mitchell Michael J.. An ionizable lipid toolbox for RNA delivery. Nature Communication 2021, 12: 7233 (doi: 10.1038/s41467-021-27493-0)

 10. Horak Iryna, Prylutska Svitlana, Krysiuk Iryna, Luhovskyi Serhii, Hrabovsky Oleksii, Tverdokhleb  Nina, Franskevych Daria, Rumiantsev Dmytro, Senenko Anton, Evstigneev Maxim, Drobot Liudmyla, Matyshevska Olga, Ritter Uwe, Piosik Jacek, Prylutskyy Yuriy. Nanocomplex of Berberine with C60 Fullerene Is a Potent Suppressor of Lewis Lung Carcinoma Cells Invasion In Vitro and Metastatic Activity In Vivo. Materials 2021, 14: 6114 (doi: 10.3390/ma14206114)
 11. Chernykh Mariia, Zavalny Dmytro, Sokolova Viktoriya, Ponomarenko Stanislav, Prylutska Svitlana, Kuziv Yuliia, Chumachenko Vasyl, Marynin Andrii, Kutsevol Nataliya, Epple Matthias, Ritter Uwe, Piosik Jacek, Prylutskyy Yuriy. A New Water-Soluble Thermosensitive Star-Like Copolymer as a Promising Carrier of the Chemotherapeutic Drug Doxorubicin. Materials 2021, 14(13): 3517 (doi: 10.3390/ma14133517)

 12. Woziwodzka Anna, Krychowiak-Maśnicka Marta, Gołuński Grzegorz, Felberg Anna, Borowik Agnieszka, Wyrzykowski Dariusz, Piosik Jacek. Modulatory Effects of Caffeine and Pentoxifylline on Aromatic Antibiotics: A Role for Hetero-Complex Formation. Molecules 2021, 26: 3628 (doi: 10.3390/molecules26123628)

 13. Gonchar Olga O., Maznychenko Andriy V., Klyuchko Olena M., Mankovska Iryna M., Butowska Kamila, Borowik Agnieszka, Piosik Jacek, Sokolowska Inna. C60 Fullerene Reduces 3-Nitropropionic Acid-Induced Oxidative Stress Disorders and Mitochondrial Dysfunction in Rats by Modulation of p53, Bcl-2 and Nrf2 Targeted Proteins. International Journal of Molecular Sciences 2021, 22: 5444 (doi: 10.3390/ijms22115444)

 14. Butowska Kamila, Woziwodzka Anna, Borowik Agnieszka, Piosik Jacek. Polymeric Nanocarriers: A Transformation in Doxorubicin Therapies. Materials 2021, 14(9): 2135 (doi: 10.3390/ma14092135)

 15. Butowska Kamila, Żamojć Krzysztof, Kogut Mateusz, Kozak Witold, Wyrzykowski Dariusz, Wiczk Wiesław, Czub Jacek, Piosik Jacek, Rak Janusz. The Product of Matrix Metalloproteinase Cleavage of Doxorubicin Conjugate for Anticancer Drug Delivery: Calorimetric, Spectroscopic, and Molecular Dynamics Studies on Peptide–Doxorubicin Binding to DNA. International Journal o f Molecular Sciences 2020, 21, 6923 (doi:10.3390/ijms21186923)

 16. Maznychenko Andriy V., Bulgakova Nataliya V., Sokolowska Inna V., Butowska Kamila, Borowik Agnieszka, Mankivska Olena P., Piosik Jacek, Tomiak Tomasz, Gonchar Olga O., Maisky Volodymyr O., Kostyukov  Alexander I. . Fatigue-induced Fos immunoreactivity within the lumbar cord and amygdala decreases after С60 fullerene pretreatment. Scientific Reports 2020, 10: 9826 (doi: 10.1038/s41598-020-67034-1)

 17. Myszka Henryk, Grzywacz Daria, Zdrowowicz Magdalena, Spisz Paulina, Butowska Kamila, Rak Janusz, Piosik Jacek, Jaśkiewicz Maciej, Kamysz Wojciech, Liberek Beata. Design, synthesis and biological evaluation of betulin-3-yl 2-amino-2-deoxy- β-D-glycopyranosides. Bioorganic Chemistry 2020, 96: 103568 (doi: 10.1016/j.bioorg.2020.103568)

 18. Woziwodzka Anna, Rybicka Magda, Sznarkowska Alicja, Romanowski Tomasz, Dreczewski Marcin, Stalke Piotr, Bielawski Krzysztof Piotr. TNF-alpha polymorphisms affect persistence and progression of HBV infection. Molecular Genetics & Genome Medicine 2019, 7(10): UNSP e935  (doi: 10.1002/mgg3.935)

 19. Butowska Kamila, Kozak Witold, Zdrowowicz Magdalena, Makurat Samanta, Rychłowski Michał, Hać Aleksandra, Herman-Antosiewicz Anna, Piosik Jacek, Rak Janusz. Cytotoxicity of doxorubicin conjugated with C60 fullerene. Structural and in vitro studies. Structural Chemistry 2019, 30(6): 2327-2338 (doi: 10.1007/s11224-019-01428-4)

 20. Rapacka-Zdończyk Aleksandra, Woźniak Agata, Pierański Michał, Woziwodzka Anna, Bielawski Krzysztof P., Grinholc Mariusz.Development of Staphylococcus aureus tolerance to antimicrobial photodynamic inactivation and antimicrobial blue light upon sub-lethal treatment. Scientific Reports 2019, 9:  9423  (doi: 10.1038/s41598-019-45962-x)

 21. Borowik Agnieszka, Butowska Kamila, Konkel Kinga, Banasiuk Rafał, Derewońko Natali, Wyrzykowski Dariusz, Davydenko Mykola, Cherepanov Vsevolod, Styopkin Viktor, Prylutskyy Yuriy, Pohl Paweł, Królicka Aleksandra, Piosik Jacek. The impact of surface functionalization on the biophysical properties of silver nanoparticles. Nanomaterials 2019, 9: 973 (doi: 10.3390/nano9070973)

 22. Borowik Agnieszka, Banasiuk Rafał, Derewonko Natalia, Rychłowski Michał, Krychowiak-Maśnicka Marta, Wyrzykowski Dariusz, Ziąbka Magdalena, Woziwodzka Anna, Królicka Aleksandra, Piosik Jacek. Interactions of newly synthesized platinum nanoparticles with ICR-191 and their potential application. Scientific Reports 2019, 9: 4987 (doi: 10.1038/s41598-019-41092-6)

 23. Ameixa J., Arthur-Baidoo E., Meißner R., Makurat S., Kozak W., Butowska Kamila, Ferreira da Silva F., Rak J., Denifl S.. Low-energy electron-induced decomposition of 5-trifluoromethanesulfonyl-uracil: A potential radiosensitizer. Journal Of Chemical Physics 2018, 149: 16 (doi: 10.1063/1.5050594)

 24. Krychowiak Marta, Kawiak Anna, Narajczyk Magdalena, Borowik Agnieszka, Królicka Aleksandra. Silver Nanoparticles Combined With Naphthoquinones as an Effective Synergistic Strategy Against Staphylococcus aureus. Frontiers in Pharmacology 2018, 9: 816 (doi: 10.3389/fphar.2018.00816)

 25. Gołuński Grzegorz, Woziwodzka Anna, Piosik Jacek. Potential use of pentoxifylline in cancer therapy. Current Pharmaceutical Biotechnology 2018, 19(3): 206-216 (doi: 10.2174/1389201019666180528084641)

 26. Agnieszka Borowik, Prylutskyy Yuriy, Kawelski Łukasz, Kyzyma Olena, Bulavin Leonid, Ivankov Oleksandr, Cherepanov Vsevolod, Wyrzykowski Dariusz, Kaźmierkiewicz Rajmund, Gołuński Grzegorz, Woziwodzka Anna, Evstigneev Maxim, Ritter Uwe, Jacek Piosik. Does C60fullerene act as a transporter of small aromatic molecules? Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 2018, 164: 134-143 (doi: 10.1016/j.colsurfb.2018.01.026)

 27. Prylutska Svitlana, Panchuk Rostyslav, Gołuński Grzegorz, Skivka Larysa, Prylutskyy Yuriy, Hurmach  Vasyl, Skorohyd Nadya, Borowik Agnieszka , Woziwodzka Anna, Piosik Jacek, Kyzyma Olena, Garamus Vasil, Bulavin Leonid, Evstigneev Maxim, Buchelnikov Anatoly, Stoika Rostyslav, Berger Walter, Ritter Uwe, Scharff Peter. C60 fullerene enhances cisplatin anticancer activity and overcomes tumor cells drug resistance. Nano Research 2017, 10(2): 652–671 (doi: 10.1007/s12274-016-1324-2)

 28. Wróblewska Anna, Bernat Agnieszka, Woziwodzka Anna, Markiewicz Joanna, Romanowski Tomasz, Bielawski Krzysztof P, Smiatacz Tomasz, Sikorska Katarzyna. Interferon lambda polymorphisms associate with body iron indices and hepatic expression of interferon-responsive long non-coding RNA in chronic hepatitis C. Clinical and Experimental Medicine 2016, (doi: 10.1007/s10238-016-0423-4)

 29. Dmochowska Barbara, Sikora Karol, Woziwodzka Anna, Piosik Jacek, Podgórska Beata. Mutagenic activity of quaternary ammonium salt derivatives of carbohydrates. Beilstein Journal of Organic Chemistry 2016, 12: 1434-1439 (doi: 10.3762/bjoc.12.138)

 30. Gołuński Grzegorz, Borowik Agnieszka, Derewońko Natalia, Kawiak Anna, Rychłowski Michał, Woziwodzka Anna, Piosik Jacek . Pentoxifylline as a modulator of anticancer drug doxorubicin. Part II: Reduction of doxorubicin DNA binding and alleviation of its biological effects. Biochimie 2016, 123: 95-102 (doi: 10.1016/j.biochi.2016.02.003).

 31. Gołuński Grzegorz, Borowik Agnieszka, Lipińska Andrea, Romanik Monika, Derewońko Natalia, Woziwodzka Anna, Piosik Jacek. Pentoxifylline affects idarubicin binding to DNA. Bioorganic Chemistry 2016, 65: 118-125 (doi: 10.1016/j.bioorg.2016.02.005).

 32. Prylutskyy Y., Borowik A., Gołuński G., Woziwodzka A., Piosik J., Kozyma O., Pashkova I., Ritter U., Evstigneev M. Biophysical characterization of the complexation of C60 fullerene with doxorubicin in a prokaryotic model. Materials Science & Engineering Technology (Materialwissenschaft und Werkstofftechnik) 2016, 47(2-3): 92-97 (doi: 10.1002/mawe.201600463).

 33. Gołuński Grzegorz, Borowik Agnieszka, Wyrzykowski Dariusz, Woziwodzka Anna, Piosik Jacek. Pentoxifylline as a modulator of anticancer drug doxorubicin. Part I: reduction of doxorubicin DNA binding. Chemico-Biological Interactions 2015, 242: 291-298 (doi: 10.1016/j.cbi.2015.10.008).

 34. Prylutskyy Yu. I., Cherepanov V. V., Evstigneev M. P., Kuzyma O. A., Petrenko V. I., Styopkin V. I., Bulavin L. A., Davidenko N. A., Wyrzykowski D., Woziwodzka A., Piosik J., Kaźmierkiewicz R., Ritter U. Structural self-organization of C60 and cisplatin in physiological solution. Physical Chemistry Chemical Physics 2015,17(39): 26084-26092 (doi: 10.1039/c5cp02688a).

 35. Śledź Wojciech, Łoś Emilia, Pączek Agnieszka, Rischka Jacek, Motyka Agata, Żołędowska Sabina, Piosik Jacek, Łojkowska Ewa. Antibacterial activity of caffeine against plant pathogenic bacteria. Acta Biochimica Polonica 2015, 62(3): 605-612 (doi: 10.18388/abp.2015_1092).

 36. Barabaś Anna, Piosik Jacek, Gołuński Grzegorz, Kawecka Alicja, Chylewska Agnieszka, Chmurzyński Lech, Dąbrowska Aleksandra. Ocena aktywności biologicznej serii 3-azydowych izomerów monosacharydów. Na pograniczu chemii i biologii. Red. Henryk Koroniak, Jan Barciszewski. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2014, T. 33: 177-184 (ISBN: 978-83-232-2803-5)

 37. Prylutskyy Yu. I., Evstigneev M. P., Pashkova I. S., Wyrzykowski D., Woziwodzka A., Gołuński G., Piosik J., Cherepanov V. V., Ritter U. Characterization of C60 fullerene complexation with antibiotic Doxorubicin. Physical Chemistry Chemical Physics 2014, 16(42): 23164-23172 (doi: 10.1039/C4CP03367A).

 38. Voronin Dmitry P., Buchelnikov Anatoly S., Kostjukov Viktor V., Khrapatiy Sergii V., Wyrzykowski Dariusz, Piosik J., Prylutskyy Yuriy I., Ritter Uwe, Evstigneev Maxim P. Evidence of entropically-driven C60 fullerene aggregation in aqueous solution. Journal of Chemical Physics 2014, 140: art. no 104909 (1-5) (doi: 10.1063/1.4867902).

 39. Dmochowska Barbara, Sikora Karol, Woziwodzka Anna, Piosik Jacek, Wiśniewski Andrzej. Właściwości mutagenne czwartorzędowych soli alditolilo- i glikozylo-amoniowych [Mutagenic activities of quaternary alditolyl- and glucosylammonium salts]. Przemysł Chemiczny 2013, 92(9): 1585-1588.

 40. Gołuński Grzegorz, Woziwodzka Anna, Iermak Ievgeniia, Rychłowski Michał, Piosik Jacek. Modulation of acridine mutagen ICR191 intercalation to DNA by methylxanthines - analysis with mathematical models. Bioorganic & Medicinal Chemistry 2013, 21(11): 3280-3289 (doi: 10.1016/j.bmc.2013.03.043).

 41. Woziwodzka Anna, Gołuński Grzegorz, Piosik Jacek. Heterocyclic aromatic amines hetero-complexation with biologically-active aromatic compounds and its possible role in chemoprevention. ISRN Biophysics 2013, 2013: art. no 740821 (1-11) (doi: 10.1155/2013/740821).

 42. Woziwodzka Anna, Gołuński Grzegorz, Wyrzykowski Dariusz, Kaźmierkiewicz Rajmund, Piosik Jacek. Caffeine and other methylxanthines as interceptors of food-borne aromatic mutagens: inhibition of Trp-P-1 and Trp-P-2 mutagenic activity. Chemical Research in Toxicology 2013, 26(11): 1660−1673 (doi: 10.1021/tx4002513).

 43. Śledź Wojciech, Adamowska Aleksandra, Piosik Jacek, Łojkowska Ewa. Detecting live and dead cells of Pectobacterium atrosepticum based on immunomagnetics separation and staining. Journal of Plant Pathology 2012, 94(3): 681-685 (doi: 10.4454/JPP.FA.2012.050).

 44. Dmochowska Barbara, Piosik Jacek, Woziwodzka Anna, Sikora Karol, Wiśniewski Andrzej, Węgrzyn Grzegorz. Mutagenicity of quaternary ammonium salts containing carbohydrate moieties. Journal of Hazardous Materials 2011, 193(1): 272-278 (doi: 10.1016/j.jhazmat.2011.07.064).

 45. Sikora Karol, Dmochowska Barbara, Woziwodzka Anna, Piosik Jacek, Węgrzyn Grzegorz, Wiśniewski Andrzej. O bromkach D-glikopiranozyd 2-amonioetylu. W: Na pograniczu chemii i biologii. Red. Henryk Koroniak, Jan Barciszewski. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (ISBN 978-83-232-2368-9), Poznań 2011, T. XXVII: 55-65.

 46. Woziwodzka Anna, Gwizdek-Wiśniewska Anna, Piosik Jacek. Caffeine, pentoxifylline and theophylline form stacking complexes with IQ-type heterocyclic aromatic amines. Bioorganic Chemistry 2011, 39(1): 10-17 (doi: 10.1016/j.bioorg.2010.11.001).

 47. Piosik Jacek, Wasielewski Kacper, Woziwodzka Anna, Śledź Wojciech, Gwizdek-Wiśniewska Anna. De-intercalation of ethidium bromide and propidium iodine from DNA in the presence of caffeine. Central European Journal of Biology 2010, 5(1): 59-66 (doi: 10.2478/s11535-009-0077-2).

 48. Woziwodzka Anna, Tarasewicz Marta, Piosik Jacek. Metabolizm heterocyklicznych amin aromatycznych - mutagenów/kancerogenów izolowanych z żywności [Heterocyclic aromatic amines, food-derived mutagens: metabolism and relevance to cancer susceptibility]. Postępy Biochemii 2010, 56(4): 435-446.

 49. Woziwodzka Anna, Piosik Jacek Heterocykliczne aminy aromatyczne: charakterystyka i znaczenie w indukcji procesów nowotworowych [Heterocyclic aromatic amines and their role in the induction of carcinogenesis]. Biotechnologia 2009, 4(87): 133-151 (pdf).

 50. Kawiak A., Piosik J., Stasiłojć G., Gwizdek-Wiśniewska A., Marczak L., Stobiecki M., Bigda J., Łojkowska E. Induction of apoptosis by plumbagin through reactive oxygen species-mediated inhibition of topoisomerase II. Toxicology and Applied Pharmacology 2007, 223(3): 267-276 (doi: 10.1016/j.taap.2007.05.018).

 51. Ulanowska Katarzyna, Piosik Jacek, Gwizdek-Wiśniewska Anna, Węgrzyn Grzegorz. Impaired mutagenic activities of MPDP+ (1-methyl-4-phenyl-2,3-dihydropyridinium) and MPP+ (1-methyl-4-phenylpyridinium) due to their interactions with methylxanthines. Bioorganic & Medicinal Chemistry 2007, 15(15): 5150-5157 (doi: 10.1016/j.bmc.2007.05.025).

 52. Piosik Jacek, Gwizdek-Wiśniewska Anna, Ulanowska Katarzyna, Ochociński Jakub, Czyż Agata, Węgrzyn Grzegorz. Methylxanthines (caffeine, pentoxifylline and theophylline) decrease the mutagenic effect of daunomycin, doxorubicin and mitoxantrone. Acta Biochimica Polonica 2005, 52(4): 923-926 (pdf).

 53. Ulanowska Katarzyna, Piosik Jacek, Gwizdek-Wiśniewska Anna, Węgrzyn Grzegorz. Formation of stacking complexes between caffeine (1,2,3-trimethylxanthine) and 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine may attenuate biological effects of this neurotoxin. Bioorganic Chemistry 2005, 33: 402-413 (doi: 10.1016/j.bioorg.2005.07.004).

 54. Piosik Jacek, Ulanowska Katarzyna, Gwizdek-Wiśniewska Anna, Czyż Agata, Kapuściński Jan, Węgrzyn Grzegorz. Alleviation of mutagenic effects of polycyclic aromatic agents (quinacrine mustard, ICR-191 and ICR-170) by caffeine and pentoxifylline. Mutation Research-Fundamental and Molecular Mechanisms of Mutagenesis 2003, 530(1-2): 47-57 (doi: 10.1016/S0027-5107(03)00136-2).

 55. Kapuściński J., Ardelt B., Piosik J., Zdunek M., Darzynkiewicz Z. The modulation of the DNA-damaging effect of polycyclic aromatic agents by xanthines. Part I. Reduction of cytostatic effects of quinacrine mustard by caffeine. Biochemical Pharmacology 2002, 63(4): 625-634 (doi: 10.1016/S0006-2952(01)00904-2).

 56. Piosik Jacek, Zdunek Małgorzata, Kapuściński Jan. The modulation by xanthines of the DNA-damaging effect of polycyclic aromatic agents. Part II. The stacking complexes of caffeine with doxorubicin and mitoxantrone. Biochemical Pharmacology 2002, 63(4): 635-646 (doi: 10.1016/S0006-2952(01)00903-0).

 57. Zdunek Małgorzata, Piosik Jacek, Kapuściński Jan. Thermodynamical model of mixed aggregation of ligands with caffeine in aqueous solution. Part II. Biophysical Chemistry 2000, 84(1): 77-85 (doi: 10.1016/S0301-4622(99)00152-0).

 58. Piechula Stanisław, Piosik Jacek, Bielawski Krzysztof P., Podhajska Anna J. Isolation and characterization of the restriction endonuclease Ppel from Phormidium persicinum. Molecular Biotechnology 1996, 5(2): 97-99 (doi: 10.1007/BF02789059).

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Imię i nazwisko Nazwa nagrody Przyznający Rok
Grzegorz Gołuński Nagroda Rektora UG I stopnia Rektor UG 2016
Agnieszka Borowik Award for the best oral presentation at the Vth Ukrainian-German Symposium on Physics and Chemistry of Nanostructures and on Nanobiotechnology Taras Shevchenko National University of Kyiv
National Academy of Sciences of Ukraine
Ivan Franko National University of Lviv (LNU)
Institute of Cell Biology of NASU (ICB)
2015
Agnieszka Borowik PTBF Award for the Best biophysical poster presentation Polskie Towarzystwo Biofizyczne 2014
Anna Woziwodzka Stypendium InnoDoktorant, V edycja Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 2013
Anna Woziwodzka Stypendium dla najlepszych doktorantów w ramach projektu „Kształcimy najlepszych” Uniwersytet Gdański 2012
Grzegorz Gołuński Wyróżnienie im. W.Mozołowskiego za poster pt. Formation of stacking aggregates between methylxanthines and aromatic ligands reduces their biological activity Polskie Towarzystwo Biochemiczne 2011
Grzegorz Gołuński Nagroda Rektora UG I stopnia Rektor UG 2011
Grzegorz Gołuński Stypendium Prezydenta Miasta Gdańska Prezydent Miasta Gdańska 2010
Jacek Piosik Nagroda Rektora UG za cykl publikacji Rektor UG 2002

WSPÓŁPRACA NAUKOWA

Badania naukowe prowadzone są w ramach współpracy z krajowymi i zagranicznymi zespołami naukowymi. Pracownia Biofizyki obecnie współpracuje między innymi z badaczami z Wydziału Fizyki Narodowego Uniwersytetu Technicznego w Sewastopolu, Wydziału Biofizyki Narodowego Uniwersytetu Tarasa Szewczenko w Kijowie, Instytutu Radiofizyki i Elektroniki Ukraińskiej Akademii Nauk, Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej oraz Wydziałów Chemii i Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 14. Styczeń 2014 - 21:20; osoba wprowadzająca: Elżbieta Moroz Ostatnia zmiana: poniedziałek, 31. Lipiec 2023 - 12:46; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega