Zakład Badania Związków Biologicznie Czynnych

Laboratory of biologically active compounds

PROFIL

Badania prowadzone przez Pracownię obejmują tematykę z zakresu wytwarzania związków biologicznie czynnych w roślinnych kulturach in vitro oraz poszukiwania i badania naturalnych i syntetycznych związków przeciwbakteryjnych i przeciwgrzybicznych.

Zainteresowania naukowe zespołu koncentrują się na zagadnieniach dotyczących wykorzystania metabolitów wtórnych zawartych w tkankach roślin hodowanych w kulturach in vitro i in vivo w zwalczaniu bakteryjnych i grzybowych patogenów człowieka i roślin. W celu podwyższenia zawartości biologicznie czynnych metabolitów wtórnych wykorzystywane są elicytory abiotyczne i biotyczne, prekursory szlaków metabolicznych oraz transformacja z wykorzystaniem Agrobacterium rhizogenes. W celu skutecznego efektu przeciwbakteryjnego i przeciwgrzybowego, ekstrakty z roślin badane są w połączeniu z innymi aktywnymi czynnikami (syntetyczne peptydy, nanocząstki srebra i innych metali). Trwają badania nad wyjaśnieniem mechaniznów warunkujących aktywność przeciwbakteryjną i przeciwgrzybową oraz badania związane z wytwarzaniem nanocząstek.

Drugim (nowym) nurtem badań realizowanych w Pracowni jest tematyka interakcji mikroorganizmów i bakteriofagów (wirusów bakteryjnych) w środowisku naturalnym i rolniczym. Głównym celem naukowym tych badań jest poznanie podstaw molekularnych interakcji bakterii fitopatogennych z ich roślinnymi gospodarzami i środowiskiem w czasie infekcji. Szczegółowo tematyka badań obejmuje molekularne aspekty interakcji bakterii z rodzaju Pectobacterium i Dickeya, które są ważnymi ekonomicznie patogenami roślin, z innymi bakteriami przebywającymi w tym samym środowisku i bakteriofagami litycznymi, które wpływają na przeżywalność, strukturę populacji i ewolucję bakterii fitopatogennych.

ZESPÓŁ

Zakład Badania Związków Biologicznie Czynnych

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
ul. Abrahama 58, 80-307 Gdańsk

Sekretariat: Małgorzata Świderska
tel: +48 58 523 6360

team prof. Królicka

Kierownik: dr hab. inż. Aleksandra Królicka, prof. UG [link]
tel: +48 58 523 6305 [e-mail], p. 154

Pracownicy:

prof. dr hab. Robert Czajkowski [link]
tel: +48 58 523 6333 [e-mail], p. 156
dr Marta Krychowiak-Maśnicka [link]
tel.: +48 58 523 6307
tel.: +48 58 523 6316 [e-mail], p. 157 A, 166 CD
dr Daryna Sokolova
tel: 58 523 63 17 [email], p. 166 CD

Doktoranci:

mgr Weronika Wojciechowska [link]
tel.: +48 58 523 6307 [e-mail] , p. 166 CD
mgr Marcin Borowicz
tel: 58 523 63 17 [email], p. 166 CD

PROJEKTY NAUKOWO-BADAWCZE

Tytuł projektu Kierownik projektu Źródło finansowania Kwota Realizowan
y w latach
Przyjaciele czy wrogowie? Rola profagów w adaptacji środowiskowej i wirulencji bakterii pektynolitycznych: Dickeya spp i Pectobacterium spp. in vitro i in planta. Czajkowski Robert NCN - Sonta Bis 3 076 540 zł 2021 - 2026
Optymalizacja pozyskiwania metabolitów wtórnych o znaczeniu farmakologicznym z tkanek rosiczki w warunkach kultur in vitro: zwiększanie wydajności i skali procesu oraz ewaluacja aktywności przeciwbakteryjnej uzyskanych preparatów w warunkach in vivo Królicka Aleksandra Inkubatora Innowacyjności 4.0 100 000 zł 2021 - 2022
Program małych grantów Królicka Aleksandra UGrants-bridge 15 000 zł 2021
Analiza metaboliczna mikro-konsorcjum pięciu szczepów bakteryjnych o zweryfikowanym eksperymentalnie potencjale biologicznej ochrony roślin z wykorzystaniem innowacyjnej techniki BIOLOG EcoPlates i GEN III Czajkowski Robert Inkubatora Innowacyjności 2.0 30 750 zł 2019 - 2020
Receptory zaangażowane w adsorpcję bakteriofagów do komórek Dickeya solani i Pectobacterium parmentieri i ekologiczny koszt oporności bakterii na bakteriofagi in vitro i in planta Czajkowski Robert NCN - Opus 13 1 301 600 zł 2018 - 2021
Wkorzystywanie synergistycznego działania bakteriofagów litycznych i bakterii antagonistycznych w biologicznej ochronie ziemniaka (Solanum Tuberosum L.) przed bakteriami pektynoloitycznymi z rodzaju Pectobacterium spp. i Dickeya spp. Czajkowski Robert NCBiR - Lider 1 195 750 zł 2016 - 2018
Wykorzystywanie nanocząsteczek srebra do zwiększania potencjału przeciwdrobnoustrojowego naftochinonów przeciwko Staphylococcus aureus Krychowiak Marta NCN - Preluduim 10 95 520 zł 2016 - 2018
Terapeutyczne zastosowanie metabolitów wtórnych roślin z rodzaju Iris. Wydajne pozyskiwanie, analiza i zastosowanie ekstraktów aktywnych biologicznie Michalak Angelika MNiSW - Diamentowy Grant 199 775 zł 2015 - 2019
Identyfikacja, charakterystyka i filogenetyczne porównanie genów specyficznie nadeksprymowanych w bakteriach Dickeya solani podczas kolonizacji korzeni, łodyg i liści Solanum tuberosum L. i Solani dulcamara L. Czajkowski Robert NCN - Sonata 775 480 z 2015 - 2018
Badanie mechanizmu inaktywacji fotodynamicznej Candida albicans z zastosowaniem nowych związków fotouczulających Taraszkiewicz Aleksandra NCN - Preluduim 99 500 zł 2014 - 2017
Chronione i ginące gatunki roślin owadożernych w elicytowanych kulturach in vitro - pozyskiwanie metabolitów wtórnych w celu pozyskania związków o charakterze przeciwbakteryjnym i cytostatycznym Królicka Aleksandra KBN - własny 90 800 zł 2004 - 2006

PATENTY

Tytuł Data publikacji WUP Nr prawa wyłącznego Twórcy
Odczynnik do ochrony bakterii podczas liofilizacji i zastosowanie odczynnika do ochrony bakteryjnych szczepów probiotycznych podczas liofilizacji 2023-12-11 PL244159 Czajkowski Robert
Krzyżanowska Dorota

Maciąg Tomasz
Jafra Sylwia
Siwińska Joanna
Środek antybakteryjny o działaniu przeciwbakteryjnym wobec Pseudomonas aeruginosa oraz jego zastosowanie 2023-11-06 PL243941 Krychowiak-Maśnicka Marta
Królicka Aleksandra

Bielicka-Giełdoń Aleksandra
Mieszanina naftochinonu i srebra oraz zastosowanie mieszaniny jako środka przeciwbakteryjnego do zwalczania Pseudomonas aeruginosa 2023-04-17 PL243213 Krychowiak-Maśnicka Marta
Królicka Aleksandra
Mieszanina 1,4-naftochinonu i nanocząstek srebra do zastosowania medycznego jako środek przeciwbakteryjny do zwalczania Pseudomonas aeruginosa 2023-04-06 PL243140 Krychowiak-Maśnicka Marta
Królicka Aleksandra

Paluszkiewicz Ewa
Bielicka-Giełdoń Aleksandra
Mieszanina naftochinonu i srebra oraz zastosowanie mieszaniny jako środka przeciwbakteryjnego do zwalczania Pseudomonas aeruginosa 2023-03-06 PL242507 Krychowiak-Maśnicka Marta
Królicka Aleksandra

Bielicka-Giełdoń Aleksandra
Sposób otrzymywania ekstraktu z tkanek rosiczki gatunku Drosera gigantea, ekstrakt z tkanek rosiczki oraz zastosowanie ekstraktu jako środka biologicznie czynnego o wysokim potencjale przeciwbakteryjnym 2022-03-28 PL240384 Krychowiak-Maśnicka Marta
Królicka Aleksandra
Rzeszotarski Michał

Kawiak Anna
Thiel Marcel
Biopreparaty do ochrony roślin przed zakażeniem bakteryjnym 2021-07-12 PL238148 Czajkowski Robert
Krzyżanowska Dorota
Maciąg Tomasz
Jafra Sylwia
Mieszanina szczepów bakterii antagonistycznych Serratia plymuthica szczep A294, Enterobacter amnigenus szczep A167, Rahnella aquatilis szczep H145, Serratia rubidaea szczepy H440, Serratia rubidaea szczep H469 i zastosowanie do ochrony lub leczenia zakażeń roślin powodowanych przez bakterie Pectobacterium i Dickeya 2021-01-11 PL236445

Czajkowski Robert
Krzyżanowska Dorota
Maciąg Tomasz
Jafra Sylwia
Siwińska Joanna

Nowe bakterie antagonistyczne Serratia plymuthica szczep A294, Enterobacter amnigenus szczep A167, Rahnella aquatilis szczep H145, Serratia rubidaea szczepy H440, Serratia rubidaea szczep H469, ich mieszanina, zastosowanie i sposób nanoszenia na materiał roślinny

Antagonistic bacterial strains, compostions thereof and use for plant protection

2021-07-21

Patent europejski nr EP3495510

Czajkowski Robert
Jafra Sylwia
Krzyżanowska Dorota
Maciąg Tomasz
Siwińska Joanna
Sposób zagęszczania preparatów bakteriofagowych 2018-07-31 PL229466 Czajkowski Robert 
Zofia Ozymko
Ewa Łojkowska
Sposób oczyszczania z chlorofili ekstraktów roślinnych zawierających metabolity wtórne 2017-06-30 PL226117 Banasiuk Rafał
Michalak Angelika
Krychowiak Marta
Królicka Aleksandra

     PUBLIKACJE

         2024

 1. Czajkowski Robert, Krzyżanowska Dorota M., Sokolova Daryna, Rąbalski Łukasz, Kosiński Maciej, Jafra Sylwia, Królicka Aleksandra. Genetic Loci of Plant Pathogenic Dickeya solani IPO 2222 Expressed in Contact with Weed-Host Bittersweet Nightshade (Solanum dulcamara L.) Plants. International Journal of Molecular Sciences 2024, 25:2794 (doi: 10.3390/ijms25052794)

 2. Jafra Sylwia, Jabłońska Magdalena, Maciąg Tomasz, Matuszewska Marta, Borowicz Marcin, Prusiński Michał , Żmudzińska Wioletta, Thiel Marcel, Czaplewska Paulina, Krzyżanowska Dorota, Czajkowski Robert. An iron fist in a velvet glove: the cooperation of a novel pyoverdine from Pseudomonas donghuensis P482 with 7-hydroxytropolone is pivotal for its antibacterial activity. Environmental Microbiology 2024, (w druku) (doi: 10.1111/1462-2920.16559)

 3. Chala Dariya, Sabadashka Mariya, Morozovych Anastasiya, Krychowiak-Maśnicka Marta, Królicka Aleksandra, Sybirna Nataliia. Immunomodulatory and antibacterial effect of red wine concentrate rich in a natural complex of polyphenols under diabetes mellitus. Biomedicine & Pharmacotherapy 2024, 170: 116023 (doi: 10.1016/j.biopha.2023.116023)


  2023

 4. Borowicz Marcin, Krzyżanowska Dorota, Narajczyk Magdalena., Sobolweska Marta, Rajewska Magdalena, Czaplewska Paulina, Węgrzyn Katarzyna, Czajkowski Robert. Soft rot pathogen Dickeya dadantii 3937 produces tailocins resembling the tails of Peduovirus P2. Frontiers in Microbiology 2023, 14 (doi: 10.3389/fmicb.2023.1307349)

 5. Wilczańska Agata, Sparzak-Stefanowska Barbara, Kokotkiewicz Adam, Jesionek Anna, Królicka Aleksandra, Łuczkiewicz Maria, Krauze-Baranowska Mirosława. Biotechnological strategies for controlled accumulation of flavones in hairy root culture of Scutellaria lateriflora L.. Scientific Reports  2023, 13: 20422 (doi: 10.1038/s41598-023-47757-7)

 6. Khan Naeem, Ilyas Noshin, Czajkowski Robert, Attia Kotb. Editorial: Insights into the molecular studies of plant growth-promoting microorganisms for sustainable agricultural production. Frontiers in Microbiology 2023, 14: 1218652 (doi: 10.3389/fmicb.2023.1218652)

 7. Maciąg Tomasz, Kozieł Edmund, Rusin Piotr, Otulak-Kozieł Katarzyna, Jafra Sylwia, Czajkowski Robert. Microbial Consortia for Plant Protection against Diseases: More than the Sum of Its Parts. International Journal of Molecular Sciences 2023, 24(15): 12227 (doi: 10.3390/ijms241512227)

 8. Czajkowski Robert, Arif Mohammad, Chapman Toni. Editorial: Genome-wide analyses of Pectobacterium and Dickeya species, volume II. Frontiers in Plant Science 2023, 14: 1224293 (doi: 10.3389/fpls.2023.1224293)

 9. Borowicz Marcin, Krzyżanowska Dorota, Jafra Sylwia. Crystal violet-based assay for the assessment of bacterial biofilm formation in medical tubing. Journal of Microbiological Methods 2023, 204: 106656 (doi: 10.1016/j.mimet.2022.106656)

 10. Kobiela Adrian, Hovhannisyan Lilit, Jurkowska Paulina, Bernardino dela Serna Jorge, Bogucka Aleksandra, Deptuła Milena, Paul Argho Aninda, Panek Kinga, Czechowska Ewa, Rychłowski Michał, Królicka Aleksandra, Zieliński Jacek, Gabrielsson Susanne, Pikuła Michał, Trzeciak Magdalena, Ogg Graham S., Gutowska-Owsiak Danuta. Excess filaggrin in keratinocytes is removed by extracellular vesicles to prevent premature death and this mechanism can be hijacked by Staphylococcus aureus in a TLR2-dependent fashion. Journal of Extracellular Vesicles 2023, 12: 12335 (doi: 10.1002/jev2.12335)

 11. Ziąbka Magdalena, Matysiak Katarzyna, Cholewa-Kowalska Katarzyna, Kyzioł Agnieszka, Królicka Aleksandra, Sapierzyński Rafał, Januchta-Kurmin Monika, Bissenik Igor. In Vitro and In Vivo Studies of Antibacterial Coatings on Titanium Alloy Implants for Veterinary Application. International Journal of Molecular Sciences 2023, 24(9): 8114 (doi: 10.3390/ijms24098114)

 12. Sokolova Daryna, Smolarska Anna, Bartnik Przemysław, Rąbalski Łukasz, Kosiński Maciej, Narajczyk Magdalena, Krzyżanowska Dorota M., Rajewska Magdalena, Mruk Inez, Czaplewska Paulina, Jafra Sylwia, Czajkowski Robert. Spontaneous mutations in hlyD and tuf genes result in resistance of Dickeya solani IPO 2222 to phage ϕD5 but cause decreased bacterial fitness and virulence in planta. Scientific Reports 2023, 13: 7534 (doi: 10.1038/s41598-023-34803-7)

 13. Makowski Wojciech, Królicka Aleksandra, Tokarz Barbara, Szopa Agnieszka, Ekiert Halina, Tokarz Krzysztof. Temporary immersion bioreactors as a useful tool for obtaining high productivity of phenolic compounds with strong antioxidant properties from Pontechium maculatum. Plant Cell Tissue and Organ Culture 2023, 153: 525–537 (doi: 10.1007/s11240-023-02487-6)


     2022

 14. Kobiela Adrian, Frąckowiak Joanna E., Biernacka Anna, Hovhannisyan Lilit, Bogucka Aleksandra E., Panek Kinga, Paul Argho Aninda, Łukomska Joanna, Wang Xinwen, Giannoulatou Eleni, Królicka Aleksandra, Zielinski Jacek, Deptula Milena, Pikula Michal, Gabrielsson Susanne, Ogg Graham S., Gutowska-Owsiak Danuta. Exposure of keratinocytes to Candida albicans in the context of atopic milieu induces changes in the surface glycosylation pattern of small extracellular vesicles to enhance their propensity to interact with inhibitory Siglec receptors. Frontiers in Immunology 2022, 13: 884530 (doi: 10.3389/fimmu.2022.884530)

 15. Li Zhiyong, Czajkowski Robert. Editorial: Insights in microbial symbioses: 2021. Frontiers in Microbiology 2022, 13: 1022893 (doi: 10.3389/fmicb.2022.1022893)

 16. Pietrosiuk Agnieszka, Budzianowska Anna, Budzianowski Jaromir, Ekiert Halina, Jeziorek Małgorzata, Kawiak Anna, Kikowska Małgorzata, Krauze-Baranowska Mirosława, Królicka Aleksandra, Kuźma Łukasz, Łuczkiewicz Maria, Malarz Janusz, Matkowski Adam, Stojakowska Anna, Sykłowska-Baranek Katarzyna, Szopa Agnieszka, Szypuła Wojciech, Thiem Barbara, Zielińska Sylwia. Polish achievements in bioactive compound production from in vitro plant cultures. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 2022, 91: 9110 (doi: 10.5586/asbp.9110)

 17. Maciąg Tomasz, Krzyżanowska Dorota M., Rąbalski Łukasz, Jafra Sylwia, Czajkowski Robert. Complete Genome Sequences of Five Gram-Negative Bacterial Strains Comprising Synthetic Bacterial Consortium “The Great Five” with Antagonistic Activity Against Plant-Pathogenic Pectobacterium spp. and Dickeya spp. Molecular Plant-Microbe Interactions 2022, 35:8 (doi: 10.1094/MPMI-01-22-0020-A)

 18. Bartnik Przemysław, Lewtak Kinga, Fiołka Marta, Czaplewska Paulina, Narajczyk Magdalena, Czajkowski Robert. Resistance of Dickeya solani strain IPO 2222 to lytic bacteriophage ΦD5 results in fitness tradeoffs for the bacterium during infection. Scientific Reports 2022, 12(1): 10725 (doi: 10.1038/s41598-022-14956-7)

 19. Woziwodzka Anna, Krychowiak-Maśnicka Marta, Gołuński Grzegorz, Łosiewska Anna, Borowik Agnieszka, Wyrzykowski Dariusz, Piosik Jacek. New Life of an Old Drug: Caffeine as a Modulator of Antibacterial Activity of Commonly Used Antibiotics. Pharmaceuticals 2022, 15(7): 872 (doi: 10.3390/ph15070872)(

 20. Arif Mohammad, Czajkowski Robert, Chapman Toni A. . Editorial: Genome-Wide Analyses of Pectobacterium and Dickeya Species. Frontiers in Plant Science 2022, 13: 855262 (doi: 10.3389/fpls.2022.855262)

 21. Poluri Krishna Mohan, Czajkowski Robert. Editorial: Bacteriophages Isolation From the Environment and Their Antimicrobial Therapeutic Potential, Volume 2. Frontiers in Microbiology 2022, 13: 847176 (doi: 10.3389/fmicb.2022.847176)

 22. Przepióra Tomasz, Figaj Donata, Bogucka Aleksandra, Fikowicz-Krośko Jakub, Czajkowski Robert, Hugouvieux-Cotte-Pattat Nicole, Skorko-Glonek Joanna. The Periplasmic Oxidoreductase DsbA Is Required for Virulence of the Phytopathogen Dickeya solani. International Journal of Molecular Sciences 2022, 23(2): 697 (doi: 10.3390/ijms23020697)


  2021

 23. Spisz Paulina, Chylewska Agnieszka,Królicka Aleksandra, Ramotowska Sandra, Dąbrowska Aleksandra, Makowski Mariusz. Stimulation of Sulfonamides Antibacterial Drugs Activity as a Result of Complexation with Ru(III): Physicochemical and Biological Study. International Journal of Molecular Sciences 2021, 22: 13482 (doi: 10.3390/ijms222413482)

 24. Makowski Wojciech, Królicka Aleksandra, Tokarz Barbara, Miernicka Karolina, Kołton Anna, Pięta Łukasz, Malek Kamilla, Ekiert Halina, Szopa Agnieszka, Tokarz Krzysztof Michał. Response of physiological parameters in Dionaea muscipula J. Ellis teratomas transformed with rolB oncogene. BMC Plant Biology 2021,  21: 564 (doi: 10.1186/s12870-021-03320-y)

 25. Krzyżanowska Dorota M., Iwanicki Adam, Czajkowski Robert, Jafra Sylwia. High-quality complete genome resource of tomato rhizosphere strain Pseudomonas donghuensis P482, a representative of a species with biocontrol activity against plant pathogens. Molecular Plant-Microbe Interactions 2021, 34(12): 1450-1454 (doi: 10.1094/MPMI-06-21-0136-A)

 26. Czajkowski Robert, Rąbalski Łukasz, Kosiński Maciej, de Neergaard  Eigil, Harding Susanne. High-quality complete genome resource of plant pathogenic bacterium Pectobacterium atrosepticum strain Green1 isolated from potato (Solanum tuberosum L.) in Greenland. Molecular Plant-Microbe Interactions 2021, 34(11): 1328-1333 (doi: 10.1094/MPMI-06-21-0130-A)

 27. Bartnik Przemysław, Jafra Sylwia, Narajczyk Magdalena, Czaplewska Paulina, Czajkowski Robert. Pectobacterium parmentieri SCC 3193 Mutants with Altered Synthesis of Cell Surface Polysaccharides Are Resistant to N4-Like Lytic Bacteriophage ϕA38 (vB_Ppp_A38) but Express Decreased Virulence in Potato (Solanum tuberosum L.) Plants. International Journal of Molecular Sciences 2021, 22(14): 7346 (doi: 10.3390/ijms22147346)

 28. Czajkowski Robert, Rąbalski Łukasz, Kosiński Maciej, Smolarska Anna. Complete genome sequence and phylogenomic analysis of the first N4-like lytic bacteriophage vB_Ppp_A38 (ϕA38) infecting Pectobacterium parmentieri. European Journal of Plant Pathology 2021, 161(2): 483-489 (doi: 10.1007/s10658-021-02334-4)

 29. Woziwodzka Anna, Krychowiak-Maśnicka Marta, Gołuński Grzegorz, Felberg Anna, Borowik Agnieszka, Wyrzykowski Dariusz, Piosik Jacek. Modulatory Effects of Caffeine and Pentoxifylline on Aromatic Antibiotics: A Role for Hetero-Complex Formation. Molecules 2021, 26: 3628 (doi: 10.3390/molecules26123628)

 30. Kaczyńska Natalia, Łojkowska Ewa, Narajczyk Magdalena, Czajkowski Robert. Genome-Wide Analyses of the Temperature-Responsive Genetic Loci of the Pectinolytic Plant Pathogenic Pectobacterium atrosepticum. International Journal of Molecular Sciences 2021, 22: 4839 (doi: 10.3390/ijms22094839)

 31. Krychowiak-Maśnicka Marta, Krauze-Baranowska Mirosława, Godlewska Sylwia, Kaczyński Zbigniew, Bielicka-Giełdoń Aleksandra, Grzegorczyk Natalia, Narajczyk Magdalena, Frackowiak E. Joanna, Królicka Aleksandra. Potential of silver nanoparticles in overcoming the intrinsic resistance of Pseudomonas aeruginosa to secondary metabolites from carnivorous plants. International Journal of Molecular Sciences 2021, 22: 4849 (doi: 10.3390/ijms22094849)

 32. Czajkowski Robert, Rąbalski Łukasz,Bartnik Przemysław, Jafra Sylwia. High-quality complete genome resource of plant pathogenic bacterium Dickeya solani strain IPO 2019 isolated from Hyacinthus orientalis. Molecular Plant-Microbe Interactions 2021, 34(9): 1088-1092 (doi: 10.1094/MPMI-03-21-0050-A)

 33. Poluri Krishna Mohan, Sitthisak Sutthirat, Khairnar Krishna, Czajkowski Robert.Editorial: Bacteriophages isolation from the environment and their antimicrobial potential. Frontiers in Microbiology 2021, 12: 649334 (doi: 10.3389/fmicb.2021.649334)

 34. Bourigault Yvann, Chane Andrea, Barbey Corinne, Jafra Sylwia, Czajkowski Robert, Latour Xavier. Biosensors Used for Epifluorescence and Confocal Laser Scanning Microscopies to Study Dickeya and Pectobacterium Virulence and Biocontrol. Microorganisms 2021, 9(2): 295 (doi: 10.3390/microorganisms9020295)

 35. Makowski Wojciech, Królicka Aleksandra, Nowicka Anna, Zwyrtková Jana, Tokarz Barbara, Pecinka Ales, Rafał Banasiuk Rafał, Tokarz Krzysztof Michał. Transformed tissue of Dionaea muscipula J. Ellis as a source of biologically active phenolic compounds with bactericidal properties. Applied Microbiology and Biotechnology 2021, 105(3): 1215-1226 (doi: 10.1007/s00253-021-11101-8)

 36. Michalak Angelika, Krauze-Baranowska Mirosława, Migas Piotr, Kawiak Anna, Kokotkiewicz Adam, Królicka Aleksandra. Iris pseudacorus as an easily accessible source of antibacterial andcytotoxic compounds. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 2021, 195: 113863 (doi: 10.1016/j.jpba.2020.113863)

 37. van der Wolf Jan M., De Boer Solke H., Czajkowski Robert, Cahill Greig, Van Gijsegem Frédérique, Davey Triona, Dupuis Brice, Ellicott John, Jafra  Sylwia, Kooman Miriam, Toth Ian K., Tsror Leah, Yedidia Iris, van der Waals Jacquie E.. Management of Diseases Caused by Pectobacterium and Dickeya Species. Book: Plant Diseases Caused by Dickeya and Pectobacterium Species 2021, Page:175-214. (doi: 10.1007/978-3-030-61459-1)

 38. Ian K Toth, Marie-Anne Barny, May B Brurberg, Guy Condemine, Robert Czajkowski, John G Elphinstone, Valérie Helias, Steven B Johnson, Lucy N Moleleki, Minna Pirhonen, Simeon Rossmann, Leah Tsror, Jacquie E van der Waals, Jan M van der Wolf, Frédérique Van Gijsegem, Iris Yedidia. Book: Pectobacterium and Dickeya: Environment to Disease Development. Plant Diseases Caused by Dickeya and Pectobacterium Species 2021, Page:39-84. (doi: 10.1007/978-3-030-61459-1_3)

 39. Ian K Toth, Marie-Anne Barny, Czajkowski Robert, John G Elphinstone, Xiang Sean Li, Jacques Pédron, Minna Pirhonen, Frédérique Van Gijsegem. Book: Pectobacterium and Dickeya: Taxonomy and Evolution. Plant Diseases Caused by Dickeya and Pectobacterium Species 2021, Page:13-37. (doi: 10.1007/978-3-030-61459-1_2)

 40. Czajkowski Robert. Fast and reliable procedure developed to generate soft rot Pectobacteriaceae (Pectobacterium spp. and Dickeya spp.) Tn5 mutants resistant to bacteriophage infection. European Journal of Plant Pathology 2021, 159(1): 227-231 (doi: 10.1007/s10658-020-02143-1)

 41. Czajkowski Robert, Maciag Tomasz, Krzyzanowska Dorota M., Jafra Sylwia. Biological Control Based on Microbial Consortia – From Theory to Commercial Products. Book: How Research Can Stimulate the Development of Commercial Biological Control Against Plant Diseases 2021, Page:183-202. (doi: 10.1007/978-3-030-53238-3_12)


  2020

 42. Czajkowski Robert, Fikowicz-Krośko Jakub, Maciąg Tomasz, Rąbalski Łukasz, Czaplewska Paulina, Jafra Sylwia, Richert Malwina, Krychowiak-Maśnicka Marta, Hugouvieux-Cotte-Pattat Nicole. Genome-Wide Identification of Dickeya solani Transcriptional Units Up-Regulated in Response to Plant Tissues From a Crop-Host Solanum tuberosum and a Weed-Host Solanum dulcamara. Frontiers in Plant Science 2020, 11:580330 (doi: 10.3389/fpls.2020.580330)

 43. Bidulska Małgorzata, Królicka Aleksandra, Lipińska Andrea D., Krychowiak-Maśnicka Marta, Pierański Michał, Grabowska Kinga, Nidzworski Dawid. Physicochemical profile of Os (III) complexes with pyrazine derivatives: From solution behavior to DNA binding studies and biological assay. Journal of Molecular Liquids 2020 (doi: 10.1016/j.molliq.2020.113804)

 44. de Neergaard Eigil, Harding Susanne, Czajkowski Robert. Pectobacterium atrosepticum (van Hall) Gardan et al. as a causal agent of potato blackleg in Greenland. European Journal of Plant Pathology. 2020, 157 (2): 425-431 (doi: 10.1007/s10658-020-01994-y)

 45. Ziąbka Magdalena, Kiszka Joanna, Trenczek-Zając Anita, Radecka Marta, Cholewa-Kowalska Katarzyna, Bissenik Igor, Kyzioł Agnieszka, Dziadek Michał, Niemiec Wioktor, Królicka Aleksandra. Antibacterial composite hybrid coatings of veterinary medical implants. Materials Science & Engineering C 2020, 112: 110968 (doi:10.1016/j.msec.2020.110968)

 46. Makowski Wojciech, Tokarz Krzysztof M., Tokarz Barbara, Banasiuk Rafał, Witek Karolina, Królicka Aleksandra. Elicitation-Based Method for Increasing the Production of Antioxidant and Bactericidal Phenolic Compounds in Dionaea muscipula J. Ellis Tissue. Molecules 2020, 25(8), 1794; (doi: 10.3390/molecules25081794)

 47. Maciąg Tomasz, Krzyżanowska Dorota, Jafra Sylwia, Siwińska Joanna, Czajkowski Robert. The Great Five – an artificial bacterial consortium with antagonistic activity towards Pectobacterium spp. and Dickeya spp.: formulation, shelf life and the ability to prevent soft rot of potato in storage. Applied Microbiology and Biotechnology 2020, 104: 4547-4561 (doi: 10.1007/s00253-020-10550-x)

 48. Banasiuk Rafał, Krychowiak Marta, Świgoń Daria, Tomaszewicz Wojciech, Michalak Angelika, Chylewska Agnieszka, Ziabka Magdalena, Łapiński Marcin, Kościelska Barbara, Narajczyk Magdalena, Królicka Aleksandra. Carnivorous plants used for green synthesis of silver nanoparticles with broad-spectrum antimicrobial activity. Arabian Journal of Chemistry 2020, 13 (1): 1415-1428 (doi: 10.1016/j.arabjc.2017.11.013)


  2019

 49. Czajkowski Robert, Jackson Robert W., Lindow Steven E.. Editorial: Environmental Bacteriophages: from Biological Control Applications to Directed Bacterial Evolution. Frontiers in Microbiology 2019, 10: 1830 (doi: 10.3389/fmicb.2019.01830)

 50. Makowski Wojciech, Tokarz Barbara, Banasiuk Rafał, Królicka Aleksandra, Dziurka Michał, Wojciechowska Renta, Tokarz Krzysztof M. Is a blue–red light a good elicitor of phenolic compounds in the family Droseraceae? A comparative study. Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology 2019, 201: 111679 (doi: 10.1016/j.jphotobiol.2019.111679)

 51. Kawiak Anna, Domachowska Anna, Królicka Aleksandra, Smolarska Monika, Łojkowska Ewa. 3-Chloroplumbagin induces cell death in breast cancer cells through MAPK-mediated Mcl-1 inhibition. Frontiers in Pharmacology 2019, 10: 784 (doi: 10.3389/fphar.2019.00784)

 52. Borowik Agnieszka, Butowska Kamila, Konkel Kinga, Banasiuk Rafał, Derewońko Natalia, Wyrzykowski Dariusz, Davydenko Mykola, Cherepanov Vsevolod, Styopkin Viktor, Prylutskyy Yuriy, Pohl Paweł, Królicka Aleksandra, Piosik Jacek. The impact of surface functionalization on the biophysical properties of silver nanoparticles. Nanomaterials 2019, 9: 973 (doi: 10.3390/nano9070973)

 53. Dzimitrowicz Anna, Krychowiak-Maśnicka Marta, Pohl Paweł, Królicka Aleksandra, Cyganowski Piotr, Jermakowicz‐Bartkowiak Dorota, Jamroz Piotr. Production of antimicrobial silver nanoparticles modified by alkanethiol self-assembled monolayers by direct current atmospheric pressure glow discharge generated in contact with a flowing liquid anode. Plasma Processes and Polymers 2019, e1900033 (doi: 10.1002/ppap.201900033)

 54. Czajkowski RobertMarcisz Mateusz, Bartnik Przemyslaw. Fast and reliable screening assay developed to preselect candidate Soft Rot Pectobacteriaceae Tn5 mutants showing resistance to bacteriophage infection. European Journal of Plant Pathology 2019, 155(2): 671-676 (doi: 10.1007/s10658-019-01786-z)

 55. Borowik Agnieszka, Banasiuk Rafał, Derewonko Natalia, Rychłowski Michał, Krychowiak-Maśnicka Marta, Wyrzykowski Dariusz, Ziąbka Magdalena, Woziwodzka Anna, Królicka Aleksandra, Piosik Jacek. Interactions of newly synthesized platinum nanoparticles with ICR-191 and their potential application. Scientific Reports 2019, 9: 4987 (doi: 10.1038/s41598-019-41092-6)

 56. Czajkowski Robert. May the phage be with you? Prophage-like elements in the genomes of Soft Rot Pectobacteriaceae: Pectobacterium spp. and Dickeya spp. Frontiers in Microbiology 2019, 10: 138 (doi: 10.3389/fmicb.2019.00138)

 57. Krzyżanowska Dorota, Maciąg Tomasz, Siwińska Joanna, Krychowiak Marta, Jafra Sylwia, Czajkowski Robert. Compatible mixture of bacterial antagonists developed to protect potato tubers from soft rot caused by Pectobacterium spp. and Dickeya spp.. Plant Disease 2019, 103(6): 1374-1382 (doi: 10.1094/PDIS-10-18-1866-RE)

 58. Rykaczewski Max, Krauze-Baranowska Mirosława, Żuchowski Jerzy, Krychowiak-Maśnicka Marta, Fikowicz-Krośko Jakub, Królicka Aleksandra. Phytochemical analysis of Brasolia, Elleanthus, and Sobralia. Three genera of orchids with antibacterial potential against Staphylococcus aureus. Phytochemistry Letters 2019, 30: 245-253 (doi: 10.1016/j.phytol.2019.01.008)

 59. Ziąbka Magdalena, Dziadek Michał, Królicka Aleksandra. Biological and Physicochemical Assessment of Middle Ear Prosthesis. Polymers 2019, 11(1): 79 (doi: 10.3390/polym11010079)


  2018

 60. Ślązak Błażej, Kapusta Małgorzata, Strömstedt Adam A., Słomka Aneta, Krychowiak Marta, Shariatgorji Mohammadreza, Andrén Per E., Bohdanowicz Jerzy, Kuta Elżbieta, Göransson Ulf. How Does the Sweet Violet (Viola odorata L.) Fight Pathogens and Pests – Cyclotides as a Comprehensive Plant Host Defense System. Frontiers in Plant Science 2018, 9: 1296 (doi: 10.3389/fpls.2018.01296)

 61. Fila Grzegorz, Krychowiak Marta, Rychlowski Michał, Bielawski Krzysztof, Grinholc Mariusz. Antimicrobial blue light photoinactivation of Pseudomonas aeruginosa: Quorum sensing signaling molecules, biofilm formation and pathogenicity. Journal of Biophotonics 2018, e201800079 (doi: 10.1002/jbio.201800079)

 62. Krychowiak Marta, Kawiak Anna, Narajczyk Magdalena, Borowik Agnieszka, Królicka Aleksandra. Silver Nanoparticles Combined With Naphthoquinones as an Effective Synergistic Strategy Against Staphylococcus aureus. Frontiers in Pharmacology 2018, 9: 816 (doi: 10.3389/fphar.2018.00816)

 63. Jesionek Anna, Kokotkiewicz Adam, Królicka Aleksandra, Zabiegala Bozena, Luczkiewicz Maria. Elicitation strategies for the improvement of essential oil content in Rhododendron tomentosum (Ledum palustre) bioreactor-grown microshoots. Industrial Crops and Products 2018, 123: 461-469 (doi: 10.1016/j.indcrop.2018.07.013)

 64. Lisicka Wioletta, Fikowicz-Krosko Jakub, Jafra Sylwia, Narajczyk Magdalena, Czaplewska Paulina, Czajkowski Robert. Oxygen Availability Influences Expression of Dickeya solani Genes Associated With Virulence in Potato (Solanum tuberosum L.) and Chicory (Cichorium intybus L.). Frontiers in Plant Science 2018, 9: 374 (doi: 10.3389/fpls.2018.00374)

 65. Kadziński Leszek, Banasiuk Rafał, Banecki Bogdan. Determination of ten sulfonamides in honey using tetrahydrofuran Salting Out Liquid Liquid Extraction and monolithic silica column. LWT - Food Science and Technology 2018, 96: 7-12 (doi: 10.1016/j.lwt.2018.05.007)

 66. Tokarz Krzysztof, Makowski Wojciech, Banasiuk Rafał, Królicka Aleksandra, Piwowarczyk Barbara. Response of Dionaea muscipula J. Ellis to light stress in in vitro - physiological study. Plant Cell Tissue and Organ Culture 2018, 134(1): 65-77 (doi: 10.1007/s11240-018-1400-2)

 67. Fikowicz-Krosko Jakub, Czajkowski Robert. Systemic colonisation and expression of disease symptoms on bittersweet nightshade (Solanum dulcamara L.) infected with a GFP-tagged Dickeya solani IPO2222 (IPO2254). Plant Disease 2018, 102(3): 619-627 (doi: 10.1094/PDIS-08-17-1147-RE).


  2017

 68. Smolarska Anna, Rąbalski Łukasz, Narajczyk Magdalena, Czajkowski Robert. Isolation and phenotypic and morphological characterization of the first Podoviridae lytic bacteriophages ϕA38 and ϕA41 infecting Pectobacterium parmentieri (former Pectobacterium wasabiae). European Journal of Plant Pathology 2017, 150(2): 413-425 (doi: 10.1007/s10658-017-1289-3

 69. Ziąbka Magdalena, Dziadek Michał, Menaszek Elżbieta, Banasiuk Rafał, Królicka Aleksandra. Middle Ear Prosthesis with Bactericidal Efficacy - In Vitro Investigation. Molecules 2017, 22: 1681 (doi: 10.3390/molecules22101681)

 70. Miklaszewska Magdalena, Banaś Antoni, Królicka Aleksandra. Metabolic engineering of fatty alcohol production in transgenic hairy roots of Crambe abyssinica. Biotechnology and Bioengineering 2017, 114: 275–1282 (doi: 10.1002/bit.26234)

 71. Czajkowski Robert, Smolarska Anna, Ozymko Zofia. The viability of lytic bacteriophage ΦD5 in potato-associated environments and its effect on Dickeya solani in potato (Solanum tuberosum L.) plants. PLoS ONE 2017, 12(8): e0183200. (doi: 10.1371/journal.pone.0183200)

 72. Czajkowski Robert, Kaczyńska Natalia, Jafra Sylwia, Narajczyk Magdalena, Łojkowska Ewa. Temperature-responsive genetic loci in pectinolytic plant pathogenic Dickeya solani. Plant Pathlogy 2017, 66: 584-594 (doi: 10.1111/ppa.12618)

 73. Dees Merete Wiken, Lebecka Renata, Spies Perminow Juliana Irina, Czajkowski Robert, Grupa AnnaMotyka Agata, Zoledowska Sabina, Śliwka Jadwiga, Lojkowska Ewa, Brurberg May Bente. Characterization of Dickeya and Pectobacterium strains obtained from diseased potato plants in different climatic conditions of Norway and Poland. European Journal Of Plant Pathology 2017, 148: 839-851(doi: 10.1007/s10658-016-1140-2).

 74. Fikowicz-Krosko Jakub, Czajkowski Robert. Fast and reliable screening system to preselect candidate Dickeya solani Tn5 mutants in plant tissue-induced genes. European Journal of Plant Pathology 2017, 149(4): 1023-1027 (doi: 10.1007/s10658-017-1238-1).

 75. Fikowicz-Krosko Jakub, Wszalek-Rozek Katarzyna, Smolarska Anna, Czajkowski Robert. First report on isolation of soft rot pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum from symptomless bittersweet nightshade occuring in rural area in poland. Journal of Plant Pathology 2017, 99(1): 287-304 (doi: 10.4454/jpp.v99i1.3772).


  2016

 76. Krychowiak Marta, Kawiak Anna, Królicka Aleksandra. The enhancement of anti-staphylococcal potential of plant derived naphthoquinones as a result of combination with silver nanoparticles. New Biotechnology 2016, 33: 148-149 (doi: 10.1016/j.nbt.2016.06.1235)

 77. Banasiuk Rafał, Frąckowiak Joanna E., Krychowiak MartaMatuszewska Marta, Kawiak Anna, Ziąbka Magdalena, Lendzion-Bieluń Zofia, Narajczyk Magdalena, Królicka Aleksandra. Synthesis of antimicrobial silver nanoparticles through a photomediated reaction in an aqueous environment. International Journal of Nanomedicine 2016, 11: 315-324 (doi: 10.2147/IJN.S93611).

 78. Ogryzek Małgorzata, Chylewska Agnieszka, Królicka AleksandraBanasiuk Rafał, Turecka Katarzyna, Lesiak Dorota, Nidzworski Dawid, Makowski Mariusz. Coordination chemistry of pyrazine derivatives analogues of PZA: design, synthesis,characterization and biological activity. RSC Advances 2016, 6: 52009-52025 (doi: 10.1039/C6RA03068H).

 79. Czajkowski Robert. Bacteriophages of soft rot enterobacteriaceae - a minireview. FEMS Microbiology Letters 2016, 363(2) (doi: 10.1093/femsle/fnv230).

 80. Czajkowski Robert, Ozymko Zofia, Łojkowska Ewa. Application of zinc chloride precipitation method for rapid isolation and concentration of infectious Pectobacterium spp. and Dickeya spp. lytic bacteriophages from surface water and plant and soil extracts. Folia Morphologica 2016, 61(1): 29-33 (doi: 10.1007/s12223-015-0411-1).


  2015

 81. Czajkowski Robert, van der Wolf Jan M., Królicka Aleksandra, Ozymko Zofia, Narajczyk Magdalena, Kaczyńska Natalia, Łojkowska Ewa. Salicylic acid can reduce infection symptoms caused by Dickeya solani in tissue culture grown potato (Solanum tuberosum L.) plants. European Journal of Plant Pathology 2015, 141(3): 545-558 (doi: 10.1007/s10658-014-0561-z).

 82. Czajkowski Robert, Ozymko Zofia, de Jager Victor, Siwińska Joanna, Smolarska Anna, Ossowicki Adam, Narajczyk Magdalena, Łojkowska Ewa. Genomic, Proteomic and Morphological Characterization of Two Novel Broad Host Lytic Bacteriophages ΦPD10.3 and ΦPD23.1 Infecting Pectinolytic Pectobacterium spp. and Dickeya spp. PLoS ONE 2015, 10(3): art. no e0119812 (1-23) (doi: 10.1371/journal.pone.0119812).

 83. Czajkowski Robert, Ozymko Zofia, Siwińska Joanna, Ossowicki Adam, de Jager Victor, Narajczyk Magdalena, Łojkowska Ewa. The complete genome, structural proteome, comparative genomics and phylogenetic analysis of a broad host lytic bacteriophage ϕD3 infecting pectinolytic Dickeya spp. Standards in Genomic Sciences 2015, 10: 68 (1-8) (doi: 10.1186/s40793-015-0068-z).

 84. Czajkowski Robert, Perombelon M. C. M., Jafra Sylwia, Łojkowska Ewa, Potrykus Marta, van der Wolf Jan M., Śledź Wojciech. Detection, identification and differentiation of Pectobacterium and Dickeya species causing potato blackleg and tuber soft rot: a review. Annals of Applied Biology 2015, 166(1): 474-487 (doi: 10.1111/aab.12166).


  2014

 85. Jaremicz Zbigniew, Łuczkiewicz Maria, Kokotkiewicz Adam, Królicka Aleksandra, Sowiński Paweł. Production of tropane alkaloids in Hyoscyamus niger (black henbane) hairy roots grown in bubble-column and spray bioreactors. Biotechnology Letters 2014, 36(4): 843-853 (doi: 10.1007/s10529-013-1426-9).

 86. Czajkowski Robert, Ozymko Zofia, Łojkowska Ewa. Isolation and characterization of novel soilborne lytic bacteriophages infecting Dickeya spp. biovar 3 (‘D. solani’). Plant Pathology 2014, 63(4): 758-772 (doi: 10.1111/ppa.12157).

 87. Czajkowski Robert, Ozymko Zofia, Żwirowski Szymon, Łojkowska Ewa. Complete genome sequence of a broad-host-range lytic Dickeya spp. bacteriophage φ{symbol}D5. Archives of Virology 2014, 159(11): 3153-3155 (doi: 10.1007/s00705-014-2170-8).

 88. Kastelein P., Krijger M., Czajkowski Robert, van der Zouwen P. S.,van der Schoor R., Jalink H., van der Wolf J. M. Development of Xanthomonas fragariae populations and disease progression in strawberry plants after spray-inoculation of leaves. Plant Pathology 2014, 63(2): 255-263 (doi: 10.1111/ppa.12090).

 89. Kostecka A., Sznarkowska A., Meller K., Acedo P., Shi Y., Mohammad Sakil H. A., Kawiak A., Lion M., Królicka A., Wilhelm M., Inga A., Zawacka-Pankau J. JNK-NQO1 axis drives TAp73-mediated tumor suppression upon oxidative and proteasomal stress.Cell Death & Disease 2014, 5: art. no e1484 (1-13) (doi: doi:10.1038/cddis.2014.408).

 90. Krychowiak Marta, Grinholc Mariusz, Banasiuk Rafał, Krauze-Baranowska Mirosława, Głód Daniel, Kawiak Anna, Królicka Aleksandra. Combination of silver nanoparticles and Drosera binata extract as a possible alternative for antibiotic treatment of burn wound infections caused by resistant Staphylococcus aureusPLoS ONE 2014, 9(12): art. no e115727 (1-20) (doi: 10.1371/journal.pone.0115727).

 91. Siwińska Joanna, Kadziński Leszek, Banasiuk Rafał, Gwizdek-Wiśniewska Anna, Olry Alexandre, Banecki Bogdan, Łojkowska Ewa, Ihnatowicz Anna. Identification of QTL affecting scopolin and scopoletin biosynthesis in Arabidopsis thalianaBMC Plant Biology 2014, 14(10): art. no 280 (1-14) (doi: 10.1186/s12870-014-0280-9).

 92. Lelis Flávia M. Vieira, Czajkowski Robert, de Souza Ricardo Magela, Ribeiro Daniel H., van der Wolf Jan M. Studies on the colonization of axenically grown tomato plants by a GFP-tagged strain of Clavibacter michiganensis subsp. michiganensisEuropean Journal of Plant Pathology 2014, 139(1): 53-66 (doi: 10.1007/s10658-013-0362-9).

 93. Szpitter Anna, Narajczyk M., Maciąg-Dorszyńska M., Węgrzyn Grzegorz, Łojkowska Ewa, Królicka Aleksandra. Effect of Dionaea muscipula extract and plumbagin on maceration of potato tissue by Pectobacterium atrosepticumAnnals of Applied Biology 2014, 164(3): 404-414 (doi: 10.1111/aab.12110).

 94. Potrykus Marta, Śledź Wojciech, Golanowska Małgorzata, Sławiak Monika, Binek Aleksandra, Motyka Agata, Żołędowska Sabina, Czajkowski Robert, Łojkowska Ewa. Simultanoeous detection of major blackleg and soft rot bacterial pathogens in potato by multiplex polymerase chain reaction. Annals of Applied Biology 2014, 165(3): 474-487 (doi: 10.1111/aab.12156).


  2013

 95. Głąb Bartosz, Furmanek Tomasz, Miklaszewska Magdalena, Banaś Antoni, Królicka Aleksandra. Lipids in hairy roots and non-Agrobacterium induced roots of Crambe abyssinicaActa Physiologiae Plantarum 2013, 35(7): 2137-2145 (doi: 10.1007/s11738-013-1250-9).

 96. Weremczuk-Jeżyna Izabela, Grzegorczyk-Karolak Izabela, Frydrych Barbara, Królicka Aleksandra, Wysokińska Halina. Hairy roots of Dracocephalum moldavica: rosmarinic acid content and antioxidant potential. Acta Physiologiae Plantarum 2013, 35(7): 2095-2103 (doi: 10.1007/s11738-013-1244-7).

 97. Waleron Małgorzata, Czajkowski Robert, Waleron Krzysztof, Łojkowska Ewa. Restriction fragment length polymorphism-based identification of ‘Dickeya solani’, a new genetic clade of Dickeya spp. Journal of Plant Pathology 2013, 95(3): 609-613.


  2012

 98. Banasiuk Rafał, Kawiak Anna, Królicka Aleksandra. In vitro cultures of carnivorous plants from the Drosera and Dionaea genus for the production of biologically active secondary metabolites. BioTechnologia 2012, 93(2): 87-96 (link).

 99. Bergier Katarzyna, Kuźniak Elżbieta, Wielanek Marzena, Królicka Aleksandra, Skłodowska Maria. Antioxidant profiles and selected parameters of primary metabolism in Physalis ixocarpa hairy roots transformed by two Agrobacterium rhizogenes strains. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 2012, 54(1): 24-33 (doi: 10.2478/v10182-012-0002-2).

 100. Golanowska Małgorzata, Ankiewicz Hanna, Taraszkiewicz Aleksandra, Kamysz Wojciech, Czajkowski Robert, Królicka Aleksandra, Jafra Sylwia. Combined effect of the antagonistic potential of selected Pseudomonas spp. strains and the synthetic peptide “CAMEL” on Pseudomonas syringae pv. syringae and P. syringae pv. morsprunorumJournal of Plant Pathology 2012, 94(Suppl. 1): S1.69-S1.73 (doi: 10.4454/jpp.v94i1sup.012).

 101. Grabowski Michał, Banasiuk Rafał, Węgrzyn Alicja, Kędzierska Barbara, Lica Jan, Banecka-Majkutewicz Zyta, Banecki Bogdan. Role of heat-shock proteins and cobalamine in maintaining methionine synthase activity. Acta Biochimica Polonica 2012, 59(4): 489-493 (link).

 102. Kochan E., Królicka A., Chmiel A. Growth and ginsenoside production in Panax quinquefolium hairy roots cultivated in flasks and nutrient sprinkle bioreactor. Acta Physiologiae Plantarum 2012, 34(4): 1513-1518 (doi: 10.1007/s11738-012-0949-3).

 103. Piątczak Ewelina, Królicka Aleksandra, Wielanek Marzena, Wysokińska Halina. Hairy root cultures of Rehmannia glutinosa and production of iridoid and phenylethanoid glycosides. Acta Physiologiae Plantarum 2012, 34(6): 2215-2224 (doi: 10.1007/s11738-012-1022-y).

 104. Taraszkiewicz A., Jafra S., Skrzypczak A., Kamiński M., Królicka A. Antibacterial activity of secondary metabolites from in vitro culture of Drosera gigantea against the plant pathogenic bacteria Pseudomonas syringae pv. syringae and P. syringae pv. morsprunorumJournal of Plant Pathology 2012, 94(Supplement 1): S1.63-S1.68 (doi: 10.4454/jpp.v94i1sup.011).

 105. Wilczańska-Barska Agata, Królicka Aleksandra, Głód Daniel, Majdan Magdalena, Kawiak Anna, Krauze-Baranowska Mirosława. Enhanced accumulation of secondary metabolites in hairy root cultures of Scutellaria lateriflora following elicitation. Biotechnology Letters 2012, 34(9): 1757-1763 (doi: 10.1007/s10529-012-0963-y).


  2011 - ...

 106. Kawiak Anna, Królicka Aleksandra, Łojkowska Ewa. In vitro cultures of Drosera aliciae as a source of a cytotoxic naphthoquinone: ramentaceone. Biotechnology Letters 2011, 33(11): 2309-2316 (doi: 10.1007/s10529-011-0700-y).

 107. Kuźma Łukasz, Kisiel Wanda, Królicka Aleksandra, Wysokińska Halina. Genetic transformation of Salvia austriaca by Agrobacterium rhizogenes and diterpenoid isolation. Pharmazie 2011, 6(11): 904-907 (doi: 10.1691/ph.2011.1586).

 108. Czajkowski R., Krzyżanowska D., Karczewska J., Atkinson S., Przysowa J.Łojkowska E., Williams P., Jafra S. Inactivation of AHLs by Ochrobactrum sp. A44 depends on the activity of a novel class of AHL acylase. Environmental Microbiology Reports 2011, 3(1): 59-68.

 109. Piątczak Ewelina, Królicka Aleksandra, Wysokińska Halina. Morphology, secoiridoid content and RAPD analysis of plants regenerated from callus of Centaurium erythraea Rafn. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 2011, 53(2): 79-86 (doi: 10.2478/v10182-011-0030-3).

 110. Grąbkowska Renata, Królicka Aleksandra, Mielicki Wojciech, Wielanek Marzena, Wysokińska Halina. Genetic transformation of Harpagophytum procumbens by Agrobacterium rhizogenes: iridoid and phenylethanoid glycoside accumulation in hairy root cultures. Acta Physiologiae Plantarum 2010, 32(4): 665-673 (doi: 10.1007/s11738-009-0445-6).

 111. Królicka Aleksandra, Szpitter Anna, Stawujak Krzysztof, Barański Rafał, Gwizdek-Wiśniewska Anna, Skrzypczak Anita, Kamiński Marian, Łojkowska Ewa. Teratomas of Drosera capensis var. alba as a source of naphthoquinone: ramentaceone. Plant Cell Tissue and Organ Culture 2010, 103(3): 285-292 (doi: 10.1007/s11240-010-9778-5).

 112. Królicka A., Szpitter A., Maciąg M., Biskup E., Gilgenast E., Romanik G., Kamiński M., Węgrzyn G., Łojkowska E. Antibacterial and antioxidant activity of the secondary metabolites from in vitro cultures of the Alice sundew (Drosera aliciae). Biotechnology and Applied Biochemistry 2009, 53(3): 175-184 (doi: 10.1042/BA20080088).

 113. Sidwa-Gorycka M., Królicka A., Orlita A., Maliński E., Gołębiowski M., Kumirska J., Chromik A., Biskup E., Stepnowski P., Łojkowska E. Genetic transformation of Ruta graveolens L. by Agrobacterium rhizogenes: hairy root cultures a promising approach for production of coumarins and furanocoumarins. Plant Cell Tissue and Organ Culture 2009, 97(1): 59-69 (doi: 10.1007/s11240-009-9498-x).

 114. Wielanek M., Królicka A., Bergier K., Gajewska E., Skłodowska M. Transformation of Nasturtium officinaleBarbarea verna and Arabis caucasica for hairy roots and glucosinolate-myrosinase system production. Biotechnology Letters 2009, 31(6): 917-921 (doi: 10.2007/s10529-009-9953-0).

 115. Królicka A., Szpitter A., Gilgenast E., Romanik G., Kamiński M., Łojkowska E. Stimulation of antibacterial naphthoquinones and flavonoids accumulation in carnivorous plants grown in vitro by addition of elicitors. Enzyme and Microbial Technology 2008, 42(3): 216-221 (doi: 10.1016/j.enzmictec.2007.09.011).

 116. Podgórska B., Królicka A., Łojkowska E., Węgrzyn G. Rapid detection of mutagens accumulated in plant tissues using a novel Vibrio harveyi mutagenicity assay. Ecotoxicology and Environmental Safety 2008, 70(2): 231-235 (doi: 10.1016/j.ecoenv.2007.04.004).

 117. Grzegorczyk I., Królicka A., Wysokińska H. Establishment of Salvia officinalis L. hairy root cultures for the production of rosmarinic acid. Zeitschrift fur Naturforschung Section C-A Journal of Biosciences 2006, 61c(5-6): 351-356 (link).

 118. Królicka A., Kartanowicz R., Wosiński S., Szpitter A., Kamiński M., Łojkowska E. Induction of secondary metabolite production in transformed callus of Ammi majus L. grown after electromagnetic treatment of the culture medium. Enzyme and Microbial Technology 2006, 39(7): 1386-1391 (doi: 10.1016/j.enzmictec.2006.03.042).

 119. Piątczak E., Królicka A., Wysokińska H. Genetic transformation of Centaurium erythraea Rafn by Agrobacterium rhizogenes and the production of secoiridoids. Plant Cell Reports 2006, 25(12): 1308-1315 (doi: 10.1007/s00299-006-0155-0).

 120. Kamysz W., Królicka A., Bogucka K., Ossowski T., Łukasiak J., Łojkowska E. Antibacterial Activity of Synthetic Peptides against Plant Pathogenic Pectobacterium Species. Journal of Phytopathology 2005, 153(6): 313-317 (doi: 10.1111/j.1439-0434.2005.00976.x).

 121. Szpitter Anna, Królicka Aleksandra. Zastosowanie elicytorów biotycznych w roślinnych kulturach in vitro w celu uzyskania wysokiego poziomu farmakologicznie czynnych metabolitów wtórnych [Stimulating the effect of biotic elicitors on the production of pharmacologically active secondary metabolites in plant in vitro cultures]. Biotechnologia 2005, 4(70): 82-108 (link).

 122. Wasilewska A., Królicka A. Otrzymywanie i zastosowanie kultur korzeni włośnikowatych w celu uzyskania metabolitów wtórnych [Formation and characterization of hairy roots]. Biotechnologia 2005, 4(70): 173-188 (link).

 123. Znaniecka Joanna, Królicka Aleksandra, Sidwa-Gorycka Matylda, Rybczyński Jan J., Szlachetko Dariusz L., Łojkowska Ewa. Asymbiotic germination, seedling development and plantlet propagation of Encyclia aff. oncidioides - An endangered orchid. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 2005, 74(3): 193-198 (link).

 124. Bogucka K., Królicka A., Kamysz W., Ossowski T., Łukasiak J., Łojkowska E. Activities of synthetic peptides against human pathogenic bacteria. Polish Journal of Microbiology (Acta Microbiologica Polonica) 2004, 53(1): 41-44 (link).

 125. Piątczak E., Wielanek M., Królicka A., Łojkowska E., Wysokińska H. Kultury korzeni transformowanych Centaurium erytrea Rafn. Biotechnologia 2004, 2(65): 29-36.

 126. Kamiński M., Kartanowicz R., Kamiński M.M., Królicka A., Sidwa-Gorycka M., Łojkowska E., Nagy-Gorzeń M., Gorzeń W. HPLC-DAD in identification and quantification of selected coumarins in crude extracts from plant cultures of Ammi majus and Ruta graveolensJournal of Separation Science 2003, 26(14): 1287-1291 (doi: 10.1002/jssc.200301426).

 127. Kawiak A., Królicka A., Łojkowska E. Direct regeneration of Drosera from leaf explants and shoot tips. Plant Cell Tissue and Organ Culture 2003, 75(2): 175-178 (doi: 10.1023/A:1025023800304).

 128. Królicka A., Staniszewska I., Maliński E., Szafranek J., Łojkowska E. Stimulation of furanochromone accumulation in callus cultures of Ammi visnaga L. by addition of elicitors. Pharmazie 2003, 58(8): 590-592 (link).

 129. Sidwa-Gorycka M., Królicka A., Kozyra M., Głowniak K., Bourgaud F., Łojkowska E. Establishment of a co-culture of Ammi majus L. and Ruta graveolens L. for the synthesis of furanocoumarins. Plant Science 2003, 165(6): 1315-1319 (doi: 10.1016/S0168-9452(03)00343-1).

 130. Staniszewska I., Królicka A., Maliński E., Łojkowska E., Szafranek J. Elicitation of secondary metabolites in in vitro cultures of Ammi majus L. Enzyme and Microbial Technology 2003, 33(5): 565-568 (doi: 10.1016/S0141-0229(03)00180-7).

 131. Królicka A., Staniszewska I., Bielawski K.P., Maliński E., Szafranek J., Łojkowska E. Establishment of hairy root cultures of Ammi majusPlant Science 2001, 160(2): 259-264 (doi: 10.1016/S0168-9452(00)00381-2).

 132. Królicka A., Staniszewska I., Krauze-Baranowska M., Maliński E., Szafranek J., Turkiewicz M., Łojkowska E. Identification of secondary metabolites in in vitro culture of Ammi majus treated with elicitors. Acta Horticulturae 2001, 560: 255-258.

 133. Królicka A, Łojkowska E. Elicytacja metabolitów wtórnych w kulturach in vitro roślin z gatunku Ammi visnaga. Biotechnologia 2000, 4(51): 112-117.

 134. Królicka A., Kurlenda J., Łojkowska E. Charakterystyka oporności na antybiotyki wybranych szczepów Agrobacterium rhizogenesBiotechnologia 1999, 2(45): 94-103.

    WSPÓŁPRACA

Pracownicy Pracowni współpracują z:

 • Klaster Biotechnologiczny BIOPARK – współpraca w dziedzinie oznaczania i oczyszczania metabolitów wtórnych.
 • Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe "IMPULS" – badanie aktywności biologicznej i składu ekstraktów roślinnych.
 • Gdyńskie Centrum Innowacji – współpraca w dziedzinie oznaczania metabolitów wtórnych.
 • Katedra i Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej, Gdański Uniwersytet Medyczny – współpraca w dziedzinie oznaczania metabolitów wtórnych i elicytacji.
 • Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Gdański Uniwersytet Medyczny – współpraca dotycząca badania aktywności antydrobnoustrojowej syntetycznych peptydów.
 • Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Łodzi – współpraca w dziedzinie transformacji roślin.
 • University of California-Berkeley, California, USA (Prof. Steven Lindow) – mentoring naukowy dr hab. Roberta Czajkowskiego
 • Microbiologie, Adaptation et Pathogénie INSA, Lyon, Francja (dr Nicole Cotte-Pattat) – wspołpraca w dziedzinie wspólnych projektów naukowych, wspólne promotorstwo doktoranta
 • Plant Research International, Wageningen University and Research Center  Wageningen, Holandia, (dr Jan van der Wolf) – współpraca w dziedzinie badan molekularnych nad bakteriami pektynolitycznymi
 • University of Pretoria, Pretoria, RPA (Prof. Jacquie van der Waals) – współpraca w dziedzinie badań środowiskowych bakterii pektynolitycznych
 • Molecular Plant Physiology, Radboud University Nijmegen, Nijmegen, Holandia (Prof. Titti Mariani) – współpraca w dziedzinie badań molekularnych roślinnych gospodarzy zastępczych dla bakterii pektynolitycznych
 • Laboratorium Mikroskopii Elektronowej, Wydział Biologii, Uniwersystet Gdański, Gdańsk (dr hab. Magdalena Narajczyk) – współpraca w dziedzinie badań mikroskopowych bakteriofagów infekujących bakterie pektynolityczne

    NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Imię i nazwisko Nazwa nagrody Przyznający Rok

prof. dr hab. Maria Łuczkiewicz, dr Adam Kokotkiewicz, dr Piotr Migas, dr Zbigniew Jaremicz, mgr Mariusz Kisiel, dr hab Aleksandra Królicka, dr inż. Paweł Sowiński, dr inż. Daniel Głód, prof. dr hab. Adam Buciński

Nagroda zespołowa stopnia I za osiągnięcia naukowe za badania biotechnologiczne i fitochemiczne aktywnych biologicznie metabolitów pochodzenia roślinnego.

Rektor GUMed

2015

prof. UG, dr hab. Aleksandra Królicka

Nagroda indywidualna stopnia I za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego i rozprawę habilitacyjną zatytułowaną “Zastosowanie metabolitów wtórnych pozyskiwanych z kultur in vitro roślin z rodzaju Drosera i Dionaea oraz syntetycznego związku CAMEL w zwalczaniu bakteryjnych patogenów człowieka i patogenów roślin”.

Rektor UG

2012

prof. UG, dr hab. Aleksandra Królicka

Medal Komisji Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej

2009

prof. UG, dr hab. Aleksandra Królicka

Wyróżnienie za poster przedstawiony na XII Ogólnopolskiej Konferencji Kultur in vitro i Biotechnologii Roślin w Poznaniu

 

2009

prof. UG, dr hab. Aleksandra Królicka

Nagroda I stopnia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu – nagroda zespołowa za cykl publikacji dotyczących produkcji metabolitów wtórnych w kulturach roślinnych in vitro.

 

2004

prof. UG, dr hab. Aleksandra Królicka

Grant Wyjazdowy Fundacji Nauki Polskiej

 

2003

prof. UG, dr hab. Aleksandra Królicka

Grant Fundacji Batorego - dofinansowanie do wyjazdu na konferencje w Tampere (Finlandia) w celu wygłoszenia ustnego komunikatu wybranego przez organizatorów konferencji

 

2000

prof. UG, dr hab. Aleksandra Królicka

Wyróżnienie za poster przedstawiony na 5th International Students' Scientific Conference. Gdańsk.

 

1997

 

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 14. Lipiec 2021 - 08:53; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega Ostatnia zmiana: czwartek, 29. luty 2024 - 11:49; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega