Zakład Biologii Molekularnej Wirusów

Zakład Biologii Molekularnej Wirusów

PROFIL

Przedmiotem zainteresowania zespołu jest biologia molekularna wirusów zwierzęcych i ludzkich, szczególnie herpeswirusów i flawiwirusów. Herpeswirusy to wielka rodzina wirusów, do której należą powszechnie występujące patogeny ludzkie takie, jak wirus opryszczki HSV-1, wirus ospy wietrznej i półpaśca VZV oraz liczne wirusy zwierzęce, ważne zarówno ze względu na ich znaczenie jako modelowe organizmy badawcze, jak i na straty ekonomiczne powodowane przez nie w hodowli zwierząt. Do rodziny flawiwirusów należy m.in. najgroźniejszy i najmniej poznany wirus zapalenia wątroby typu C (hepatitis C, HCV) oraz chorobotwórcze wirusy zwierząt (wirus pomoru świń, CSFV). Obecnie realizowane projekty badawcze dotyczą:

 • badań nad strukturą i funkcją glikoprotein wirusa zapalenia wątroby typu C (HCV) i poszukiwaniem nowych metod terapii zakażeń HCV,
 • mechanizmów rozprzestrzeniania się wirusów drogą bezpośredniej transmisji pomiędzy komórkami ("cell-to-cell"),
 • badań nad strukturą i funkcją glikoprotein otoczkowych herpeswirusów (wirusy zwierzęce PRV i BHV-1, wirus opryszczki HSV-1),
 • poszukiwania białek wirusowych odpowiedzialnych za osłabianie odpowiedzi immunologicznej gospodarza podczas infekcji herpeswirusami.

Stosujemy metody badawcze z zakresu biologii molekularnej, biologii komórki, wirusologii i immunologii. Do podstawowych technik stosowanych w zespole należą: konstrukcja mutantów wirusowych i wektorów wirusowych opartych o bakulowirusy, retrowirusy i adenowirusy, ekspresja genów w komórkach owadzich i ssaczych, cytometria przepływowa, analiza wewnątrzkomórkowej lokalizacji  transportu białek wirusowych w zakażonej komórce metodą laserowej mikroskopii konfokalnej. Ta ostatnia technika stosowana jest też do analizy przebiegu infekcji wirusowej w żywych komórkach przy użyciu znakowanych fluorescencyjnie wirusów.

ZESPÓŁ

Zakład Biologii Molekularnej Wirusów

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
ul. Abrahama 58, 80-307 Gdańsk

Sekretariat:
Elżbieta Brycka [e-mail]
Aleksandra Krejmer [e-mail]

Tel.:+48 58 523 6335

Strona www Zakładu: www.virologygdansk.ug.edu.pl

prof. Bieńkowska teams


 

Kierownik: prof. dr hab. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk [link]
tel.: +48 58 523 6381 [e-mail]

Pracownicy:

dr hab. Andrea Lipińska 
tel.: +48 58 523 6383 [e-mail]
dr Michał Rychłowski 
[e-mail]
dr Katarzyna Grzyb
tel.+48 58 523 6338 [e-mail]

Doktoranci:

mgr Marcin Lubocki
tel: 58 523 6387, [email]
mgr Aleksandra Sławińska
tel: 58 523 6387, [email]
mgr Michalina Michalska
tel.: +48 58 523 6386, [email]
mgr Natalia Stachura
tel: 58 523 6382, [email]
mgr Mikołaj Piotrkowski
tel: 58 523 6386, [email]

PROJEKTY NAUKOWO-BADAWCZE

Tytuł projektu Kierownik projektu Źródło finansowania Kwota Realizowany w latach
Właściwości immunomodulacyjne białek koronawirusa SARS-CoV-2 Lipińska Andrea NCN - Opus 20 1 908 360 zł 2021 - 2025
Transport stabilizowanego, terapeutycznego mRNA upakowanego w cząstkach wirusopochodnych do komórek ssaczych. Szewczyk Bogusław NCN - Opus 17 2 294 640 zł 2020 - 2023
Udział białek komórkowych uczestniczących w hamowaniu prezentacji antygenów zależnym od białka UL49.5 bydlęcego herpeswirusa BHV-1 Wąchalska Magda NCN - Etiuda 8 139 352 zł 2020 - 2021
Rola białek szlaku ubikwityna-proteasom w degradacji transportera TAP zależnej od białka UL49.5 bydlęcego herpeswirusa 1 Wąchalska Magda NCN - PRELUDIUM 139 200 zł 2020 - 2022
Właściwości immunogenne epitopów białka NS3 wirusa zapalenia wątroby typu C w fuzji z małym białkiem powierzchniowym wirusa zapalenia wątroby typu B. Grzyb Katarzyna NCN - OPUS 14 1 410 400 zł 2018-2021
Przeciwwirusowa aktywność błonowych białek indukowanych przez interferon (IFITM) jako nowa strategia terapeutyczna w kontroli infekcji wirusowych – badania in vitro i in vivo Chmielewska Alicja POWROTY 799 963 zł 2018 - 2020
Analiza roli cząsteczek mikroRNA wirusa pseudowścieklizny w infekcji wirusowej przy użyciu inhibitorów RNA Hoffmann Weronika Aniela PRELUDIUM 13 120 000,00 zł 2018 - 2020
Ocena immunogenności silnie konserwowanych epitopów glikoproteiny E2 wirusa zapalenia wątroby typu C eksponowanych na powierzchni cząsteczek wirusopodobnych opartych na małym białku powierzchniowym wirusa zapalenia wątroby typu B Czarnota Anna Preludium 12 99 600,00 zł 2017 - 2020
Molekularny mechanizm działania białek alfaherpeswirusów kluczowych dla modulacji odpowiedzi immunologicznej Lipińska Andrea NCN - Sonata Bis 4 1 870 760 zł 2015-2020
Mechanizmy rozprzestrzeniania się wirusów pomiędzy komórkami: wirusowe strategie przetrwania Bieńkowska-Szewczyk Krystyna NCN - MAESTRO 2 300 000 zł 2012-2017
Badanie właściwości biochemicznych, funkcjonalnych i immunogennych nowych rekombinowanych glikoprotein osłonkowych i cząstek wirusopodobnych wirusa zapalenia wątroby typu C Grzyb Katarzyna NCN - SONATA 428 900 zł 2013-2016
Udoskonalanie antywirusowych przeciwciał neutralizujących Lacek Krzysztof MNiSW - IUVENTUS PLUS 396 140 zł 2013-2015
Nowe rekombinowane glikoproteiny E1E2 oraz cząstki wirusopodobne jako szczepionki przeciwko  wirusowi zapalenia wątroby typu C (HCV) Grzyb Katarzyna NCBiR - LIDER 1 200 000 zł 2012-2015
Badanie roli egzosomów w przebiegu infekcji alfaherpeswirusami Lipińska Andrea NCN - SONATA 759 615 zł 2012-2015
Exploring new immune evasion mechanisms of herpesviruses the search for improvement strategies of anti-herpesviral vaccines and virus-based therapeutics Lipińska Andrea FNP - POMOST 554 000 zł 2011-2014
Nowe szczepionki przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu C (HCV): zastosowanie w profilaktyce i w terapii, badania od fazy przedklinicznej do fazy 1 Bieńkowska-Szewczyk Krystyna MNiSW - międzynarodowy współfinansowany 830 398 zł 2007-2011
New preventative and therapeutic Hepatits C vaccines: from pre-clinical to phase 1 Bieńkowska-Szewczyk Krystyna (ze strony polskiej) 6 PR. UE 830 397 zł 2007-2011
Hamowanie wnikania wirusa do komórek jako forma tereapii przeciwko wirusowi zapalenia wątroby typu C Bieńkowska-Szewczyk Krystyna MNiSW - międzynarodowy współfinansowany 466 673 zł 2007-2010
Entry inhibitors for the treatment of hepatitis C virus infection Bieńkowska-Szewczyk Krystyna (ze strony polskiej) 6 PR. UE 466 673 zł 2006-2010
Wielofunkcyjne białka herpeswirusów jako kluczowe elementy w strategiach tworzenia szczepionek Bieńkowska-Szewczyk Krystyna KBN - własny 353 000 zł 2006-2009
Badania strukturalne i funkcjonalne glikoprotein wirusa zapalenia wątroby typu C w celu identyfikacji nowych metod terapeutycznych Bieńkowska-Szewczyk Krystyna KBN - międzynarodowy współfinansowany 581 600 zł 2003-2005
Konstrukcja wieloskładnikowych szczepionek przeciwko pasożytom przewodu pokarmowego bydła i owiec [Construction of multivalent vaccines against parasites of sheep and cattle] Bieńkowska-Szewczyk Krystyna KBN - własny 329 000 zł 2001-2003

Ogłoszenie wyników konkursu na doktoranta do projektu OPUS-20

NCN o projekcie "Mechanizmy rozprzestrzeniania się wirusów pomiędzy komórkami: wirusowe strategie przetrwania" Prof. Krystyny Bieńkowskiej-Szewczyk

Ogłoszenie wyników konkursu na  stanowisko naukowe typu post-doc (adiunkt badawczy) w projekcie OPUS-20

PUBLIKACJE

          2024

 1. Ślusarz Magdalena, Lipińska Andrea. An intrinsic network of polar interactions is responsible for binding of UL49.5 C-degron by the CRL2KLHDC3 ubiquitin ligase. Proteins-structure function and bioinformatics 2023, 92: 610–622 (doi: 10.1002/prot.26651)

 2. Zimmer Karolina, Chmielewska Alicja, Jackowiak Paulina, Figlerowicz Marek, Bieńkowska-Szewczyk Krystyna. Alterations in N-glycosylation of HCV E2 protein in children patients with IFN-RBV therapy failure. Pathogens 2024, 13(3): 256 (doi: 10.3390/pathogens13030256)

 3. Wąchalska Magda, Riepe Celeste, Ślusarz Magdalena, Graul MałgorzataBorowski Lukasz S., Qiao Wenjie, Foltyńska Michalina, Carette Jan E., Bieńkowska-Szewczyk Krystyna, Szczesny Roman J., Kopito Ron R., Lipińska Andrea. The herpesvirus UL49.5 protein hijacks a cellular C-degron pathway to drive TAP transporter degradation. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 2024, 121(11) : e2309841121 (doi: 10.1073/pnas.2309841121)

  2023

 4. Ślusarz Magdalena, Lipińska Andrea. An intrinsic network of polar interactions is responsible for binding of UL49.5 C-degron by the CRL2KLHDC3 ubiquitin ligase. Proteins-structure function and bioinformatics 2023, (w druku) (doi: 10.1002/prot.26651)

 5. Mikitiuk Michał, Barczyński Jan, Bielski Przemysław, Arciniega Marcelino, Tyrcha Urszula, Hec Aleksandra, Lipińska Andrea, Rychłowski Michał, Holak Tad A., Sitar Tomasz. IGF2 peptide-based LYTACs for targeted degradation of extracellular and transmembrane proteins. Molecules 2023, 28(22): 7519 (doi: 10.3390/molecules28227519)

 6. Szymczak Klaudia, Szewczyk Grzegorz, Rychłowski Michał, Sarna Tadeusz, Zhang Lei, Grinholc Mariusz, Nakonieczna Joanna. Photoactivated gallium porphyrin reduces Staphylococcus aureus colonization on the skin and suppresses its ability to produce enterotoxin C and TSST-1. Molecular Pharmaceutics 2023, 20(10): 5108-5124 (doi: 10.1021/acs.molpharmaceut.3c00399)

 7. Karska Natalia, Zhukov Igor, Lipińska Andrea, Rodziewicz-Motowidło Sylwia, Krupa Paweł. Why does the herpes simplex 1 virus-encoded UL49.5 protein fail to inhibit the TAP-dependent antigen presentation? Biochimica et Biophysica Acta-Biomembranes 2023, 1865(8): 184200 (doi: 10.1016/j.bbamem.2023.184200)

 8. Kobiela Adrian, Hovhannisyan Lilit, Jurkowska Paulina, Bernardino dela Serna Jorge, Bogucka Aleksandra, Deptuła Milena, Paul Argho Aninda, Panek Kinga, Czechowska Ewa, Rychłowski Michał, Królicka Aleksandra, Zieliński Jacek, Gabrielsson Susanne, Pikuła Michał, Trzeciak Magdalena, Ogg Graham S., Gutowska-Owsiak Danuta. Excess filaggrin in keratinocytes is removed by extracellular vesicles to prevent premature death and this mechanism can be hijacked by Staphylococcus aureus in a TLR2-dependent fashion. Journal of Extracellular Vesicles 2023, 12: 12335 (doi: 10.1002/jev2.12335)

 9. Kelaidonis Konstantinos, Ligielli Irene, Letsios Spiros, Vidali Veroniki, Mavromoustakos Thomas, Vassilaki Niki, Moore Graham, Hoffmann Weronika, Węgrzyn Katarzyna, Ridgway Harry, Chasapis Christos, Matsoukas John. Computational and enzymatic studies of sartans in SARS-CoV-2 spike RBD-ACE2 binding: the role of tetrazole and perspectives as antihypertensive and COVID-19 therapeutics. International Journal of Molecular Sciences 2023, 24(9): 8454 (doi: 10.3390/ijms24098454)

 10. Rachubik Patrycja, Rogacka Dorota, Audzeyenka Irena, Szrejder Maria, Topolewska Anna, Rychłowski Michał, Piwkowska Agnieszka. The role of PKGIα and AMPK signaling interplay in the regulation of albumin permeability in cultured rat podocytes. International Journal of Molecular Sciences 2023, 24(4): 3952 (doi: 10.3390/ijms24043952)

 11. Lipska Agnieszka, Sieradzan Adam, Czaplewski Cezary, Lipińska Andrea, Ocetkiewicz Krzysztof, Proficz Jerzy, Czarnul Paweł, Krawczyk Henryk, Liwo Józef Adam. Long-time scale simulations of virus-like particles from three human-norovirus strains. Journal of Computational Chemistry 2023, 44(16): 1470-1483 (doi: 10.1002/jcc.27087)

 12. Czarnota Anna, Offersgaard Anna, Owsianka Anna, Alzua Garazi Peña, Bukh Jens, Gottwein Judith Margarete, Patel Arvind H., Bieńkowska-Szewczyk Krystyna, Grzyb Katarzyna. Effect of Glycan Shift on Antibodies against Hepatitis C Virus E2 412-425 Epitope Elicited by Chimeric sHBsAg-Based Virus-Like Particles. Microbiology Spectrum 2023, 11(2): e02546-22 (doi: 10.1128/spectrum.02546-22)

 13. Czaplewska Paulina, Bogucka Aleksandra, Macur Katarzyna, Rybicka Magda, Rychłowski Michał, Fiołka Marta J.. Proteomic response of A549 lung cancer cell line to protein-polysaccharide complex Venetin-1 isolated from earthworm coelomic fluid. Frontiers in Molecular Biosciences 2023, 10: 1128320 (doi: 10.3389/fmolb.2023.1128320)

 14. Graul Małgorzata, Karska Natalia, Wąchalska Magda, Krupa Paweł, Ślusarz Magdalena, Lubocki Marcin, Bieńkowska-Szewczyk Krystyna, Rodziewicz-Motowidło Sylwia, Sieradzan Adam, Lipińska Andrea. The N-terminal proline hinge motif controls the structure of bovine herpesvirus 1-encoded inhibitor of the transporter associated with antigen processing required for its immunomodulatory function. Journal of Molecular Biology 2023, 167964 (doi: 10.1016/j.jmb.2023.167964)


  2022

 15. Hoffmann Weronika, Lipińska Andrea, Bieńkowska-Szewczyk Krystyna. Functional Analysis of a Frontal miRNA Cluster Located in the Large Latency Transcript of Pseudorabies Virus. Viruses-Basel 2022, 14(6): 1147 (doi: 10.3390/v14061147)

 16. Audzeyenka Irena, Rachubik Patrycja, Typiak Marlena, Kulesza Tomasz, Kalkowska Daria, Rogacka Dorota, Rychłowski Michał, Angielski Stefan, Saleem Moin, Piwkowska Agnieszka. PTEN-induced kinase 1 deficiency alters albumin permeability and insulin signaling in podocytes. Journal Of Molecular Medicine 2022, 100(6): 903-915 (doi: 10.1007/s00109-022-02204-4)

 17. Grabowska Kinga, Macur Katarzyna, Zieschang Sarah, Zaman Lubaba, Haverland Nicole, Schissel Andrew, Morsey Brenda, Fox Howard S., Ciborowski Paweł. HIV-1 and methamphetamine alter galectins -1, -3, and -9 in human monocyte-derived macrophages. Journal of NeuroVirology 2022, 28(1): 99-112 (doi: 10.1007/s13365-021-01025-4)

 18. Michalska Klaudia, Rychłowski Michał, Krupińska Martyna, Szewczyk Grzegorz, Sarna Tadeusz, Nakonieczna Joanna. Gallium mesoporphyrin IX-mediated photodestruction: a pharmacological trojan horse strategy to eliminate multidrug-resistant staphylococcus aureus. Molecular Pharmaceutics 2022, 19(5): 1434-1448 (doi: 10.1021/acs.molpharmaceut.1c00993)

 19. Panasiuk Mirosława, Zimmer Karolina, Czarnota Anna, Narajczyk Magdalena, Peszyńska-Sularz Grażyna, Chraniuk Milena, Hovhannisyan Lilit, Żołędowska Sabina, Nidzworski Dawid, Żaczek Anna, Gromadzka Beata. Chimeric virus-like particles presenting tumour-associated MUC1 epitope result in high titers of specific IgG antibodies in the presence of squalene oil-in-water adjuvant: towards safe cancer immunotherapy. Journal of Nanobiotechnology 2022, 20(1): 160 (doi: 10.1186/s12951-022-01357-1)

 20. Podolak Amira, Liss Joanna, Kiewisz Jolanta, Pukszta Sebastian, Cybulska Celina, Rychłowski Michał, Lukaszuk Aron, Jakiel Grzegorz, Łukaszuk Krzysztof. Mitochondrial DNA Copy Number in Cleavage Stage Human Embryos-Impact on Infertility Outcome. Current Issues in Molecular Biology 2022, 44(1): 273-287 (doi: 10.3390/cimb44010020)

 21. Chmielewska Alicja M., Gómez-Herranz Maria, Gach Paulina, Nekulova Marta, Tyrakowska Małgorzata, Lipińska Andrea D., Rychłowski Michał, Hoffmann Weronika, Król Ewelina, Vojtesek Borivoj, Sloan Richard D., Bieńkowska-Szewczyk Krystyna, Hupp Ted, Ball Kathryn. The role of IFITM proteins in tick-borne encephalitis virus infection. Journal of Virology 2021, (w druku) (doi: 10.1128/JVI.01130-21)

 22. Rąbalski Łukasz, Kosiński Maciej, Mazur-Panasiuk Natalia, Szewczyk Bogusław, Bieńkowska-Szewczyk Krystyna, Kant Ravi, Sironen Tarja, Pyrć Krzysztof, Grzybek Maciej. Zoonotic spill-over of SARS-CoV-2: mink-adapted virus in humans. Clinical Microbiology and Infection 2022, 28(3): 451.e1-451.e4 (doi: 10.1016/j.cmi.2021.12.001)

 23. Zdrowowicz-Żamojć Magdalena, Datta Magdalena, Rychłowski Michał, Rak Janusz. Radiosensitization of PC3 Prostate Cancer Cells by 5-Thiocyanato-2 '-deoxyuridine. Cancers 2022, 14(8): 2035 (doi: 10.3390/cancers14082035)


  2021

 24. Chmielewska Alicja, Czarnota Anna, Bieńkowska-Szewczyk Krystyna, Grzyb Katarzyna. Immune response against SARS-CoV-2 variants: the role of neutralization assays. npj Vaccines 2021, 6(1): 142 (doi: 10.1038/s41541-021-00404-6)

 25. Jońca Joanna, Waleron Małgorzata, Czaplewska Paulina, Bogucka Aleksandra, Steć Aleksandra, Dziomba Szymon, Jasiecki Jacek, Rychłowski Michał, Waleron Krzysztof. Membrane Vesicles of Pectobacterium as an Effective Protein Secretion System. International Journal of Molecular Sciences 2021, 22(22): 12574 (doi: 10.3390/ijms222212574)

 26. Mazur-Panasiuk Natalia, Rąbalski Łukasz, Gromowski Tomasz, Nowicki Grzegorz, Kowalski Michał, Wydmanski Witold, Szulc Piotr, Kosiński MaciejGackowska Karolina, Drweska-Matelska Natalia, Grabowski Jakub, Piotrowska-Mietelska Anna, Szewczyk BogusławBieńkowska-Szewczyk Krystyna, Swadzba Jakub, Labaj Pawel, Grzybek Maciej, Pyrć Krzysztof. Expansion of a SARS-CoV-2 Delta variant with an 872 nt deletion encompassing ORF7a, ORF7b and ORF8, Poland, July to August 2021. Eurosurveillance 2021, 26(39): 2100902 (doi: 10.2807/1560-7917.es.2021.26.39.2100902)

 27. Panasiuk Mirosława, Zimmer Karolina, Czarnota Anna, Grzyb Katarzyna, Narajczyk Magdalena, Peszyńska-Sularz Grażyna, Żołędowska Sabina, Nidzworski Dawid, Hovhannisyan Lilit, Gromadzka Beata. Immunization with Leishmania tarentolae-derived norovirus virus-like particles elicits high humoral response and stimulates the production of neutralizing antibodies. Microbial Cell Factories 2021, 20(1): 186 (doi: 10.1186/s12934-021-01677-1)

 28. Motyka-Pomagruk Agata, Dzimitrowicz Anna, Orłowski Jakub, Babińska Weronika, Terefinko Dominik, Rychłowski Michał, Prusiński Michał, Pohl Paweł, Łojkowska Ewa, Jamroz Piotr, Śledź Wojciech. Implementation of a Non-Thermal Atmospheric Pressure Plasma for Eradication of Plant Pathogens from a Surface of Economically Important Seeds. International Journal of Molecular Sciences 2021, 22: 9256 (doi: 10.3390/ijms22179256)

 29. Pierański Michał K., Rychłowski Michał, Grinholc Mariusz. Optimization of Streptococcus agalactiae Biofilm Culture in a Continuous Flow System for Photoinactivation Studies. Pathogens 2021, 10(9): 1212 (doi: 10.3390/pathogens10091212)

 30. Woźniak Agata, Kruszewska Beata, Pierański Michał K., Rychłowski Michał, Grinholc Mariusz. Antimicrobial Photodynamic Inactivation Affects the Antibiotic Susceptibility of Enterococcus spp. Clinical Isolates in Biofilm and Planktonic Cultures. Biomolecules 2021, 11(5): 693 (doi: 10.3390/biom11050693)

 31. Turecka Katarzyna, Chylewska Agnieszka, Rychłowski Michał, Zakrzewska Joanna, Waleron Krzysztof. Antibacterial activity of Co(III) complexes with diamine chelate ligands against a broad spectrum of bacteria with a DNA interaction mechanism. Pharmaceutics 2021, 13(7): 946 (doi: 10.3390/pharmaceutics13070946)

 32. Rojek Joanna, Tucker Matthew R., Pinto Sara C., Rychłowski Michał,  Lichocka Małgorzata, Soukupova Hana, Nowakowska Julita, Bohdanowicz Jerzy, Surmacz Gabriela, Gutkowska Małgorzata. Rab-dependent vesicular traffic affects female gametophyte development in Arabidopsis. Journal of Experimental Botany 2021, 72(2): 320-340 (doi: 10.1093/jxb/eraa430)

 33. Mikac Sara, Rychłowski Michał, Dziadosz Alicja, Szabelska-Beresewicz Alicja, Fahraeus Robin, Hupp Theodore, Sznarkowska Alicja. Identification of a Stable, Non-Canonically Regulated Nrf2 Form in Lung Cancer Cells. Antioxidants 2021, 10(5): 786 (doi: 10.3390/antiox10050786)

 34. Audzeyenka Irena, Rogacka Dorota, Rachubik Patrycja, Typiak Marlena, Rychłowski Michał, Angielski Stefan, Piwkowska Agnieszka. The PKGI alpha-Rac1 pathway is a novel regulator of insulin-dependent glucose uptake in cultured rat podocytes. Journal of Cellular Physiology 2021, 236(6): 4655-4668 (doi: 10.1002/jcp.30188)

 35. Rojek Joanna, Tucker Matthew R., Pinto Sara C., Rychłowski Michał,  Lichocka Małgorzata, Soukupova Hana, Nowakowska Julita, Bohdanowicz Jerzy, Surmacz Gabriela, Gutkowska Małgorzata. Rab-dependent vesicular traffic affects female gametophyte development in Arabidopsis. Journal of Experimental Botany 2021, 72(2): 320-340 (doi: 10.1093/jxb/eraa430)

 36. Karska Natalia, Graul Małgorzata, Sikorska Emilia, Ślusarz Magdalena, Zhukov Igor, Kasprzykowski Franciszek, Kubiś Agnieszka, Lipińska Andrea, Rodziewicz-Motowidło Sylwia. Investigation of the Effects of Primary Structure Modifications within the RRE Motif on the Conformation of Synthetic Bovine Herpesvirus 1-Encoded UL49.5 Protein Fragments. Chemistry & Biodiversity 2021, 18: e2000883 (doi: 10.1002/cbdv.202000883)


  2020

 37. Wąchalska Magda, Rychłowski Michał, Grabowska Kinga, Kowal Kinga, Narajczyk Magdalena, Bieńkowska-Szewczyk Krystyna, Lipińska Andrea D.. Palmitoylated mNeonGreen Protein as a Tool for Visualization and Uptake Studies of Extracellular Vesicles. Membranes 2020, 10 (12): 373 (doi: 10.3390/membranes10120373)

 38. Alm Erik, Broberg Eeva K., Connor Thomas, Hodcroft Emma B., Komissarov Andrey B., Maurer-Stroh Sebastian, Melidou Angeliki, Neher Richard A., O’Toole Áine, Pereyaslov Dmitriy, Rąbalski Łukasz, Bieńkowska-Szewczyk Krystyna. Geographical and temporal distribution of SARS-CoV-2 clades in the WHO European Region. Eurosurveillance 2020, 25 (32): 7-14 (doi: 10.2807/1560-7917.ES.2020.25.32.2001410)

 39. Rachubik Patrycja, Szrejder Maria, Audzeyenka Irena, Rogacka Dorota, Rychłowski Michał, Angielski Stefan, Piwkowska Agnieszka. The PKGIalpha/VASP pathway is involved in insulin- and high glucose-dependent regulation of albumin permeability in cultured rat podocytes. Journal of Biochemistry 2020, 168(6): 575-588 (doi: 10.1093/jb/mvaa059)

 40. Czarnota Anna, Offersgaard Anna, Finne Pihl Anne, Prentoe Jannick, Bukh Jens, Margarete Judith Gottwein, Bieńkowska-Szewczyk Krystyna, Grzyb Katarzyna. Specific Antibodies Induced by Immunization with Hepatitis B Virus-Like Particles Carrying Hepatitis C Virus Envelope Glycoprotein 2 Epitopes Show Differential Neutralization Efficiency. Vaccines 2020, 8(2): 294 (doi: 10.3390/vaccines8020294)

 41. Bidulska Małgorzata, Królicka Aleksandra, Lipińska Andrea D., Krychowiak-Maśnicka Marta, Pierański Michał, Grabowska Kinga, Nidzworski Dawid. Physicochemical profile of Os (III) complexes with pyrazine derivatives: From solution behavior to DNA binding studies and biological assay. Journal of Molecular Liquids 2020 (doi: 10.1016/j.molliq.2020.113804)

 42. Audzeyenka Irena, Rachubik Patrycja, Rogacka Dorota, Typiak Marlena, Kulesza Tomasz, Angielski Stefan, Rychłowski Michał, Wysocka Magdalena, Gruba Natalia, Lesner Adam, Moin A.Saleem, Agnieszka Piwkowska. Cathepsin C is a novel mediator of podocyte and renal injury induced by hyperglycemia. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Molecular Cell Research 2020, 1867(8): 118723 (doi: 10.1016/j.bbamcr.2020.118723)

 43. Grabowska Kinga, Wąchalska Magdalena, Graul Małgorzata, Rychłowski Michał, Bieńkowska-Szewczyk Krystyna, Lipińska Andrea D. Alphaherpesvirus gB homologs are targeted to extracellular vesicles, but they differentially affect MHC Class II molecules. Viruses 2020, 12: 429 (doi:10.3390/v12040429)

 44. Szrejder Maria, Rachubik Patrycja, Rogacka Dorota, Audzeyenka Irena, Rychłowski Michał, Kreft Ewelina, Angielski Stefan,Piwkowska Agnieszka. Metformin reduces TRPC6 expression through AMPK activation and modulates cytoskeleton dynamics in podocytes under diabetic conditions. Biochimica et Biophysica Acta- Molecular Basis of Disease 2020, 1866(3): 165610 (doi: 10.1016/j.bbadis.2019.165610)

 45. Janczuk-Richter Marta, Gromadzka Beata, Richter Łukasz, Panasiuk Mirosława, Zimmer Karolina, Mikulic Predrag, Bock Wojtek J., Maćkowski Sebastian, Śmietana Mateusz, Niedziółka Jönsson Joanna. Immunosensor Based on Long-Period Fiber Gratings for Detection of Viruses Causing Gastroenteritis. Sensors 2020, 20(3): 813 (doi: 10.3390/s20030813)


  2019

 46. Wąchalska Magda, Graul Małgorzata, Praest Patrique, Luteijn Rutger D., Babnis Aleksandra W., Wiertz Emmanuel J. H.., Bieńkowska-Szewczyk Krystyna, Lipińska Andrea D.. Fluorescent TAP as a Platform for Virus-Induced Degradation of the Antigenic Peptide Transporter. Cells  2019, 8(12): 1590 (doi: 10.3390/cells8121590)

 47. Wenta Tomasz, Rychłowski Michał, Jarzab Miroslaw, Lipinska Barbara. HtrA4 Protease promotes chemotherapeutic-dependent cancer cell death. Cells 2019 8(10):  1112  (doi: 10.3390/cells8101112)

 48. Wenta Tomasz, Jarząb Miroslaw, Rychłowski Michał, Borysiak Monika, Latała Anna, Żurawa-Janicka Dorota, Filipek Anna, Lipinska Barbara. Cellular substrates and pro-apoptotic function of the human HtrA4 protease. Journal of Proteomics 2019, 209: 103505 (doi: 10.1016/j.jprot.2019.103505)

 49. Wenta Tomasz, Rychłowski Michal, Jurewicz Ewelina, Jarzab Miroslaw, Zurawa-Janicka Dorota, Filipek Anna, Lipinska Barbara. The HtrA3 protease promotes drug-induced death of lung cancer cells by cleavage of the X-linked inhibitor of apoptosis protein (XIAP). FEBS Journal 2019, 286(22): 4579-4596  (doi: 10.1111/febs.14977)

 50. Butowska Kamila, Kozak Witold, Zdrowowicz Magdalena, Makurat Samanta, Rychłowski Michał, Hać Aleksandra, Herman-Antosiewicz Anna, Piosik Jacek, Rak Janusz. Cytotoxicity of doxorubicin conjugated with C60 fullerene. Structural and in vitro studies. Structural Chemistry 2019, 30(6): 2327-2338 (doi: 10.1007/s11224-019-01428-4)

 51. Borowik Agnieszka, Butowska Kamila, Konkel Kinga, Banasiuk Rafał, Derewońko Natalia, Wyrzykowski Dariusz, Davydenko Mykola, Cherepanov Vsevolod, Styopkin Viktor, Prylutskyy Yuriy, Pohl Paweł, Królicka Aleksandra, Piosik Jacek. The impact of surface functionalization on the biophysical properties of silver nanoparticles. Nanomaterials 2019, 9: 973 (doi: 10.3390/nano9070973)

 52. Borowik Agnieszka, Banasiuk Rafał, Derewonko Natalia, Rychłowski Michał, Krychowiak-Maśnicka Marta, Wyrzykowski Dariusz, Ziąbka Magdalena, Woziwodzka Anna, Królicka Aleksandra, Piosik Jacek. Interactions of newly synthesized platinum nanoparticles with ICR-191 and their potential application. Scientific Reports 2019, 9: 4987 (doi: 10.1038/s41598-019-41092-6)

 53. Kowalski Szymon, Wyrzykowski Dariusz, Hac Stanislaw, Rychlowski Michal, Radomski Marek W, Inkielewicz-Stepniak Iwona. New oxidovanadium(IV) coordination complex containing 2-methylnitrilotriacetate ligands induces cell cycle arrest and autophagy in human pancreatic ductal adenocarcinoma cell lines. International Journal of Molecular Sciences 2019, 20(2); 261 (doi: 10.3390/ijms20020261)

 54. Graul Malgorzata, Kisielnicka Edyta, Rychłowski Michał, Verweij Marieke C., Tobler Kurt), Ackermann Mathias, Wiertz Emmanuel J. H. J., Bieńkowska-Szewczyk Krystyna, Lipińska Andrea D. Transmembrane regions of bovine herpesvirus 1-encoded UL49.5 and glycoprotein M regulate complex maturation and ER-Golgi trafficking. Journal of General Virology 2019, 100 (3): 497-510 (doi: 10.1099/jgv.0.001224)

 55. Karska Natalia, Graul Małgorzata, Sikorska Emilia, Zhukov Igor, Ślusarz Magdalena J, Kasprzykowski Franciszek, Lipińska Andrea D, Rodziewicz-Motowidlo Sylwia. Structure determination of UL49.5 transmembrane protein from bovine herpesvirus 1 by NMR spectroscopy and molecular dynamics. Biochimica et Biophysica Acta-Biomembranes 2019, 1861 (5): 926-938 (doi: 10.1016/j.bbamem.2019.02.005)

 56. Gronczewska Jadwiga, Niedźwiecka Natalia, Grzyb Katarzyna, Skorkowski Edward. Bioenergetics of fish spermatozoa with focus on some herring (Clupea harengus) enzymes. Fish Physiology And Biochemistry 2019, 45(5): 1615-1625 (doi: 10.1007/s10695-019-00650-5)

 57. Mieszkowska Magdalena, Piasecka Dominika, Potemski Piotr, Debska-Szmich Sylwia, Rychłowski Michał, Kordek Radzisław, Sądej Rafał, Romanska Hanna M.. Tetraspanin CD151 impairs heterodimerization of ErbB2/ErbB3 in breast cancer cells. Translational Research 2019, 207: 44-55 (doi: 10.1016/j.trsl.2018.12.007)


  2018

 58. Panasiuk Mirosława, Rychłowski Michał, Derewonko Natalia, Bieńkowska-Szewczyk Krystyna. Tunneling Nanotubes as a Novel Route of Cell-to-Cell Spread of Herpesviruses. Journal of Virology 2018; 9(10): e00090-18 (doi: 10.1128/JVI.00090-18)

 59. Fila Grzegorz, Krychowiak Marta, Rychlowski Michał, Bielawski Krzysztof, Grinholc Mariusz. Antimicrobial blue light photoinactivation of Pseudomonas aeruginosa: Quorum sensing signaling molecules, biofilm formation and pathogenicity. Journal of Biophotonics 2018, e201800079 (doi: 10.1002/jbio.201800079)

 60. Krapchev Vasil N., Rychłowska Małgorzata, Chmielewska Alicja, Zimmer KarolinaPatel Arvind, Bienkowska-Szewczyk KrystynaRecombinant Flag-tagged E1E2 glycoproteins from three hepatitis C virus genotypes are biologically functional and elicit cross-reactive neutralizing antibodies in mice. Virology 2018, 519: 33-41 (doi: 10.1016/j.virol.2018.03.026).

 61. Rachubik Patrycja, Szrejder Maria, Rogacka Dorota, Audzeyenka Irena, Rychłowski Michał, Angielski Stefan, Piwkowska Agnieszka. The TRPC6-AMPK Pathway is Involved in Insulin-Dependent Cytoskeleton Reorganization and Glucose Uptake in Cultured Rat Podocytes. Cellular Physiology and Biochemistry 2018, 51(1): 393-410 (doi: 10.1159/000495236)

 62. Wenta Tomasz, Zurawa-Janicka Dorota, Rychłowski Michał, Jarzab Mirosław, Glaza Przemysław, Lipińska Andrea, Bieńkowska-Szewczyk Krystyna, Herman-Antosiewicz Anna, Skorko-Gloneka Joanna, Lipińska Barbara. HtrA3 is a cellular partner of cytoskeleton proteins and TCP1α chaperonin. Journal of Proteomics 2018, 177: 88-111 (doi: 10.1016/j.jprot.2018.02.022)

 63. Brzozowska Agnieszka, Lipińska Andrea D., Derewońko Natalia, Lesiak Dorota, Rychłowski Michał, Rąbalski Łukasz, Bieńkowska-Szewczyk Krystyna. Inhibition of apoptosis in BHV-1-infected cells depends on Us3 serine/threonine kinase and its enzymatic activity. Virology 2018, 513: 136-145 (doi: 10.1016/j.virol.2017.09.029)

 64. Rogacka Dorota, Audzeyenka Irena, Rychłowski Michał, Rachubik Patrycja, Szrejder Maria, Angielski Stefan, Piwkowska Agnieszka. Metformin overcomes high glucose-induced insulin resistance of podocytes by pleiotropic effects on SIRT1 and AMPK. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Molecular Basis of Disease 2018, 1864: 115-125 (doi: 10.1016/j.bbadis.2017.10.014)


  2017

 65. Gabriel Iwona, Rychlowski Michał. Consequences of lysine auxotrophy for Candida albicans adherence and biofilm formation. Acta Biochimica Polonica 2017, 64(2): 323-329 (doi: 10.18388/abp.2016_1427)

 66. Rogacka Dorota, Audzeyenka Irena, Rachubik Patrycja, Rychlowski Michal, Kasztan Malgorzata, Jankowski Maciej, Angielski Stefan, Piwkowska Agnieszka. Insulin increases filtration barrier permeability via TRPC6-dependent activation of PKGI alpha signaling pathways. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Molecular Basis of Disease 2017, 1863(6):1312-1325 (doi: 10.1016/j.bbadis.2017.03.002)


  2016

 67. Audzeyenka IrenaRogacka Dorota, Piwkowska Agnieszka, Rychlowski Michal, Bierla, Joanna B, Czarnowska Elzbieta, Angielski Stefan, Jankowski Maciej. Reactive oxygen species are involved in insulin-dependent regulation of autophagy in primary rat podocytes. International Journal of Biochemistry and Cell Biology 2016, 75: 23-33 (doi: 10.1016/j.biocel.2016.03.015).

 68. Grzyb Katarzyna, Czarnota Anna, Brzozowska Agnieszka, Cieślik Anna, Rąbalski Łukasz, Tyborowska Jolanta, Bieńkowska-Szewczyk Krystyna. Immunogenicity and functional characterization of Leishmania-derived hepatitis C virus envelope glycoprotein complex. Scientific Reports 2016, 6: 30627 (doi: 10.1038/srep30627)

 69. Wąchalska Magda, Danijela Koppers-Lalic, Monique van Eijndhoven , Michiel Pegtel , Albert A. Geldof , Lipinska Andrea D., R. Jeroen van Moorselaar, Irene V. Bijnsdorp. Protein Complexes in Urine Interfere with Extracellular Vesicle Biomarker Studies. Journal of Circulating Biomarkers 2016, 5:4 (doi: 10.5772/62579)

 70. Koralewska Natalia, Hoffmann Weronika, Pokornowska Maria, Milewski Marek, Lipinska Andrea, Bienkowska-Szewczyk Krystyna, Figlerowicz Marek, Kurzynska-Kokorniak Anna. How short RNAs impact the human ribonuclease Dicer activity: putative regulatory feedback-loops and other RNA-mediated mechanisms controlling microRNA processing. Acta Biochimica Polonica 2016, 63(4): 773-783 (doi: 10.18388/abp.2016_1339)

 71. Kurzyńska-Kokorniak  Anna, Pokornowska  Maria, Koralewska  Natalia, Hoffmann Weronika, Bieńkowska-Szewczyk Krystyna, Figlerowicz, Marek. Revealing a new activity of the human Dicer DUF283 domain in vitro. Scientific Reports 2016,  6: 23989-23989 (doi: 10.1038/srep23989)

 72. Ogryzek Małgorzata, Chylewska Agnieszka, Królicka Aleksandra, Banasiuk Rafał, Turecka Katarzyna, Lesiak Dorota, Nidzworski Dawid, Makowski Mariusz. Coordination chemistry of pyrazine derivatives analogues of PZA: design, synthesis,characterization and biological activity. RSC Advances 2016, 6: 52009-52025 (doi: 10.1039/C6RA03068H).

 73. Czarnota Anna, Tyborowska Jolanta, Peszyńska-Sularz Grażyna, Gromadzka Beata, Bieńkowska-Szewczyk Krystyna, Grzyb Katarzyna. Immunogenicity of Leishmania-derived hepatitis B small surface antigen particles exposing highly conserved E2 epitope of hepatitis C virus. Microbial Cell Factories 201615: 62  (doi: 10.1186/s12934-016-0460-4)

 74. Gołuński Grzegorz, Borowik Agnieszka, Derewońko Natalia, Kawiak Anna, Rychłowski Michał, Woziwodzka Anna, Piosik Jacek. Pentoxifylline as a modulator of anticancer drug doxorubicin. Part II: Reduction of doxorubicin DNA binding and alleviation of its biological effects. Biochimie 2016, 123: 95-102 (doi: 10.1016/j.biochi.2016.02.003)

 75. Gołuński Grzegorz, Borowik Agnieszka, Lipińska Andrea, Romanik Monika, Derewońko Natalia, Woziwodzka Anna, Piosik Jacek. Pentoxifylline affects idarubicin binding to DNA. Bioorganic Chemistry 2016, 65: 118-125 (doi: 10.1016/j.bioorg.2016.02.005)


  2015

 76. Chmielewska Alicja M., Rychłowska Małgorzata, Król Ewelina, Solarz Karolina, Bieńkowska-Szewczyk Krystyna. Wirusowe zapalenie wątroby typu C - nowe metody leczenia i zapobiegania [Novel methods of hepatitis C treatment and prevention]. Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej 2015, 69: 946-963 (doi: 10.5604/17322693.1165197)

 77. Niedźwiecka Natalia, Grzyb Katarzyna, Nona-Mołdawa Agnieszka, Gronczewska Jadwiga, Skorkowski Edward F. Purification and stability of octameric mitochondrial creatine kinase isoform from herring (Clupea harengus) organ of vision. Comparative Biochemistry and Physiology B-Biochemistry & Molecular Biology 2015, 185: 16-23 (doi: 10.1016/j.cbpb.2015.03.002).

 78. Urbanowicz Richard A., Lacek Krzysztof, Lahm Armin, Bieńkowska-Szewczyk Krystyna, Ball Jonathan K., Nicosia Alfredo, Cortese Riccardo, Pessi Antonello. Cholesterol conjugation potentiates the antiviral activity of an HIV immunoadhesin. Journal of Peptide Science 2015, 21(9): 743-749 (doi: 10.1002/psc.2802).

 79. van den Wollenberg D. J. M. , Dautzenberg I. J. C., Ros W., Lipińska A. D., van den Hengel S. K., Hoeben R. C. Replicating reoviruses with a transgene replacing the codons for the head domain of the viral spike. Gene Therapy 2015, 22(3): 267-279 (doi: 10.1038/gt.2014.126).

 80. Moskot Marta, Jakóbkiewicz-Banecka Joanna, Kloska Anna, Smolińska Elwira, Mozolewski Paweł, Malinowska Marcelina, Rychłowski Michał, Banecki Bogdan, Węgrzyn Grzegorz, Gabig-Cimińska Magdalena. Modulation of expression of genes involved in glycosaminoglycan metabolism and lysosome biogenesis by flavonoids. Scientific Reports 2015, 5: art. no 9378 (1-13) (doi: 10.1038/srep09378).


  2014

 81. Chmielewska Alicja M., Naddeo Mariarosaria, Capone Stefania, Ammendola Virginia, Hu Ke, Meredith Luke, Verhoye Lieven, Rychłowska Małgorzata, Rappuoli Rino, Ulmer Jeffrey B., Colloca Stefano, Nicosia Alfredo, Cortese Riccardo, Leroux-Roels Geert, Balfe Peter, Bieńkowska-Szewczyk Krystyna, Meuleman Philip, McKeating Jane A., Folgori Antonella. Combined adenovirus vector and hepatitis C virus envelope protein prime-boost regime elicits T cell and neutralizing antibody immune responses. Journal of Virology 2014, 88(10): 5502-5510 (doi: 10.1128/JVI.03574-13).

 82. Czaplińska Dominika, Turczyk Łukasz, Grudowska Alicja, Mieszkowska Magdalena, Lipińska Andrea D., Składanowski Andrzej C., Żaczek Anna J., Romańska Hanna M., Sądej Rafał. Phosphorylation of RSK2 at Tyr529 by FGFR2-p38 enhances human mammary epithelial cells migration. Biochimica et Biophysica Acta-Molecular Cell Research 2014, 1843(11): 2461-2470 (doi: 10.1016/j.bbamcr.2014.06.022).

 83. Król Ewelina, Pastuch-Gawolek Gabriela, Nidzworski Dawid, Rychłowski Michał, Szeja Wiesław, Grynkiewicz Grzegorz, Szewczyk Bogusław. Synthesis and antiviral activity of a novel glycosyl sulfoxide against classical swine fever virus. Bioorganic & Medicinal Chemistry 2014, 22(9): 2662-2670 (doi: 10.1016/j.bmc.2014.03.027).
 84. Król Ewelina, Rychłowska Małgorzata, Szewczyk Bogusław. Antivirals - current trends in fighting influenza. Acta Biochimica Polonica 2014, 61(3): 495-504 (pdf).

 85. Lacek Krzysztof, Bauer Berthilde, Bieńkowska-Szewczyk Krystyna, RzihaHanns-Joachim. Orf virus (ORFV) ANK-1 protein mitochondrial localization is mediated by ankyrin repeat motifs. Virus Genes 2014, 49(1): 68-79 (doi: 10.1007/s11262-014-1069-5).

 86. Lacek Krzysztof, Urbanowicz Richard A., Troise Fulvia, De Lorenzo Claudia, Severino Valeria, Di Maro Antimo, Tarr Alexander W., Ferrara Francesca, Ploss Alexander, Temperton Nigel, Ball Jonathan K., Nicosia Alfredo, Cortese Riccardo, Pessi Antonello. Dramatic potentiation of the antiviral activity of HIV antibodies by cholesterol conjugation. Journal of Biological Chemistry 2014, 2889(50): 35015-35028 (doi: 10.1074/jbc.M114.591826).

 87. Siedlecka-Kroplewska K., Szczerba A., Lipińska A., Slebioda T., Kmieć Z. 3-Fluoromethcathinone, a structural analog of mephedrone, inhibits growth and induces cell cycle arrest in HT22 mouse hippocampla cells. Journal of Physiology and Pharmacology 2014, 65(2): 241-246 (pdf).

 88. Szewczyk Bogusław, Bieńkowska-Szewczyk Krystyna, Król Ewelina. Introduction to molecular biology of influenza A viruses. Acta Biochimica Polonica 2014, 61(3): 397-401 (pdf).


  2013 - ...

 89. Kotlarz Agnieszka, Tukaj Stefan, Krzewski Konrad, Brycka Elżbieta, Lipińska Barbara. Human Hsp40 proteins, DNAJA1 and DNAJA2, as potential targets of the immune response triggered by bacterial DnaJ in rheumatoid arthritis. Cell stress & chaperones 2013, 18(5): 653-659.

 90. Król Ewelina, Wandzik Ilona, Gromadzka Beata, Nidzworski Dawid, Rychłowska Małgorzata, Matłacz Marta, Tyborowska Jolanta, Szewczyk Bogusław. Anti-influenza A virus activity of uridine derivatives of 2-deoxy sugars. Antiviral Research 2013, 100(1): 90-97.

 91. Lesiak Dorota, Brzozowska Agnieszka, Bieńkowska-Szewczyk Krystyna, Lipińska Andra D. US3 - wielofunkcyjna kinaza serynowo-treoninowa alfaherpeswirusów [US3-a multifunctional serine-threonine kinase of alphaherpesviruses]. Advances in Microbiology (Postępy Mikrobiologii) 2013, 52(4): 329-341 (pdf).
 92. Siedlecka-Kroplewska K., Jóżwik A., Bogusławski W., Woźniak M., Zauszkiewicz-Pawlak A., Spodnik J. H., Rychłowski M., Kmieć Z. Pterostilbene induces accumulation of autophagic vacuoles followed by cell death in HL60 human leukemia cells. Journal of Physiology and Pharmacology 2013, 64(5): 545-556.

 93. Krzyżanowska Dorota, Obuchowski Michał, Bikowski Mariusz, Rychłowski Michał, Jafra Sylwia. Colonization of potato rhizosphere by GFP-tagged Bacillus subtilis MB73/2, Pseudomonas sp. P482 and Ochrobactrum sp. A44 shown on large sections of root using enrichment sample preparation and confocal laser scanning microscopy. Sensors 2012, 12(12): 17608-17619.

 94. Lacek Krzysztof, Vercauteren Koen, Grzyb Katarzyna, Naddeo Mariarosaria, Verhoye Lieven, Słowikowski Marek Patryk, Fafi-Kremer Samira, Patel Arvind H., Baumert Thomas F., Folgori Antonella, Leroux-Roels Geert, Cortese Riccardo, Meuleman Philip, Nicosia Al. Novel human SR-BI antibodies prevent infection and dissemination of HCV in vitro and in humanized mice. Journal of Hepatology 2012, 57(1): 17-23.

 95. Rychłowska Małgorzata, Gromadzka Beata, Bieńkowska-Szewczyk Krystyna, Szewczyk Bogusław Application of baculovirus-insect cell expression system for human therapy. Current Pharmaceutical Biotechnology 2011, 12(11): 1840-1849.

 96. Rychłowska Małgorzata, Owsianka Ania M., Foung Steven K. H., Dubuisson Jean, Bieńkowska-Szewczyk Krystyna, Patel Arvind H. Comprehensive linker-scanning mutagenesis of the hepatitis C virus E1 and E2 envelope glycoproteins reveals new structure-function relationships. Journal of General Virology 2011, 92(Pt 10): 2249-2261.

 97. Verweij M.C., Lipińska A. D., Koppers-Lalic D., van Leeuwen W.F., Cohen J.I., Kinchington P.R., Messaoudi I., Bieńkowska-Szewczyk K., Ressing M.E., Rijsewijk F.A.M., Wiertz E. J.H.J. The capacity of UL49.5 proteins to inhibit TAP is widely distributed among members of the genus Varicellovirus. Journal of Virology 2011, 85(5): 2351-2363.

 98. Verweij Marieke C., Lipińska Andrea D., Koppers-Lalic Danijela, Quinten Edwin, Funke Jessica, van Leeuwen Hans C., Bieńkowska-Szewczyk Krystyna, Koch Joachim, Ressing Maaike E., Wiertz Emmanuel J.H.J. Structural and functional analysis of the TAP-inhibiting UL49.5 proteins of varicelloviruses. Molecular Immunology 2011, 48(15-16): 2038-2051.

 99. Adamiak Beata, Trybala Edward, Mardberg Kristina, Johansson Maria, Liljeqvist Jan-Ake, Olofsson Sigvard, Grabowska Agnieszka, Bieńkowska-Szewczyk Krystyna, Szewczyk B., Bergstrom Tomas. Human antibodies to herpes simplex virus type 1 glycoprotein C are neutralizing and target the heparan sulfate-binding domain. Virology 2010, 400(2): 197-206.

 100. Brzozowska Agnieszka, Rychłowski Michał, Lipińska Andrea D., Bieńkowska-Szewczyk Krystyna. Point mutations in BHV-1 Us3 gene abolish its ability to induce cytoskeletal changes in various cell types. Veterinary Microbiology 2010, 143(1) Special Issue: 8-13.

 101. Dhillon Simrat, Witteveldt Jeroen, Gatherer Derek, Owsianka Ania M., Zeisel Mirjam B., Zahid Muhammad N., Rychłowska Małgorzata, Foung Steven K.H., Baumert Thomas F., Angus Allan G.N., Patel Arvind H. Mutations within a conserved region of the hepatitis C virus E2 glycoprotein that influence virus-receptor interactions and sensitivity to neutralizing antibodies. Journal of Virology 2010, 84(11): 5494-5507.

 102. Lipińska Andrea D., Bieńkowska-Szewczyk Krystyna. Nowe szczepionki przeciw herpeswirusom i wektory herpeswirusowe w terapii człowieka [Novel antiherpesviral vaccines and herpesviral vectors for human therapy]. Advances in Microbiology (Postępy Mikrobiologii) 2010, 49(3): 199-207.

 103. Morawska-Onyszczuk M., Bieńkowska-Szewczyk K., Dobbelstein M. Self-association of adenovirus type 5 E1B-55 kDa as well as p53 is essential for their mutual interaction. Oncogene 2010, 29(12): 1773-1786.

 104. Grabowska A. K., Lipińska A. D., Rohde J., Szewczyk B., Bieńkowska-Szewczyk K., Rziha H.-J. New baculovirus recombinants expressing Pseudorabies virus (PRV) glycoproteins protect mice against lethal challenge infection. Vaccine 2009, 27(27): 3584-3591.

PATENTY

 1. Immunogenna szczepionka przeciwko wirusowi HCV i/lub HBV. Patent nr 230663 przyznany 2018-08-02 (zgłoszenie patentowe nr 410950 z dnia 2015-01-15), Patent europejski nr EP3244921 z dnia 2020-06-15. Grzyb Katarzyna, Czarnota Anna. Zgłaszający: Uniwersytet Gdański

 2. Sekwencja nukleotydowa fragmentu genu polihedryny bakulowirusa i zastosowanie sekwencji nukleotydowej do detekcji bakulowirusów. Patent nr 212543 przyznany 2012-11-06 (zgłoszenie patentowe nr 372564 z dnia 2005-02-03). Twórcy: Szewczyk Bogusław, Barski Piotr, Skrzecz Iwona, Brzozowska Agnieszka, Paluszek Maria, Bieńkowska-Szewczyk Krystyna. Zgłaszający: Uniwersytet Gdański, Instytut Badawczy Leśnictwa (Warszawa), Burkiewicz Adam, Burkiewicz Mikołaj A&A Biotechnology S. C. (Gdynia).

 3. Polipeptyd, sekwencja, bakulowirus, sposób wytwarzania glikoproteiny, zastosowanie sekwencji, zastosowanie bakulowirusa, zastosowanie polipeptydu. Patent (UP RP) nr 201132 przyznany 2009 (zgłoszenie patentowe nr 359912 z dnia 2003-04-29). Twórcy: Szewczyk Bogusław, Beata Adamiak, Bieńkowska-Szewczyk Krystyna, Ficińska Jolanta, Płucienniczak Andrzej, Porębska Anna, Legocki Andrzej B., Miedzińska Katarzyna, Kucharczyk Krzysztof. Zgłaszający: Uniwersytet Gdański (Gdańsk), Instytut Chemii Bioorganicznej PAN (Poznań), Instytut Biotechnologii i Antybiotyków (Warszawa), Kucharczyk Krzysztof Techniki Elektroforetyczne Sp. z o.o. (Warszawa).

 4. Białko chimeryczne, sekwencja, konstrukt, komórka roślinna, sposób otrzymywania białka chimerycznego, transgenicznej rośliny, transgeniczna roślina. Patent (UP RP) nr 201420 przyznany 2009 (zgłoszenie patentowe nr 357518 z dnia 2002-12-04). Twórcy: Legocki Andrzej B., Kapusta Józef, Pniewski Tomasz, Lisowa Olesia, Miedzińska Katarzyna, Czaplińska Magdalena, Femiak Iwona, Płucienniczak Andrzej, Kęsik Małgorzata, Porębska Anna, Szewczyk Bogusław, Gut-Winiarska Monika, Tyborowska Jolanta, Ficińska Jolanta, Bieńkowska-Szewczyk Krystyna, Wojciechowicz Jacek. Zgłaszający: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN (Poznań), Instytut Biotechnologii i Antybiotyków (Warszawa), Uniwersytet Gdański.

 5. Kompozycja glikoprotein wirusowych i sposób jej otrzymywania. Patent (UP RP) nr 196546 przyznany 2007-06-18 (zgłoszenie patentowe nr 337472 z dnia 1999-12-23). Twórcy: Bieńkowska-Szewczyk Krystyna, Szewczyk Bogusław, Kucharczyk Krzysztof, Gut Monika, Tyborowska Jolanta. Zgłaszający: Uniwersytet Gdański, Kucharczyk Krzysztof, Bieńkowska-Szewczyk Krystyna, Szewczyk Bogusław, Gut Monika, Tyborowska Jolanta.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Prof. dr hab. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk jest promotorem 9 rozpraw doktorskich, których autorami są: Natalia Reszka (2005), Andrea Lipińska (2006) – w roku 2009 laureatka programu START FNP, Michał Rychłowski (2006), Agnieszka Grabowska (2009), Aleksandra Szwejk (2009), Małgorzata Rychłowska (2009), Magdalena Morawska-Onyszczuk (2009) - ko-promotor w przewodzie prowadzonym przez Uniwersytet Gdanski i Department of Molecular Oncology, Göttingen Center of Molecular Biosciences (GZMB), University of Göttingen), Alicja Chmielewska (2013) i Agnieszka Brzozowska (2013).

W roku 2011 zespół został wyróżniony zaproszeniem do organizacji prestiżowego zjazdu wirusologicznego, 36th International Herpesvirus Workshop, który odbywa się corocznie najczęściej w Stanach Zjednoczonych  i po raz pierwszy odbył się w Europie Centralnej, w Gdańsku. Miejscem i organizatorem zjazdu jest zazwyczaj prestiżowy ośrodek naukowy, w ostatnich  latach zjazd odbywał się m.in. w Bostonie pod auspicjami Uniwersytetu Harvarda, w Chicago (University of Chicago). Zjazd w Gdańsku, którego gospodarzem wspólnie z prof. Thomasem Mettenleiterem z Niemiec była prof. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk, zakończył się dużym sukcesem naukowym i organizacyjnym, uczestniczyło w nim 500 naukowców z 22 krajów, w tym ponad polowa z USA.

Imię i nazwisko Nazwa nagrody Przyznający Rok
Mgr Dominika Czaplińska, mgr Łukasz Turczyk, dr Alicja Grudowska, mgr Magdalena Mieszkowska, dr Andrea D. Lipińska, prof. dr hab. Andrzej C. Składanowski, dr hab. Anna J. Żaczek, Hanna M. Romańska, dr Rafał Sądej Nagroda zespołowa stopnia II za osiągnięcia naukowe za badania nad mechanizmem oddziaływania receptora FGFR2 na kinazę RSK2 w stymulacji migracji komórek epitelialnych raka piersi Rektor GUMed 2015
prof. dr hab. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk Nagroda Rektora UG za osiągniecia naukowe Rektor UG 2011
prof. dr hab. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk Medal Komisji Edukacji Narodowej Ministerstwo Edukacji Narodowej 2009
prof. dr hab. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk Nagroda indywidualna Rektora UG za długoletnia służbę Rektor UG 2008
prof. dr hab. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk Zgłoszenie przez Rektora UG do nagrody "Kryształowej Brukselki" za uzyskanie funduszy europejskich w latach 1998-2006 na łączną sumę 673 000 Euro Rektor UG 2006
prof. dr hab. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk Nagroda zespołowa Rektora UG za osiągnięcia naukowe Rektor UG 2006
prof. dr hab. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk Nagroda indywidualna Rektora UG za osiągnięcia organizacyjne i wkład pracy w rozwój Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Rektor UG 2005

WSPÓŁPRACA NAUKOWA

Dzięki uczestniczeniu przez wiele  lat w międzynarodowych programach badawczych (INCO-Copernicus, program współpracy z Flandrią, 4 projekty finansowane przez 5 i 6 Program Ramowy UE), zespół ma ustabilizowaną współpracę z wieloma europejskimi i amerykańskimi zespołami badawczymi. Projekty dotyczące poszukiwania nowych metod terapii zakażeń powodowanych przez wirusa zapalenia wątroby typu C (HCV) oraz badania nad białkami powierzchniowymi tego wirusa są prowadzone we współpracy mi.in z  zespołem prof. Arvinda Patela z MRC-University of Glasgow Centre for Virus Research oraz z laboratorium CEINGE i firmą Okairos z Włoch. Badania nad białkami wirusowymi odpowiedzialnymi za transport wirusów oraz za osłabianie odpowiedzi immunologicznej gospodarza podczas infekcji herpeswirusem są prowadzone we współpracy z Uniwersytetem w Leiden w Holandii oraz z Uniwersytetem w Gent  w Belgii. Współpracujemy także z Instytutem Wirusologii Uniwersytetu w Zurichu oraz z Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) w Niemczech.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 14. Styczeń 2014 - 21:42; osoba wprowadzająca: Elżbieta Moroz Ostatnia zmiana: środa, 17. Kwiecień 2024 - 10:45; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega