fbpx Studia | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Studia

STUDIA NA MWB

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 6 października 2020 roku, 7:33

W oparciu o nowoczesną ścieżkę kształcenia, pozwalającą na szybkie włączenie studentów do badań naukowych, prowadzone są stacjonarne studia I, II i III stopnia.

Zapoznaj się z naszą ofertą studiów:

  1. studia I stopnia (program)
  2. studia II stopnia (program)
  3. studia III stopnia

Stypendyści, studenci, doktoranci i pracownicy Uniwersytetu Gdańskiego, którzy są cudzoziemcami w przypadku zetknięcia się z objawami agresji lub dyskryminacji mogą zgłaszać się do Biura Systemów Bezpieczeństwa Uniwersytetu Gdańskiego: e-mail: ksb@ug.edu.pl, telefonicznie 58 523 31 30, 58 523 21 12, 58 523 31 76 lub osobiście pokój 104 i 215 Gdańsk ul. Bażyńskiego 8.

When confronted with aggression or discrimination, grant holders, students, doctoral students and employees of the University of Gdańsk who are foreign nationals may contact the University of Gdańsk Security Systems Office: e-mail: ksb@ug.edu.pl, telephone number 58 523 31 30, 58 523 21 12, 58 523 31 76 or personally Gdańsk str. Bażyńskiego 8 room's number 104 i 215 .

 

REKRUTACJA:
Rekrutacja na UG
 

 

 

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego jest jedyną w kraju międzyuczelnianą jednostką naukowo-dydaktyczną. Wydział tworzą pracownicy i zespoły naukowe dwóch instytucji co stwarza niepowtarzalny, interdyscyplinarny charakter prowadzonych badań i dydaktyki. Tematyka prac badawczych i proces kształcenia dotyczą zagadnień biomedycznych, badań molekularnych i ich zastosowań w biotechnologii dla zdrowia i poprawy jakości życia.

 

a+