fbpx Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Najnowsze

Laboratorium Badawczo-Wdrożeniowe
28 października 2020 roku
  Zespół Laboratorium Badawczo-Wdrożeniowego Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed otrzymał w tym roku kolejną, trzecią już decyzję o przyznaniu patentu na...
rektorat
27 października 2020 roku
  KOMUNIKAT   Na podstawie § 9 ust. 1 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego [załącznik do Uchwały nr 120/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 września 2019 r.]...
legitka
20 października 2020 roku
  W związku z decyzją Rządu o wprowadzeniu kolejnych działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, w tym ograniczeniu kształcenia na studiach z dniem 19 października...
AS
20 października 2020 roku
  W ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym powstaje nowe core facility – Centrum Analiz Biostatystycznych i...
Agata Motyka
12 października 2020 roku
  Dr Agata Motyka-Pomagruk pracownik Zakładu Ochrony i Biotechnologii Roślin oraz Laboratorium Badawczo-Wdrożeniowego MWB UG i GUMed  została uhonorowana Nagrodą Prezesa...
Żaczek
12 października 2020 roku
  Dr hab. Anna Żaczek, prof. GUMed, prodziekan Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed oraz kierownik Zakładu Onkologii Translacyjnej MWB, po raz kolejny została...