fbpx Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed | Uniwersytet Gdański - IN MARI VIA TUA

Najnowsze

Kamila Butowska
9 sierpnia 2022 roku
  Z ogromną przyjemnością chcielibyśmy poinformować, że dr Kamila Butowska, która do niedawna była doktorantką w Pracowni Biofizyki, opublikowała pracę w wysoko punktowanym czasopiśmie...
konkurs
2 sierpnia 2022 roku
  Job offer as an adjunct in the Laboratory of Molecular Biology of the Institute of Biotechnology of the Intercollegiate Faculty of Biotechnology University of Gdansk and Medical University...
konkurs
29 lipca 2022 roku
  Konkurs na stanowisko DOKTORANTA finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektu OPUS 21, UMO-2021/41/B/NZ6/02628 „Rola glikozylacji białek...
konkurs
26 lipca 2022 roku
Konkurs na   Specjalista ds. Wsparcia Administracyjnego w Zakładzie Onkologii Translacyjnej  na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i...
konkurs
22 lipca 2022 roku
  Konkurs na  Stypendium Doktoranckie w Zakładzie Ochrony Biotechnologii Roślin na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego...
zespół Michała Szymańskiego
19 lipca 2022 roku
  Z ogromną przyjemnością chcielibyśmy poinformować, że zespół dr hab. Michała R. Szymańskiego prof. UG, Kierownika Zakładu Biologii Strukturalnej MWB opublikował pracę w prestiżowym...