Przydatne informacje

zdjęcie Informacje dla studentów I roku na MWB

Pierwsze kroki przyjętych na studia. Od października zaczynasz nowy etap - jak będą wyglądały pierwsze dni? Co Cię czeka i o czym powinieneś pamiętać?

zdjęcie szkoły letniej

BSS to wakacyjne spotkanie młodych naukowców, którzy uczestniczą w zdobywaniu wiedzy i nawiązywaniu kontaktów z naukowcami z całego świata niekoniecznie w sformalizowanych warunkach, na łonie natury.

AULA

W ramach seminarium wydziałowego, które odbywa się co piątek o 9:00 zapraszani są co jakiś czas wykładowcy z kraju i z zagranicy z prelekcją. Są to znani specjaliści w swoich dziedzinach.