Wydział

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (MWB UG i GUMed) powstał w roku 1993 na mocy decyzji Senatów Uniwersytetu Gdańskiego (UG) i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed). Inicjatorami powstania Wydziału byli prof. Karol Taylor, prof. Anna Podhajska i prof. Wacław Szybalski. Do dzisiaj Wydział jest unikatową w skali kraju jednostką tworzoną przez dwa uniwersytety. Stwarza to interdyscyplinarny charakter prowadzonych badań i dydaktyki łączących zagadnienia biomedyczne, bio-molekularne i ich zastosowania w biotechnologii dla zdrowia i poprawy jakości życia. Od roku 1999 Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora, a od 2010 roku stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk biologicznych – dyscyplina biochemia. Wydział prowadzi studia I, II i III stopnia kształcąc ponad 320 studentów w tym 90 doktorantów.

Więcej

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 7. Styczeń 2014 - 12:56; osoba wprowadzająca: Elżbieta Moroz Ostatnia zmiana: środa, 10. Kwiecień 2024 - 08:46; osoba wprowadzająca: Tomasz Ballaun