Projekty realizowane na MWB

Projekty

Na Wydziale realizowane są nie tylko liczne projekty naukowo-badawcze, ale także projekty związane z rozwojem całego Wydziału i mające na celu poprawę jakości kształcenia. Są to m.in. projekty:

  1. aparaturowe i inwestycyjne - związane z zakupem aparatury naukowo-badawczej, wyposażeniem laboratoriów w sprzęt do prowadzenia badań i dydaktyki oraz powstawaniem budynków Wydziału;
  2. naukowo-badawcze - dotyczące realizowanych na Wydziale badań przez poszczególne jednostki, pracownie a także cały grupy badawcze;
  3. dydaktyczne - mające na celu wzmocnienie jakości prowadzonej na Wydziale dydaktyki, podniesienie atrakcyjności studentów na rynku pracy, wsparcie dla doktorantów;
  4. pozostałe - łączące wiele działań, mające na celu podniesienie kompetencji naukowców - zarówno miękkich jak i specjalistycznych, zakup nowoczesnego sprzętu i aparatury, wymianę naukową, etc.
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 14. Styczeń 2014 - 13:32; osoba wprowadzająca: Elżbieta Moroz Ostatnia zmiana: środa, 11. Sierpień 2021 - 10:20; osoba wprowadzająca: Elżbieta Moroz