Studiuj na MWB

Studiuj na MWB

W oparciu o nowoczesną ścieżkę kształcenia, pozwalającą na szybkie włączenie studentów do badań naukowych, prowadzone są stacjonarne studia I, II i III stopnia.

Zapoznaj się z naszą ofertą studiów:

 1. studia I stopnia  (3-letnie studia licencjackie) 
  program
   
 2. studia II stopnia  (2-letnie studia magisterskie) 
  program
   
 3. studia III stopnia  (4-letnie studia doktoranckie) 
  tematy rekrutacyjne
   
REKRUTACJA:
Rekrutacja na UG

 

reklama MWB
 


 

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (MWB UG i GUMed) jest unikatową w skali kraju międzyuczelnianą jednostką naukowo-dydaktyczną tworzoną przez dwa uniwersytety. Pozwala to na wykorzystanie infrastruktury i doświadczeń pracowników z dwóch uczelni oraz połączenie międzynarodowych standardów w prowadzeniu badań naukowych z najwyższą jakością kształcenia. Prowadzone badania i dydaktyka mają charakter interdyscyplinarny i łączą zagadnienia biomedyczne, bio-molekularne i ich zastosowania w biotechnologii dla zdrowia i poprawy jakości życia.

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed zajął trzecie miejsce jako najlepszy kierunek Biotechnologiczny w Polsce !!

 

Gdański Uniwersytet Medyczny został wybrany do elitarnego grona 10 najlepszych polskich uczelni wyróżnionych w prestiżowym konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. W pierwszym etapie do programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” zostało zakwalifikowanych 20 uczelni, które spełniły wysokie standardy badań naukowych i dydaktyki – w tym gronie znalazł się również Uniwersytet Gdański. Ponadto, w rankingu "Perspektywy" GUMed po raz kolejny został uznany za najlepszą uczelnię medyczną w Polsce.

Studia na Wydziale prowadzone są w systemie punktów kredytowych, zgodnym z Europejskim Systemem Transferu Kredytów (ECTS). Umożliwia to studentom indywidualne kształtowanie profilu studiów. Studenci mają możliwość realizacji programu kształcenia także na innych uczelniach partnerskich, w tym zagranicznych: m.in.: Uniwersytet Bremen, Uniwersytet degli Studi di Perugia, Uniwersytet Glasgow, Uniwersytet Bradford, Uniwersytet w Chicago czy też Uniwersytet w Houston-Downtown. Wymiana międzynarodowa studentów odbywa się w ramach programu Erasmus oraz w ramach nawiązywanych przez Wydział współprac. Studenci MWB mogą korzystać z oferty dydaktycznej innych Wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz jednostek międzywydziałowych w celu poszerzania wiedzy własnej.

Dzięki obowiązkowym praktykom zawodowym studenci mają okazję zapoznać się z praktycznymi aspektami pracy wykonywanej w rożnych zakładach pracy i laboratoriach. Studenci mogą realizować własne projekty badawcze w ramach studenckiego Koła Naukowego BIO-MED, które także aktywnie angażuje się w organizację wydarzeń związanych z upowszechnianiem nauki - Bałtycki Festiwal Nauki, Noc Biologów. Oprócz standardowej oferty dydaktycznej, Wydział corocznie organizuje Letnie Szkoły Biotechnologii, czyli spotkania z biotechnologią w plenerze, podczas których wykłady prowadzą wybitni wykładowcy zapraszani z kraju i zagranicy. 

Absolwenci uzyskują wiedzę interdyscyplinarną i umiejętności z zakresu nauk przyrodniczych i medycznych właściwe dla zawodu biotechnologa, mające istotne znaczenie dla ich przyszłej pracy zawodowej. W trakcie studiów zdobywają wiedzę ogólną pozwalającą na opis i wyjaśnienie procesów i zjawisk zachodzących w przyrodzie, w tym szczególnie w organizmie człowieka i w życiu codziennym oraz w podstawowych procesach biotechnologicznych a także wiedzę specjalistyczną obejmującą zagadnienia nowoczesnych biotechnologii molekularnych, w tym szczególnie stosowane w diagnostyce i terapii chorób ludzi, zwierząt i roślin. Cześć zajęć prowadzonych jest w języku angielskim, co znacznie podnosi wartość absolwentów w oczach pracodawców.

Absolwenci MWB UG i GUMed są przygotowani do pracy w:

 • jednostkach badawczych i rozwojowych,
 • wybranej branży przemysłu,
 • jednostkach usług publicznych.

Są zatrudniani w czołowych ośrodkach naukowych w kraju i za granicą (Karolinska Institut, Harvard University, Cambridge, Royal College, MIBMiK, Instytuty PAN) oraz przedsiębiorstwach z branży life-science (Procter & Gamble, Novartis, Crucell, Polpharma).

Poznaj nasze ZESPOŁY BADAWCZE.
Dołącz do nas już dziś!

Polub nas na Facebooku ;-)

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 10. Grudzień 2014 - 15:01; osoba wprowadzająca: Elżbieta Moroz Ostatnia zmiana: środa, 17. Maj 2023 - 12:29; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega

Biotechnologia - studia z przyszłością

Wyróżnienialogo

Wydział prowadzi najwyżej ocenianą działalność dydaktyczną w kraju! Polska Komisja Akredytacyjna (PKA) przyznało kierunkowi, jako jedynemu spośród wszystkich kierunków Biotechnologia, Certyfikat Doskonałości Kształcenia w kategorii "Doskonały kierunek – doskonałość w kształceniu".

Kierunek BIOTECHNOLOGIA na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii uzyskał tytuł NAJLEPSZEGO KIERUNKU STUDIÓW przyznany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a programy kształcenia dla studiów pierwszego i drugiego stopnia uzyskały ocenę WYRÓŻNIAJĄCĄ Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych ocenił działalność naukową i badawczo-rozwojową jednostek naukowych. Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed otrzymał najwyższą możliwą ocenę A+, co oznacza, że jest jednostką wyróżniającą się jakością prowadzonych badań lub prac rozwojowych.

Nowoczesna infrastruktura

Główną bazę lokalową Wydziału stanowią laboratoria w ultranowoczesnym Instytucie Biotechnologii w Gdańsku przy ul. Abrahama 58 (Kampus UG-Oliwa) jak i Kompleks Laboratoryjny zlokalizowany na kampusie GUMed przy ul. Dębinki 1. Wydział posiada nowocześnie wyposażone laboratoria dla badań molekularnych, aparaturę specjalistyczną oraz zwierzętarnię i kompleks fitotronów. Obecnie dwa laboratoria na MWB UG i GUMed pracują w podwyższonym systemie bezpieczeństwa BSL-2 oraz uzyskaliśmy 4 mln dotacji na modernizację jednego z nich do pracy w systemie BSL-3+. Rozwój nowoczesnego zaplecza badawczego pozwala na prowadzenie zaawansowanych badań i szerokiej międzynarodowej współpracy naukowej.

Zauważalny jest wzrost inwestycji skierowany na rozwój i ekspansję firm biotechnologicznych, w których wzrasta zapotrzebowanie na absolwentów tego kierunku. Dlatego wydział planuje dalszy rozwój poprzez powołanie nowych zespołów badawczych i rozbudowę wspólnej infrastruktury dla prowadzonych badań.

budynekdebinki

Innowacyjne projekty badawcze

Każdego roku pracownicy Wydziału realizują kilkadziesiąt projektów badawczych. Są to projekty prowadzone w ramach Programów Ramowych UE, projekty FNP, projekty MNiSW oraz NCBiR, programy NCN czy międzynarodowe programy COST.
Projekty MWB

Nauczyciele akademiccy

Każdego roku pracownicy Wydziału, dzięki wysokiemu poziomowi prac otrzymują wiele zaszczytnych stypendiów, nagród oraz wyróżnień. Ich prace są publikowane w prestiżowych międzynarodowych czasopismach naukowych.
Zespoły Badawcze

absolwenci

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 8. Styczeń 2014 - 10:55; osoba wprowadzająca: Elżbieta Moroz Ostatnia zmiana: wtorek, 23. Sierpień 2022 - 09:46; osoba wprowadzająca: Elżbieta Moroz