Ubezpieczenie zdrowotne studentów i doktorantów UG

Informacje dla studentów I i II stopnia studiów

Informacje dla doktorantów (studia III stopnia)


Szanowni Studenci,

w celu zapewnienia Wam powszechnego dostępu do ubezpieczeń NNW i OC informujemy o przygotowanym przez firmę InterRisk na zlecenie Parlamentu Studentów UG pakiecie ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej studentów, w tym np. w zakresie odpowiedzialności cywilnej podczas odbywania praktyk oraz w życiu prywatnym. 

Ubezpieczenie obejmuje okres roczny: rok akademicki od 01.10.2019 do 30.09.2020

 

Oferta jest ważna do 30 Października 2019

 

Online dostępne są cztery warianty:
(dwa warianty obejmujące NNW z OC oraz dwa warianty NNW bez OC)

 

NNW+OC - Wariant I      

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - Suma Ubezpieczenia 42.000 zł
Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Studenta - Suma Ubezpieczenia 25.000 zł
Składka łączna ̶ 60 zł (za rok akademicki 2019/2020)

 

NNW+OC - Wariant II

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - Suma Ubezpieczenia 50.000 zł
Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Studenta - Suma Ubezpieczenia 80.000 zł
Składka łączna ̶ 80 zł (za rok akademicki 2019/2020)

 

Przystąpić do ubezpieczenia NNW+OC można, za pośrednictwem strony:

 https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline?u=4f98m2f7q5

 

 

NNW (bez OC) - Wariant I      

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - Suma Ubezpieczenia 42.000 zł
Składka łączna ̶ 50 zł (za rok akademicki 2019/2020)

 

NNW (bez OC) - Wariant II

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - Suma Ubezpieczenia 50.000 zł
Składka łączna ̶ 60 zł (za rok akademicki 2019/2020)

 

Przystąpić do ubezpieczenia NNW (bez OC) można, za pośrednictwem strony:

 https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline?u=ht8j79kcpn

 

 

Główne korzyści w obu wariantach:

  • Ochrona 24h na dobę zarówno na uczelni jak i w czasie wolnym od zajęć i pracy 
    (OC OBOWIĄZUJE na praktykach i w życiu prywatnym).
  • Bardzo szeroki zakres świadczeń - najszersze tabele uszczerbków
  • Zwracamy koszty poniesione na leczenie i na rehabilitację po NW
  • Wysokie sumy ubezpieczenia – najlepsza oferta na rynku

 

 

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 1. Wrzesień 2015 - 19:47; osoba wprowadzająca: Anna Gwizdek-Wiśniewska Ostatnia zmiana: piątek, 18. Październik 2019 - 12:07; osoba wprowadzająca: Anna Gwizdek-Wiśniewska