Strategia MWB UG i GUMed

Strategia Rozwoju MWB na lata 2022-2028

Strategia jest kluczowym dokumentem Wydziału, wyznaczającym kierunki aktywności naukowej i dydaktycznej, na których koncentrują się jego zasoby: ludzkie, finansowe i organizacyjne. Punktem wyjścia do opracowania Strategii Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii było jasne zdefiniowanie Misji i Wizji ukazujących nasze wyobrażenie o przyszłości Wydziału.

 

STRATEGIA ROZWOJU Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na lata 2022-2028

 

 

Załącznik Rozmiar
STRATEGIA MBW 2022 - 2028 17.7 MB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 17. Listopad 2022 - 07:51; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega Ostatnia zmiana: czwartek, 17. Listopad 2022 - 08:00; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega