Patenty

 

Nr prawa wyłącznego Data publikacji WUP Tytuł Twórcy
PRZYZNANE PATENTY KRAJOWE
  2024 Sposób otrzymywania fagoopornych szczepów bakterii pektynolitycznych Czajkowski Robert
PL244794 2024 Rekombinowana cząstka wirusopodobna kleszczowego zapalenia mózgu oraz jej zastosowanie medyczne Król Ewelina
Szewczyk Bogusław
Zimna Marta
Brzuska Gabriela
Boch-Kminikowska Sara
PL244159 2023-12-11 Odczynnik do ochrony bakterii podczas liofilizacji i zastosowanie odczynnika do ochrony bakteryjnych szczepów probiotycznych podczas liofilizacji Czajkowski Robert
Krzyżanowska Dorota
Maciąg Tomasz
Jafra Sylwia
Siwińska Joanna
PL243941 2023-11-06 Środek antybakteryjny o działaniu przeciwbakteryjnym wobec Pseudomonas aeruginosa oraz jego zastosowanie Krychowiak-Maśnicka Marta
Królicka Aleksandra

Bielicka-Giełdoń Aleksandra
PL243688 2023-10-02 Sekwencje rekombinowanych flawiwirusowych cząstek wirusopodobnych oraz ich medyczne zastosowanie do zapobiegania zakażeniom wirusem Zika

Król Ewelina
Szewczyk Bogusław
Brzuska Gabriela
Czarnota Anna

PL243213 2023-04-17 Mieszanina naftochinonu i srebra oraz zastosowanie mieszaniny jako środka przeciwbakteryjnego do zwalczania Pseudomonas aeruginosa Krychowiak-Maśnicka Marta
Królicka Aleksandra

Bielicka-Giełdoń Aleksandra
PL243140 2023-04-06 Mieszanina 1,4-naftochinonu i nanocząstek srebra do zastosowania medycznego jako środek przeciwbakteryjny do zwalczania Pseudomonas aeruginosa Krychowiak-Maśnicka Marta
Królicka Aleksandra

Paluszkiewicz Ewa
Bielicka-Giełdoń Aleksandra
PL242507 2023-03-06 Mieszanina naftochinonu i srebra oraz zastosowanie mieszaniny jako środka przeciwbakteryjnego do zwalczania Pseudomonas aeruginosa

Krychowiak-Maśnicka Marta
Królicka Aleksandra

Bielicka-Giełdoń Aleksandra

PL242412 2023-02-20 Sposób dezaktywacji antybiotyków w roztworach wodnych PL Motyka-Pomagruk Agata
Dzimitrowicz Anna
Śledź Wojciech
Pohl Paweł
Kliś Tymoteusz
Jamroz Piotr
Łojkowska Ewa
PL241106 2022-08-01 Wyselekcjonowany szczep bakulowirusa LdMNPV, gen kodujący polihedrynę szczepu bakulowirusa LdMNPV i zastosowanie sekwencji w otrzymywaniu produktów ochrony roślin przed brudnicą nieparką lub środka do badania Lymantria dispar 

Szewczyk Bogusław
Rąbalski Łukasz
Krejmer-Rąbalska Martyna
Kosiński Maciej

PL240770 2022-05-03 Sposób eradykacji drobnoustrojów chorobotwórczych względem ludzi i zwierząt z odpadów płynnych  Dzimitrowicz Anna
Motyka-Pomagruk Agata
Jamroz Piotr
Śledź Wojciech
Śledź Zuzanna
Łojkowska Ewa
Pohl Paweł
PL240384 2022-03-28 Sposób otrzymywania ekstraktu z tkanek rosiczki gatunku Drosera gigantea, ekstrakt z tkanek rosiczki oraz zastosowanie ekstraktu jako środka biologicznie czynnego o wysokim potencjale przeciwbakteryjnym

Krychowiak-Maśnicka Marta
Królicka Aleksandra
Rzeszotarski Michał 
Kawiak Anna
Thiel Marcel

PL239831 2022-01-17 Chimeryczne cząsteczki wiruso-podobne eksponujące sekwencje antygenowe wirusa HCV do zastosowania w leczeniu prewencyjnym zakażenia wirusem HCV i/lub HBV Grzyb Katarzyna
Czarnota Anna
Bieńkowska-Szewczyk Krystyna
PL238555 2021-09-06 Sposób wytwarzania hydrofilowej domeny hemaglutyniny wirusa H5

Kopera Edyta
Grzelak Krystyna Maria
Zagórski-Ostoja Włodzimierz Wiktor
Szewczyk Bogusław
Sączyńska Violetta
Florys Katarzyna
Cecuda-Adamczewska Violetta

PL238148 2021-07-12 Biopreparaty do ochrony roślin przed zakażeniem bakteryjnym Czajkowski Robert
Krzyżanowska Dorota
Maciąg Tomasz
Jafra Sylwia
PL238020 2021-06-28 Kompozycja przeciwciał monoklonalnych przeciwko hemaglutyninie wirusów grypy serotypu H5 i jej zastosowanie, hybrydomy produkujące rzeczone przeciwciała, sposób diagnozowania infekcji wirusami grypy serotypu H5 oraz zestawy diagnostyczne

Sączyńska Violetta
Cecuda-Adamczewska Violetta
Porębska Anna
Florys Katarzyna
Bierczyńska-Krzysik Anna
Baran Piotr
Romanik-Chruścielewska Agnieszka
Płucienniczak Grażyna
Płucienniczak Andrzej
Borowicz Piotr
Kucharczyk Krzysztof
Szewczyk Bogusław

PL236665 2021-02-08 Sposób eradykacji bakteryjnych fitopatogenów Dzimitrowicz Anna
Motyka-Pomagruk Agata
Jamróz Piotr
Śledź Wojciech
Babińska Weronika
Łojkowska Ewa

Pohl Paweł
PL236445 2021-01-11 Mieszanina szczepów bakterii antagonistycznych Serratia plymuthica szczep A294, Enterobacter amnigenus szczep A167, Rahnella aquatilis szczep H145, Serratia rubidaea szczepy H440, Serratia rubidaea szczep H469 i zastosowanie do ochrony lub leczenia zakażeń roślin powodowanych przez bakterie Pectobacterium i Dickeya Czajkowski Robert
Krzyżanowska Dorota
Maciąg Tomasz
Jafra Sylwia

Siwińska Joanna
PL236377 2021-01-11 Sposób otrzymywania preparatu do stymulacji wzrostu roślin, preparat otrzymany tym sposobem oraz zastosowanie preparatu do stymulacji wzrostu roślin, w szczególności tych istotnych gospodarczo Motyka-Pomagruk Agata
Dzimitrowicz Anna
Babińska Weronika
Śledź Wojciech
Pohl Paweł
Terefinko Dominik
Łojkowska Ewa
PL236026 2020-11-30 Zastosowanie przeciwciała do wykrywania wirusa grypy, immunoczujnik oraz sposób jego wytwarzania

Sirko Agnieszka
Góra-Sochacka Anna
Sawicka Róża
Kalenik Barbara
Radecki Jerzy
Radecka Hanna
Jarocka Urszula
Dahaen Wim
Sączyńska Violetta
Porębska Anna
Borowicz Piotr
Płucienniczak Grażyna
Szewczyk Bogusław

PL236055 2020-11-30 Sposób eradykacji bakteryjnych fitopatogenów z zastosowaniem stałoprądowego wyładowania jarzeniowego Dzimitrowicz Anna
Motyka-Pomagruk Agata
Śledź Wojciech
Jamróz Piotr
Pohl Paweł
Łojkowska Ewa
PL233502

2019-10-31

Sposób ochrony roślin przed bakteriami
Wojciech Śledź
Emilia Łoś
Bogdan Banecki
Ewa Łojkowska
PL232283

2019-05-31

Nowa pochodna naftochinonu i jej zastosowanie medyczne
Anna Kawiak
Anna Domachowska
Bartłomiej Borek
Roman Błaszczyk
PL230663

2018-11-30

Immunogenna szczepionka przeciwko wirusowi HCV i/lub HBV
Katarzyna Grzyb
Anna Czarnota
PL229466

2018-07-31

 Sposób zagęszczania preparatów bakteriofagowych
Robert Czajkowski
Zofia Ozymko
Ewa Łojkowska
PL228594

2018-04-30

Szczep gram-dodatniej laseczki Bacillus subtilis, rekombinowane przetrwalniki, kompozycja immunogenna, doustna szczepionka oraz jej zastosowanie przeciwko wirusowi grypy typu A
Dawid Nidzworski
Tomasz Łęga
Paulina Weiher
Bogusław Szewczyk
PL228471 2018-04-30 Zestaw do powielenia fragmentów genu białka M w obrębie ewolucyjnie silnie za-chowanego fragmentu tego genu, sposób wykrywania fragmentów genu białka M oraz sposób jednoczesnej detekcji wirusa ND oraz grypy w materiale środowiskowym
Edyta Wasilewska
Dawid Nidzworski
Bogusław Szewczyk
PL228449

2018-03-30

Wyselekcjonowany szczep bakulowirusa LdMNPV-PL do zastosowań w produktach ochrony roślin
Bogusław Szewczyk
Łukasz Rąbalski
Iwona Skrzecz
Alicja Sierpińska
Martyna Krejmer
PL227745

2018-01-31

Zestaw starterów oligonukleotydowych oraz zastosowanie zestawu starterów oligonukleotydowych do detekcji i różnicowania odmiennych szczepów NDV
Bogusław Szewczyk
Łukasz Rąbalski
Zenon Minta
Krzysztof Śmietanka
PL226117

2017-06-30

Sposób oczyszczania z chlorofili ekstraktów roślinnych zawierających metabolity wtórne Rafał Banasiuk
Angelika Małgorzata Michalak
Marta Krychowiak
Aleksandra Krystyna Królicka
PL223540

2016-10-31

Sposób przygotowania materiału roślinnego oraz sposób wykrywania i identyfikacji bakterii z gatunku Pectrobacterium carotovorum subsp. carotovorum, Pectobacterium atrosepticum oraz bakterii z rodzaju Dickeya spp Marta Potrykus
Ewa Łojkowska
Wojciech Śledź
PL223208

2016-10-31

Sposób przygotowania immunoczujnika oraz jego zastosowanie do wykrywania wirusa grypy
Bogusław Szewczyk
Jerzy Radecki
Dawid Nidzworski
Hanna Radecka
Urszula Jarocka
PL220139

2015-08-31

Oligonukleotydy do wykrywania i różnicowania opornych i wrażliwych na Oseltamivir szczepów wirusa grypy
Dawid Nidzworski
Bogusław Szewczyk
Marcin Hołysz
PL205229

2010-03-31

Sposób wytwarzania rekombinowanej szczepionki przeciwko krwotocznej chorobie królików, szczepionka oraz zastosowanie antygenu rekombinowanego białka do wytwarzania szczepionki
Bogusław Szewczyk
Beata Gromadzka
Andrzej Fitzner
Andrzej Kęsy
PL205228

2010-03-31

Zestaw diagnostyczny do badania surowic zwierząt na obecność przeciwciał RHD oraz zestaw diagnostyczny do wykrywania wirusa RHD
Bogusław Szewczyk
Beata Gromadzka
Andrzej Fitzner
Andrzej Kęsy
PATENTY MIĘDZYNARODOWE
Nr Patentu Data udzielenia patentu Tytuł Twórcy

Patent europejski nr EP3510045

Data publikacji w Biuletynie EPO 03.11.2021

2021-11-03 Monoclonal antibodies against haemagglutinin of influenza serotype H5 viruses and their applications, hybridomas that produce mentioned antibodies, compositions and diagnostic sets Szewczyk Bogusław
Sączyńska Violetta 
Cecuda-Adamczewska Violetta 
Porębska Anna
Florys Katarzyna 
Bierczyńska-Krzysik Anna
Baran Piotr
Romanik-Chruścielewska Agnieszka
Płucienniczak Grażyna
Płucienniczak Andrzej
Borowicz Piotr
Kucharczyk Krzysztof

Patent europejski nr EP3495510

Data publikacji w Biuletynie EPO 21.07.2021

2021-07-21

Nowe bakterie antagonistyczne Serratia plymuthica szczep A294, Enterobacter amnigenus szczep A167, Rahnella aquatilis szczep H145, Serratia rubidaea szczepy H440, Serratia rubidaea szczep H469, ich mieszanina, zastosowanie i sposób nanoszenia na materiał roślinny

Antagonistic bacterial strains, compostions thereof and use for plant protection

Czajkowski Robert
Jafra Sylwia
Krzyżanowska Dorota
Maciąg Tomasz

Siwińska Joanna

Patent amerykański nr US10696737

Data publikacji 30.06.2020

2020-02-20

Kompozycja przeciwciał monoklonalnych przeciwko hemaglutyninie wirusów grypy serotypu H5 i jej zastosowanie, hybrydomy produkujące rzeczone przeciwciała, sposób diagnozowania infekcji wirusami grypy serotypu H5 oraz zestawy diagnostyczne

Monoclonal antibodies against hemagglutinin of h5-serotype influenza viruses and their uses, hybridomas producing said antibodies, compositions and diagnostic kits

Szewczyk Bogusław
Sączyńska Violetta 
Cecuda-Adamczewska Violetta 
Porębska Anna
Florys Katarzyna 
Bierczyńska-Krzysik Anna
Baran Piotr
Romanik-Chruścielewska Agnieszka
Płucienniczak Grażyna
Płucienniczak Andrzej
Borowicz Piotr
Kucharczyk Krzysztof

Patent europejski nr EP3244921

Data publikacji w Biuletynie EPO 15.06.2020

2020-06-15

Immunogenna szczepionka przeciwko wirusowi HCV i/lub HBV

Immunogenic vaccine against HCV and/or HBV virus

Katarzyna Grzyb
Anna Czarnota
Patent europejski nr EP3083660

Data publikacji w Biuletynie EPO 12.02.2020

2020-02-12

Antygen, szczepionka przeciwko grypie, układ do wytwarzania szczepionki, sposób wytwarzania antygenu oraz zastosowanie antygenu określonego powyżej do wytwarzania szczepionki przeciwko grypie

The antigen, the influenza vaccine, the system for vaccine manufacturing, the method of antigen production, and using antigen as stated above to produce an influenza vaccine

Kopera Edyta
Grzelak Krystyna Maria
Zagórski-Ostoja Włodzimierz Wiktor
Szewczyk Bogusław
Sączyńska Violetta
Florys Katarzyna
Cecuda-Adamczewska Violetta
Macioła Agnieszka K.
Pietrzak Maria Anna
Zdanowski Kondrad

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 4. Wrzesień 2019 - 12:54; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega Ostatnia zmiana: środa, 28. luty 2024 - 07:52; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega