Zakład Szczepionek Rekombinowanych

Zakład Biologii Molekularnej Wirusów

PROFIL

Jednym z głównych  zainteresowań Zakładu jest zastosowanie wybranych systemów ekspresyjnych do produkcji białek rekombinowanych w celu użycia ich jako szczepionek i składników testów diagnostycznych. Prócz typowych metod biologii molekularnej i hodowli tkankowej, często stosowana jest technika produkcji białek przy użyciu wirusa owadziego bakulowirusa. W Zakładzie prowadzone są również badania nad hamowaniem rozwoju niektórych wirusów ludzkich i zwierzęcych przy użyciu chemicznie syntetyzowanych inhibitorów. Kolejnym profilem badawczym jest użycie bakulowirusa jako specyficznego biopestycydu.

Tematy badań naukowych realizowanych w Zakładzie dotyczą m.in.:

 • konstrukcji szczepionek przeciwko wirusowi grypy H5N1, H1N1, H7N9 i H9N2, wirusowi choroby Newcastle, wirusowi krwotocznej choroby królików, ludzkiemu norowirusowi i wirusowi powodującemu odkleszczowe zapalenie mózgu,
 • wpływu inhibitorów glikozylacji na rozwój niektórych wirusów RNA,
 • otrzymywania surowic i rekombinowanych antygenów wirusowych dla potrzeb badawczych i diagnostycznych,
 • opracowywania metod szybkiej analizy szczepów wirusa grypy i wirusa choroby Newcastle przenoszonych przez ptaki,
 • opracowywania metod detekcji i modyfikacji bakulowirusów pasożytujących na owadach periodycznie występujących masowo w lasach w celu stosowania tych wirusów jako biopestycydów.

ZESPÓŁ

Zakład Szczepionek Rekombinowanych

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
ul. Abrahama 58, 80-307 Gdańsk

Sekretariat:
Elżbieta Brycka [e-mail]
Aleksandra Krejmer [e-mail

Tel.:+48 58 523 6335

Strona www Zakładu: www.virologygdansk.ug.edu.pl

 

prof. Szewczyk teams

 

Kierownik: dr hab. Ewelina Król, prof. UG
tel: 58 523 6383 [e-mail]

Lista pracowników:

prof. dr hab. Bogusław Szewczyk
tel: 58 523 6380 [e-mail]
dr Łukasz Rąbalski
tel: 58 523 6385 [e-mail]
dr Martyna Krejmer-Rąbalska
tel: 58 523 6382 [e-mail]
dr Gabriela Brzuska
tel: 58 523 6336 [email]
dr Natalia Derewońko
tel: 58 523 6336 [email]

Doktoranci:

mgr Natalia Paluch
tel: 58 523 6382 [email]
mgr Marta Zimna
tel: 58 523 6336 [email]
mgr Maciej Kosiński
tel: 58 523 6382 [email]
mgr Klaudia Barańska
tel: 58 523 6336 [email]
mgr Aurelia Schweda
tel: 58 523 6382 [email]
mgr Karolina Gackowska
tel: 58 523 6382 [email]
mgr Ewa Wiśniewska
tel: 58 523 6336, [email]

PROJEKTY NAUKOWO-BADAWCZE

Tytuł projektu Kierownik projektu Źródło finansowania Kwota Realizowany w latach
Development of novel mRNA/VLPbased vaccines against emerging zoonotic viral diseases Szewczyk  Bogusław Agencja Badań Medycznych Wartość projektu:
87 517 519,25 zł
Dofinasowanie:
58 494 498,19 zł
UG:
11 382 750,00 zł
2021-2027
Na UG:
2021 - 2025
Droga do bezpiecznej szczepionki przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2 – modyfikacje białka strukturalnego „Spike” prowadzące do eliminacji efektu ADE Król Ewelina NCN - Szybka ścieżka dostępu do funduszy na badania nad COVID-19 999 600 zł 2020 - 2021
Transport stabilizowanego, terapeutycznego mRNA upakowanego w cząstkach wirusopochodnych do komórek ssaczych. Szewczyk  Bogusław NCN - Opus 17 2 294 640 zł 2020 - 2023
Oszacowanie ryzyka dla zdrowia publicznego, związanego z potencjalnie niebezpiecznymi zoonotycznymi szczepami wirusa grypy typu A, krążącymi obecnie wśród populacji zwierząt hodowlanych w Polsce. Łepek Krzysztof NCN Sonata 11 747 040,00 zł 2017 - 2020
Cząsteczki wirusopodobne produkowane w żywych bioreaktorach jako szczepionka przeciwko najgroźniejszej chorobie drobiu. Rąbalski Łukasz NCBiR Lider VII 1 200 000,00 zł 2017 - 2019
Szczepionka przeciwko wirusowi Zika - innowacyjne otrzymywanie antygenów podjednostkowych. Król Ewelina NCBiR Lider VII 1 195 500,00 zł 2017 - 2019
Poznanie biologii, filogenezy i aktywności biologicznej nowoodkrytego czynnika kontrolującego liczebność szkodników integrowanych uprawach cytrusów Szewczyk  Bogusław NCBiR - BioCit 400 000,00 zł 2016 - 2019
Czynniki genetyczne zwiększające wirulencję bakulowirusa infekującego gąsienice jednego z głównych szkodników upraw leśnych - brudnicę nieparkę (Lymantria dispar) Krejmer - Rąbalska Martyna NCN Preludium 9 149 984,00 zł 2016 - 2019
Wirus kleszczowego zapalenia mózgu - poznanie mechanizmów użytecznych w leczeniu i profilaktyce. Król Ewelina NCN Sonata 10 563 650,00 zł 2016 - 2019
System NaNoEXpo - jako innowacyjna technologia procesu produkcji szczepionek nowej generacji. Gromadzka Beata LIDER VI 1 200 000,00 zł 2016-2018
Szczepionka przeciw grypie – innowacyjne otrzymywanie antygenów podjednostkowych Szewczyk Bogusław NCBiR - Program badań stosowanych 880 000 zł 2014-2016
Jadalna szczepionka przeciwko wirusowi grypy dla drobiu Nidzworski Dawid NCBiR - LIDER 1 199 640 zł 2013-2016
Międzynarodowa ochrona wynalazku "Sposób przygotowania immunoczujnika oraz jego zastosowanie do wykrywania wirusa grypy" (p-399993) oraz opracowanie ścieżki komercjalizacji Nidzworski Dawid NCBiR - PATENT PLUS 269 352 zł 2013-2015
Wpływ analogów i mimetyków tunikamycyny na namnażanie wirusa zapalenia wątroby typu C (HCV) Król Ewelina NCN - PRELUDIUM 397 000 zł 2012-2015
Opracowanie i wdrożenie technologii produkcji szczepionki wektorowej przeciwko chorobie Newcastle u kur (NEW-VAC) Szewczyk Bogusław NCBiR - Program badań stosowanych 729 400 zł 2012-2015
Centrum Biotechnologii produktów leczniczych. Pakiet innowacyjnych biofarmaceutyków dla terapii i profilaktyki ludzi i zwierząt Szewczyk Bogusław MNiSW - POIG 2 694 000 zł 2008-2015
Analogi i mimetyki tunikamycyny jako nowe potencjalne leki przeciwko różnym szczepom wirusa grypy typu A Król Ewelina MNiSW - IUVENTUS PLUS 320 000 zł 2012-2014
Badanie zależności pomiędzy sekwencją wybranych genów bakulowirusa brudnicy nieparki (LdMNPV) i ich wirulencją Rąbalski Łukasz NCN - PRELUDIUM 252 100 zł 2012-2014
Opracowanie bioczujnika do detekcji wirusa grypy w materiale środowiskowym Nidzworski Dawid FNP - VENTURES 219 200 zł 2010-2013
Inhibitory glikozylacji jako nowe potencjalne leki antywirusowe przeciwko różnym szczepom wirusa grypy typu A Król Ewelina MNiSW - IUVENTUS PLUS 200 000 zł 2010-2011
Wirus klasycznego pomoru świń (CSFV) jako model do badania nowych metod hamowania rozwoju wirusa zapalenia wątroby typu C (HCV) Szewczyk Bogusław KBN - własny 280 000 zł 2004-2007

Protokół z posiedzenia Komisji dotyczącej rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko doktoranta w ramach projektu NCN OPUS17

Wyniki rekrutacji do projektu NCN OPUS 21 UMO-2021/41/B/NZ6/02628

PUBLIKACJE

           2024

 1. Goll Aleksander, Dutra Lara, Nowicka Joanna, Sgarabotto Elena, Venkat Vinaya, Apoznański Grzegorz , Kokurewicz Tomasz, Rachwald Alek, Rąbalski Łukasz, Alburkat Hussein, Virtanen Jenni, Sironen Tarja, Kant Ravi, Bourret Vincent, Grzybek Maciej. Hibernating vesper bats are a weak source for biomonitoring of coronaviruses. One Health 2024, 18: 100733 (doi: 10.1016/j.onehlt.2024.100733)

 2. Krejmer-Rąbalska Martyna, Rąbalski Łukasz, Kosiński Maciej, Skrzecz Iwona, Ziemnicka Jadwiga, Szewczyk Bogusław. Leucoma salicis nucleopolyhedrovirus (LesaNPV) genome sequence shed new light on the origin of the Alphabaculovirus orpseudotsugatae species. Virus Genes 2024, (w druku) (doi: 10.1007/s11262-024-02062-x)

 3. Wąchalska Magda, Riepe Celeste, Ślusarz Magdalena, Graul Małgorzata, Borowski Lukasz S., Qiao Wenjie, Foltyńska Michalina, Carette Jan E., Bieńkowska-Szewczyk Krystyna, Szczesny Roman J., Kopito Ron R., Lipińska Andrea. The herpesvirus UL49.5 protein hijacks a cellular C-degron pathway to drive TAP transporter degradation. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 2024, 121(11) : e2309841121 (doi: 10.1073/pnas.2309841121)

 4. Czajkowski Robert, Krzyżanowska Dorota M., Sokolova Daryna, Rąbalski Łukasz, Kosiński Maciej, Jafra Sylwia, Królicka Aleksandra. Genetic Loci of Plant Pathogenic Dickeya solani IPO 2222 Expressed in Contact with Weed-Host Bittersweet Nightshade (Solanum dulcamara L.) Plants. International Journal of Molecular Sciences 2024, 25:2794 (doi: 10.3390/ijms25052794)

  2023

 5. Kujawa Mariusz J., Swiętoń Dominik, Wierzba Jolanta, Grzywińska Małgorzata, Budziło Oskar, Limanówka Monika, Pierzynowska Karolina, Gaffke Lidia , Grabowski Łukasz, Cyske Zuzanna, Rintz Estera, Rąbalski Łukasz, Kosiński Maciej, Węgrzyn Grzegorz, Mański Arkadiusz, Anikiej-Wiczenbach Paulina, Ranganath Lakshminarayan, Piskunowicz Maciej. Clinical presentation of 13 children with alkaptonuria. Journal of Inherited Metabolic Disease 2023, 46(5): 916-930 (doi: 10.1002/jimd.12647)

 6. Kurkowiak Małgorzata, Fletcher Sarah, Daniels Alison, Mozolewski Paweł , Silvestris Domenico, Król Ewelina, Marek-Trzonkowska Natalia, Hupp Theodore, Tait-Burkard Christine. Differential RNA editing landscapes in host cell versus the SARS-CoV-2 genome. iScience 2023, 26(11): 108031 (doi: 10.1016/j.isci.2023.108031)

 7. Lie Laurensius Kevin, Synowiec Aleksandra, Mazur Jedrzej, Rąbalski Łukasz, Pyrć Krzysztof. An engineered A549 cell line expressing CD13 and TMPRSS2 is permissive to clinical isolate of human coronavirus 229E. Virology 2023, 588: 109889 (doi: 10.1016/j.virol.2023.109889)

 8. Rąbalski Łukasz, Kosiński Maciej, Cybulski Piotr, Stadejek Tomasz, Łepek Krzysztof. Genetic diversity of type A influenza viruses found in swine herds in Northwestern Poland from 2017 to 2019: the one health perspective. Viruses 2023, 15(9): 1893 (doi: 10.3390/v15091893)

 9. Rąbalski Łukasz, Milewska Aleksandra, Pohlmann Anne, Gackowska Karolina, Lepionka Tomasz, Szczepaniak Klaudiusz, Świątalska Agnieszka, Siemińska Izabela, Arent Zbigniew, Beer Martin, Koopmans Marion, Grzybek Maciej, Pyrć Krzysztof. Emergence and potential transmission route of avian influenza A (H5N1) virus in domestic cats in Poland. Eurosurveillance 2023, 28(31): 2300390 (doi: 10.2807/1560-7917.ES.2023.28.31.2300390)

 10. Brzuska Gabriela, Zimna Marta, Barańska Klaudia, Szewczyk Bogusław, Strakova Petra, Ruzek Daniel, Król Ewelina. The Influence of Adjuvant Type on the Immunogenicity of RBD/N Cocktail Antigens as a Vaccine Candidate against SARS-CoV-2 Virus. Microbiology Spectrum 2023, 11(3): e02564-22 (doi: 10.1128/spectrum.02564-22)

 11. Sokolova Daryna, Smolarska Anna, Bartnik Przemysław, Rąbalski Łukasz, Kosiński Maciej, Narajczyk Magdalena, Krzyżanowska Dorota M., Rajewska Magdalena, Mruk Inez, Czaplewska Paulina, Jafra Sylwia, Czajkowski Robert. Spontaneous mutations in hlyD and tuf genes result in resistance of Dickeya solani IPO 2222 to phage ϕD5 but cause decreased bacterial fitness and virulence in planta. Scientific Reports 2023, 13: 7534 (doi: 10.1038/s41598-023-34803-7)

 12. Brzuska Gabriela, Szewczyk Bogusław, Król Ewelina. Influence of Dosing Regimen and Adjuvant Type on the Immunogenicity of Novel Recombinant Zika Virus-Like Particles. Microbiology Spectrum 2022, 11(1):e02885-22 (doi: 10.1128/spectrum.02885-22)

 13. Panasiuk Mirosława, Chraniuk Milena, Zimmer Karolina, Hovhannisyan Lilit, Krapchev Vasil B. , Peszyńska-Sularz Grażyna, Narajczyk Magdalena, Węsławski Jan Witold, Konopacka Agnieszka, Gromadzka Beata. Characterization of surface-exposed structural loops as insertion sites for foreign antigen delivery in calicivirus-derived VLP platform. Frontiers in Microbiology 2023, 14: 1111947 (doi: 10.3389/fmicb.2023.1111947)

 14. Zimna Marta, Brzuska Gabriela, Salát Jiří, Svoboda Pavel, Barańska Klaudia, Szewczyk Bogusław, Růžek Daniel, Król Ewelina. Functional characterization and immunogenicity of a novel vaccine candidate against tick-borne encephalitis virus based on Leishmania-derived virus-like particles. Antiviral Research 2023, 209: 105511 (doi: 10.1016/j.antiviral.2022.105511)

  2022

 15. Maciąg Tomasz, Krzyżanowska Dorota M., Rąbalski Łukasz, Jafra Sylwia, Czajkowski Robert. Complete Genome Sequences of Five Gram-Negative Bacterial Strains Comprising Synthetic Bacterial Consortium “The Great Five” with Antagonistic Activity Against Plant-Pathogenic Pectobacterium spp. and Dickeya spp. Molecular Plant-Microbe Interactions 2022, 35:8 (doi: 10.1094/MPMI-01-22-0020-A)

 16. Chmielewska Alicja, Gómez-Herranz Maria, Gach Paulina, Nekulova Marta, Tyrakowska Małgorzata, Lipińska Andrea D., Rychłowski Michał, Hoffmann Weronika, Król Ewelina, Vojtesek Borivoj, Sloan Richard D., Bieńkowska-Szewczyk Krystyna, Hupp Ted, Ball Kathryn. The role of IFITM proteins in tick-borne encephalitis virus infection. Journal of Virology 2021, (w druku) (doi: 10.1128/JVI.01130-21)

 17. Gonzalez Simon, Brzuska Gabriela, Ouarti Abdelhakim, Gallier Florian, Solarte Carmen, Ferry Angélique, Uziel Jacques, Król Ewelina, Lubin-Germain Nadège. Anti-HCV and Zika activities of ribavirin C-nucleosides analogues. Bioorganic & Medicinal Chemistry 2022, 68: 116858 (doi: 10.1016/j.bmc.2022.116858)

 18. Gromadzka Beata, Chraniuk Milena, Hovhannisyan Lilit, Uranowska Karolina, Szewczyk Bogusław, Narajczyk Magdalena, Panasiuk Mirosława. Characterization of immune response towards generation of universal anti-HA-stalk antibodies after immunization of broiler hens with triple H5N1/NA-HA-M1 VLPs. Viruses-Basel 2022, 14(4): 730 (doi: 10.3390/v14040730)

 19. Karłowicz Anna, Dubiel Andrzej B., Czerwińska Jolanta, Bledea Adela, Purzycki Piotr, Grzelewska Marta, McAuley Ryan J, Szczęsny Roman J, Brzuska Gabriela, Król Ewelina, Szczęsny Bartosz, Szymański Michał R... In vitro reconstitution reveals a key role of human mitochondrial EXOG in RNA primer processing. Nucleic Acids Research 2022, (w druku) (doi: 10.1093/nar/gkac581)

 20. Maciąg Tomasz, Krzyżanowska Dorota M., Rąbalski Łukasz, Jafra Sylwia, Czajkowski Robert. Complete Genome Sequences of Five Gram-Negative Bacterial Strains Comprising Synthetic Bacterial Consortium “The Great Five” with Antagonistic Activity Against Plant-Pathogenic Pectobacterium spp. and Dickeya spp. Molecular Plant-Microbe Interactions 2022, (w druku) (doi: 10.1094/MPMI-01-22-0020-A)

 21. Panasiuk Mirosława, Zimmer Karolina, Czarnota Anna, Narajczyk Magdalena, Peszyńska-Sularz Grażyna, Chraniuk Milena, Hovhannisyan Lilit, Żołędowska Sabina, Nidzworski Dawid, Żaczek Anna, Gromadzka Beata. Chimeric virus-like particles presenting tumour-associated MUC1 epitope result in high titers of specific IgG antibodies in the presence of squalene oil-in-water adjuvant: towards safe cancer immunotherapy. Journal of Nanobiotechnology 2022, 20(1): 160 (doi: 10.1186/s12951-022-01357-1)

 22. Rąbalski Łukasz, Kosiński Maciej, Mazur-Panasiuk Natalia, Szewczyk Bogusław, Bieńkowska-Szewczyk Krystyna, Kant Ravi, Sironen Tarja, Pyrć Krzysztof, Grzybek Maciej. Zoonotic spill-over of SARS-CoV-2: mink-adapted virus in humans. Clinical Microbiology and Infection 2022, 28(3): 451.e1-451.e4 (doi: 10.1016/j.cmi.2021.12.001)


  2021

 23. Szewczyk Maciej, Łepek Krzysztof, Nowak Sabina, Witek Małgorzata, Bajcarczyk Anna, Kurek Korneliusz, Stachyra Przemysław, Mysłajek Robert W., Szewczyk Bogusław. Evaluation of the Presence of ASFV in Wolf Feces Collected from Areas in Poland with ASFV Persistence. Viruses-Basel 2021, 13(10): 2062 (doi: 10.3390/v13102062)

 24. Rąbalski Łukasz, Kosiński Maciej, Smura Teemu, Aaltonen Kirsi, Kant Ravi, Sironen Tarja, Szewczyk Bogusław, Grzybek Maciej. Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 in farmed mink (Neovison vison), Poland. Emerging Infectious Diseases 2021, 27(9): 2333-2339 (doi: 10.3201/eid2709.210286)

 25. Panasiuk Mirosława, Zimmer Karolina, Czarnota Anna, Grzyb Katarzyna, Narajczyk Magdalena, Peszyńska-Sularz Grażyna, Żołędowska Sabina, Nidzworski Dawid, Hovhannisyan Lilit, Gromadzka Beata. Immunization with Leishmania tarentolae-derived norovirus virus-like particles elicits high humoral response and stimulates the production of neutralizing antibodies. Microbial Cell Factories 2021, 20(1): 186 (doi: 10.1186/s12934-021-01677-1)
 26. Mazur-Panasiuk Natalia, Rąbalski Łukasz, Gromowski Tomasz, Nowicki Grzegorz, Kowalski Michał, Wydmanski Witold, Szulc Piotr, Kosiński MaciejGackowska Karolina, Drweska-Matelska Natalia, Grabowski Jakub, Piotrowska-Mietelska Anna, Szewczyk Bogusław, Bieńkowska-Szewczyk Krystyna, Swadzba Jakub, Labaj Pawel, Grzybek Maciej, Pyrć Krzysztof. Expansion of a SARS-CoV-2 Delta variant with an 872 nt deletion encompassing ORF7a, ORF7b and ORF8, Poland, July to August 2021. Eurosurveillance 2021, 26(39): 2100902 (doi: 10.2807/1560-7917.es.2021.26.39.2100902)

 27. Łukaszuk Krzysztof, Woclawek-Potocka Izabela, Jakiel Grzegorz , Malinowska Paulina, Wdowiak Artur, Rozanska Karolina, Rąbalski Łukasz. Humoral response to SARS-CoV-2 vaccine of a patient receiving methotrexate treatment and implications for the need of monitoring. Vaccines 2021, 9(10): 1151 (doi: 10.3390/vaccines9101151)
 28. Łukaszuk Krzysztof, Podolak Amira, Jakiel Grzegorz , Kiewisz Jolanta, Woclawek-Potocka Izabela, Lukaszuk Aron, Rąbalski Łukasz. Humoral response after vaccination with half-dose of BNT162b2 in subjects under 55 years of age. Vaccines 2021, 9(11): 1277 (doi: 10.3390/vaccines9111277)

 29. Łukaszuk Krzysztof, Kiewisz Jolanta, Rozanska Karolina, Dabrowska Malgorzata, Podolak Amira, Jakiel Grzegorz , Woclawek-Potocka Izabela, Lukaszuk Aron, Rąbalski Łukasz. Usefulness of IVD kits for the assessment of SARS-CoV-2 antibodies to evaluate the humoral response to vaccination. Vaccines 2021, 9(8): 840 (doi: 10.3390/vaccines9080840)
 30. Jakóbczyk Paweł, Kowalski Marcin, Brodowski Mateusz, Dettlaff Anna, Dec Bartłomiej, Nidzworski Dawid, Ryl Jacek, Ossowski Tadeusz, Bogdanowicz Robert. Low-power microwave-induced fabrication of functionalised few-layer black phosphorus electrodes: a novel route towards Haemophilus Influenzae pathogen biosensing devices. Applied Surface Science, Elsevier BV - North-Holland 2021, 539: 148286 (doi: 10.1016/j.apsusc.2020.148286)

 31. Grabowski Łukasz, Łepek Krzysztof, Stasiłojć Małgorzata, Kosznik-Kwaśnicka Katarzyna, Zdrojewska Karolina, Maciąg-Dorszyńska Monika, Węgrzyn Grzegorz, Węgrzyna Alicja. Bacteriophage-encoded enzymes destroying bacterial cell membranes and walls, and their potential use as antimicrobial agents. Microbiological Research 2021, 248: 126746 (doi: 10.1016/j.micres.2021.126746)
 32. Czajkowski Robert, Rąbalski Łukasz, Kosiński Maciej, Smolarska Anna. Complete genome sequence and phylogenomic analysis of the first N4-like lytic bacteriophage vB_Ppp_A38 (ϕA38) infecting Pectobacterium parmentieri. European Journal of Plant Pathology 2021, (w druku) (doi: 10.1007/s10658-021-02334-4)

 33. Czajkowski Robert, Rąbalski Łukasz, Kosiński Maciej, de Neergaard  Eigil, Harding Susanne. High-quality complete genome resource of plant pathogenic bacterium Pectobacterium atrosepticum strain Green1 isolated from potato (Solanum tuberosum L.) in Greenland. Molecular Plant-Microbe Interactions 2021, (w druku) (doi: 10.1094/MPMI-06-21-0130-A)
 34. Czajkowski Robert, Rąbalski Łukasz, Bartnik Przemysław, Jafra Sylwia. High-quality complete genome resource of plant pathogenic bacterium Dickeya solani strain IPO 2019 isolated from Hyacinthus orientalis. Molecular Plant-Microbe Interactions 2021, (w druku) (doi: 10.1094/MPMI-03-21-0050-A)

 35. Rąbalski Łukasz, Szewczyk Bogusław, Zagminas Kęstutis, Griskevicius Algirdas, Łepek Krzysztof. Coding-Complete Genome Sequences of Six Influenza Type A Strains Circulating in Lithuania in the 2009–2010 Epidemic Season. Microbiology Resource Announcements 2021, 10 (1): e01274-20 (doi: 10.1128/MRA.01274-20)


  2020

 36. Alm Erik, Broberg Eeva K., Connor Thomas, Hodcroft Emma B., Komissarov Andrey B., Maurer-Stroh Sebastian, Melidou Angeliki, Neher Richard A., O’Toole Áine, Pereyaslov Dmitriy, Rąbalski Łukasz, Bieńkowska-Szewczyk Krystyna. Geographical and temporal distribution of SARS-CoV-2 clades in the WHO European Region. Eurosurveillance 2020, 25 (32): 7-14 (doi: 10.2807/1560-7917.ES.2020.25.32.2001410)

 37. Brzuska Gabriela, Pastuch-Gawolek  Gabriela, Krawczyk Monika, Szewczyk Bogusław, Król Ewelina. Anti-Tick-Borne Encephalitis Virus Activity of Novel Uridine Glycoconjugates Containing Amide or/and 1,2,3-Triazole Moiety in the Linker Structure. Pharmaceuticals (Basel) 2020, 13 (12): 460 (doi: 10.3390/ph13120460)

 38. Gould Oliver, Ratcliffe Norman, Król Ewelina, de Lacy Costello Ben. Breath analysis for detection of viral infection, the current position of the field. Journal of Breath Research 2020, 14: 041001 (doi: 10.1088/1752-7163/ab9c32)

 39. Czajkowski Robert, Fikowicz-Krośko Jakub, Maciąg Tomasz, Rąbalski Łukasz, Czaplewska Paulina, Jafra Sylwia, Richert Malwina, Krychowiak-Maśnicka Marta, Hugouvieux-Cotte-Pattat Nicole. Genome-Wide Identification of Dickeya solani Transcriptional Units Up-Regulated in Response to Plant Tissues From a Crop-Host Solanum tuberosum and a Weed-Host Solanum dulcamara. Frontiers in Plant Science 2020, 11:580330 (doi: 10.3389/fpls.2020.580330)


  2019

 40. Brzuska Gabriela, Pastuch-Gawolek  Gabriela, Krawczyk Monika, Szewczyk Bogusław, Król Ewelina. Anti-Tick-Borne Encephalitis Virus Activity of Novel Uridine Glycoconjugates Containing Amide or/and 1,2,3-Triazole Moiety in the Linker Structure. Pharmaceuticals (Basel) 2020, 13 (12): 460 (doi: 10.3390/ph13120460)

 41. Ndolo Dennis, Njuguna Elizabeth, Adetunji Charles Oluwaseun, Harbor Chioma, Rowe Arielle, Den Breeyen Alana, Sangeetha Jeyabalan, Singh Gurpreet, Szewczyk Boguslaw, Anjorin Toba S., Thangadurai Devarajan, Hospet Ravichandra. Research and Development of Biopesticides: Challenges and Prospects. Outlooks on Pest Management 2019, 30: 6 (doi: 10.1564/v30_dec_08)

 42. Domańska-Blicharz Katarzyna, Tyborowska Jolanta, Sajewicz-Krukowska Joanna, Olszewska-Tomczyk Monika, Rąbalski Łukasz, Kucharczyk Krzysztof, Szewczyk Bogusław, Śmietanka Krzysztof. Development of a recombinant NP protein based indirect ELISA for the detection of antibodies against Newcastle disease virus and differentiation of infected or recombinant vaccine immunized chickens. Polish Journal of Veterinary Sciences 2019, 22 (3): 531-540 (doi: 10.24425/pjvs.2019.129961)

 43. Śmietanka Krzysztof, Tyborowska Jolanta, Olszewska-Tomczyk Monika, Domańska-Blicharz Katarzyna, Minta Zenon, Rąbalski Łukasz, Czarnota Anna, Kucharczyk Krzysztof, Szewczyk Bogusław. A recombinant turkey herpesvirus expressing F and NH genes of avian avulavirus (AAvV-1) genotype VI confers cross-protection against challenge with virulent AAvV-genotypes IV and VII in chickens. Viruses 2019, 11 (9): 784 (doi: 10.3390/v11090784)

 44. Pastuch-Gawolek, Gabriela, Gillner Danuta, Król Ewelina, Walczak Krzysztof, Wandzik Ilona. Selected nucleos(t)ide-based prescribed drugs and their multi-target activity European Journal of Pharmacology 2019, 865, UNSP 172747  (doi: 10.1016/j.ejphar.2019.172747)

 45. Król Ewelina, Wandzik Ilona, Brzuska Gabriela, Eyer Ludek, Ruzek Daniel, Szewczyk Bogusław. Antiviral Activity of Uridine Derivatives of 2-Deoxy Sugars against Tick-Borne Encephalitis Virus. Molecules 2019, 24(6): 1129 (doi: 10.3390/molecules24061129)

 46. Kopera Edyta, Zdanowski Konrad, Uranowska Karolina, Kosson Piotr, Saczynska Violetta, Florys Katarzyna, Szewczyk Bogusław. High-Titre Neutralizing Antibodies to H1N1 Influenza Virus after Mouse Immunization with Yeast Expressed H1 Antigen: A Promising Influenza Vaccine Candidate. Journal of Immunology Research 2019, 2463731 (doi: 10.1155/2019/2463731)

 47. Krejmer-Rąbalska Martyna, Rąbalski Łukasz, Jukes Michael D., Lobo de Souza Marlinda, Moore Sean D., Szewczyk Bogusław. New Method for Differentiation of Granuloviruses (Betabaculoviruses) Based on Real-Time Polymerase Chain Reaction (Real-Time PCR). Viruses 2019, 11(2): 115 (doi: 10.3390/v11020115)

 48. Król Ewelina, Brzuska Gabriela, Szewczyk Bogusław. Production and Biomedical Application of Flavivirus-like Particles. Trends in Biotechnology 2019, S0167-7799(19): 30072-1 (doi: 10.1016/j.tibtech.2019.03.013)

 49. Krzyżanowska Dorota, Maciag Tomasz, Ossowicki Adam, Rajewska Magdalena, Kaczynski Zbigniew, Czerwicka Malgorzata, Rąbalski Łukasz, Czaplewska Paulina, Jafra Sylwia. Ochrobactrum quorumnocens sp. nov., a quorum quenching bacterium from the potato rhizosphere, and comparative genome analysis with related type strains. PLOS ONE 2019, 14 (1): e0210874 (doi: 10.1371/journal.pone.0210874)

 50. Rola-Luszczak Marzena, Grabowska Agnieszka, Szewczyk Bogusław, Kuźmak Jacek.. Baculovirus expression and potential diagnostic application of the gp51 envelope glycoprotein of genetic mutants of the bovine leukemia virus. Journal of Veterinary Research 2019, 63 (1): 1-6 (doi: 10.2478/jvetres-2019-0020)


  2018

 51. Komor Roman, Pastuch-Gawolek Gabriela, Król Ewelina, Szeja Wiesław. Synthesis and preliminary evaluation of biological activity of glycoconjugates analogues of acyclic uridine derivatives. Molecules 2018, 23(8): 2017 (doi: 10.3390/molecules23082017)

 52. Smolarska Anna, Rąbalski Łukasz, Narajczyk Magdalena, Czajkowski Robert. Isolation and phenotypic and morphological characterization of the first Podoviridae lytic bacteriophages ϕA38 and ϕA41 infecting Pectobacterium parmentieri (former Pectobacterium wasabiae). European Journal of Plant Pathology 2018, 150(2): 413-425 (doi: 10.1007/s10658-017-1289-3

 53. Krejmer-Rąbalska Martyna, Rąbalski Łukasz, Lobo de Souza Marlinda, Moore Sean D., Szewczyk Bogusław. New Method for Differentiation of Granuloviruses (Betabaculoviruses) Based on Multitemperature Single Stranded Conformational Polymorphism. International Journal of Molecular Sciences 2018, 19(1): 83 (doi: 10.3390/ijms19010083)

 54. Król Ewelina, Wandzik Ilona, Pastuch-Gawolek Gabriela, Szewczyk Boguslaw. Anti-Hepatitis C Virus activity of uridine derivatives of 2-deoxy sugars. Molecules 2018 23(7): 1547 (doi: 10.3390/molecules23071547)

 55. Marsberg Tamryn, Jukes Michael D., Krejmer-Rabalska Martyna, Rabalski Łukasz, Knox Caroline M., Moore Sean D., Hill Martin P., Szewczyk Bogusław. Morphological, genetic and biological characterisation of a novel alphabaculovirus isolated from Cryptophlebia peltastica(Lepidoptera: Tortricidae). Journal of Invertebrate Pathology 2018, 157: 90-99 (doi: 10.1016/j.jip.2018.08.006)

 56. Król Ewelina, Pastuch-Gawolek Gabriela, Chaubey Binay, Brzuska Gabriela, Erfurt Karol, Szewczyk Bogusław. Novel Uridine Glycoconjugates, Derivatives of 4-Aminophenyl 1-Thioglycosides, as Potential Antiviral Compounds. Molecules 2018, 23(6): 1435 (doi: 10.3390/molecules23061435)

 57. Brzozowska Agnieszka, Lipinska Andrea D, Derewonko Natalia, Lesiak Dorota, Rychlowski Michal, Rabalski Lukasz, Bienkowska-Szewczyk Krystyna. Inhibition of apoptosis in BHV-1-infected cells depends on Us3 serine/threonine kinase and its enzymatic activity. Virology 2018, 513: 136-145 (doi: 10.1016/j.virol.2017.09.029)


  2017

 58. Van der Merwe Marcel, Jukes Michael D., Rąbalski Łukasz, Knox Caroline, Opoku-Debrah John K., Moore Sean D., Krejmer-Rąbalska MartynaSzewczyk Bogusław, P. Hill Martin . Genome Analysis and Genetic Stability of the Cryptophlebia leucotreta Granulovirus (CrleGV-SA) after 15 Years of Commercial Use as a Biopesticide. International Journal of Molecular Sciences 2017, 18(11): 2327 (doi: 10.3390/ijms18112327)

 59. Sawicka Róża, Siedlecki Paweł, Kalenik Barbara, Radomski Jan P., Saczynska Violetta, Porębska Anna, Szewczyk Bogusław, Sirko Agnieszka, Góra-Sochacka Anna.. Characterization of mAb6-9-1 monoclonal antibody against hemagglutinin of avian influenza virus H5N1 and its engineered derivative, single-chain variable fragment antibody. Acta Biochimica Polonica 2017, 64(2): 85-92 (doi: 10.18388/abp.2016_1292)

 60. Król Ewelina, Wandzik Ilona, Krejmer-Rabalska Martyna, Szewczyk Bogusław. Biological Evaluation of Uridine Derivatives of 2-Deoxy Sugars as Potential Antiviral Compounds against Influenza A Virus. International Journal of Molecular Sciences 2017, 18(8): 1700 (doi: 10.3390/ijms18081700)

 61. Pastuch-Gawolek Gabriela, Chaubey Binay, Szewczyk Bogusław, Król Ewelina. Novel thioglycosyl analogs of glycosyltransferase substrates as antiviral compounds against classical swine fever virus and hepatitis C virus. European Journal of Medicinal Chemistry 2017, 137: 247-262 (doi: 10.1016/j.ejmech.2017.05.051)

 62. Łęga Tomasz, Weiher Paulina, Paszkiewicz Monika, Nidzworski Dawid. Bacillus subtilis Spore Surface Display System Protects Recombinant Proteins from Degradation-Verified Hypothesis. Journal of Biotechnology & Biomaterials 2017, 7: 2 (doi: 10.4172/2155-952X.1000263

 63. Łęga Tomasz, Weiher Paulina, Nidzworski Dawid. Oral Administration of Bacillus subtilis Endospores Displaying Influenza Virus Matrix Protein 1 Elicit Cellular Immune Response in Mice. SOJ Microbiology & Infectious Diseases 2017, 4(4): 1-4 (Link)

 64. Ganta Krishna Kumar, Mandal Anirban, Chaubey Binay.  Depolarization of mitochondrial membrane potential is the initial event in non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor efavirenz induced cytotoxicity. Cell Biology and Toxicology 2017, 33:  69-82 (doi: 10.1007/s10565-016-9362-9)

 65. Sączyńska Violetta , Romanik Agnieszka, Florys Katarzyna, Cecuda-Adamczewska Violetta, Kęsik-Brodacka Małgorzata, Śmietanka Krzysztof, Olszewska Monika, Domańska-Blicharz Katarzyna, Minta Zenon, Szewczyk Bogusław, Płucienniczak Grażyna, Płucienniczak . A novel hemagglutinin protein produced in bacteria protects chickens against H5N1 highly pathogenic avian influenza viruses by inducing H5 subtype-specific neutralizing antibodies. PLOS ONE 2017, 12(2): e0172008. (doi: 10.1371/journal.pone.0172008)


  2016

 66. Czarnota AnnaTyborowska Jolanta, Peszyńska-Sularz Grażyna, Gromadzka BeataBieńkowska-Szewczyk KrystynaGrzyb Katarzyna. Immunogenicity of Leishmania-derived hepatitis B small surface antigen particles exposing highly conserved E2 epitope of hepatitis C virus. Microbial Cell Factories 2016, 15:62 (doi: 10.1186/s12934-016-0460-4).

 67. Ogryzek Małgorzata, Chylewska Agnieszka, Królicka Aleksandra, Banasiuk Rafał, Turecka Katarzyna, Lesiak DorotaNidzworski Dawid, Makowski Mariusz. Coordination chemistry of pyrazine derivatives analogues of PZA: design, synthesis,characterization and biological activity. RSC Advances 2016, 6: 52009-52025 (doi: 10.1039/C6RA03068H).

 68. Pietrzak Maria, Macioła Agnieszka, Zdanowski Konrad, Protas-Klukowska Anna Maria, Olszewska Monika, Śmietanka Krzysztof, Minta Zenon, Szewczyk Bogusław, Kopera Edyta. An avian influenza H5N1 virus vaccine candidate based on the extracellular domain produced in yeast system as subviral particles protects chickens from lethal challenge. Antiviral Research 2016, 133: 242-249 (doi: 10.1016/j.antiviral.2016.08.001)

 69. Sawicka Róża, Siedlecki Paweł, Kalenik Barbara, Radomski Jan P., Sączyńska Violetta, Porębska Anna, Szewczyk Bogusław, Sirko Agnieszka, Góra-Sochacka Anna. Characterization of mAb6-9-1 monoclonal antibody against hemagglutinin of avian influenza virus H5N1 and its engineered derivative, single-chain variable fragment antibody. Acta Biochimica Polonica 2016, 63: 2016_1292 (doi: 10.18388/abp.2016_1292)

 70. Krejmer-Rabalska Martyna, Rąbalski Łukasz, Skrzecz Iwona, Szewczyk Bogusław Complete Genome Sequence of Lymantria dispar multiple nucleopolyhedrovirus Isolated in Southwestern Poland. Genome Announcements 2016, 4(6): e01422-16 (doi: 10.1128/genomeA.01422-16)

 71. Rąbalski Łukasz, Krejmer-Rąbalska Martyna, Skrzecz Iwona, Wasąg Bartosz, Szewczyk Bogusław. An alphabaculovirus isolated from dead Lymantria disparlarvae shows high genetic similarity to baculovirus previously isolated from Lymantria monacha – An example of adaptation to a new host. Journal of Invertebrate Pathology 2016, 139: 56-66 (doi: 10.1016/j.jip.2016.07.011)

 72. Kaczmarek Radosław, Duk Maria, Szymczak Katarzyna, Korchagina Elena, Tyborowska Jolanta, Mikołajczyk Krzysztof, Bovin Nicolai, Szewczyk Bogusław, Jaśkiewicz Ewa, Czerwiński Marcin. Human Gb3/CD77 synthase reveals specificity toward two or four different acceptors depending on amino acid at position 211, creating Pk, P1 and NOR blood group antigens. Biochemical and Biophysical Research Communications 2016, 470(1): 168-174 (doi: 10.1016/j.bbrc.2016.01.017).

 73. Zieliński Marcin, Wójtowicz-Krawiec Anna, Mikiewicz Diana, Kęsik-Brodacka Małgorzata, Cecuda-Adamczewska Violetta, Marciniak-Rusek Alina, Sokołowska Iwona, Łukasiewicz Natalia, Gurba Lidia, Odrowąż-Sypniewski Michał, Baran Piotr, Płucienniczak Grażyna, Płucienniczak Andrzej, Borowicz Piotr, Szewczyk Bogusław. Expression of recombinant human bifunctional peptidylglycine α-amidating monooxygenase in CHO cells and its use for insulin analogue modification. Protein Expression and Purification 2016, 119: 102-109 (doi: 10.1016/j.pep.2015.11.017).


  ... - 2015

 74. Chmielewska Alicja M., Rychłowska Małgorzata, Król Ewelina, Solarz Karolina, Bieńkowska-Szewczyk Krystyna. Wirusowe zapalenie wątroby typu C - nowe metody leczenia i zapobiegania [Novel methods of hepatitis C treatment and prevention]. Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej 2015, 69: 946-963 (doi: 10.5604/17322693.1165197).

 75. Krejmer Martyna, Skrzecz Iwona, Wasąg Bartosz, Szewczyk Bogusław, Rąbalski Łukasz. The genome of Dasychira pudibunda nucleopolyhedrovirus (DapuNPV) reveals novel genetic connection between baculoviruses infecting moths of the Lymantriidae family. BMC Genomics 2015, 16(1): 759 (1-13) (doi: 10.1186/s12864-015-1963-9).

 76. Łepek Krzysztof, Pająk Beata, Rąbalski Łukasz, Urbaniak Kinga, Kucharczyk Krzysztof, Markowska-Daniel Iwona, Szewczyk Bogusław. Analysis of coinfections with A/H1N1 strain variants among pigs in poland by multitemperature single-strand conformational polymorphism. BioMed Research International 2015, 2015: art. no 535908 (doi: 10.1155/2015/535908).

 77. Rydzak Joanna, Kaczmarek Radosław, Czerwiński Marcin, Łukasiewicz Jolanta, Tyborowska Jolanta, Szewczyk Bogusław, Jaśkiewicz Ewa. The Baculovirus-Expressed Binding Region of Plasmodium falciparum EBA-140 Ligand and Its Glycophorin C Binding Specificity. PLoS ONE 2015, 10(1): art. no e0115437 (1-14) (doi: 10.1371/journal.pone.0115437).

 78. Kopera Edyta, Dwornyk Angela, Kosson Piotr, Florys Katarzyna, Sączyńska Violetta, Dębski Janusz, Cecuda-Adamczewska Violetta, Szewczyk Bogusław, Zagórski-Ostoja Włodzimierz, Grzelak Krystyna. Expression, purification and characterization of glycosylated influenza H5N1 hemagglutinin produced in Pichia pastorisActa Biochimica Polonica 2014, 61(3): 597-602 (pdf).

 79. Król Ewelina, Pastuch-Gawolek Gabriela, Nidzworski Dawid, Rychłowski Michał, Szeja Wiesław, Grynkiewicz Grzegorz, Szewczyk Bogusław. Synthesis and antiviral activity of a novel glycosyl sulfoxide against classical swine fever virus. Bioorganic & Medicinal Chemistry 2014, 22(9): 2662-2670 (doi: 10.1016/j.bmc.2014.03.027).

 80. Król Ewelina, Rychłowska Małgorzata, Szewczyk Bogusław. Antivirals - current trends in fighting influenza. Acta Biochimica Polonica 2014, 61(3): 495-504 (pdf).

 81. Łepek Krzysztof, Pająk Beata, Siedlecki Paweł, Niemcewicz Marcin, Kocik Janusz, Wu Ho-Sheng, Yang Ji-Rong, Kucharczyk Krzysztof, Szewczyk Bogusław. Genetic diversity of hemagglutinin gene of A(H1N1)pdm09 influenza strains isolated in Taiwan and its potential impact on HA-neutralizing epitope interaction. Human Vaccines & Immunotherapeutics 2014, 10(3): 577-585 (doi: 10.4161/hv.27603).

 82. Nidzworski Dawid, Dobkowska Joanna, Hołysz Marcin, Gromadzka Beata, Szewczyk Bogusław. A multiplex real-time PCR assay for detection of oseltamivir-resistant strains of Influenza virus. Central European Journal of Biology 2014, 9(6): 628-633 (doi: 10.2478/s11535-014-0296-z).

 83. Nidzworski Dawid, Pranszke Paulina, Gudniewska Magda, Król Ewelina, Gromadzka Beata. Universal biosensor for detection of influenza virus. Biosensors & Bioelectronics 2014, 59: 239-244 (doi: 10.1016/j.bios.2014.03.050).

 84. Pająk Beata, Łepek Krzysztof. Native nucleic acid electrophoresis as an efficient alternative for genotyping method of influenza virus. Acta Biochimica Polonica 2014, 61(3): 479-483 (pdf).

 85. Rąbalski Łukasz, Śmietanka Krzysztof, Minta Zenon, Szewczyk Bogusław. Detection of Newcastle Disease Virus Minor Genetic Variants by Modified Single-Stranded Conformational Polymorphism Analysis. BioMed Research International 2014, art. no 632347 (1-8) (doi: 10.1155/2014/632347).

 86. Stachyra Anna, Góra-Sochacka Anna, Sawicka Róża, Florys Katarzyna, Sączyńska Violetta, Olszewska Monika, Pikuła Anna, Śmietanka Krzysztof, Minta Zenon, Szewczyk Bogusław, Zagórski Włodzimierz, Sirko Agnieszka. Highly immunogenic prime–boost DNA vaccination protects chickens against challenge with homologous and heterologous H5N1 virus. Trials in Vaccinology 2014, 3: 40-46 (doi: 10.1016/j.trivac.2014.02.002).

 87. Stachyra Anna, Góra-Sochacka Anna, Zagórski Włodzimierz, Król Ewelina, Sirko Agnieszka. Antibody response to DNA vaccine against H5N1 avian influenza virus in broilers immunized according to three schedules. Acta Biochimica Polonica 2014, 61(3): 593-596 (pdf).

 88. Szatraj Katarzyna, Szczepankowska Agnieszka K., Sączyńska Violetta, Florys Katarzyna, Gromadzka BeataŁepek Krzysztof, Płucienniczak Grażyna, Szewczyk Bogusław, Zagórski-Ostoja Włodzimierz, Bardowski Jacek. Expression of avian influenza haemagglutinin (H5) and chicken interleukin 2 (chIL-2) under control of the ptcB promoter in Lactococcus lactisActa Biochimica Polonica 2014, 61(3): 609-614 (pdf).

 89. Szewczyk Bogusław, Bieńkowska-Szewczyk Krystyna, Król Ewelina. Introduction to molecular biology of influenza A viruses.Acta Biochimica Polonica 2014, 61(3): 397-401 (pdf).
 90. Uranowska KarolinaTyborowska JolantaJurek AnnaSzewczyk BogusławGromadzka Beata. Hemagglutinin stalk domain from H5N1 strain as a potentially universal antigen. Acta Biochimica Polonica 2014, 61(3): 541-550 (pdf).

 91. Bloch Sylwia, Nejman-Faleńczyk Bożena, Łoś Joanna M., Barańska Sylwia, Łepek Krzysztof, Felczykowska Agnieszka, Łoś, Marcin, Węgrzyn Grzegorz, Węgrzyn Alicja. Genes from the exo-xis region of lambda and Shiga toxin-converting bacteriophages influence lysogenization and prophage induction. Archives of Microbiology 2013, 195 (10-11): 693-703.
 92. Król Ewelina, Wandzik Ilona, Gromadzka Beata, Nidzworski Dawid, Rychłowska Małgorzata, Matłacz Marta, Tyborowska Jolanta, Szewczyk Bogusław. Anti-influenza A virus activity of uridine derivatives of 2-deoxy sugars. Antiviral Research 2013, 100(1): 90-97.

 93. Nidzworski Dawid, Śmietanka Krzysztof, Minta Zenon, Szewczyk Bogusław. Detection of avian influenza virus and newcastle disease virus by duplex one step RT PCR. Central European Journal of Biology 2013, 8(6): 520-526.

 94. Nidzworski Dawid, Wasilewska Edyta, Śmietanka Krzysztof, Szewczyk Bogusław, Minta Zenon. Detection and differentiation of Newcastle disease virus and influenza virus by using duplex real-time PCR. Acta Biochimica Polonica 2013, 60(3): 475-480.

 95. Adamska Anna, Olejniczak Agnieszka B., Zwoliński Krzysztof, Szczepek Wojciech J., Król Ewelina, Szewczyk Bogusław, Grynkiewicz Grzegorz, Leanikowski Zbigniew J. Oseltamivir analog with boron cluster modulator. Acta Poloniae Pharmaceutica - Drug Research 2012, 69(6): 1218-1223.

 96. Rąbalski Łukasz, Krejmer Martyna, Szewczyk Bogusław. Bakulowirusy owadów, ich charakterystyka, określanie wirulencji i wykrywanie przy wykorzystaniu technik biologii molekularnej. W: Kierunki Rozwoju Patologii Owadów w Polsce, red.: I.Skrzecz i A.Sierpińska, Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary 2012 (ISBN 978-83-62830-11-4) 113-119.

 97. Kuźbicki Marek, Nidzworski Dawid. Komercjalizacja biotechnologii [Commercialization of biotechnology]. Transfer Wiedzy - Science Business Review 2011, 3: 28-31.

 98. Kuźbicki Marek, Nidzworski Dawid, Matyka Małogorzata Biotechnologia - rynek i komercjalizacja osiągnięć naukowych. Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski 2011, 2: 6-8.

 99. Moscardi F., Lobo de Souza M., Batista de Castro M.E., Szewczyk B. Baculovirus pesticides: present state and future perspectives. W: Microbes and Microbial Technology Agricultural and Environmental Applications, red.: Ahmad, Iqbal; Ahmad, Farah; Pichtel, John; Springer, New York 2011 (ISBN-10: 1441979301) Chapter 16: 415-445.

 100. Nidzworski D., Rąbalski Ł., Gromadzka B. Detection and differentiation of virulent and avirulent strains of Newcastle disease virus by real-time PCR. Journal of Virological Methods 2011, 173(1): 144-149.

 101. Pająk B., Stefańska I., Łepek K., Donevski S., Romanowska M., Szeliga M., Brydak L.B., Szewczyk B., Kucharczyk K. Rapid Differentiation of Mixed Influenza A/H1N1 Virus Infections with Seasonal and Pandemic Variants by Multitemperature Single-Stranded Conformational Polymorphism Analysis. Journal of Clinical Microbiology 2011, 49(6): 2216-2222.

 102. Rychłowska M., Gromadzka B., Bieńkowska-Szewczyk K., Szewczyk B. Application of baculovirus-insect cell expression system for human therapy. Current Pharmaceutical Biotechnology 2011, 12(11): 1840-1849.

 103. Szewczyk B., Lobo de Souza M., Batista de Castro M.E., Moscardi F. Baculovirus biopesticides. W: Pesticides - Formulations, Effects, Fate, red.: Margarita Stoytcheva, InTech Open Access Publisher, Rijeka, Croatia 2011 (ISBN: 978-953-307-532-7) Chapter 2: 25-36.

 104. Adamiak Beata, Trybala Edward, Mardberg Kristina, Johansson Maria, Liljeqvist Jan-Ake, Olofsson Sigvard, Grabowska Agnieszka, Bieńkowska-Szewczyk Krystyna, Szewczyk B., Bergstrom Tomas. Human antibodies to herpes simplex virus type 1 glycoprotein C are neutralizing and target the heparan sulfate-binding domain. Virology 2010, 400(2): 197-206.

 105. Król Ewelina, Wandzik Ilona, Szeja Wiesław, Grynkiewicz Grzegorz, Szewczyk Bogusław. In vitro antiviral activity of some uridine derivatives of 2-deoxy sugars against classical swine fever virus. Antiviral Research 2010, 86(2): 154-162.

 106. Nidzworski Dawid, Kuźbicki Marek, Kowalczyk Izabela, Matusiak Krzysztof, Przybyłowski Michał, Kipiel Kamil, Muzalewska Magdalena, Ciesielski Szymon. Bio Bussines School. Przewodnik po komercjalizacji wyników w branży Life Science. Żary 2010 (ISBN 978-83-61315-05-6) 1-54.

 107. Reszka Natalia, Król Ewelina, Patel Arvind H., Szewczyk Bogusław. Effect of tunicamycin on the biogenesis of hepatitis C virus glycoproteins. Acta Biochimica Polonica 2010, 57(4): 541-546.

 108. Grabowska A.K., Lipińska A. D., Rohde J., Szewczyk B., Bieńkowska-Szewczyk K., Rziha H.-J. New baculovirus recombinants expressing Pseudorabies virus (PRV) glycoproteins protect mice against lethal challenge infection. Vaccine 2009, 27(27): 3584-3591.

 109. Gromadzka B., Nidzworski D. Szczepionki - problem naukowo-gospodarczy. Nauka i Gospodarka 2009, 1: 43-50.

 110. Szewczyk B., Rąbalski Ł., Król E., Sihler W., Lobo de Souza M. Baculovirus biopesticides - a safe alternative to chemical protection of plant. Journal of Biopesticides 2009, 2(2): 64-71.

 

PATENTY / ZGŁOSZENIA PATENTOWE

PATENTY

 1. Sposób wytwarzania hydrofilowej domeny hemaglutyniny wirusa H5. (Antigen, influenza vaccine, vaccine production system, method for producing antigen and application of the antigen determined above for the production of the influenza vaccine).
  Numer zgłoszenia: P.406631, Data zgłoszenia: 2013-12-20. Numer prawa wyłącznego: 238555. Data publikacji WUP: 2021-09-06. Twórcy: Kopera Edyta, Grzelak Krystyna Maria, Zagórski-Ostoja Włodzimierz Wiktor, Szewczyk Bogusław, Sączyńska Violetta, Florys Katarzyna, Cecuda-Adamczewska Violetta. Zgłaszający: Instytut Biochemii I Biofizyki Polskiej Akademii Nauk, Sieć Badawcza Łukasiewicz- Instytut Biotechnologii i Antybiotyków, Uniwersytet Gdański

 2. Kompozycja przeciwciał monoklonalnych przeciwko hemaglutyninie wirusów grypy serotypu H5 i jej zastosowanie, hybrydomy produkujące rzeczone przeciwciała, sposób diagnozowania infekcji wirusami grypy serotypu H5 oraz zestawy diagnostyczne (Monoclonal antibodies against haemagglutinin of influenza serotype H5 viruses and their applications, hybridomas that produce mentioned antibodies, compositions and diagnostic sets)
  Numer zgłoszenia: P.418671, Data zgłoszenia: 2016-09-12. Numer prawa wyłącznego: 238020, Data publikacji WUP: 2021-06-28. Twórcy: Sączyńska Violetta, Cecuda-Adamczewska Violetta, Porębska Anna, Florys Katarzyna, Bierczyńska-Krzysik Anna, Baran Piotr, Romanik-Chruścielewska Agnieszka, Płucienniczak Grażyna, Płucienniczak Andrzej, Borowicz Piotr, Kucharczyk Krzysztof, Szewczyk Bogusław. Zgłaszający: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Chemii Przemysłowej Imienia Profesora Ignacego Mościckiego, Uniwersytet Gdański

 3. Zastosowanie przeciwciała do wykrywania wirusa grypy, immunoczujnik oraz sposób jego wytwarzania (Monoclonal mouse antibody, recombinant fusion protein, application of antibodies, immunosensor for detection influenza virus and method for producing the immunosensor)
  Numer zgłoszenia: P.413262, Data zgłoszenia: 2015-07-24. Numer prawa wyłącznego: 236026, Data publikacji WUP: 2020-11-30. Twórcy: Sirko Agnieszka, Góra-Sochacka Anna, Sawicka Róża, Kalenik Barbara, Radecki Jerzy, Radecka Hanna, Jarocka Urszula, Dahaen Wim, Sączyńska Violetta, Porębska Anna, Borowicz Piotr, Płucienniczak Grażyna, Szewczyk Bogusław. Zgłaszający: Instytut Biochemii I Biofizyki Polskiej Akademii Nauk, Instytut Rozrodu Zwierząt I Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk, Sieć Badawcza Łukasiewicz- Instytut Biotechnologii i Antybiotyków, Uniwersytet Gdański

 4. Szczep gram-dodatniej laseczki Bacillus subtillis, rekombinowane przetrwalniki, kompozycja immunogenna, doustna szczepionka oraz jej zastosowanie przeciwko wirusowi grypy A. (Graft of Gram-positive Bacillus subtillis, recombinant spores, immunogenic composition, oral vaccine and its application against the influenza A virus)
  Numer zgłoszenia: P.412612,  Data zgłoszenia: 2015-06-08. Numer prawa wyłącznego: 228594Data publikacji WUP: 2018-04-30. Twórcy: Szewczyk Bogusław, Nidzworski Dawid, Łęga Tomasz, Weiher Paulina. Zgłaszający: Uniwersytet Gdański
 5. Zestaw do powielania fragmentów genu białka M w obrębie ewolucyjnie silnie zachowanego fragmentu tego genu, sposób wykrywania fragmentów genu białka M oraz sposób jednoczesnej detekcji wirusa ND oraz grypy w materiale środowiskowym. (Oligonucleotides, nucleotide sequence of a gene fragment for structural protein M of Newcastle Disease virus (NDV), the use of nucleotide sequence for the NDV detection)
  Numer zgłoszenia P.391305, Data zgłoszenia: 2010-05-24, Numer prawa wyłączonego: 228471, Data publikacji WUP: 2018-04-30. Twórcy: Szewczyk BogusławNidzworski Dawid, Wasilewska Edyta. Zgłaszający: Uniwersytet Gdański, Kuźbicki Marek Pro-Science.EU

 6. Wyselekcjonowany szczep bakulowirusa LdMNPV-PL do zastosowań w produktach ochrony roślin. (Selected graft of baculovirus LdMNPV-PL for applications in the plant protection products, full or partial nucleotide or aminoacid sequence of genomes or proteins originated from the graft of baculovirus LdMNPV-PL)
  Numer zgłoszenia: P.405607,  Data zgłoszenia: 2013-10-10, Numer prawa wyłącznego: 228449Data publikacji WUP: 2018-11-30. Twórcy: Bogusław Szewczyk, Łukasz Rąbalski, Iwona Skrzecz, Alicja Sierpińska, Martyna Krejmer. Zgłaszający: Uniwersytet Gdański, Instytut Badawczy Leśnictwa

 7. Zestaw starterów oligonukleotydowych oraz zastosowanie zestawu starterów oligonukleotydowych do detekcji i różnicowania odmiennych szczepów NDV. (Oligonucleotides, the nucleotide sequence of the gene fragment of the fusion protein F of Newcastle Disease virus (NDV), the use of the nucleotide sequence for the detection and differentiation of different strains of NDV.)
  Numer zgłoszenia: P.403921,  Data zgłoszenia: 2013-05-16, Numer prawa wyłącznego: 227745, Data publikacji WUP: 2018-01-31. Twórcy: Szewczyk Bogusław, Rąbalski Łukasz, Zenon Minta, Krzysztof ŚmietankaZgłaszający: Uniwersytet Gdański

 8. Sposób przygotowania immunoczujnika oraz jego zastosowanie do wykrywania wirusa grypy.
  Numer zgłoszenia: P.399993,  Data zgłoszenia: 2012-07-16, Numer prawa wyłącznego223208Data publikacji WUP: 2016-10-31. Twórcy: Nidzworski Dawid, Radecki Jerzy, Radecka Hanna, Urszula Jarocka, Szewczyk Bogusław. Zgłaszający: Uniwersytet Gdański, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN, Pro Science Polska Sp. z o.o.
 9. Sposób wytwarzania rekombinowanej szczepionki przeciwko krwotocznej chorobie królików, szczepionka oraz zastosowanie antygenu rekombinowanego białka do wytwarzania szczepionki. (Method for the manufacture of recombined vaccine for the rabbit haemorrhagic disease, vaccine and application of recombined protein gene in manufacture of the vaccine)
  Numer zgłoszenia: P.376122,  Data zgłoszenia: 2005-07-08, Numer prawa wyłącznego: 205229, Data publikacji WUP: 2010-03-31. Twórcy: Fitzner Andrzej, Kęsy Andrzej, Szewczyk BogusławGromadzka Beata. Zgłaszający: Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy, Uniwersytet Gdański.

 10. Zestaw diagnostyczny do badania surowic zwierząt na obecność przeciwciał RHD oraz zestaw diagnostyczny do wykrywania wirusa RHD. (Diagnostic set for the examination of animal serum for presence of RHD antibodies and diagnostic set for detection of the RHD virus)
  Numer zgłoszenia: P.376121,  Data zgłoszenia: 2005-07-08, Numer prawa wyłącznego: 205228, Data publikacji WUP: 2010-03-31. Twórcy: Fitzner Andrzej, Kęsy Andrzej, Szewczyk BogusławGromadzka Beata. Zgłaszający: Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy, Uniwersytet Gdański
 11. Oligonukleotydy do wykrywania i różnicowania opornych i wrażliwych na Oseltamivir szczepów wirusa grypy. (Oligonucleotides for the detection and differentiation of the resistant and susceptible strains of the Oseltamivir influenza)
  Numer zgłoszenia: P.402673, Data zgłoszenia: 2013-02-05, Numer prawa wyłącznego: 220139, Data publikacji WUP: 2015-08-31. Twórcy: Nidzworski DawidSzewczyk Bogusław, Marcin Hołysz. Zgłaszający: Uniwersytet Gdański, Fundacja Centrum Transferu Technologii Synergy, VITF Sp. z o. o.

 12. Pochodne urydyny jako związki przeciwwirusowe, zwłaszcza przeciwko wirusom z rodziny Flaviviridae.
  Patent (UP RP) nr 211936 przyznany 2012-08-07 (zgłoszenie patentowe (UP RP) nr 381955 z dnia 2007-03-12). Twórcy: Wandzik Ilona, Pastuch-Gawołek Gabriela, Szeja Wiesław, Szewczyk Bogusław, Król Ewelina, Grynkiewicz Grzegorz. Zgłaszający: Politechnika Śląska (Gliwice).

 13. Zastosowanie sulfidów i sulfotlenków glikozylowo heteroarylowych jako związków przeciwwirusowych, zwłaszcza przeciwko wirusom z rodziny Flaviviridae.
  Patent (UP RP) nr 212067 przyznany 2012-09-25 (zgłoszenie patentowe (UP RP) nr 381650 z dnia 2007-01-31). Twórcy: Pastuch-Gawołek Gabriela, Szeja Wiesław, Szewczyk Bogusław, Król Ewelina, Grynkiewicz Grzegorz. Zgłaszający: Politechnika Śląska (Gliwice).

 14. Sekwencja nukleotydowa fragmentu genu polihedryny bakulowirusa i zastosowanie sekwencji nukleotydowej do detekcji bakulowirusów.
  Patent (UP RP) nr 212543 przyznany 2012-11-06 (zgłoszenie patentowe nr 372564 z dnia 2005-02-03). Twórcy: Szewczyk Bogusław, Barski Piotr, Skrzecz Iwona, Brzozowska Agnieszka, Paluszek Maria, Bieńkowska-Szewczyk Krystyna. Zgłaszający: Uniwersytet Gdański, Instytut Badawczy Leśnictwa (Warszawa), Burkiewicz Adam, Burkiewicz Mikołaj A&A Biotechnology S. C. (Gdynia).

 15. Polipeptyd, sekwencja, bakulowirus, sposób wytwarzania glikoproteiny, zastosowanie sekwencji, zastosowanie bakulowirusa, zastosowanie polipeptydu.
  Patent (UP RP) nr 201132 przyznany 2009-06-03 (zgłoszenie patentowe nr 359912 z dnia 2003-04-29). Twórcy: Szewczyk Bogusław, Beata Adamiak, Bieńkowska-Szewczyk Krystyna, Ficińska Jolanta, Płucienniczak Andrzej, Porębska Anna, Legocki Andrzej B., Miedzińska Katarzyna, Kucharczyk Krzysztof. Zgłaszający: Uniwersytet Gdański , Instytut Chemii Bioorganicznej PAN (Poznań), Instytut Biotechnologii i Antybiotyków (Warszawa), Kucharczyk Krzysztof Techniki Elektroforetyczne Sp. z o.o. (Warszawa).

 16. Białko chimeryczne, sekwencja, konstrukt, komórka roślinna, sposób otrzymywania białka chimerycznego, transgenicznej rośliny, transgeniczna roślina.
  Patent (UP RP) nr 201420 przyznany 2009 (zgłoszenie patentowe nr 357518 z dnia 2002-12-04). Twórcy: Legocki Andrzej B., Kapusta Józef, Pniewski Tomasz, Lisowa Olesia, Miedzińska Katarzyna, Czaplińska Magdalena, Femiak Iwona, Płucienniczak Andrzej, Kęsik Małgorzata, Porębska Anna, Szewczyk Bogusław, Gut-Winiarska Monika, Tyborowska Jolanta, Ficińska Jolanta, Bieńkowska-Szewczyk Krystyna, Wojciechowicz Jacek. Zgłaszający: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN (Poznań), Instytut Biotechnologii i Antybiotyków (Warszawa), Uniwersytet Gdański.

 17. Ciałka inkluzyjne jako antygeny do pokarmowej immunizacji zwierząt.
  Patent (UP RP) nr 199190 przyznany 2009 (zgłoszenie patentowe nr 358082 z dnia 2002-12-31). Twórcy: Płucienniczak Andrzej, Kęsik Małgorzata, Porębska Anna, Sączyńska Violetta, Szewczyk Bogusław, Ficińska Jolanta. Zgłaszający: Instytut Biotechnologii i Antybiotyków (Warszawa), Uniwersytet Gdański.

 18. Kompozycja glikoprotein wirusowych i sposób jej otrzymywania.
  Patent (UP RP) nr 196546 przyznany 2007-06-18 (zgłoszenie patentowe nr 337472 z dnia 1999-12-23). Twórcy: Bieńkowska-Szewczyk Krystyna, Szewczyk Bogusław, Kucharczyk Krzysztof, Gut Monika, Tyborowska Jolanta. Zgłaszający: Uniwersytet Gdański, Kucharczyk Krzysztof, Bieńkowska-Szewczyk Krystyna, Szewczyk Bogusław, Gut Monika, Tyborowska Jolanta.

PATENTY MIĘDZYNARODOWE

 1. Monoclonal antibodies against haemagglutinin of influenza serotype H5 viruses and their applications, hybridomas that produce mentioned antibodies, compositions and diagnostic sets (Kompozycja przeciwciał monoklonalnych przeciwko hemaglutyninie wirusów grypy serotypu H5 i jej zastosowanie, hybrydomy produkujące rzeczone przeciwciała, sposób diagnozowania infekcji wirusami grypy serotypu H5 oraz zestawy diagnostyczne)
  Patent europejski nr EP3510045, Data udzielenia prawa: 2021-11-03. Numer zgłoszenia: P.418671 Data zgłoszenia: 2016-09-12. Twórcy: Sączyńska Violetta, Cecuda-Adamczewska Violetta, Porębska Anna, Florys Katarzyna, Bierczyńska-Krzysik Anna, Baran Piotr, Romanik-Chruścielewska Agnieszka, Płucienniczak Grażyna, Płucienniczak Andrzej, Borowicz Piotr, Kucharczyk Krzysztof, Szewczyk Bogusław. Zgłaszający: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Chemii Przemysłowej Imienia Profesora Ignacego Mościckiego, Uniwersytet Gdański

 2. Monoclonal antibodies against haemagglutinin of influenza serotype H5 viruses and their applications, hybridomas that produce mentioned antibodies, compositions and diagnostic sets (Kompozycja przeciwciał monoklonalnych przeciwko hemaglutyninie wirusów grypy serotypu H5 i jej zastosowanie, hybrydomy produkujące rzeczone przeciwciała, sposób diagnozowania infekcji wirusami grypy serotypu H5 oraz zestawy diagnostyczne)
  Patent amerykański nr US10696737, Data udzielenia prawa: 2021-02-20. Numer zgłoszenia: P.418671 Data zgłoszenia: 2016-09-12. Twórcy: Sączyńska Violetta, Cecuda-Adamczewska Violetta, Porębska Anna, Florys Katarzyna, Bierczyńska-Krzysik Anna, Baran Piotr, Romanik-Chruścielewska Agnieszka, Płucienniczak Grażyna, Płucienniczak Andrzej, Borowicz Piotr, Kucharczyk Krzysztof, Szewczyk Bogusław. Zgłaszający: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Chemii Przemysłowej Imienia Profesora Ignacego Mościckiego, Uniwersytet Gdański

 3. Antygen, szczepionka przeciwko grypie, układ do wytwarzania szczepionki, sposób wytwarzania antygenu oraz zastosowanie antygenu określonego powyżej do wytwarzania szczepionki przeciwko grypie.
  Patent europejski nr EP3083660, Data udzielenia prawa: 2020-02-12. Numer zgłoszenia: P. Data zgłoszenia: Data zgłoszenia: 2013-12-20. Twórcy: Edyta Kopera, Krystyna Maria Grzelak, Włodzimierz Wiktor, Zagórski-Ostoja, Szewczyk Bogusław, Violetta Sączyńska, Katarzyna Florys, Violetta Cecuda-Adamczewska. Zgłaszający: Uniwersytet Gdański, Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk, Instytut Biotechnologii I Antybiotyków

 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Prof. Bogusław Szewczyk był członkiem Eksperckiej Grupy Doradczej KE w 5. PR, a obecnie jest członkiem European Food Safety Authority UE ds. monitoringu i zapobiegania ptasiej grypie. Prof. dr hab. inż. Bogusław Szewczyk jest promotorem 6 rozpraw doktorskich, których autorami są: Grażyna Kochan (1996), Jolanta Tyborowska (1999), Jolanta Ficińska (2001), Monika Gut-Winiarska (2002), Beata Adamiak (2008), Ewelina Król (2011).

Imię i nazwisko Nazwa nagrody Przyznający Rok
dr inż. Dawid Nidzworski Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia wynalazcze w roku 2013 na arenie międzynarodowej Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2014
Dawid Nidzworski, Jerzy Radecki, Hanna Radecka, Bogusław Szewczyk, Urszula Jarocka, Beata Gromadzka Złoty medal z wyróżnieniem za wynalazek "Sposób przygotowania immunoczujnika oraz jego zastosowanie do wykrywania wirusa grypy" na VII Międzynarodowej Wystawie Wynalazków – IWIS 2013 Organizatorzy IWIS 2013 2013
mgr inż. Dawid Nidzworski Nagroda II stopnia za osiągnięcia i działalność w doktorankcim ruchu naukowym w roku akademickim 2012/2013 Rektor Uniwersytetu Gdańskiego 2013
Dr Ewelina Król Indywidualna nagroda I stopnia Rektor Uniwersytetu Gdańskiego 2013
Dr Ewelina Król Stypendium dla młodych doktorów UG w ramach projektu "Kształcimy najlepszych – kompleksowy program rozwoju doktorantów, młodych doktorów i akademickiej kadry dydaktycznej Uniwersytetu Gdańskiego". Uniwersytet Gdański 2013
Dr Ewelina Król Nagroda Gdańskiego Towarzystwa Naukowego i Prezydenta Miasta Gdańska dla młodych pracowników nauki Gdańskie Towarzystwo Naukowe i Prezydent Miasta Gdańska 2012
Dr Ewelina Król Laureatka programu stażowego "TOP500 Innovators Science-Management-Commercialization" Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2012
mgr inż. Dawid Nidzworski InnoDoktorant Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 2009
prof. dr hab. Bogusław Szewczyk Medal Komisji Edukacji Narodowej Ministerstwo Edukacji Narodowej 2009
mgr Krzysztof Łepek InnoDoktorant Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 2009
mgr Łukasz Rąbalski Stypendium dla młodych doktorów UG w ramach projektu "Kształcimy najlepszych – kompleksowy program rozwoju doktorantów, młodych doktorów i akademickiej kadry dydaktycznej Uniwersytetu Gdańskiego". Uniwersytet Gdański 2009
mgr Łukasz Rąbalski InnoDoktorant Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 2008
mgr inż. Dawid Nidzworski Pomorski Lider Innowacji Fundacja Innowacji i Rozwoju 2008

WSPÓŁPRACA NAUKOWA

Pracownia współpracuje z kilkoma zagranicznymi ośrodkami naukowymi i wieloma zespołami naukowymi w kraju. W badaniach nad zastosowaniem bakulowirusa jako biopestycydu współpracuje z Biological Control Unit EMBRAPAUniversity of Goiania w Brazylii. Badania dotyczące wpływu inhibitorów glikozylacji na replikację flawiwirusów są prowadzone we współpracy z Instytutem Farmaceutycznym w WarszawiePolitechniką Śląską. Prace nad rekombinowaną szczepionką przeciw ptasiej grypie są finansowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W konsorcjum badawczym uczestniczy między innymi Instytut Biotechnologii i Antybiotyków w Warszawie, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w WarszawiePaństwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 14. Styczeń 2014 - 21:56; osoba wprowadzająca: Elżbieta Moroz Ostatnia zmiana: czwartek, 23. Maj 2024 - 10:53; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega