Studia II stopnia

Wydział oferuje studia II stopnia na kierunku BIOTECHNOLOGIA kończące się uzyskaniem tytułu magistra.

Proces kształcenia prowadzony na Wydziale jest powiązany z tematyką badań naukowych prowadzonych przez pracowników MWB UG i GUMed. Studenci kształcą się w zakresie biotechnologii molekularnej, biotechnologii medycznej, biotechnologii roślin, biotechnologii drobnoustrojów, modelowania molekularnego oraz diagnostyki molekularnej w medycynie, ochronie roślin i środowiska. Proces kształcenia prowadzony przez MWB UG i GUMed na kierunku BIOTECHNOLOGIA posiada pełną akredytację Polskiej i Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej.

213

Zakładamy, że absolwent kierunku BIOTECHNOLOGIA MWB UG i GUMed winien być wyposażony w wiedzę teoretyczną ogólną i specjalistyczną oraz w umiejętności praktyczne przygotowujące go, jako licencjata lub magistra biotechnologii, do pracy m.in. w:

  • jednostkach badawczych i rozwojowych,
  • wybranej branży przemysłu,
  • jednostkach usług publicznych,

stosujących najszerzej pojętą biotechnologię, czyli celową działalność opartą na znajomości molekularnych podstaw procesów życia. Wiedza ogólna winna pozwolić absolwentowi na opis i wyjaśnienie procesów i zjawisk zachodzących w przyrodzie, w tym szczególnie w organizmie człowieka i w życiu codziennym oraz w podstawowych procesach biotechnologicznych. Wiedza specjalistyczna winna obejmować zagadnienia nowoczesnych biotechnologii molekularnych, w tym szczególnie stosowanych do diagnostyki i terapii chorób ludzi, zwierząt i roślin. Wiedza, umiejętności i kompetencje zawarte w nowym programie kształcenia według nowych zasad KRK określają sylwetkę absolwenta. W opisie efektów kształcenia uwzględniliśmy oczekiwania pracodawców względem absolwentów europejskich uczelni kształcących studentów w zakresie biotechnologii.

Sprawdź program studiów.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 14. Styczeń 2014 - 10:31; osoba wprowadzająca: Elżbieta Moroz Ostatnia zmiana: czwartek, 1. Wrzesień 2022 - 09:58; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega