fbpx Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed (Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego) | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed (Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego)

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed (Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego)

Symbol: 
N000

Dziekan

Prodziekan ds. Umiędzynarodowienia i Rozwoju

Prodziekan ds. Nauki

Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia

Dyrektorzy Instytutów

Zastępcy Dyrektora

Kierownicy Biur

Kierownicy Dziekanatów

Kierownicy Zakładów

Kierownicy Laboratoriów

Kierownicy Pracowni

p.o. Dyrektora

Profesorowie

Profesorowie uczelni

Adiunkci dr. hab.

Adiunkci