Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed (Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego) | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed (Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego)

Symbol: 
M000

Dziekan

Prodziekan ds. Nauki

Prodziekan ds. Rozwoju

Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia

Profesorowie

Adiunkci dr. hab.

Adiunkci

Asystenci

Doktoranci

Pracownicy

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

Pracownicy naukowo-techniczni

Pracownicy techniczni