prof. dr hab. Michał Obuchowski | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

prof. dr hab. Michał Obuchowski

Kontakt

Telefon: +48 58 349 14 84

Kontakt przez sekretariat

E-mail do sekretariatu: biotmed@gumed.edu.pl
Telefon do sekretariatu: +48 58 349 14 45

Aktualnie pełnione funkcje: 

Prodziekan ds. nauki Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed