fbpx Jednostki organizacyjne wydziału w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Jednostki organizacyjne wydziału w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Jednostki organizacyjne wydziału w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Kierownicy Zakładów

p.o. Dyrektora

Profesorowie

Profesorowie uczelni

Adiunkci dr. hab.

Asystenci

Pracownicy

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

Pracownicy techniczni