fbpx Jednostki organizacyjne wydziału w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jednostki organizacyjne wydziału w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jednostki organizacyjne wydziału w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Kierownicy Katedr

Kierownicy Zakładów

Profesorowie

Adiunkci dr. hab.

Adiunkci

Asystenci

Pracownicy

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

Pracownicy techniczni