prof. dr hab. Ewa Łojkowska | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed