Pracownia Biochemii Roślin | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed