Instytut Biotechnologii UG | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Instytut Biotechnologii UG

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed - nowy budynek
ul. Abrahama 58
80-307 Gdańsk
Telefon: +48 58 523 63 60
Fax: +48 58 523 64 26
Symbol: 
M020

Dyrektor Instytutu

Zastępca Dyrektora

Adiunkci dr. hab.

Adiunkci

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

Pracownicy naukowo-techniczni

Pracownicy techniczni