Prodziekan ds. Rozwoju | Struktura organizacyjna | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed