Zakład Diagnostyki Molekularnej | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed