Pracownia Biochemii Białek | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed