Zakład Biologii Komórki | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Zakład Biologii Komórki

Kierownik Zakładu

Profesorowie

Adiunkci dr. hab.

Adiunkci

Asystenci

Pracownicy

Pracownicy inżynieryjno-techniczni