fbpx Zakład Biologii Komórki i Immunologii | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Zakład Biologii Komórki i Immunologii

Zakład Biologii Komórki i Immunologii

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 17 listopada 2021 roku, 9:40

PROFIL

Głównym tematem zainteresowań badawczych zespołu jest biologia komórki nowotworowej. Prowadzone aktualnie prace dotyczą:

 • mechanizmu działania czynnika martwicy nowotworu (tumor necrosis factor, TNF), głównej cytokiny prozapalnej, zdolnej do wywołania śmierci komórkowej szeregu prawidłowych i transformowanych komórek,
 • analizy mechanizmu leżącego u podstaw defektywnej apoptozy obserwowanej w komórkach odmiany linii histiocytarnej U937,
 • znaczenia zewnątrzkomórkowych przemian adenozyny dla progresji nowotworów oraz identyfikacji nowych molekularnych markerów predykcyjnych i prognostycznych w nowotworach ludzkich, w szczególności raku piersi.

W prowadzonych badaniach wykorzystujemy różnorodne techniki badawcze z zakresu biologii komórki, inżynierii genetycznej i diagnostyki molekularnej m. in. hodowlę komórek zwierzęcych w warunkach in vitro, PCR w czasie rzeczywistym, cytometrię przepływową. Zespół uczestniczy również w projektach mających na celu uzyskanie genetycznie modyfikowanych myszy, umożliwiających ocenę znaczenia metabolizmu adenozyny dla funkcjonowania układu sercowo-naczyniowego.

ZESPÓŁ

Zakład Biologii Komórki i Immunologii

Instytut Biotechnologii Medycznej i Onkologii Doświadczalnej GUMed
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
ul. Dębinki 1, 80-211 Gdańsk

Sekretariat:
Agnieszka Romel-Zielke [e-mail] 
Emilia Litmanowicz [e-mail]
​Tel.:+48 58 349 14 38

 

zespół prof. Bigdy

 

 

Kierownik: prof. dr hab. Jacek Bigda [link] 
tel.: + 48 58 349 1434 [e-mail] 

Lista pracowników i doktorantów:

dr hab. Marcin Okrój, prof. GUMed
+48 58 349 1410  [e-mail]
dr hab. Patrycja Koszałka
+48 58 349 1410  [e-mail]
dr Grzegorz Stasiłojć
+48 58 349 1411  [e-mail]

mgr Aleksandra Urban
+48 58 349 1438 [e-mail]

mgr Anna Jurek
mgr Marta Popęda
mgr Justyna Topa
mgr Anna Felberg
mgr Anna Nagel
mgr Paweł Serafin

PROJEKTY NAUKOWO-BADAWCZE

Tytuł projektu Kierownik projektu Źródło finansowania Kwota Realizowany w latach
Rola CD73 (ekto-5'-nukleotydazy) w procesach promocji i progresji raka sutka oraz jego ocena jako celu terapeutycznego Koszałka Patrycja NCN - OPUS 1 286 240 zł 2018-2021
Udział mikrośrodowiska guza w regulacji fenotypu rozsianych komórek nowotworowych raka piersi - badania in vitro, in vivo i na materiale klinicznym Żaczek Anna NCN - Sonata Bis 1 552 000 zł 2017-2021
Charakterystyka funkcjonalna i potencjał terapeutyczny mutacji typu GOF (gain of function) białka C2 układu dopełniacza. Okrój Marcin NCN - HARMONIA 7 1 291 200 zł 2016 -2019
naczenie układu dopełniacza w nowotworzeniu i terapiach nowotworowych. Okrój Marcin NCN - Sonata Bis IV 1 945 000 zł 2015 -2020
Współzależność FGFR2/RSK2 w progresji raka piersi - analizy in vitro, w modelu mysim oraz materiale klinicznym Czaplińska Dominika NCN - Preludium 8 150 000 zł 2015 - 2018
Amplifikacja genu i pozajądrowa forma receptora estrogenowego w raku piersi – znaczenie kliniczne i biologiczne Markiewicz Aleksandra MNiSW - IUVENTUS PLUS 280 423 zł 2015 - 2018
Analiza markerów związanych z inwazją i przerzutowaniem u chorych na raka piersi Markiewicz Aleksandra NCN - ETIUDA 77 192 zł 2013-2014
Porównanie profili ekspresji markerów związanych z fenotypem macierzystym i mezenchymalnym komórek w guzach pierwotnych i przerzutach do węzłów chłonnych u chorych na raka piersi Żaczek Anna MNiSW - IUVENTUS PLUS 286 000 zł 2012-2013
Analiza wybranych czynników molekularnych związanych z inwazją i przerzutowaniem u chorych na raka piersi Żaczek Anna NCBiR - LIDER 855 960 zł 2010-2013
Wpływ metabolizmu adenozyny na wzrost i rozwój czerniaka na modelu myszy z knock-outem ekto-5’-nukleotydazy (CD73) Koszałka Patrycja MNiSW - własny 324 850 zł 2010-2013
Analiza oddziaływania na wybrane etapy reakcji immunologicznej modelowych komórek U937 oraz U937v umierających na drodze różnych mechanizmów śmierci Bigda Jacek MNiSW - własny 183 220 zł 2010-2012
Znaczenie kliniczne badań genomicznych i proteomicznych w raku trzonu macicy - implikacje diagnostyczne, prognostyczne i predykcyjne Supernat Anna FNP - POMOST (Wsparcie dla kobiet w ciąży) 2 350 zł

2011

Fenotyp macierzysty i mezenchymalny komórek a zdolność tworzenia przerzutów u chorych na raka piersi Żaczek Anna MNiSW - IUVENTUS PLUS  100 000 zł 2010-2011
Badanie zaburzeń topoizomerazy IIα (amplifikacji i nadekspresji) u chorych na raka piersi w odniesieniu do leczenia antracyklinami Żaczek Anna MNiSW - własny 198 200 zł 2007-2010
Analiza mechanizmu wydzielania TNF pod wpływem interleukiny-1 i cykloheksymidu Bigda Jacek KBN - własny 319 900 zł 2002-2006
Mechanizm synergistycznego przeciwnowotworowego działania czynnika martwicy nowotworu (TNF) i inhibitora angiogenezy TNP-470 Bigda Jacek
Okrój Marcin
KBN - promotorski 49 400 zł 2001-2004

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko doktoranta w projekcie NCN OPUS pt. „ Idea uniwersalnego przeciwciała rozpoznającego komórki nowotworowe oporne na immunoterapeutyki pierwszego rzutu” kierownik projektu dr hab. Marcin Okrój, prof. GUMed

PUBLIKACJE

            2021

 1. Urban AleksandraKowalska DariaStasiłojć GrzegorzKuźniewska AlicjaSkrobińska Anna, Arjona Emilia, Alonso Eugenia C,, Fenollosa Segarra Maria A., Jongerius Itse, Spaapen Robbert, Satchell Simon, Thiel Marcel, Ołdziej Stanisław, de Córdoba Santago R., Okrój Marcin. Gain-of-Function Mutations R249C and S250C in Complement C2 Protein Increase C3 Deposition in the Presence of C-Reactive Protein. Frontiers in Immunology 2021, 12:724361. (doi: 10.3389/fimmu.2021.724361)

 2. Wiśniewski Karol, Popęda Marta, Tomasik Bartłomiej, Bieńkowski Michał, Bobeff Ernest J., Stefańczyk Ludomir, Tybor Krzysztof, Hupało Marlena, Jaskólski Dariusz. The Role of Urine F2-isoprostane Concentration in Delayed Cerebral Ischemia after Aneurysmal Subarachnoid Haemorrhage - A Poor Prognostic Factor. Diagnostics 2021, 11(1): 5 (doi: 10.3390/diagnostics11010005)
   
 3. Woziwodzka Anna, Krychowiak-Maśnicka Marta, Gołuński Grzegorz, Felberg Anna, Borowik Agnieszka, Wyrzykowski Dariusz, Piosik Jacek. Modulatory Effects of Caffeine and Pentoxifylline on Aromatic Antibiotics: A Role for Hetero-Complex Formation. Molecules 2021, 26: 3628 (doi: 10.3390/molecules26123628)

  2020
   
 4. Bulakowska Anita, Slawinski Jaroslaw, Siedlecka-Kroplewska Kamila, Stasiłojć Grzegorz, Serocki Marcin, Heldt Mateusz. Novel N-(aryl/heteroaryl)-2-chlorobenzenesulfonamide derivatives: Synthesis and anticancer activity evaluation. Bioorganic Chemistry  2020, 104: 104309 (doi: 10.1016/j.bioorg.2020.104309)
   
 5. Bartoszek Krzysztof, Guidotti Emanuele, Iacus Stefano Maria, Okrój Marcin. Are official confirmed cases and fatalities counts good enough to study the COVID-19 pandemic dynamics? A critical assessment through the case of Italy. Nonlinear Dynamics 2020, 101(3): 1951-1979 (doi: 10.1007/s11071-020-05761-w
   
 6. Felberg Anna, Taszner Michal,  Urban Aleksandra,  Majeranowski Alan,  Jaskula Kinga,  Jurkiewicz Aleksandra,  Stasiłojć Grzegorz,  Blom Anna M.,  Zaucha Jan M.,  Okrój Marcin. Monitoring of the Complement System Status in Patients With B-Cell Malignancies Treated With Rituximab. Frontiers in Immunology  2020, 11: 584509 (doi: 10.3389/fimmu.2020.584509)
   
 7. Urban Aleksandra, Volokhina Elena, Felberg Anna, Stasiłojć Grzegorz, Blom Anna M., Jongerius Ilse, van den Heuvel Lambertus, Thiel Marcel, Ołdziej Stanisław, Arjona Emilia, Rodriguez de Córdoba Santiago, Okrój Marcin. Gain-of-function mutation in complement C2 protein identified in patient with Ahus. Journal of Allergy and Clinical Immunology 2020, (w druku)  (doi: 10.1016/j.jaci.2020.02.014)
   
 8. Stasilojć Grzegorz, Felberg Anna, Urban Aleksandra, Kowalska Daria, Ma Shuo, Blom Anna M., Lundin Jeanette, Osterborg Anders, Okrój Marcin. Calcein release assay as a method for monitoring serum complement activity during monoclonal antibody therapy in patients with B-cell malignancies. Journal of Immunological Methods 2020, 476: UNSP 112675 (doi: 10.1016/j.jim.2019.112675)
  2019
   
 9. Corvillo Fernando, Okrój Marcin, Nozal Pilar, Melgosa Marta, Sánchez-Corral Pilar, López-Trascasa Margarita . Nephritic Factors: An Overview of Classification, Diagnostic Tools and Clinical Associations. Frontiers in Immunology 2019, 10: 886 (doi: 10.3389/fimmu.2019.00886)
   
 10. Stasiłojć Grzegorz, Nagel Anna, Koszałka Patrycja, Bigda Jacek. Defective apoptosis of U937 cells induced by benzyl isothiocyanate (BITC). Acta Biochimica Polonica 2019, 66(4): 401-407 (doi: 10.18388/abp.2019_2769)
 11. Felberg Anna, Urban Aleksandra, Borowska Anna, Stasilojć Grzegorz, Taszner Michal, Hellmann Andrzej, Blom,Anna Maria, Okrój Marcin. Mutations resulting in the formation of hyperactive complement convertases support cytocidal effect of anti-CD20 immunotherapeutics. Cancer Immunology Immunotherapy 2019, 68 (4): 587-598 (doi: 10.1007/s00262-019-02304-0)

 12. Kutryb-Zajac Barbara, Mierzejewska Paulina, Sucajtys-Szulc Elzbieta, Bulinska Alicja, Zabielska Magdalena A., Jablonska Patrycja, Serocki Marcin, Koszalka Patrycja, Milczarek Ryszard, Jasztal Agnieszka, Bartoszewski Rafal, Chlopicki Stefan, Slominska Ewa M., Smolenski Ryszard T Inhibition of LPS-stimulated ecto-adenosine deaminase attenuates endothelial cell activation. Journal of Molecular and Cellular Cardiology 2019, 128: 62-76 (doi: 10.1016/j.yjmcc.2019.01.004)

 13. Nagel Anna, Szade Jolanta, Iliszko Mariola, Elzanowska Julia, Welnicka-Jaskiewicz Marzena, Skokowski Jarosław, Stasiłojć Grzegorz, Bigda Jacek, Sądej Rafał, Żaczek Anna, Markiewicz AleksandraClinical and Biological Significance of ESR1 Gene Alteration and Estrogen Receptors Isoforms Expression in Breast Cancer Patients. International Journal of Molecular Sciences 2019, 20(8): 1881 (doi: 10.3390/ijms20081881)

 14. Mierzejewska Paulina, Zabielska Magdalena A., Kutryb-Zajac Barbara, Tomczyk Marta, Koszałka Patrycja, Smolenski Ryszard T., Slominska Ewa M. . Impaired l-arginine metabolism marks endothelial dysfunction in CD73-deficient mice. Molecular and Cellular Biochemistry 2019, 458(1-2): 133-142 (doi: 10.1007/s11010-019-03537-4)

 15. Kraaij Tineke, Nilsson Sara C., van Kooten Cees, Okrój Marcin, Blom Anna M., Teng, Y. K. Onno. Measuring plasma C4D to monitor immune complexes in lupus nephritis. Lupus Science and Medicine 20196(1); UNSP e000326 (doi: 10.1136/lupus-2019-000326)

 16. Okrój Marcin, Potempa Jan. Complement Activation as a Helping Hand for Inflammophilic Pathogens and CancerFrontiers in Immunology  2019, 9: 3125  (doi: 10.3389/fimmu.2018.03125)

 17. Omari Aleksandra, Nastały Paulina, Stoupiec Sara, Bałabas Aneta, Dąbrowska Michalina, Bielińska Beata, Huss Sebastian, Pantel Klaus, Semjonow Axel, Eltze Elke, Brandt Burkhard, Bednarz-Knoll Natalia. Somatic aberrations of BRCA1 gene are associated with ALDH1, EGFR, and tumor progression in prostate cancer. International Journal of Cancer 2019,144(3): 607-614 (doi: 10.1002/ijc.31905)

 18. Nastały Paulina, Filipska Martyna, Morrissey Colm, Eltze Elke, Semjonow Axel, Brandt Burkhard, Pantel Klaus, Bednarz-Knoll Natalia. ALDH1-positive intratumoral stromal cells indicate differentiated epithelial-like phenotype and good prognosis in prostate cancer. Translational Research 2019, 203: 49-56 (doi: 10.1016/j.trsl.2018.08.007)


  2018

 19. Stasiłojć Grzegorz, Nagel Anna, Koszałka Patrycja, Bigda Jacek. Defective apoptosis of U937 cells induced by benzyl isothiocyanate (BITC). Acta Biochimica Polonica 2019, 66(4): 401-407 (doi: 10.18388/abp.2019_2769)

 20. Markiewicz Aleksandra, Nagel Anna, Szade Jolanta, Majewska Hanna, Skokowski Jaroslaw, Seroczynska Barbara, Stokowy Tomasz, Welnicka-Jaskiewicz Marzena, Żaczek, Anna J. Aggressive Phenotype of Cells Disseminated via Hematogenous and Lymphatic Route in Breast Cancer Patients. Translational Oncology2018, 11(3): 722-731 (doi: 10.1016/j.tranon.2018.03.006)

 21. Ajona Daniel, Okrój Marcin, Pajares Maria J., Agorreta Jackeline, Lozano María D., Zulueta Javier J., Verri Carla, Roz Luca, Sozzi Gabriella, Pastorino Ugo, Massion Pierre P., Montuenga Luis M., Blom Anna M., Pio Ruben . Complement C4d-specific antibodies for the diagnosis of lung cancer. Oncotarget 2018, 9: 6346-6355 (doi: 10.18632/oncotarget.23690)

 22. Kutryb-Zajac Barbara, Koszałka Patrycja, Mierzejewska Paulina, Bulinska Alicja, Zabielska Magdalena A., Brodzik Karolina, Skrzypkowska Aleksandra, Żelazek Łukasz, Pelikant-Malecka Iwona, Słominska Ewa M., Smoleński Ryszard T. Adenosine deaminase inhibition suppresses progression of 4T1 murine breast cancer by adenosine receptor‐dependent mechanisms. Journal of Cellular and Molecular Medicine 2018, 22(12): 5939-5954 (doi: 10.1111/jcmm.13864)

 23. Michels Marloes A. H. M., van de Kar Nicole C. A. J., Okrój Marcin, Blom Anna M., van Kraaij Sanne A. W., Volokhina Elena B., van den Heuvel Lambertus P. W. J.. Overactivity of Alternative Pathway Convertases in Patients With Complement-Mediated Renal Diseases. Frontiers in Immunology 2018, 9: 612 (doi: 10.3389/fimmu.2018.00612)

 24. Mouliere Florent, Chandrananda Dineika, Piskorz Anna M., Moore Elizabeth K., Morris James, Ahlborn Lise Barlebo, Mair Richard, Goranova Teodora, Marass Francesco, Heider Katrin, Wan Jonathan C. M., Supernat Anna, Hudecova Irena, Gounaris Ioannis, Ros Susana, Jimenez-Linan Mercedes, Garcia-Corbacho Javier, Patel Keval, Ostrup Olga, Murphy Suzanne, Eldridge Matthew D., Gale Davina, Stewart Grant D., Burge Johanna, Cooper Wendy N., van der Heijden Michiel S., Massie Charles E., Watts, Colin, Corrie Pippa, Pacey Simon, Brindle Kevin M., Baird Richard D., Mau-Sorensen Morten, Parkinson Christine A., Smith Christopher G., Brenton James D., Rosenfeld Nitzan. Enhanced detection of circulating tumor DNA by fragment size analysis. Science Translational Medicine 2018, 10(466): eaat4921 (doi: 10.1126/scitranslmed.aat4921)

 25. Shen Rui, Liu Peipei, Zhang Yiqiu, Yu Zhao, Chen Xuyue, Zhou Lu, Nie Baoqing, Żaczek Anna J., Chen Jian, Liu Jian. Sensitive detection of single-cell secreted H2O2 by integrating a microfluidic droplet sensor and Au nanoclusters. Analytical Chemistry 2018, 90(7): 4478-4484 (doi: 10.1021/acs.analchem.7b04798)

 26. Siedlecka-Kroplewska Kamila, Wrońska Agata, Stasiłojć Grzegorz, Kmieć Zbigniew. The designer drug 3-fluoromethcathinone induces oxidative stress and activates autophagy in HT22 neuronal cells. Neurotoxicity Research  2018, 34(3): 388-400 (DOI: 10.1007/s12640-018-9898-y)

 27. Supernat Anna, Vidarsson Oskar Valdimar, Steen Vidar M, Stokowy Tomasz. Comparison of three variant callers for human whole genome sequencing. Scientific Reports 2018, 8: 17851 (DOI: 10.1038/s41598-018-36177-7)

 28. Stasiłojć Grzegorz, Felberg Anna, Okrój Marcin. Parameters critical for the effector mechanism of anti‐CD20 antibodies revisited. British Journal of Haematology 2018, 180(6): 777-779 (doi: 10.1111/bjh.15130)

 29. Filipska Martyna, Skrzypski Marcin, Czetyrbok Katarzyna, Stokowy Tomasz, Stasiłojć Grzegorz, Supernat Anna, Jassem Jacek, Żaczek, Anna J., Bigda Jacek. MiR-192 and miR-662 enhance chemoresistance and invasiveness of squamous cell lung carcinoma. Lung Cancer 2018, 118: 111-118 (doi: 10.1016/j.lungcan.2018.02.002)

 30. Czaplińska Dominika, Górska Monika, Mieczkowski Kamil, Peszynska-Sularz Grazyna, Żaczek Anna J.,Romańska Hanna M., Sądej Rafał. RSK1 promotes murine breast cancer growth and metastasis. Folia Histochemica et Cytobiologica 2018, 56(1): 11-20 (doi: 10.5603/FHC.a2018.0001)

 31. van den Heuvel Lambertus, Riesbeck Kristian, El Tahir Omaima, Gracchi Valentina,Kremlitzka Mariann , Morré Servaas A., van Furth A. Marceline, Singh Birendra, Okrój Marcin, van de Kar Nicole, Blom Anna M., Volokhina Elena. Genetic predisposition to infection in a case of atypical hemolytic uremic syndrome. Journal of Human Genetics 2018, 63: 93-96 (doi: 10.1038/s10038-017-0356-0)


  2017

 32. Markiewicz Aleksandra, Żaczek Anna J. The Landscape of Circulating Tumor Cell Research in the Context of Epithelial-Mesenchymal Transition. Pathobiology 2017, 84(5): 264-283 (doi: 10.1159/000477812)

 33. Żołnowska Beata, Sławinski Jarosław, Pogorzelska Aneta, Szafrański Krzysztof, Kawiak Anna, Stasiłojć Grzegorz, Belka Mariusz, Zielińska, Joanna, Bączek Tomasz. Synthesis, QSAR studies, and metabolic stability of novel 2-alkylthio-4-chloro-N-(5-oxo-4,5-dihydro-1,2,4-triazin-3-yl)benzenesulfonamide derivatives as potential anticancer and apoptosis-inducing agents. Chemical Biology & Drug Design 2017, 90(3): 380-396 (doi: 10.1111/cbdd.12955)

 34. Strzelecka Paulina,  Czaplińska Dominika, Sądej Rafał, Wardowska Anna, Pikula Michal, Lesner Adam. Simplified, serine- rich theta- defensin analogues as antitumour peptides. Chemical Biology & Drug Design 2017, 90(1): 52-63 (doi: 10.1111/cbdd.12927)

 35. Martin Myriam, Smoląg Karolina I., Björk Albin, Gullstrand Birgitta, Okrój Marcin, Leffler Jonatan, Jönsen Andreas, Bengtsson Anders A., Blom Anna M. Plasma C4d as marker for lupus nephritis in systemic lupus erythematosus. Arthritis Research & Therapy 2017, 19: 266 (doi: 10.1186/s13075-017-1470-2)

 36. Turczyk Łukasz, Kitowska Kamila, Mieszkowska Magdalena, Mieczkowski Kamil, Czaplinska Domonika, Piasecka Dominika, Kordek Radzisław, Składanowski Andrzej C., Potemski Piotr, Romańska Hanna M., Sądej Rafał. FGFR2-Driven Signaling Counteracts Tamoxifen Effect on ERα-Positive Breast Cancer Cells. Neoplasia 2017, 19: 791–804 (doi: 10.1016/j.neo.2017.07.006)

 37. Grudowska Alicja, Czaplińska Dominika, Polom Wojciech, Matuszewski Marcin, Sądej Rafał, Składanowski Andrzej C. Tetraspanin CD151 mediates communication between PC3 prostate cancer cells and osteoblasts. Acta Biochimica Polonica 2017, 64(1): 135-141 (doi: 10.18388/abp.2016_1356)


  2016

 38. Łuczak Agata, Supernat Anna, Łapińska-Szumczyk Sykwia, Jachimowicz Daniel, Majewska Hanna, Gulczyński Jacek , Żaczek Anna. HOTAIR in relation to epithelial-mesenchymal transition and cancer stem cells in molecular subtypes of endometrial cancer. International Journal of Biological Markers 2016, 31(3): e245-e251 (doi: 10.5301/jbm.5000187)

 39. Struglics Andre, Okrój Marcin, Sward Per, Frobell Richard, Saxne Tore, Lohmander  L. Stefan, Blom Anna M. The complement system is activated in synovial fluid from subjects with knee injury and from patients with osteoarthritis.  Arthritis Research and Therapy 2016, 18:223 (DOI: 10.1186/s13075-016-1123-x)

 40. Englund E, Bartoschek M, Reitsma B, Jacobsson L, Escudero-Esparza A, Orimo, A, Leandersson K, Hagerling C, Aspberg, A, Storm P, Okroj M, Mulder, H,  Jirstrom K, Pretras, K, Blom AM. Cartilage oligomeric matrix protein contributes to the development and metastasis of breast cancer. Oncogene2016, 35(43):  5585-5596  (doi: 10.1038/onc.2016.98

 41. Okroj Marcin, Johansson Martin, Saxne Tore, Blom Anna M., Hesselstrand Roger. Analysis of complement biomarkers in systemic sclerosis indicates a distinct pattern in scleroderma renal crisis. Arthritis Research and Therapy 2016, 18: 267 (doi: 10.1186/s13075-016-1168-x)

 42. Żołnowska Beata, Sławiński Jarosław, Pogorzelska Aneta, Szafrański Krzysztof, Kawiak Anna, Stasiłojć Grzegorz,  Belka Mariusz, Ulenberg Szymon, Bączek Tomasz, Chojnacki Jarosław. Novel 5-Substituted 2-(Aylmethylthio)-4-chloro- N-(5-aryl-1,2,4-triazin-3-yl)benzenesulfonamides: Synthesis, Molecular Structure, Anticancer Activity, Apoptosis-Inducing Activity and Metabolic Stability. Molecules 2016, 21(6): 808 (doi: 10.3390/molecules21060808)

 43. Blom Anna M., Corvillo Fernand, Magda Michal, Stasiłojć Grzegorz, Nozal  Pilar, Angel Perez-Valdivia Miguel, Cabello-Chaves  Virginia, Rodriguez de Cordoba  Santiago, Lopez-Trascasa Margarita, Okrój Marcin. Testing the activity of complement convertases in serum/plasma for diagnosis of C4NeF-mediated C3 glomerulonephritis. Journal of Clinical Immunology 2016, 36: 517-527 (doi: 10.1007/s10875-016-0290-5).

 44. Czapiewski Piotr, Bobowicz Maciej, Peksa Rafal, Skrzypski Marcin, Gorczynski Adam, Szczepanska-Michalska Kamila-Korwat Aleksandra, Jankowski Michal, Zegarski Wojciech, Szulgo-Paczkowska Anna, Polec TomaszPiatek MichalSkokowski JaroslawHaybaeck, Johannes, Żaczek Anna, Biernat Wojciech. Kreatin 7 expression in lymph node metastases but not in the primary tumor correlates with distant metastases and poor prognosis in colon carcinoma. Polish Journal of Pathology  2016, 67: 228-234 (doi: 10.5114/PJP.2016.63774

 45. Łapińska-Szumczyk Sylwia, Supernat Anna, Żaczek Anna, Majewska Hanna, Gulczyński Jacek, Sawicki Sambor, Biernat Wojciech, Wydra Dariusz. Endometrial cancer in patients after previous neoplasmatic disease – clinical and molecular aspects. Ginekologia Polska 2016, 87(2): 88-93 (doi: 10.17772/gp/60559)

 46. Piasecka Dominika, KitowskaKamila, Czaplinska Dominika, Mieczkowski Kamil, Mieszkowska Magdalena, Turczyk Łukasz, Składanowski Andzej C., Żaczek Anna J., Biernat Wojciech, Kordek Radzisław, Romanska Hanna M., Sądej Rafał.. Fibroblast growth factor signalling induces loss of progesterone receptor in breast cancer cells. Oncotarget 2016, (doi: 10.18632/oncotarget.13322)

 47. Czaplińska Dominika, Mieczkowski Kamil, Supernat Anna,  Skladanowski Andrzej C., Kordek Radzislaw, Biernat Wojciech, Żaczek Anna J., Romanska Hanna M., Sądej Rafał.. Interactions between FGFR2 and RSK2—implications for breast cancer prognosis, Tumor Biology 2016, (doi: 10.1007/s13277-016-5266-9).

 48. Stasiłojć Grzegorz,  Osterborg Anders,  Blom  Anna M,  Okrój  Marcin.  New perspectives on complement mediated immunotherapy. Cancer treatment reviews 2016, 45: 68-75 (doi: 10.1016/j.ctrv.2016.02.009)

 49. Koszałka PatrycjaGołuńska Monika, Urban Aleksandra,  Stasiłojć Grzegorz,  Stanisławowski Marcin, Majewski MarceliSkładanowski Andrzej CBigda Jacek.Specific activation of A(3), A(2A) and A(1) adenosine receptors in CD73-knockout mice affects B16F10 melanoma growth, neovascularization, angiogenesis and macrophage infiltration. Plos One 2016, 11(3): e0151420 (doi: 10.1371/journal.pone.0151420)


  ... - 2015

 50. Bednarz-Knoll Natalia, Nastały Paulina, Żaczek Anna, Stoupiec Małgorzata, Riethdorf Sabine, Wikman Harriet, Müller Volkmar, Skokowski Jarosław, Szade Jolanta, Sejda Aleksandra, Wełnicka-Jaśkiewicz Marzena, Pantel Klaus. Stromal expression of ALDH1 in human breast carcinomas indicates reduced tumor progression. Oncotarget 2015, 100(2): 408-417 (doi: 10.1094/PDIS-04-15-0439-RE).

 51. Czapiewski Piotr, Wełnicka-Jaśkiewicz Marzena, Seroczyńska Barbara, Skokowski Jarosław, Sejda Aleksandra, Szade Jolanta, Wiewiora Claudia, Biernat Wojciech, Żaczek Anna. CD99 correlates with low cyclin D1, high topoisomerase 2α status and triple negative molecular phenotype but is prognostically irrelevant in breast carcinoma. Polish Journal of Pathology 2015, 66(3): 269-275 (doi: 10.5114/pjp.2015.54961).

 52. Englund Emelie, Reitsma Bart, King Ben C., Escudero-Esparza Astrid, Owen Sioned, Orimo Akira, Okrój Marcin, Anagnostaki Lola, Jiang Wen G., Jirström Karin, Blom Anna M. The human complement inhibitor Sushi Domain-Containing Protein 4 (SUSD4) expression in tumor cells and infiltrating T cells is associated with better prognosis of breast cancer patients. BMC Cancer 2015, 15: art. no: 737 (1-13) (doi: 10.1186/s12885-015-1734-7).

 53. Koszałka Patrycja, Gołuńska Monika, Stanisławowski Marcin, Urban Aleksandra, Stasiłojć Grzegorz, Majewski Marceli, Wierzbicki Piotr, Składanowski Andrzej C., Bigda Jacek. CD73 on B16F10 melanoma cells in CD73-deficient mice promotes tumor growth, angiogenesis, neovascularization, macrophage infiltration and metastasis. International Journal of Biochemistry & Cell Biology 2015, 69: 1-10 (doi: 10.1016/j.biocel.2015.10.003).

 54. Miękus Natalia, Olędzka Ilona, Plenis Alina, Woźniak Zofia, Lewczuk Anna, Koszałka Patrycja, Seroczyńska Barbara, Bączek Tomasz. Gel electrophoretic separation of proteins from cultured neuroendocrine tumor cell lines. Molecular Medicine Reports 2015, 11(2): 1407-1415 (doi: 10.3892/mmr.2014.2864).

 55. Czaplińska Dominika, Turczyk Łukasz, Grudowska Alicja, Mieszkowska Magdalena, Lipińska Andrea D., Składanowski Andrzej C., Żaczek Anna J., Romańska Hanna M., Sądej Rafał. Phosphorylation of RSK2 at Tyr529 by FGFR2-p38 enhances human mammary epithelial cells migration. Biochimica et Biophysica Acta-Molecular Cell Research 2014, 1843(11): 2461-2470 (doi: 10.1016/j.bbamcr.2014.06.022).

 56. Koszałka Patrycja, Pryszlak Anna, Gołuńska Monika, Kolasa Justyna, Stasiłojć Grzegorz, Składanowski Andrzej C., Bigda Jacek J. Inhibition of CD73 stimulates the migration and invasion of B16F10 melanoma cells in vitro, but results in impaired angiogenesis and reduced melanoma growth in vivo. Oncology Reports 2014, 31(2): 819-827 (doi: 10.3892/or.2013.2883).

 57. Łapińska-Szumczyk Sylwia, Supernat Anna, Żaczek Anna J., Majewska Hanna, Gulczyński Jacek, Sawicki Sambor, Biernat Wojciech, Wydra Dariusz. Rak błony śluzowej trzonu macicy u młodych kobiet – aspekty kliniczne i molekularne [Endometrial cancer in young women - clinical and molecular aspects]. Ginekologia Polska 2014, 85(9): 754-759.

 58. Łapińska-Szumczyk Sylwia, Supernat Anna, Majewska Hanna, Gulczyński Jacek, Łuczak Agata, Biernat Wojciech, Wydra Dariusz, Żaczek Anna J. HER2-positive endometrial cancer subtype carries poor prognosis. CTS-Clinical and Translational Science 2014, 7(6): 482-488 (doi: 10.1111/cts.12207).

 59. Markiewicz Aleksandra, Wełnicka-Jaśkiewicz Marzena, Seroczyńska Barbara, Skokowski Jarosław, Majewska Hanna, Szade Jolanta, Żaczek Anna J. Epithelial-mesenchymal transition markers in lymph node metastases and primary breast tumors - Relation to dissemination and proliferation. American Journal of Translational Research 2014, 6(60: 793-808 (pdf).

 60. Markiewicz Aleksandra, Książkiewicz Magdalena, Wełnicka-Jaśkiewicz Marzena, Seroczyńska Barbara, Skokowski Jarosław, Szade Jolanta, Żaczek Anna J. Mesenchymal phenotype of CTC-enriched blood fraction and lymph node metastasis formation potential. PLoS ONE 2014, 9(4): art. no e93901 (1-11) (doi: 10.1371/journal.pone.0093901).
 61. Senkus Elżbieta, Szade Jolanta, Pieczyńska Beata, Żaczek Anna, Świerblewski Maciej, Biernat Wojciech, Jassem Jacek. Are bilateral breast cancers and breast cancers coexisting with ovarian cancer different from solitary tumors? A pair-matched immunohistochemical analysis aimed at intrinsic tumor phenotype. Pathology International 2014, 64(10): 508-517 (doi: 10.1111/pin.12202).

 62. Senkus Elżbieta, Szade Jolanta, Pieczyńska Beata, Żaczek Anna, Pikiel Joanna, Sosińska-Mielcarek Katarzyna, Karpińska Agnieszka, Jassem Jacek. Are synchronous and metachronous bilateral breast cancers different? An immunohistochemical analysis aimed at intrinsic tumor phenotype. International Journal of Clinical and Experimental Pathology 2014, 7(1): 353-363 (link).

 63. Supernat Anna, Łapińska-Szumczyk Sylwia, Majewska Hanna, Gulczyński Jacek, Biernat Wojciech, Wydra Dariusz, Żaczek Anna J. A multimarker qPCR platform for the characterisation of endometrial cancer. Oncology Reports 2014, 31(2): 1003-1013 (doi: 10.3892/or.2013.2924).

 64. Supernat Anna, Łapińska-Szumczyk Sylwia, Majewska Hanna, Gulczyński Jacek, Biernat Wojciech, Wydra Dariusz, Żaczek Anna J. Tumor Heterogeneity at Protein Level as an Independent Prognostic Factor in Endometrial Cancer. Translational Oncology 2014, 7(5): 613-619 (doi: 10.1016/j.tranon.2014.06.001).

 65. Bigda Jacek, Koszałka Patrycja. Waclaw Szybalski's contribution to immunotherapy: HGPRT mutation & HAT selection as first steps to gene therapy and hybrid techniques in mammalian cells. Gene 2013, 525(2): 158-161.

 66. Markiewicz Aleksandra, Książkiewicz Magdalena, Seroczyńska Barbara, Skokowski Jarosław, Szade Jolanta, Wełnicka-Jaśkiewicz Marzena, Żaczek Anna J. Heterogeneity of mesenchymal markers expression-molecular profiles of cancer cells disseminated by lymphatic and hematogenous routes in breast cancer. Cancers 2013, 5(4): 1485-1503.

 67. Markiewicz Aleksandra, Wełnicka-Jaśkiewicz Marzena, Skokowski Jarosław, Jaśkiewicz Janusz, Szade Jolanta, Jassem Jacek, Żaczek Anna J. Prognostic Significance of ESR1 Amplification and ESR1 PvuII, CYP2C19*2, UGT2B15*2 Polymorphisms in Breast Cancer Patients. PLoS ONE 2013, 8(8): art. no: e72219 (1-10).

 68. Plenis Alina, Miękus Natalia, Olędzka Ilona, Bączek Tomasz, Lewczuk Anna, Woźniak Zofia, Koszałka Patrycja, Seroczyńska Barbara, Skokowski Jarosław. Chemometric Evaluation of Urinary Steroid Hormone Levels as Potential Biomarkers of Neuroendocrine Tumors. Molecules 2013, 18(10): 12857-12876.

 69. Senkus Elżbieta, Szade Jolanta, Pieczyńska Beata, Żaczek Anna, Brożek Izabela, Radecka Barbara, Kowalczyk Anna, Wełnicka-Jaśkiewicz Marzena, Jassem Jacek. Are bilateral breast cancers different from breast cancers coexisting with ovarian cancer? An immunohistochemical analysis aimed at intrinsic tumor phenotype. Breast 2013, 22(4): 425-430.

 70. Stasiłojć Grzegorz, Pinto Sandra, Wyszkowska Roksana, Wejda Magda, Słomińska Ewa M., Filipska Martyna, Koszałka Patrycja, Świerczyński Julian, O'Connor Jose Enrique, Bigda Jacek. U937 variant cells as a model of apoptosis without cell disintegration. Cellular & Molecular Biology Letters 2013, 18(2): 249-262.

 71. Supernat Anna, Łapińska-Szumczyk Sylwia, Majewska Hanna, Gulczyński Jacek, Biernat Wojciech, Wydra Dariusz, Żaczek Anna J. Epithelial-mesenchymal Transition and Cancer Stem Cells in Endometrial Cancer. Anticancer Research 2013, 33(12): 5461-5469.

 72. Kawiak Anna, Zawacka-Pankau Joanna, Wasilewska Aleksandra, Stasiłojć Grzegorz, Bigda Jacek, Łojkowska Ewa. Induction of apoptosis in HL-60 cells through the ROS-mediated mitochondrial pathway by ramentaceone from Drosera aliciae. Journal of Natural Products 2012, 75(1): 9-14.

 73. Koszałka Patrycja. Genetycznie zmodyfikowane zwierzęta a problemy światowej gospodarki - rozwiązanie czy dodatkowy problem? [Genetically modified animals and the problems of the world economy - a solution or another problem?] Transfer Wiedzy - Science Business Review 2012, 5: 41-46.

 74. Książkiewicz Magdalena, Markiewicz Aleksandra, Żaczek Anna J. Epithelial-mesenchymal transition: A hallmark in metastasis formation linking circulating tumor cells and cancer stem cells. Pathobiology 2012, 79(4): 195-208.

 75. Markiewicz Aleksandra, Ahrends Tomasz, Wełnicka-Jaśkiewicz Marzena, Seroczyńska Barbara, Skokowski Jarosław, Jaśkiewicz Janusz, Szade Jolanta, Biernat Wojciech, Żaczek Anna. Expression of epithelial to mesenchymal transition-related markers in lymph node metastases as a surrogate for primary tumor metastatic potential in breast cancer. Journal of Translational Medicine 2012, 10: art. no 226 (1-12).

 76. Supernat A., Łapińska-Szumczyk S., Sawicki S., Wydra D., Biernat W., Żaczek A. Deregulation of RAD21 and RUNX1 expression in endometrial cancer. Oncology Letters 2012, 4(4): 727-732.

 77. Supernat Anna, Markiewicz Aleksandra, Wełnicka-Jaśkiewicz Marzena, Seroczyńska Barbara, Skokowski Jarowsław, Sejda Aleksandra, Szade Jolanta, Czapiewski Piotr, Biernat Wojciech, Żaczek Anna. CD73 Expression as a Potential Marker of Good Prognosis in Breast Carcinoma. Applied Immunohistochemistry & Molecular Morphology 2012, 20(2): 103-107.

 78. Żaczek A.J., Markiewicz A., Seroczyńska B., Skokowski J., Szade J., Jaśkiewicz J., Pieńkowski T. Olszewski W.P., Rhone P., Wełnicka-Jaśkiewicz M., Jassem J. Prognostic significance of TOP2A gene dosage in HER2-negative breast cancer. Oncologist 2012, 17(10): 1246-1255.

 79. Żaczek Anna, Markiewicz Aleksandra, Supernat Anna, Bednarz-Knoll Natalia, Brandt Burkhardt, Seroczyńska Barbara, Skokowski Jarosław, Szade Jolanta, Czapiewski Piotr, Biernat Wojciech, Wełnicka-Jaśkiewicz Marzena, Jassem Jacek. Prognostic Value of TOP2A Gene Amplification and Chromosome 17 Polysomy in Early Breast Cancer. Pathology & Oncology Research 2012, 18(4): 885-894.

 80. Koszałka Patrycja, Kamysz Elżbieta, Wejda Magdalena, Kamysz Wojciech, Bigda Jacek. Antitumor activity of antimicrobial peptides against U937 histiocytic cell line. Acta Biochimica Polonica 2011, 58(1): 111-117.

 81. Koszałka Patrycja. Modyfikacja genetyczna zwierząt - wybór czy konieczność? Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski 2011, 2: 24-29.

 82. Gac Małgorzata, Bigda Jacek, Vahlenkamp Thomas W. Increased mitochondrial superoxide dismutase expression and lowered production of reactive oxygen species during rotavirus infection. Virology 2010, 404(2): 293-303.

 83. Supernat Anna, Wełnicka-Jaśkiewicz Marzena, Żaczek Anna. Farmakogenetyka w hormonoterapii raka piersi [Pharmacogenetics in breast cancer hormone therapy]. Współczesna Onkologia-Contemporary Oncology 2010, 14(4): 242-247.

 84. Żaczek Anna, Markiewicz Aleksandra, Jaśkiewicz Janusz, Pieńkowski Tadeusz, Rhone Piotr, Jassem Jacek, Wełnicka-Jaśkiewicz Marzena. Clinical evaluation of developed PCR-based method with hydrolysis probes for TOP2A copy number evaluation in breast cancer samples. Clinical Biochemistry 2010, 43(10-11): 891-898.

PATENTY / ZGŁOSZENIA PATENTOWE

 1. Sposób testowania leków blokujących wydzielanie czynnika martwicy nowotworu. Patent (UP RP) nr 194394 przyznany 2006-12-21 (zgłoszenie patentowe nr 348096 z dnia 2001-06-13). Twórcy: Bigda Jacek, Doszczak Małgorzata. Zgłaszający: Akademia Medyczna w Gdańsku.

 2. Sposób testowania leków przeciwnowotworowych. Patent (UP RP) nr 199580 przyznany 2008-04-09 (zgłoszenie patentowe nr 348095 z dnia 2001-06-13). Twórcy: Bigda Jacek, Dobrzańska Zuzanna. Zgłaszający: Akademia Medyczna w Gdańsku.

 3. Sposób amplifikacji DNA w łańcuchowej reakcji polimerazy za pomocą starterów specyficznych dla fragmentu genu receptora p 75 czynnika martwicy nowotworu. Patent (UP RP) nr 194153 przyznany 2006-11-10 (zgłoszenie patentowe nr 346229 z dnia 2001-02-28). Twórcy: Dobrzańska Zuzanna, Bigda Jacek, Więckiewicz Joanna. Zgłaszający: Akademia Medyczna w Gdańsku.

 4. Sposób amplifikacji DNA w łańcuchowej reakcji polimerazy za pomocą starterów specyficznych dla genu czynnika martwicy nowotworu. Patent (UP RP) nr 194012 przyznany 2006-11-14 (zgłoszenie patentowe nr 346230 z dnia 2001-02-28). Twórcy: Dobrzańska Zuzanna, Bigda Jacek, Więckiewicz Joanna. Zgłaszający: Akademia Medyczna w Gdańsku.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Prof. dr hab. Jacek Bigda jest laureatem dwóch indywidualnych (2001, 2005) i dwóch zespołowych (1993,1995) nagród Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej za osiągnięcia naukowe i organizacyjne. Prof. dr hab. Jacek Bigda jest promotorem 8 rozpraw doktorskich, których autorami są: Lucyna Kaszubowska (2000), Patrycja Koszałka (2000), Małgorzata Doszczak (2002), Zuzana Dobrzańska-Paprocka (2003), Marcin Okrój (2004), Arkadiusz Pierzchalski (2007), Grzegorz Stasiłojć (2008) i Dorota Stawikowska (2009).

Imię i nazwisko Nazwa nagrody Przyznający Rok
dr hab. Anna Żaczek Nagroda I-szego stopnia Rektor GUMed 2016
Mgr Dominika Czaplińska, mgr Łukasz Turczyk, dr Alicja Grudowska, mgr Magdalena Mieszkowska, dr Andrea D. Lipińska, prof. dr hab. Andrzej C. Składanowski, dr hab. Anna J. Żaczek, Hanna M. Romańska, dr Rafał Sądej Nagroda zespołowa stopnia II za osiągnięcia naukowe za badania nad mechanizmem oddziaływania receptora FGFR2 na kinazę RSK2 w stymulacji migracji komórek epitelialnych raka piersi Rektor GUMed 2015
Anna Supernat Darboveen Idee Grant Darboven Idee Grant 2012
dr Anna Żaczek Top 500 Innovators MNiSW 2012
prof. dr hab. Jacek Bigda Złoty Krzyż Zasługi Prezydent RP 2011

WSPÓŁPRACA NAUKOWA

Pracownicy zakładu współpracują z badaczami z Instytutu Immunologii i Biologii Komórki Uniwersytetu w Stuttgarcie (Niemcy), Instytutu Serca i Naczyń w Dusseldorfie (Niemcy), Laboratorium Cytomiki Centrum Badawczego Księcia Filipa w Walencji (Hiszpania), Instytut Biologii Nowotworów Szpitala Uniwersyteckiego Eppendorf w Hamburgu (Niemcy) oraz licznymi jednostkami Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.