Pracownia Biochemii Ewolucyjnej | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed