Pracownia Biofizyki | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed