dr hab. Bogdan Banecki, prof. UG | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed