dr hab. inż. Aleksandra Królicka, prof. UG | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed