Zakład Bakteriologii Molekularnej | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed