dr Wojciech Śledź | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed