fbpx Jednostki organizacyjne wydziału w Uniwersytecie Gdańskim | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jednostki organizacyjne wydziału w Uniwersytecie Gdańskim | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jednostki organizacyjne wydziału w Uniwersytecie Gdańskim

Dyrektorzy Instytutów

Zastępcy Dyrektora

Adiunkci dr. hab.

Adiunkci

Strony