Jednostki organizacyjne wydziału w Uniwersytecie Gdańskim | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jednostki organizacyjne wydziału w Uniwersytecie Gdańskim

Adiunkci dr. hab.

Adiunkci

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

Pracownicy naukowo-techniczni

Pracownicy techniczni