Pracownia Badania Zwiazków Biologicznie Czynnych | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed