Pracownia Biochemii Fizycznej | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed