Pracownia Struktury Biopolimerów | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed