Katedra Biotechnologii Medycznej | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Katedra Biotechnologii Medycznej

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed - jednostki na terenie GUMed
Bażyńskiego 1a
80-952 Gdańsk
Telefon: +48 58 349 14 34
Fax: +48 58 349 14 45