Zakład Ochrony i Biotechnologii Roślin | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed