Pracownia Biologicznej Ochrony Roślin | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed