prof. dr hab. Jarosław Marszałek | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed