Zespół Laboratoriów Specjalistycznych | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Zespół Laboratoriów Specjalistycznych

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 17 maja 2018 roku, 7:53

Kierownik / Head -  Prof. Michał Obuchowski
e-mail

kontakt - UG:
tel.: + 48 58 523 6424, fax: +48 58 523 6352

kontakt - GUMed:
tel.: +48 58 349 1484, fax +48 58 349 1445

Lista pracowników / Employees:

dr Paulina Czaplewska tel. +48 58 523 3452 e-mail
dr Katarzyna Macur tel.+48 58 523 3452 e-mail
dr Michał Szymański tel. +48 58 523 63 51 e-mail
dr Anna Wróblewska tel. +48 58 523 6328 e-mail


Zespół Laboratoriów Specjalistycznych / Core Facility:

Laboratorium oddziaływań biomolekularnych / Laboratory of Biomolecular Interactions

Laboratorium analiz genetycznych / Laboratory of Genetic Analysis

Laboratorium bioinformatyczne / Laboratory of bioinformatics

Laboratorium BSL3 / BSL-3 Laboratory

Laboratorium obrazowania i analizy danych / Laboratory of imaging and data analysis

Laboratorium spektrometrii mas / Mass Spectrometry Laboratory

Pracownia hodowli roślin / Laboratory of Plant Breeding

Pracownia izotopowa / Isotope Laboratory

Pracownia biologii strukturalnej / Structural biology laboratory