Pracownia Biologii Molekularnej | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Pracownia Biologii Molekularnej

Symbol: 
M042

Kierownik Pracowni

Profesorowie

Adiunkci

Pracownicy naukowo-techniczni