fbpx Zakład Onkologii Translacyjnej | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Zakład Onkologii Translacyjnej

Zakład Onkologii Translacyjnej

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 18 listopada 2021 roku, 9:12

PROFIL

Głównym przedmiotem zainteresowań Zakładu są badania typu translacyjnego w onkologii, w tym zastosowanie technik diagnostyki molekularnej w optymalnym stosowaniu terapii celowanych, z naciskiem na oznaczanie markerów prognostycznych i ukierunkowujących terapię w raku piersi, jajnika, prostaty, płuc i innych nowotworach. W aspekcie poznawczym badania koncentrują się na biologii samego guza, jak również biologicznych podstawach procesu rozsiewu i formowania przerzutów. Aplikacyjnie, badania skupiają się na opracowaniu wiarygodnego warsztatu analizy markerów molekularnych na poziomie genomu, transkryptomu, białek i całych komórek, izolowanych z materiału tkankowego oraz krwi obwodowej. Płynna biopsja, szczególnie z wykorzystaniem krążących komórek nowotworowych, jest obiecującym narzędziem o potencjale zarówno badawczym, jak i diagnostycznym. Ostatnio zespół specjalizuje się również w analizach molekularnych pojedynczych komórek, pozyskiwanych drogą mikromanipulacji w przypadku krążących komórek nowotworowych bądź drogą mikrodyssekcji laserowej w przypadku utrwalonego tkankowego materiału klinicznego. Opracowany warsztat badawczy pozwala na badanie pojedynczych komórek zarówno na poziomie genomu, transkryptomu, jak i funkcjonalnym. Badania zespołu łączą w sobie aspekty biologii molekularnej i onkologii klinicznej, a nadrzędną misją jest przekładanie wyników badań podstawowych na narzędzia użyteczne w praktyce kliniczne przy spersonalizowanym leczeniu nowotworów.

Tematy badań naukowych dotyczą m. in.:

 • profilowania molekularnego na poziomie pojedynczych komórek krążących komórek nowotworowych
 • plastyczności fenotypowej (indukowanej np. przez proces przemiany epitelialno-mezenchymalnej) komórek nowotworowych zarówno w obrębie guza pierwotnego, jak i uwolnionych z niego drogą krwionośną i limfatyczną
 • oddziaływania komórek nowotworowych z otaczającym je mikrośrodowiskiem
 • identyfikacji czynników predykcyjnych, w tym związanych z immunoterapią
 • wykorzystania uczenia maszynowego w poszukiwaniu algorytmów, które klasyfikowałyby próbki z możliwie wysoką precyzją, pomagając przy diagnostyce czy personalizacji terapii

ZESPÓŁ

Zakład Onkologii Translacyjnej

Instytut Biotechnologii Medycznej i Onkologii Doświadczalnej GUMed
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
ul. Dębinki 1, 80-211 Gdańsk
tel: +48 58 349 1438

Sekretariat:
​Tel.:+48 58 349 1438

zespół A Żaczek
photo: Paweł Sudara 

Kierownik: 

prof. dr hab. Anna Żaczek [link]
Tel.: +48 58 349 1438 [e-mail]

Lista pracowników:

dr Natalia Bednarz-Knoll
tel:.: +48 58 349 1438 [e-mail]

dr Aleksandra Markiewicz
tel.: +48 58 349 1438 [e-mail

dr Anna Supernat
tel.:: +48 58 349 1438 [e-mail

dr Paulina Nastały
tel.: +48 58 349 1438 [e-mail

Doktoranci:
 • Anna Nagel
 • Anna Jurek
 • Marta Popęda
 • Justyna Topa
 • Julia Smentoch
 • Michał Żuk
 • Marta Łukasiewicz
 • Magdalena Warnik

PROJEKTY

Tytuł projektu Kierownik projektu Źródło finansowania Kwota Realizowany w latach
Badanie progresji potrójnie ujemnego raka piersi – analiza krwi w oparciu o sekwencjonowanie pojedynczych komórek i metody sztucznej inteligencji Żaczek Anna NCN - OPUS 2 074 080 zł 2021 - 2025
Wykorzystanie sekwencjonowania pojedynczych krążących komórek guza do analizy płynnych biopsji u chorych na raka jajnika Supernat Anna NCBiR - Lider  1 499 980 zł 2021 - 2023
Analiza interakcji pomiędzy płytkami krwi edukowanymi przez nowotwór a komórkami raka jajnika Supernat Anna NCN - Sonata 1 044 088 zł 2019 - 2022
Krążące komórki nowotworowe w medycynie spersonalizowanej Żaczek Anna NCBiR - Polsko-chiński konkurs bilateralny 2 000 000 zł 2019 - 2022
Poszukiwanie przyczyn agresywności komórek nowotworowych poza guzem pierwotnym - molekularna charakterystyka pojedynczych krążących komórek nowotworowych u chorych na raka piersi Markiewicz Aleksandra NCN - Sonata 945 749 zł 2017 - 2021
Molekularna i kliniczna charakterystyka fenotypów keratynowych w raku gruczołu krokowego Bednarz-Knoll Natalia NCN - Sonata 1 540 120 zł 2018 - 2022
Udział mikrośrodowiska guza w regulacji fenotypu rozsianych komórek nowotworowych raka piersi  Żaczek Anna NCN - Sonata Bis 1 552 070 zł 2017 - 2021

 

PUBLIKACJE

 1. Popęda Marta, Markiewicz Aleksandra, Stokowy Tomasz, Szade Jolanta, Niemira Magdalena, Kretowski Adam, Bednarz-Knoll Natalia, Żaczek Anna J.. Reduced expression of innate immunity-related genes in lymph node metastases of luminal breast cancer patients. Scientific Reports 2021, 11(1): 5097 (doi: 10.1038/s41598-021-84568-0)
 2. Pantano Francesco, Croset Martine, Driouch Keltouma, Bednarz-Knoll Natalia, Iuliani Michele, Ribelli Giulia, Bonnelye Edith, Wikman Harriet, Geraci Sandra, Bonin Florian, Simonetti Sonia, Vincenzi Bruno, Hong Saw See, Sousa Sofia, Pantel Klaus, Tonini Giuseppe, Santini Daniele, Clézardin Philippe. Integrin alpha5 in human breast cancer is a mediator of bone metastasis and a therapeutic target for the treatment of osteolytic lesions. Oncogene 2021, 40(7): 1284-1299 (doi: 10.1038/s41388-020-01603-6)
 3. Nastały Paulina, Stoupiec Sara, Popęda Marta, Smentoch Julia, Schlomm Thorsten, Morrissey Colm, Żaczek Anna J., Beyer Burkhard, Tennstedt Pierre, Graefen Markus, Eltze Elke, Maiuri Paolo, Semjonow Axel, Pantel Klaus, Brandt Burkhard, Bednarz-Knoll Natalia. EGFR as a stable marker of prostate cancer dissemination to bones. British Journal of Cancer 2020, 123(12): 1767-1774(doi: 10.1038/s41416-020-01052-8)
 4. Kunc Michał, Popęda  Marta, Niemira  Magdalena, Szałkowska  Anna, Bieńkowski Michał, Peksa Rafał, Lacko Aleksandra, Radecka Barbara S., Braun Marcin, Pikiel Joanna, Litwiniuk Maria, Pogoda Katarzyna, Izycka-Swieszewska Ewa, Kretowski Adam, Żaczek Anna J., Biernat Wojciech, Senkus-Konefka Elzbieta. microRNA Expression Profile in Single Hormone Receptor-Positive Breast Cancers is Mainly Dependent on HER2 Status-A Pilot Study. Diagnostics 2020, 10(9): 617 (doi:10.3390/diagnostics10090617)
 5. Bieńkowski Michał, Peksa Rafał, Popęda Marta, Kolaczkowska Magdalena, Frankiewicz Anna, Żaczek Anna, Gruchała Marcin, Biernat Wojciech, Siondalski Piotr. Liquid biopsy for minimally invasive heart transplant monitoring: a pilot study. Journal of Clinical Pathology 2020, 73(8): 507-510 (doi:10.1136/jclinpath-2019-205926)
 6. Fabisiewicz Anna, Szostakowska-Rodzos Malgorzata, Żaczek Anna J., Grzybowska Ewa A.. Circulating Tumor Cells in Early and Advanced Breast Cancer; Biology and Prognostic Value. International Journal of Molecular Sciences 2020, 21(5): 1671 (doi: 10.3390/ijms21051671)
 7. Brandt Burkhard H.,  Bednarz-Knoll Natalia,  Kleinheinz Johannes,  Franke Andre,  Fillies Thomas. RE: Oral Leukoplakia and Risk of Progression to Oral Cancer: A Population-Based Cohort Study. JNCI-Journal of the National Cancer Institute 2020, 112(9): 968-969 (doi: 10.1093/jnci/djaa074)
 8. Montfort Anne, Owen Stephanie, Piskorz Anna M., Supernat Anna, Moore Luiza, Al-Khalidi Sarwah, Bohm Steffen, Pharoah Paul, McDermott Jacqueline, Balkwill Frances R., Brenton James D. Combining measures of immune infiltration shows additive effect on survival prediction in high-grade serous ovarian carcinoma. British Journal of Cancer 2020, (w druku)  (doi: 10.1038/s41416-020-0822-x)
 9. Markiewicz AleksandraTopa Justyna, Nagel Anna, Skokowski Jarosław, Seroczynska Barbara, Stokowy Tomasz, Welnicka-Jaskiewicz Marzena, Żaczek Anna J.. Spectrum of Epithelial-Mesenchymal Transition Phenotypes in Circulating Tumour Cells from Early Breast Cancer Patients. Cancers 2019, 11(1): 59 (doi: 10.3390/cancers11010059)
 10. Nagel Anna, Szade Jolanta, Iliszko Mariola, Elzanowska Julia, Welnicka-Jaskiewicz Marzena, Skokowski Jarosław, Stasiłojć Grzegorz, Bigda Jacek, Sądej Rafał, Żaczek Anna, Markiewicz Aleksandra. Clinical and Biological Significance of ESR1 Gene Alteration and Estrogen Receptors Isoforms Expression in Breast Cancer Patients. International Journal of Molecular Sciences 2019, 20(8): 1881 (doi: 10.3390/ijms20081881)
 11. Ouyang Fuzhong, Yu Tianrong, Gu Chao, Wang Guanghui, Shi Rui, Lv Rui, Wu Enhui, Ma Chongqing, Guo Ruochen, Li Jing, Żaczek Anna, Liu Jian. Sensitive detection of caspase-3 enzymatic activities and inhibitor screening by mass spectrometry with dual maleimide labelling quantitation. Analyst 2019, 144(22): 6751-6759 (doi: 10.1039/c9an01458f)
 12. Popęda Marta, Stokowy Tomasz, Bednarz-Knoll Natalia, Jurek Anna, Niemira Magdalena, Bielska Agnieszka, Kretowski Adam, Kalinowski Leszek, Szade Jolanta, Markiewicz Aleksandra, Żaczek Anna . NF-kappa B Signaling-Related Signatures Are Connected with the Mesenchymal Phenotype of Circulating Tumor Cells in Non-Metastatic Breast Cancer. Cancers 2019, 11(12): 1961 (doi: 10.3390/cancers11121961)
 13. Szade Jolanta, Majewska Hanna, I., Żaczek Anna, Biernat Wojciech. High-grade non-small cel lung carcinoma: a comparative analysis of the phenotypic profile in small biopsies with the corresponding postoperative material. Polish Journal of Pathology 2019, 70(2): 100-108 (doi: 10.5114/PJP.2019.84087)
 14. Czaplińska Dominika, Górska Monika, Mieczkowski Kamil, Peszynska-Sularz Grazyna, Żaczek Anna J., Romanska Hanna M., Sądej Rafał, RSK1 promotes murine breast cancer growth and metastasis. Folia Histochemica et Cytobiologica 2018, 56(1): 11-20 (doi: 10.5603/FHC.a2018.0001)
 15. Filipska Martyna, Skrzypski Marcin, Czetyrbok Katarzyna, Stokowy Tomasz, Stasiłojć Grzegorz, Supernat Anna, Jassem Jacek, Żaczek Anna J., Bigda Jacek. MiR-192 and miR-662 enhance chemoresistance and invasiveness of squamous cell lung carcinoma. Lung Cancer 2018, 118: 111-118 (doi: 10.1016/j.lungcan.2018.02.002)
 16. Markiewicz Aleksandra, Nagel Anna, Szade Jolanta, Majewska Hanna, Skokowski Jaroslaw, Seroczynska Barbara, Stokowy Tomasz, Welnicka-Jaskiewicz Marzena, Żaczek Anna J. Aggressive Phenotype of Cells Disseminated via Hematogenous and Lymphatic Route in Breast Cancer Patients. Translational Oncology2018, 11(3): 722-731 (doi: 10.1016/j.tranon.2018.03.006)
 17. Shen Rui, Liu Peipei, Zhang Yiqiu, Yu Zhao, Chen Xuyue, Zhou Lu, Nie Baoqing, Żaczek Anna J., Chen Jian, Liu Jian. Sensitive detection of single-cell secreted H2O2 by integrating a microfluidic droplet sensor and Au nanoclusters. Analytical Chemistry 2018, 90(7): 4478-4484 (doi: 10.1021/acs.analchem.7b04798)
 18. Markiewicz Aleksandra, Żaczek Anna J. The Landscape of Circulating Tumor Cell Research in the Context of Epithelial-Mesenchymal Transition. Pathobiology 2017, 84(5): 264-283 (doi: 10.1159/000477812)
 19. Czapiewski Piotr, Bobowicz Maciej, Peksa Rafal, Skrzypski Marcin, Gorczynski Adam, Szczepanska-Michalska Kamila-Korwat Aleksandra, Jankowski Michal, Zegarski Wojciech, Szulgo-Paczkowska Anna, Polec TomaszPiatek MichalSkokowski JaroslawHaybaeck, Johannes, Żaczek Anna J., Biernat Wojciech. Kreatin 7 expression in lymph node metastases but not in the primary tumor correlates with distant metastases and poor prognosis in colon carcinoma. Polish Journal of Pathology  2016, 67: 228-234 (doi: 10.5114/PJP.2016.63774
 20. Czaplińska DominikaMieczkowski KamilSupernat Anna,  Skladanowski Andrzej C., Kordek Radzislaw, Biernat Wojciech, Żaczek Anna J., Romanska Hanna M., Sądej Rafał. Interactions between FGFR2 and RSK2—implications for breast cancer prognosis, Tumor Biology 2016, 37: 13721-13731 (doi: 10.1007/s13277-016-5266-9)
 21. Łapińska-Szumczyk Sylwia, Supernat Anna, Żaczek Anna, Majewska Hanna, Gulczyński Jacek, Sawicki Sambor, Biernat Wojciech, Wydra Dariusz. Endometrial cancer in patients after previous neoplasmatic disease – clinical and molecular aspects. Ginekologia Polska 2016, 87(2): 88-93 (doi: 10.17772/gp/60559)
 22. Łuczak Agata, Supernat Anna, Łapińska-Szumczyk Sykwia, Jachimowicz Daniel, Majewska Hanna, Gulczyński Jacek , Żaczek Anna. HOTAIR in relation to epithelial-mesenchymal transition and cancer stem cells in molecular subtypes of endometrial cancer. International Journal of Biological Markers 2016, 31(3): e245-e251 (doi: 10.5301/jbm.5000187)
 23. Piasecka Dominika, KitowskaKamila, Czaplinska Dominika, Mieczkowski Kamil, Mieszkowska Magdalena, Turczyk Łukasz, Składanowski Andzej C., Żaczek Anna J., Biernat Wojciech, Kordek Radzisław, Romanska Hanna M., Sądej Rafał. Fibroblast growth factor signalling induces loss of progesterone receptor in breast cancer cells. Oncotarget 2016, 7(52): 86011-86025 (doi: 10.18632/oncotarget.13322)
 24. Bednarz-Knoll Natalia, Nastały Paulina, Żaczek Anna, Stoupiec Małgorzata, Riethdorf Sabine, Wikman Harriet, Müller Volkmar, Skokowski Jarosław, Szade Jolanta, Sejda Aleksandra, Wełnicka-Jaśkiewicz Marzena, Pantel Klaus. Stromal expression of ALDH1 in human breast carcinomas indicates reduced tumor progression. Oncotarget 2015, 6(29): 26789-26803 (doi: 10.18632/oncotarget.4628).
 25. apiewski Piotr, Wełnicka-Jaśkiewicz Marzena, Seroczyńska Barbara, Skokowski Jarosław, Sejda Aleksandra, Szade Jolanta, Wiewiora Claudia, Biernat Wojciech, Żaczek Anna. CD99 correlates with low cyclin D1, high topoisomerase 2α status and triple negative molecular phenotype but is prognostically irrelevant in breast carcinoma. Polish Journal of Pathology 2015, 66(3): 269-275 (doi: 10.5114/pjp.2015.54961).
 26. Łapińska-Szumczyk Sylwia M., Supernat Anna M., Majewska Hanna I., Gulczyński Jacek, Biernat Wojciech, Wydra Dariusz, Żaczek Anna J. Immunohistochemical characterisation of molecular subtypes in endometrial cancer. International Journal of Clinical and Experimental Medicine 2015, 8(11): 21981-21990
 27. Czaplińska DominikaTurczyk ŁukaszGrudowska AlicjaMieszkowska MagdalenaLipińska Andrea D.Składanowski Andrzej C.Żaczek Anna J., Romańska Hanna M., Sądej Rafał. Phosphorylation of RSK2 at Tyr529 by FGFR2-p38 enhances human mammary epithelial cells migration. Biochimica et Biophysica Acta-Molecular Cell Research 2014, 1843(11): 2461-2470 (doi: 10.1016/j.bbamcr.2014.06.022).
 28. Łapińska-Szumczyk Sylwia, Supernat Anna, Majewska Hanna, Gulczyński Jacek, Łuczak Agata, Biernat Wojciech, Wydra Dariusz, Żaczek Anna J. HER2-positive endometrial cancer subtype carries poor prognosis. CTS-Clinical and Translational Science 2014, 7(6): 482-488 (doi: 10.1111/cts.12207).
 29. Łapińska-Szumczyk Sylwia, Supernat AnnaŻaczek Anna J., Majewska Hanna, Gulczyński Jacek, Sawicki Sambor, Biernat Wojciech, Wydra Dariusz. Rak błony śluzowej trzonu macicy u młodych kobiet – aspekty kliniczne i molekularne [Endometrial cancer in young women - clinical and molecular aspects]. Ginekologia Polska 2014, 85(9): 754-759.
 30. Markiewicz Aleksandra, Wełnicka-Jaśkiewicz Marzena, Seroczyńska Barbara, Skokowski Jarosław, Majewska Hanna, Szade Jolanta, Żaczek Anna J. Epithelial-mesenchymal transition markers in lymph node metastases and primary breast tumors - Relation to dissemination and proliferation. American Journal of Translational Research 2014, 6(60: 793-808 (pdf).
 31. Markiewicz AleksandraKsiążkiewicz Magdalena, Wełnicka-Jaśkiewicz Marzena, Seroczyńska Barbara, Skokowski Jarosław, Szade Jolanta, Żaczek Anna J. Mesenchymal phenotype of CTC-enriched blood fraction and lymph node metastasis formation potential. PLoS ONE 2014, 9(4): art. no e93901 (1-11) (doi: 10.1371/journal.pone.0093901).
 32. Senkus Elżbieta, Szade Jolanta, Pieczyńska Beata, Żaczek Anna, Pikiel Joanna, Sosińska-Mielcarek Katarzyna, Karpińska Agnieszka, Jassem Jacek. Are synchronous and metachronous bilateral breast cancers different? An immunohistochemical analysis aimed at intrinsic tumor phenotype. International Journal of Clinical and Experimental Pathology 2014, 7(1): 353-363 (pdf).
 33. Senkus Elżbieta, Szade Jolanta, Pieczyńska Beata, Żaczek Anna, Świerblewski Maciej, Biernat Wojciech, Jassem Jacek. Are bilateral breast cancers and breast cancers coexisting with ovarian cancer different from solitary tumors? A pair-matched immunohistochemical analysis aimed at intrinsic tumor phenotype. Pathology International 2014, 64(10): 508-517 (doi: 10.1111/pin.12202).
 34. Supernat Anna, Łapińska-Szumczyk Sylwia, Majewska Hanna, Gulczyński Jacek, Biernat Wojciech, Wydra Dariusz, Żaczek Anna J. A multimarker qPCR platform for the characterisation of endometrial cancer. Oncology Reports 2014, 31(2): 1003-1013 (doi: 10.3892/or.2013.2924).
 35. Supernat Anna, Łapińska-Szumczyk Sylwia, Majewska Hanna, Gulczyński Jacek, Biernat Wojciech, Wydra Dariusz, Żaczek Anna J. Tumor Heterogeneity at Protein Level as an Independent Prognostic Factor in Endometrial Cancer. Translational Oncology 2014, 7(5): 613-619 (doi: 10.1016/j.tranon.2014.06.001).
 36. Markiewicz Aleksandra, Książkiewicz Magdalena, Seroczyńska Barbara, Skokowski Jarosław, Szade Jolanta, Wełnicka-Jaśkiewicz Marzena, Żaczek Anna J. Heterogeneity of mesenchymal markers expression-molecular profiles of cancer cells disseminated by lymphatic and hematogenous routes in breast cancer. Cancers 2013, 5(4): 1485-1503
 37. Markiewicz Aleksandra, Wełnicka-Jaśkiewicz Marzena, Skokowski Jarosław, Jaśkiewicz Janusz, Szade Jolanta, Jassem Jacek, Żaczek Anna J. Prognostic Significance of ESR1 Amplification and ESR1 PvuII, CYP2C19*2, UGT2B15*2 Polymorphisms in Breast Cancer Patients. PLoS ONE 2013, 8(8): art. no: e72219 (1-10)
 38. Senkus Elżbieta, Szade Jolanta, Pieczyńska Beata, Żaczek Anna, Brożek Izabela, Radecka Barbara, Kowalczyk Anna, Wełnicka-Jaśkiewicz Marzena, Jassem Jacek. Are bilateral breast cancers different from breast cancers coexisting with ovarian cancer? An immunohistochemical analysis aimed at intrinsic tumor phenotype. Breast 2013, 22(4): 425-430
 39. Supernat Anna, Łapińska-Szumczyk Sylwia, Majewska Hanna, Gulczyński Jacek, Biernat Wojciech, Wydra Dariusz, Żaczek Anna J. Epithelial-mesenchymal Transition and Cancer Stem Cells in Endometrial Cancer. Anticancer Research 2013, 33(12): 5461-5469
 40. Książkiewicz Magdalena, Markiewicz Aleksandra, Żaczek Anna J. Epithelial-mesenchymal transition: A hallmark in metastasis formation linking circulating tumor cells and cancer stem cells. Pathobiology 2012, 79(4): 195-208
 41. Markiewicz Aleksandra, Ahrends Tomasz, Wełnicka-Jaśkiewicz Marzena, Seroczyńska Barbara, Skokowski Jarosław, Jaśkiewicz Janusz, Szade Jolanta, Biernat Wojciech, Żaczek Anna. Expression of epithelial to mesenchymal transition-related markers in lymph node metastases as a surrogate for primary tumor metastatic potential  in breast cancer. Journal of Translational Medicine 2012, 10: art. no 226 (1-12)
 42. Supernat A., Łapińska-Szumczyk S., Sawicki S., Wydra D., Biernat W., Żaczek A. Deregulation of RAD21 and RUNX1 expression in endometrial cancer. Oncology Letters 2012, 4(4): 727-732
 43. Supernat Anna, Markiewicz Aleksandra, Wełnicka-Jaśkiewicz Marzena, Seroczyńska Barbara, Skokowski Jarowsław, Sejda Aleksandra, Szade Jolanta, Czapiewski Piotr, Biernat Wojciech, Żaczek Anna. CD73 Expression as a Potential Marker of Good Prognosis in Breast Carcinoma. Applied Immunohistochemistry & Molecular Morphology 2012, 20(2): 103-107
 44. Żaczek A.J.Markiewicz A., Seroczyńska B., Skokowski J., Szade J., Jaśkiewicz J., Pieńkowski T. Olszewski W.P., Rhone P., Wełnicka-Jaśkiewicz M., Jassem J. Prognostic significance of TOP2A gene dosage in HER2-negative breast cancer. Oncologist 2012, 17(10): 1246-1255
 45. Żaczek Anna, Markiewicz Aleksandra, Supernat Anna, Bednarz-Knoll Natalia, Brandt Burkhardt, Seroczyńska Barbara, Skokowski Jarosław, Szade Jolanta, Czapiewski Piotr, Biernat Wojciech, Wełnicka-Jaśkiewicz Marzena, Jassem Jacek. Prognostic Value of TOP2A Gene Amplification and Chromosome 17 Polysomy in Early Breast Cancer. Pathology & Oncology Research 2012, 18(4): 885-894
 46. Supernat Anna, Wełnicka-Jaśkiewicz Marzena, Żaczek Anna. Farmakogenetyka w hormonoterapii raka piersi [Pharmacogenetics in breast cancer hormone therapy]. Współczesna Onkologia (Contemporary Oncology) 2010, 14(4): 242-247