Dokumenty do pobrania

Regulamin studiów: link do Uchwały Senatu UG

Druki związane z zaliczaniem przedmiotów

1. Organizmy jednokomórkowe - Badania naukowe na MWB (M03_B4) - praca zaliczeniowa [wzór]

2. Organizmy jednokomórkowe - pracownia indywidualna I (M03_B4) - uzasadnienie wyboru [wzór]

3. Organizmy wielokomórkowe - pracownia indywidualna II (M04_B4) - uzasadnienie wyboru [wzór]

5. Organizmy jednokomórkowe - pracownia indywidualna I (M03_B4) - sprawozdanie [wzór]

6. Organizmy wielokomórkowe- pracownia indywidualna II (M04_B4) - sprawozdanie [wzór]

7. Karta oceny pracowni indywidualnej - [wzór]

Podania związane z tokiem studiów

1. Podanie o przedłużenie  terminu zaliczenia ćwiczeń [plik]

2. Podanie o przedłużenie sesji [plik]

3. Podanie o studiowanie z długiem ECTS [plik

4. Podanie o powtarzanie okresu rozliczeniowego [plik]  

5. Podanie o studiowanie przedmiotów awansem [plik]

6. Podanie o wznowienie studiów [plik

7. Podanie o indywidualną organizację studiów [plik]

8. Podanie o przedłużenie sesji poprawkowej [plik]

9. Podanie o zaliczenie przedmiotów zagranicą [plik]

10. Podanie o wyjazd [plik]

11. Wniosek studenta o zwolnienie z opłat za studia [plik]

12. Podanie o udzielenie urlopu dziekańskiego [plik]

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 8. Styczeń 2014 - 13:48; osoba wprowadzająca: Elżbieta Moroz Ostatnia zmiana: środa, 24. Sierpień 2022 - 09:26; osoba wprowadzająca: Elżbieta Moroz