Dokumenty do pobrania

Regulamin studiów: link do Uchwały Senatu UG

Druki związane z zaliczaniem przedmiotów

1. Badania naukowe na MWB - praca zaliczeniowa [wzór]

2. Pracownia indywidualna - uzasadnienie wyboru [wzór]

3. Pracownia indywidualna  - sprawozdanie [wzór]

4. Karta oceny pracowni indywidualnej - [wzór]

Podania związane z tokiem studiów

1. Podanie o przedłużenie  terminu zaliczenia ćwiczeń [plik]

2. Podanie o przedłużenie sesji [plik]

3. Podanie o studiowanie z długiem ECTS [plik

4. Podanie o powtarzanie okresu rozliczeniowego [plik]  

5. Podanie o studiowanie przedmiotów awansem [plik]

6. Podanie o wznowienie studiów [plik

7. Podanie o indywidualną organizację studiów [plik]

8. Podanie o przedłużenie sesji poprawkowej [plik]

9. Podanie o zaliczenie przedmiotów zagranicą [plik]

10. Podanie o wyjazd [plik]

11. Wniosek studenta o zwolnienie z opłat za studia [plik]

12. Podanie o udzielenie urlopu dziekańskiego [plik]

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 8. Styczeń 2014 - 13:48; osoba wprowadzająca: Elżbieta Moroz Ostatnia zmiana: poniedziałek, 9. Październik 2023 - 12:33; osoba wprowadzająca: Ewa Brzana