Nauczanie oparte o Moduły Tematyczne

Czym jest nauczanie oparte o Moduły Tematyczne?

(ang. concept-based learning)

Innowacyjny system kształcenia na I Stopniu Studiów
 

 

Świat znajduje się w ciągłym ruchu, zmiany następują szybko i dotyczą nas wszystkich.. Wiedza też się zmienia. Możliwość badania świata takim, jakim jest w danej chwili i nauczanie o tym stanowi ogromną wartość, ale też wyzwanie…

 

Nauczanie oparte o Moduły Tematyczne polega na wykorzystaniu tzw. Wielkich Idei – pomysłów, które wykraczają poza czas, miejsce i sytuację.

Wiedza to fakty. Fakty stanowią podstawę nauczania, ale nauczanie oparte o Moduły Tematyczne wykracza poza proste przekazywanie informacji, opracowane dla nauczania tradycyjnego. Skupia się ono na zrozumieniu i powiązaniu tych faktów w spójną i logiczną całość wiążąc teorię i praktykę.

 

Treści programowe modułów obejmują:

Moduły Tematyczne

1

 

Moduł 01 Podstawy biotechnologii:

• filozofia nauki, historia odkryć naukowych, metoda naukowa, techniki wykorzystywane w badaniach naukowych z zakresu nauk o życiu;

• organizmy modelowe i biotechnologii;

• zastosowanie nauk ścisłych w biotechnologii;

• podstawy organizacji komórki;

 

2

 

Moduł 02 Biomolekuły:

• struktury, właściwości i funkcje biomolekuł tworzących złożone układy biologiczne, kompartymenty komórkowe;

• organizacja komórki z uwzględnieniem procesów molekularnych związanych z syntezą biomolekuł, siecią oddziaływań między biomolekułami, ich transportem i rolą w procesie ekspresji genów;

 

3

 

Moduł 03 Organizmy jednokomórkowe:

• budowa i funkcjonowanie organizmów jednokomórkowych;

• procesy molekularne organizmów jednokomórkowych leżących u podstaw ich funkcjonowania;

• procesy życiowych mikroorganizmów w danym środowisku naturalnym;

 

4

 

Moduł 04 Organizmy wielokomórkowe:

• genetyczne podłoże funkcjonowania organizmów wielokomórkowych;

• specjalizacja komórek w różne typy oraz sposób ich organizacji w struktury wyższego rzędu;

• funkcjonowanie organizmów roślinnych i organizmu człowieka w celu utrzymania homeostazy; 

 

5

 

Moduł 05 Biotechnologia w medycynie:

• zaburzenia homeostazy na poziomie komórki i organizmu ludzkiego;

• mechanizmy regulujące odpowiedź komórki na uszkodzenie (na poziomie komórki i organizmu);

• rola środowiska i patogenów na procesy związane ze zmianami patologicznymi organizmu człowieka, w tym podstawy diagnostyki tych zmian;

• medyczne zastosowania biotechnologii w służbie człowieka;

• prawo własności intelektualnej, przedsiębiorczości i odpowiedzialności społecznej;

 

6

 

Moduł 06 Biotechnologia w przemyśle i rolnictwie:

• aspekty praktyczne mikrobiologii, biologii syntetycznej, biotechnologii rolniczej i przemysłowej;

• poznanie i dyskusję najnowszych trendów i wyzwań w biotechnologii

• przygotowanie projektów badawczych

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 3. Lipiec 2019 - 11:37; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega Ostatnia zmiana: czwartek, 29. Czerwiec 2023 - 11:03; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega