Koordynatorzy Modułów

Koordynatorzy Modułów

Moduły Tematyczne Koordynatorzy Modułów

1

 

Moduł 01 Podstawy biotechnologii:

• filozofia nauki, historia odkryć naukowych, metoda naukowa, techniki wykorzystywane w badaniach naukowych z zakresu nauk o życiu;

• organizmy modelowe i biotechnologii;

• zastosowanie nauk ścisłych w biotechnologii;

• podstawy organizacji komórki;

 

dr hab. Stanisław Ołdziej, prof. UG

dr hab. Stanisław Ołdziej, prof. UG
stanislaw.oldziej@ug.edu.pl

2

 

Moduł 02 Biomolekuły:

• struktury, właściwości i funkcje biomolekuł tworzących złożone układy biologiczne, kompartymenty komórkowe;

• organizacja komórki z uwzględnieniem procesów molekularnych związanych z syntezą biomolekuł, siecią oddziaływań między biomolekułami, ich transportem i rolą w procesie ekspresji genów;

 

dr Katarzyna Węgrzyn

dr Katarzyna Węgrzyn
katarzyna.wegrzyn@ug.edu.pl

3

 

Moduł 03 Organizmy jednokomórkowe:

• budowa i funkcjonowanie organizmów jednokomórkowych;

• procesy molekularne organizmów jednokomórkowych leżących u podstaw ich funkcjonowania;

• procesy życiowych mikroorganizmów w danym środowisku naturalnym;

 

dr hab. Sylwia Jafra, prof. UG

dr hab. Sylwia Jafra, prof. UG
sylwia.jafra@ug.edu.pl

4

 

Moduł 04 Organizmy wielokomórkowe:

• genetyczne podłoże funkcjonowania organizmów wielokomórkowych;

• specjalizacja komórek w różne typy oraz sposób ich organizacji w struktury wyższego rzędu;

• funkcjonowanie organizmów roślinnych i organizmu człowieka w celu utrzymania homeostazy; 

 

dr hab. Adam Iwanicki

dr hab. Adam Iwanicki
aiwanicki@gumed.edu.pl

5

 

Moduł 05 Biotechnologia w medycynie:

• zaburzenia homeostazy na poziomie komórki i organizmu ludzkiego;

• mechanizmy regulujące odpowiedź komórki na uszkodzenie (na poziomie komórki i organizmu);

• rola środowiska i patogenów na procesy związane ze zmianami patologicznymi organizmu człowieka, w tym podstawy diagnostyki tych zmian;

• medyczne zastosowania biotechnologii w służbie człowieka;

• prawo własności intelektualnej, przedsiębiorczości i odpowiedzialności społecznej;

 

dr Grzegorz Stasiłojć

dr Grzegorz Stasiłojć
gstasilojc@gumed.edu.pl

6

 

Moduł 06 Biotechnologia w przemyśle i rolnictwie:

• aspekty praktyczne mikrobiologii, biologii syntetycznej, biotechnologii rolniczej i przemysłowej;

• poznanie i dyskusję najnowszych trendów i wyzwań w biotechnologii

• przygotowanie projektów badawczych

 

dr hab. inż. Aleksandra Królicka, prof. UG

dr hab. inż. Aleksandra Królicka, prof. UG
aleksandra.krolicka@ug.edu.pl

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 29. Czerwiec 2023 - 10:59; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega Ostatnia zmiana: wtorek, 4. Lipiec 2023 - 09:28; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega