patenty

Patent "Rekombinowana cząstka wirusopodobna kleszczowego zapalenia mózgu oraz jej zastosowanie medyczne" dla Zakładu Szczepionek Rekombinowanych

Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 4 Marzec, 2024 - 12:38

Miło nam poinformować, iż Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej wydał decyzję o przyznaniu patentu na wynalazek (Pat.244794) pt. „Rekombinowana cząstka wirusopodobna kleszczowego zapalenia mózgu oraz jej zastosowanie medyczne”.   

Twórcami wynalazku są: dr hab. Ewelina Król, prof. UG, mgr Marta Zimna, dr Gabriela Brzuska, prof. dr hab. Bogusław Szewczyk, mgr Sara Boch-Kminikowska.

Patent dla naukowców MWB w ramach projektu NCBiR LIDER VI

Ostatnia modyfikacja: czwartek, 9 Listopad, 2023 - 07:54

Wynalazek, który może być wykorzystany m.in. przy produkcji probiotyków otrzymał patent z Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej. Nad projektem "Odczynnik do ochrony mikroorganizmów w procesie liofilizacji" pracował zespół naukowców z naszego Wydziału, którym kierował dr hab. Robert Czajkowski, prof. UG z Zakładu Badań Związków Biologicznie Czynnych, w składzie: dr Dorota Krzyżanowska, dr Tomasz Maciąg, dr Joanna Siwińska i dr hab. Sylwia Jafra, prof. UG z Zakładu Mikrobiologii Roślin.

Patent dla Zakładu Szczepionek Rekombinowanych

Ostatnia modyfikacja: wtorek, 3 Październik, 2023 - 07:42

Miło nam poinformować, iż Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej wydał decyzję o przyznaniu patentu na wynalazek (Pat.243688) pt. „Sekwencje rekombinowanych flawiwirusowych cząstek wirusopodobnych oraz ich medyczne zastosowanie do zapobiegania zakażeniom wirusem Zika”.   

Twórcami wynalazku są: dr hab. Ewelina Król, prof. UG, prof. dr hab. Bogusław Szewczyk, dr Gabriela Brzuska, dr Anna Czarnota.

Zgłaszający: Uniwersytet Gdański. 

Aż 3 patenty dla Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed

Ostatnia modyfikacja: czwartek, 13 Maj, 2021 - 10:23

 

Z ogromną radością informujemy, że decyzją Urządu Patentowego RP przyznano Międzyuczelnianemu Wydziałowi Biotechnologii UG i GUMed aż trzech patentów!

Wszystkie trzy poniższe patenty zostały wypracowane przez Zespół prof. dr hab. Ewy Łojkowskiej, Kierowniczki Zakładu Ochrony i Biotechnologii Roślin oraz Laboratorium Badawczo-Wdrożeniowego.

 

Patent dla naukowców MWB powstały w ramach realizacji projektu LIDER

Ostatnia modyfikacja: czwartek, 13 Maj, 2021 - 10:34

Na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej Urząd Patentowy RP po rozpatrzeniu zgłoszenia udziela patentu na wynalazek:

 

Mieszanina szczepów bakterii antagonistycznych Serratia plymuthica szczep A294, Enterobacter amnigenus szczep A167, Rahnella aquatilis szczep H145, Serratia rubidaea szczep H440, Serratia rubidaea szczep H469 i zastosowanie do ochrony lub leczenia zakażeń roślin powodowanych przez bakterie Pectobacterium i Dickeya

Kolejny patent zespołu prof. Ewy Łojkowskiej dla MWB

Ostatnia modyfikacja: czwartek, 13 Maj, 2021 - 10:36

 

Na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej Urząd Patentowy RP po rozpatrzeniu zgłoszenia oznaczonego numerem P.419246 dokonanego w dniu 2016-10-26 udziela patentu na wynalazek:
 

Sposób eradykacji bakteryjnych fitopatogenów z zastosowaniem stałoprądowego wyładowania jarzeniowego